ק"ש שאינה מחוייבת


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אוריאל » 25 יולי 2017, 22:49

הסתפקתי כמה ספיקות:

א. הקורא ק"ש שלא בזמנה [כגון שהפסיד זמן ק"ש, או שקרא לפני התפילה], האם יש ענין שיאמר "אל מלך נאמן" [כשלא שומע מהש"ץ ה' אלקיכם אמת, או מתפלל ביחידות].
ושורש הספק, במש"א הפוסקים שרמ"ח תיבות יש וכו', אם זהו דוקא בקיום מצוות ק"ש, אבל שלא בזמנה לא.

ב. מה שכתוב שצריך לקרוא ק"ש עם תפילין כדי לא להיות מעיד עדות שקר, האם זהו רק בק"ש המחוייבת או לא. כמו"כ יש להסתפק אם צריך שכל הקריאה תהיה עם תפילין, או שמיד אחרי שאומר הפסוק "וקשרתם" יכול לחלצן.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 356 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אלימלך » 26 יולי 2017, 13:58

אוריאל כתב:הסתפקתי,

הקורא ק"ש שלא בזמנה [כגון שהפסיד זמן ק"ש, או שקרא לפני התפילה], האם יש ענין שיאמר "אל מלך נאמן"
יש ענין שיאמר [שאלת רב ח"ב כד']. וכן מוכח במשנ"ב [רלט א'] שכותב לגבי ק"ש שעל המיטה וז"ל "טוב לומר תמיד כל ק"ש שהיא רמ"ח תיבות [בצירוף אל מלך נאמן] לשמור רמ"ח אבריו"


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 871
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 234 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי יאיר » 27 יולי 2017, 15:26

אוריאל כתב:ב. מה שכתוב שצריך לקרוא ק"ש עם תפילין כדי לא להיות מעיד עדות שקר, האם זהו רק בק"ש המחוייבת או לא. כמו"כ יש להסתפק אם צריך שכל הקריאה תהיה עם תפילין, או שמיד אחרי שאומר הפסוק "וקשרתם" יכול לחלצן.
כתוב שאם אין לו תפילין יקרא ק"ש ללא תפילין ואח"כ יקרא שוב עם תפילין.

מסתבר שיכול להורידן אחרי ''וקשרתם וכו'' [מהיכי תיתי לחייבו להשאירן?]


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 356 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אלימלך » 27 יולי 2017, 16:57

יאיר כתב:
אוריאל כתב:מה שכתוב שצריך לקרוא ק"ש עם תפילין כדי לא להיות מעיד עדות שקר, האם זהו רק בק"ש המחוייבת או לא.
כתוב שאם אין לו תפילין יקרא ק"ש ללא תפילין ואח"כ יקרא שוב עם תפילין.
ומה הדין אם קרא ק"ש בזמנה עם תפילין ואח"כ מתפלל ק"ש בברכותיה האם צריך אז להניח תפילין כדי שלא יהיה כמעיד עדות שקר?


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 871
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 234 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי יאיר » 27 יולי 2017, 19:51

לענ"ד לכאורה פשוט שמספיק פעם אחת, אפילו אם באותה פעם לא אמר את הברכות.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אוריאל » 28 אוגוסט 2018, 12:13

האם מספיק שרק בפרשה ראשונה שאומר וקשרתם לאות על ידך, יהיו עליו התפילין, אבל אחר פרשה ראשונה יוכל לחלצן, אי משום דפרשה שניה זה ציווי על הכלל ורק פרשה ראשונה על היחיד, והלא היה עם תפילין בפרשה ראשונה, וגם בלא זה אולי מספיק פרשה ראשונה כדי שלא ייחשב כמעיד עדות שקר בעצמו.
ובפרט שיש אומרים שקריאת פרשה שניה היא מדרבנן.
ואמנם אולי יש לאסור לחלוץ התפילין באמצע ק"ש מצד מה שאסור אפילו לרמוז וכ"ש לחלוץ, אבל כבר מבואר בפוסקים שזה דין רק בפרשה ראשונה. ואמנם יש שכתבו שגם בפרשה שניה אסור לרמוז אם לא לצורך מצוה, אבל מכל מקום השאלה היא מצד ההלכה החמורה יותר של מעיד עדות שקר בעצמו.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 226 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי דרומאי » 28 אוגוסט 2018, 12:23

