כל הצדקה לאדם אחד?

נושאים שונים

פותח הנושא
פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 624
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 190 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי פרלמן משה » 17 ספטמבר 2017, 15:19

נפסק בשו"ע שהקרוב קרוב קודם, לפי"ז האם צריך לתת את כל הצדקה להכי קרוב? תמיד לאדם אחד?

ערכים:


שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי שואל ומשיב » 17 ספטמבר 2017, 22:23

זכור לי שבאהבת חסד כותב לא לתת הכל לאותו אדם.


ענבשהל
הודעות: 71
הצטרף: 06 אפריל 2017, 17:05
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי ענבשהל » 17 ספטמבר 2017, 23:16

פרלמן משה כתב:נפסק בשו"ע שהקרוב קרוב קודם, לפי"ז האם צריך לתת את כל הצדקה להכי קרוב? תמיד לאדם אחד?
ראה מאמר מצורף.
כתיבה וחתימה טובה!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 624
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 190 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי פרלמן משה » 17 ספטמבר 2017, 23:24

חן חן למע"כ על המאמר הנפלא, (מתאים לישורון...), אבל לא נגע רק בענין צדקה לסתם בנ"א, אבל בדאיכא קרוב קודם, משמע בשו"ע כי הוא קודם לתת לו כל הצדקה שיש לו, דאם לא כן במה הוא קודם? וע"כ שאלתי מה שהנני מתקשה בו כמה שנים, האם אכן כשיש קרוב עני צריך לתת לו הכל, ואחכה לתשובה.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 18 ספטמבר 2017, 09:19

פרלמן משה כתב:חן חן למע"כ על המאמר הנפלא, (מתאים לישורון...), אבל לא נגע רק בענין צדקה לסתם בנ"א, אבל בדאיכא קרוב קודם, משמע בשו"ע כי הוא קודם לתת לו כל הצדקה שיש לו, דאם לא כן במה הוא קודם? וע"כ שאלתי מה שהנני מתקשה בו כמה שנים, האם אכן כשיש קרוב עני צריך לתת לו הכל, ואחכה לתשובה.
קודם, הכוונה שקודם לעני אחר,
ומדוע לומר שיתן לו הכל, כיון שמצוה לחלק ליותר עניים ?


פותח הנושא
פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 624
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 190 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי פרלמן משה » 18 ספטמבר 2017, 16:35

מה פירוש קודם? לתת לו ראשון? וכי איכפת לקרוב מתי הוא מקבל? ועוד, דלפי"ז יתן פרוטה לקרוב ויוצא בזה?

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 681
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 199 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 18 ספטמבר 2017, 20:19

שאת ה- 5 ש"ח שאתה רוצה לתת לעני, תן לקרוב ולא לאחר.
כמה שיעור הנתינה, פרוטה או יותר זה נידון אחר.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 356 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי אלימלך » 18 ספטמבר 2017, 21:30

יש לדון מצד כמה צדדים:
א. האם צריך לתת הכל לקודם?
דעה א'- ממהרש"ם [שו"ח ח"א לב' ובסי' רנא'] נראה דעתו שיתן הכל לקודם [הוכיח כן מתדב"א מהאור זרוע ועוד ראשונים]
דעה ב'- הערוך השולחן [רנא' סק"ד וסק"ו] פסק שדין קדימה היינו רק שיתן יותר לעני קרוב, וככל שיותר קרוב יתן לו יותר, ודבר זה צריך אומד הדעת כמה להוסיף לקרוב [נראה מדבריו שאינו חושש לדיוק בתדב"א]. ובתשובות מהר"ם זיסקינד [יט'] כתב כדברי העה"ש שצריך להוסיף יותר לקרוב, ונראה דעתו שכל רמת קורבה יקבל פי שניים מרמת הקורבה שאחריה.
דעה ג'- יתן מחצה לקרוביו ומחצה לשאר עניים [כ"כ יפה ללב וכן פסק תשובות והנהגות [ח"א יו"ד תקסא'] וכן פסק בדרך אמונה [הל' מתנות עניים פ"ז ס"ק קד'] בשם החת"ס וג"פ [באלו מודה אף המהרש"ם שכך הם סוברים] ועוד הרבה אחרונים והאור זרוע {הדרך אמונה חולק על המהרש"ם בהבנת הראשונים והאחרונים הנ"ל האם מש"כ שכל הנודר על דעת התורה נודר האם שכך ראוי לעשות או שכך כונת האנשים} וכתב עוד, ששמע שהחזו"א פסק ליתן מחצה לקרוב, ובקרוב שנצרך מאוד ביותר התיר לתת לו הכל]
יש להוסיף מש"כ האגרו"מ [יו"ד קמד'] והתשובות והנהגות שאם אומר לאחרים שנותן הכל לקרוביו יכול להיות חילול השם.
ב. בשו"ע [רנז' ס"ט] נפסק שאסור לאדם לתת כל הצדקות לעני אחד [בקביעות]. וכתב הראשון לציון שה"ה ב' וג' עניים. ויש לדון האם גם כשיש לו קרוב אין ליתן לו כל צדקותיו?
מדברי החת"ס [שו"ת יו"ד רכט'] נ"ל להוכיח שדין זה נאמר גם כשיש לו קרוב, שכתב שם שלהוריו יכול ליתן הכל, ואין לחשוש שנותן כל צדקותיו לעני אחד בגלל שיש מצות כיבוד או"א יעו"ש. ומזה שהוצרך לטעם זה ולא פסק כן מטעם שהוריו קודמים לכל, מוכח שגם כשיש דין קדימה יש לחשוש ליתן כל צדקותיו לעני אחד.[אבל אולי יש לחלק בין קדימת קרוב קרוב לקרוב רחוק לבין קדימת קרוב למי שאינו קרוב כלל]
באגרו"מ [יו"ד קמד'] הסתפק בזה.
ג. יש לדון במקרה שהקרוב נצרך פחות לצדקה ואילו שאר הענים נצרכים יותר האם יש דין קדימה?
כתב החת"ס [שו"ת יו"ד רלא'] בשם רבו ההפלאה שגם אז הקרוב קודם וכ"כ האגרו"מ [יו"ד קמד'].
הדברים ללא עיון מספיק, ולפלפולא בעלמא.


פותח הנושא
פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 624
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 190 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי פרלמן משה » 19 ספטמבר 2017, 01:56

בהוקרה רבה על שפתח לפני שערי אורה במה שהייתי נבוך בו, רק הערה אחת, האם מהמהרש"ם מוכח דבקרוב יכול לתת תמיד לאחד?


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 356 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי אלימלך » 19 ספטמבר 2017, 21:43

אכן המהרש"ם כותב שם בתשובה שאפשר לתת לקרוב אחד תמיד כשיש עניים זרים.


משה הלוי-שחור
משתמש ותיק
הודעות: 224
הצטרף: 17 אוגוסט 2017, 14:09
נתן תודה: 85 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כל הצדקה לאדם אחד?

שליחה על ידי משה הלוי-שחור » 14 פברואר 2018, 08:49

מצורף צילום מדרך אמונה להגר"ח קנייבסקי חלק א
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 5 אורחים