יש בנדון זה מחלוקת האחרונים ז''ל, ודעת החת''ס דלעולם קריאת כל אחת מארבע פרשיות דתפילין ללא תפילין הוי עדות שקר, ומשו''ה הקפיד מאד בשמו''ת דפרשת בא ואתחנן עקב לקרותם בתפילין או בלילה, וכמו''כ דעתו דבתפילין דרבנו תם אסור לקרות ק''ש כיון דמעיקר הדין קי''ל כרש''י והוי כמעיד עדות שקר, אך כמדומה ריהטת שאר הפוסקים אינה כן אלא הוא הלכה בתפילין, דחייב לקרות ק''ש של סדר התפילה בתפילין ובזה אף אם קורא פעם אחרת או קודם התפילה ללא תפילין לא הוי עדות שקר, ועוד יש בזה חילוקי דעות בפוסקים.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 226 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי דרומאי » 28 אוגוסט 2018, 12:26

יאיר כתב:
אוריאל כתב:ב. מה שכתוב שצריך לקרוא ק"ש עם תפילין כדי לא להיות מעיד עדות שקר, האם זהו רק בק"ש המחוייבת או לא. כמו"כ יש להסתפק אם צריך שכל הקריאה תהיה עם תפילין, או שמיד אחרי שאומר הפסוק "וקשרתם" יכול לחלצן.
כתוב שאם אין לו תפילין יקרא ק"ש ללא תפילין ואח"כ יקרא שוב עם תפילין.

מסתבר שיכול להורידן אחרי ''וקשרתם וכו'' [מהיכי תיתי לחייבו להשאירן?]
ודאי שחייב להשאירן אם מיירי בק''ש שעל סדר התפילה, משום דקי''ל שק''ש ותפילה של שחרית מחוייבים בתפילין לכתחילה, ועי' דרך החיים שמתיר משום זה להניחן בין גאולה לתפילה אם הגיעו לו וכן באמצע ק''ש ולברך עליהן. ואולם אם מיירי בקריאה בעלמא ומחמיר על עצמו כדעת החת''ס- בזה מסתבר שיכול לחלצן לאחר והיו לטוטפות.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 226 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי דרומאי » 28 אוגוסט 2018, 12:31

אלימלך כתב:
יאיר כתב:
אוריאל כתב:מה שכתוב שצריך לקרוא ק"ש עם תפילין כדי לא להיות מעיד עדות שקר, האם זהו רק בק"ש המחוייבת או לא.
כתוב שאם אין לו תפילין יקרא ק"ש ללא תפילין ואח"כ יקרא שוב עם תפילין.
ומה הדין אם קרא ק"ש בזמנה עם תפילין ואח"כ מתפלל ק"ש בברכותיה האם צריך אז להניח תפילין כדי שלא יהיה כמעיד עדות שקר?
אולי לא מצד עדות שקר, אבל מצד ק''ש וברכותיה ודאי חייב כדאיתא בפוסקים עפ''י דברי הגמרא דק''ש בברכותיה ותפילה מחייבי בתפילין.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אוריאל » 28 אוגוסט 2018, 12:32

@דרומאי ייש"כ. ידוע לך היכן החת"ס?


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 226 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי דרומאי » 28 אוגוסט 2018, 14:02

...


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 700
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אור זרוע » 28 אוגוסט 2018, 16:07

אוריאל כתב:@דרומאי ייש"כ. ידוע לך היכן החת"ס?
בפסקי תשובות הביא את המקורות: ובליקוטי חבר בן חיים בהנהגות רבו החת"ס שהחמיר על עצמו לעולם לא לקרוא ק"ש בלא תפילין, ואף לא בתפילין דר"ת, ובמנהגי חת"ס פ"א אות כ"ב שאף קריאת הפרשה שמו"ת או לימוד עם תלמידיו בפרשיות התפילין (שמע והיה אם שמוע קדש והיה כי יביאך) לא היה אומרם ללא תפילין.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 700
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 280 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אור זרוע » 28 אוגוסט 2018, 16:15

קטע מתוך יביע אומר (א, ד):
והלום ראיתי בשו"ת מהרש"ג (סי' נב אות ג), שכ', לדעתי נראה פשוט דמ"ש בש"ס כל הקורא ק"ש בלא תפלין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, היינו דוקא במי שאינו מניח תפלין כלל באותו יום, וגם אין לו שום אונס, ונמצא שהוא מחוייב בתפלין ע"פ התורה ואינו מקיים מצות התורה, אבל אם מקיים מצות תפלין באותו היום, כגון שכבר הניח תפלין, או שהוא עתיד להניח אח"כ, אין זה כמעיד עדות שקר, שהרי באמת כבר קיים, או רוצה לקיים מ"ש בק"ש וקשרתם וכו'. עכת"ד. וכיון בזה לד' הפו' הנ"ל.

אלא שיש לפקפק בזה ממ"ש בתשו' זכרון יהודה (סי' יט), שהגאון החת"ס לא היה קורא קריאת שמע בתפלין דרבינו תם, משום מ"ש כל הקורא ק"ש בלא תפלין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. ומבואר מזה שאע"פ שכבר הניח תפלין דרש"י באותו היום ויצא בהן י"ח, מ"מ חשש לד"ז דהוי כמעיד עדות שקר. אך בלא"ה צ"ע, שמכיון שכבר יצא י"ח ק"ש בתפלין דרש"י, אמאי חייש מר (החת"ס) כולי האי,

ובאמת שראיתי בשו"ת שאלת שלמה ח"ב (סי' כז) שכ' בזה"ל, מ"ש בשם מרן החת"ס וכו' (כנ"ל), וכשלמד פ' ואתחנן ופ' עקב לתלמידיו הניח תפלין מפני חשש הנ"ל, נ"ל דהשומע לא כיון יפה, דהחשש הזה אינו אלא כשקורא ק"ש בבוקר לשם חובת ק"ש וכו' ואינו מניחן. ע"ש. נמצא שיש מחלוקת במציאות בזה.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 226 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי דרומאי » 28 אוגוסט 2018, 16:18

אור זרוע כתב:קטע מתוך יביע אומר (א, ד):
והלום ראיתי בשו"ת מהרש"ג (סי' נב אות ג), שכ', לדעתי נראה פשוט דמ"ש בש"ס כל הקורא ק"ש בלא תפלין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו, היינו דוקא במי שאינו מניח תפלין כלל באותו יום, וגם אין לו שום אונס, ונמצא שהוא מחוייב בתפלין ע"פ התורה ואינו מקיים מצות התורה, אבל אם מקיים מצות תפלין באותו היום, כגון שכבר הניח תפלין, או שהוא עתיד להניח אח"כ, אין זה כמעיד עדות שקר, שהרי באמת כבר קיים, או רוצה לקיים מ"ש בק"ש וקשרתם וכו'. עכת"ד. וכיון בזה לד' הפו' הנ"ל.

אלא שיש לפקפק בזה ממ"ש בתשו' זכרון יהודה (סי' יט), שהגאון החת"ס לא היה קורא קריאת שמע בתפלין דרבינו תם, משום מ"ש כל הקורא ק"ש בלא תפלין כאילו מעיד עדות שקר בעצמו. ומבואר מזה שאע"פ שכבר הניח תפלין דרש"י באותו היום ויצא בהן י"ח, מ"מ חשש לד"ז דהוי כמעיד עדות שקר. אך בלא"ה צ"ע, שמכיון שכבר יצא י"ח ק"ש בתפלין דרש"י, אמאי חייש מר (החת"ס) כולי האי,

ובאמת שראיתי בשו"ת שאלת שלמה ח"ב (סי' כז) שכ' בזה"ל, מ"ש בשם מרן החת"ס וכו' (כנ"ל), וכשלמד פ' ואתחנן ופ' עקב לתלמידיו הניח תפלין מפני חשש הנ"ל, נ"ל דהשומע לא כיון יפה, דהחשש הזה אינו אלא כשקורא ק"ש בבוקר לשם חובת ק"ש וכו' ואינו מניחן. ע"ש. נמצא שיש מחלוקת במציאות בזה.
זה אינו מחלוקת במציאות, אלא כמו רב כהנא ורב אסי, מר אמר הכי אמר רב ומר אמר הכי אמר רב.


יאיר
משתמש ותיק
הודעות: 871
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 234 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי יאיר » 28 אוגוסט 2018, 18:05

דרומאי כתב:
יאיר כתב:
אוריאל כתב:ב. מה שכתוב שצריך לקרוא ק"ש עם תפילין כדי לא להיות מעיד עדות שקר, האם זהו רק בק"ש המחוייבת או לא. כמו"כ יש להסתפק אם צריך שכל הקריאה תהיה עם תפילין, או שמיד אחרי שאומר הפסוק "וקשרתם" יכול לחלצן.
כתוב שאם אין לו תפילין יקרא ק"ש ללא תפילין ואח"כ יקרא שוב עם תפילין.

מסתבר שיכול להורידן אחרי ''וקשרתם וכו'' [מהיכי תיתי לחייבו להשאירן?]
ודאי שחייב להשאירן אם מיירי בק''ש שעל סדר התפילה, משום דקי''ל שק''ש ותפילה של שחרית מחוייבים בתפילין לכתחילה, ועי' דרך החיים שמתיר משום זה להניחן בין גאולה לתפילה אם הגיעו לו וכן באמצע ק''ש ולברך עליהן. ואולם אם מיירי בקריאה בעלמא ומחמיר על עצמו כדעת החת''ס- בזה מסתבר שיכול לחלצן לאחר והיו לטוטפות.
השאלה היתה לענין עדות שקר וכמו שכתבת בהודעתך הבאה.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1232
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 595 פעמים
קיבל תודה: 410 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי אוריאל » 28 אוגוסט 2018, 19:57

@אור זרוע יישר כח על כל המקורות הנ"ל, באמת מעניין מאד.
יש להעיר האם לפי החת"ס כך בכל מצוה שהוא קרא בתורה? למשל, כשקרא "ואהבת לרעך כמוך" לא היה קורא אלא אם אוהב? וכן "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"? וכל כי האי גוונא? כי הרי ידוע שהזהר כותב גם לגבי ציצית שאם קורא ק"ש בלא ציצית הוי עדות שקר, וצ"ע בכ"ז.
מכל מקום לולי דברי החת"ס הנ"ל [אשר הם מחודשים וגם אינם ברורים כמו שהבאתם], אם אחד קרא ק"ש קודם התפילה ויצא בה ידי חובה, מי אמר שאח"כ בעת התפילה בק"ש צריך שיהיה עליו תפילין? אולי יש הלכה כזו שראוי להתפלל עם תפילין, אבל לכאו' אין בזה מצד עדות שקר.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 747 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 28 אוגוסט 2018, 21:23

"עדות שקר לעצמו" שנאמרה בתפילין בגמ' הנ"ל, איננה ביחס לאדם עצמו שפיו וליבו אינם שויים, אלא יותר מזה שק"ש הינה עדות ובלא תפילין (שהוא מזכירה בק"ש) עדותו היא שקר, משא"כ "ואהבת לרעך" וכדו' גם אם האדם לכשעצמו לא אוהב, אין במה שאומר משום עדות.
שו"ר שעמדו בזה הראשונים והאחרונים, והב"ח והלבוש כך ס"ל בד' רש"י בגמ' שם שלא כד' חלק מהראשונים.
וכך פירש הב"ח את ד' רש"י שכתב שם "לישנא מעליא" וזת"ד: דרוצה לומר, דכשקורא "ואהבת את ה׳" וכו׳ "והיו הדברים האלה" וכו׳, שהוא ליחד את שמו בכל לבבו, והוא במה שתקשרם לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, שהוא מורה על יחודו שהוא יחיד בעולמו וכו׳, נמשך מזה כשאינו מניח תפילין, נראה כמעיד עדות עליו יתברך שאינו יחיד, שעל כן אינו מניחן להורות על יחודו, וזהו עדות שקר שמעיד עליו יתברך, עכ״ל. וכעין זה פירש הלבוש סעיף א׳.
ובזה אפשר גם ליישב את הערת זכרון יהודה שהובא כאן viewtopic.php?f=8&t=1406#p33737
אמנם בד' החת"ס כ"ז ניחא אם בפרשה ד לא היה מקפיד וכך מסתבר לולי שראיתי שר' @דרומאי כתב שהקפיד על כל ד' הפרשיות וצריך לזה מקור.


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 2452
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 376 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ק"ש שאינה מחוייבת

שליחה על ידי יהודי » 28 אוגוסט 2018, 23:46

לא עברתי על כל מה שכתבו כאן רק ראיתי לנכון לציין דברי החוו"ד (כללי ס"ס על הש"ך סק"כ) שכתב שהקורא ק"ש אדעתא דחיובא כשאינו חייב איסורא אית ביה. ונראה שם שלמד כן מ'לא תשא', שהוא דין כללי שאדעתא דחיובא עובר בזה. והוא חידוש גדול.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים