אמונה

נושאים שונים

יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 947
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 294 פעמים
קיבל תודה: 295 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי יצחק » 04 ינואר 2018, 15:17

עברי כתב:
יצחק כתב: הצורך להוכיח את האמונה הוא דבר עקרוני במצוה. שים לב: עצם המצוה היא להחזיק בדעה (שזה התרגום של "להאמין"), אבל כאשר אדם מצליח להוכיח לעצמו את הענין הוא מחזיק באותה דעה בעוצמה רבה יותר ובדרגה גבוהה יותר ובאמת כל אחד צריך להתקדם בהתאם לרמה שלו ואין גבול מסוים ששם נעצרים.
לאחר מסירת מודעה כי אין מסגרת זו ראוייה לדון בדברים רמים אלו כיאה להם, אומר:
מתוך דבריך משמע שגם אתה מודה שההוכחות השכליות לאמונה הרי הם אמצעי הגון לקיום המצווה.
אלא שלא לימדת אותנו ההבנה במצווה עצמה, האם היא התפישה השכלית (ובזה ההוכחות השכליות אמצעיות לתכלית) או שמא השבת הלב והרגשת היישות הנמצאית כנוכחת, (ובזה ההוכחות השכליות אמצעיות לתכלית).
וככל ונתפוש כצד הב', יש בזה ב' דברים א. פשוט וברור שההוכחות השכליות עלולות שלא להביא כל תכלית, שכבר חזינן העוסקים בהוכחות פילוסופיות באמונה שאין זה מחייב שיבואו דבריהם כקשורים אליהם באישיותם. (ואף בעיסוק בקבלה עמא דבר שיש בזה ספורט אתגרי לשמוע מושגים מעניינים עמוקים למחצה לשליש ולרביע, והמבחן בהשגת התכלית יהא האם זה שלמד הוכחות אלו וסגר ספר הפילוסופיה נתחדשה בקרבו רוח עבודת ה' או לא...) ב. שיש עוד הרבה אמצעיים ראויים להשגת התכלית זולת לימוד מדע ופילוספיה כלימוד השגחת ה' על הברואים מספרי הנביא, שאף שחלק ההוכחות בזה מועט אבל חלק המורגש בזה גדול.
והבאת בדבריך צד (לא בדקתי אמיתות דבריך) שלימוד ההוכחות אפשר תמורתו בלימוד תורה, ואיך יבוא לימוד תורה תחת עיסוק בהוכחות על האמונה? רק אם תתפוס כהצד הב' אפשר לקיים דבריך.
כתבתי תשובה ארוכה ומסודרת אבל כנראה היא נמחקה לי בטעות, אני מנסה לשחזר אבל זה יהיה פחות ברור.
ראשית כל יש ענין להוכיח בהגיון רק בשביל לברר את האמונה, לדעת בבירור באיזה דעות אתה מחזיק (למשל מה בדיוק הכוונה כשאתה אומר שהקב"ה הוא לא דבר גשמי), לו יצוייר שתצליח לצייר לעצמך בבירור גמור מה אתה מאמין בלי להכנס להוכחות הגיונית עשית את חובתך. חשוב לציין שגם בזה יש גבול שכל אחד צריך לבחון מה היכולות שלו ללמוד ולעיין.
שנית יש ענין מצד עצם מצות אמונה להוכיח בהגיון משום שכאשר אדם מחזיק בדעה רק מחמת שמאמין לאחרים זה פחות מאשר אדם שהוכח לו בהגיון, הרמב"ם חוזר על הרעיון הזה בכמה מקומות ראה למשל בפיה"מ סנהדרין פ"ז כשהוא מסביר את הענין של "יד העדים תהיה בו בראשונה להמיתו" שהעדים שראו בעצמם יותר ברור להם מאשר אנחנו שרק שמענו מהם, וכידוע שיותר ברור לאדם עדות השכל מעדות החושים כי החושים יכולים להטעות אבל אין מי שיטעה אותך לחשוב ש1+1 לא שווה 2. התורה אמרה וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד, מכאן אנו לומדים שצריך לאחוז באמונת היחוד בכל העוצמה שרק תתכן.
שאלת למה במציאות זה לא עובד... למה אנחנו רואים את הפילוסופים יותר כופרים מאשר מאמינים... יש כמה סיבות לדבר אבל יש שתי סיבות ראשיות, א, הם בעלי מידות רעות שמטות אותם מהשכל הישר וגורמות להם להמציא דעות כוזבות, ב, הם מעיינים בענינים עמוקים בזמן שהשכל שלהם עדין לא מספיק מפותח ועי"ז התקלקל השכל שלהם ונעשה מטושטש וחסר יכולת הבחנה. יש עוד סיבות.
יש מצוה נוספת, מצות אהבה. בספר המצוות הרמב"ם כותב איך מקיימים את המצוה הזו וז"ל: שנחשוב ונתבונן במצותיו ומאמריו ופעולותיו עד שנשיגהו ונהנה בהשגתו בתכלית ההנאה, וזאת היא האהבה המחוייבת. עוד שם בזה"ל: שבהתבוננות תעלה בידך ההשגה ותגיע ההנאה ותבא האהבה בהכרח. הסדר הוא, התבוננות מביאה לידי הנאה והנאה מביאה לידי אהבה. במשנה תורה הרמב"ם מאריך במעשה מרכבה ומעשה בראשית וכותב שהם הדרך לאהבה את ה', אחרי כל הפרקים של מעשה מרכבה ומעשה בראשית הרמב"ם כותב שרוב בני אדם צריכים ללמוד תורה וכוונתו כמו שכתב בספר המצוות שעי"ז יזכו לקיים מצות אהבה, נמצא שהחכמים ביותר מקיימים את המצוה הזו ע"י לימוד מעשה מרכבה ומעשה בראשית ושאר העם בלימוד תורה.
העיקר במצות אהבה הוא לדעת כמה שיותר על הקב"ה, בלימוד התורה אדם יודע על הקב"ה את המצוות שלו ואילו בלימוד מעשה מרכבה ומעשה בראשית אדם יודע על הקב"ה את הענינים הללו, ברור שהוכחות הגיוניות לאמונה קשורות קשר הדוק בלימוד החכמות הללו (עכ"פ לפי ההגדרה שהר"מ נותן מה נקרא מעשה מרכבה ומעשה בראשית).


שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי שואל ומשיב » 04 ינואר 2018, 21:02

אתה אכן מסביר בטו''ט את השיטות שסוברות שצריך לחקור בענייני אמונה, ולראיה אף ציטטת את הר''מ, אך זה כמובן לשיטתו,
אך רוב הדיעות נוקטות לא כשיטה זו,
כמובן מי שיש לו שאילות או שאין לו מנוח זה נידון אחר.
יצויין שהכוזרי לא נחשב לפילוסופי. (מכך שהמחבר היה נגד פילו' וכן הגאון אמר שתחת לימוד שער היחוד בחוה''ל יש ללמוד הכוזרי ומסילת ישרים)

נ.ב. ידוע בשם הסטייפלער שאמר שהשאלות באמונה נובעות מגאווה.


חכם באשי
משתמש ותיק
הודעות: 310
הצטרף: 20 דצמבר 2017, 17:59
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי חכם באשי » 04 ינואר 2018, 21:08

אולי מישהו יפנים שכאן זה לא המקום לנידונים כאלה.
יש לך שאלות באמונה, לא חסר מי שיענה לך.
ככלל, לימודי אמונה באמת א"א להגיע ללא רב מוסמך.
הפורום כאן ודאי אינו רב מוסמך.

בינו נא זאת!


שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי שואל ומשיב » 04 ינואר 2018, 21:20

נראה לי שעל עיקר השאלה לא ענו.
במה להאמין?
לפי הר''מ בי''ג עיקרים שאל''כ נקרא כופר.
ולהעיקרים בג' עיקרים א.הבורא ב.התורה ג.השגחה ושכר ועונש
ולא כל מי שאינו מאמין נחשב כופר (תלוי מה הסיבה)
וישנה עוד שיטה שאיני זוכרה כרגע.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי סבא » 04 ינואר 2018, 22:55

ז"ל רבינו הסטייפלער בהקדמת ספר חיי עולם: ואני הגבר ראיתי עני עמי אשר כמה מצעירי ישראל שאמנם הם שומרי תורה ומצוות, אבל לא ימצאו מנוח מטרדות בלבול המחשבות ונבכי ספיקות אשר בלבם [ע"פ רוב הסבה העיקרית לזה הוא מפני אשר הציצו בספרים חיצונים או שקראו בעתונים חפשיים מאמרים או סיפורים מכתבנים מינים ואפיקורסים שכל דבריהם טמאים ומטמאים והבליהם מצטייר בדמיון הקורא ומבלבלו מאוד שומר נפשו ירחק מהם ותחי נפשו] וכמה מהם אשד גילו מבוכתם וצערם לרבותיהם או למי שגדול מהם, ומבקשים תרופה, ואמנם אסור להתווכח עמהן להציע לפניהם טענות והוכחות, כאילו ההכרעה תלוי' בשיקול דעתו של זה, ועצם הדיון והויכוח בעניני אמונה הוא איסור, וגם מסוכן, כמש"כ הרמב"ם ז"ל פ"ב מה' ע"ז ה"ג [ [אחר שביאר הלאו דאל תפנו אל האלילים שאסור לקרות בספרי מינים וכו'] כתב ז"ל ולא ע"ז בלבד הוא שאסור להפנות אחרי' במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו כו', מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יתור אחר ע"ז, ופעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה מה למטה כו', ופעמים בנבואה כו', ופעמים בתורה מן השמים כו', ואינו יודע המדות שידין בהם עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי לבבכם כו', כך אמרו חכמים [ברכות י"ג] אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות עכ"ל הרמב"ם ז"ל. והתרופה להנצל ממחשבות ובלבול הדעות הוא רק להתחזק בתורה ובתפלה ובעבודת הבורא ב"ה ובהמשך הזמן כל המחשבות כולם כליל יחלופו וכלין מאיליהן עכ"ל.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי סבא » 04 ינואר 2018, 23:01

עוד כתב שם הקה"י בזה"ל-
הראשונים ז"ל שכתבו ספרי חקירה הי' משום עת לעשות לה', דלא הי' סגי בלא"ה, וגם כי גודל קדושתם וזכותם עמדה שלא יבא שום תקלה על ידם, אך טוב ומועיל"


שואל ומשיב
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי שואל ומשיב » 04 ינואר 2018, 23:16

הרס''ג כותב כך מפורש בהקדמה לאמונות ודיעות.

סמל אישי של משתמש

מנהל ראשי
מנהל האתר
הודעות: 363
הצטרף: 20 ספטמבר 2015, 13:12
נתן תודה: 102 פעמים
קיבל תודה: 270 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי מנהל ראשי » 04 ינואר 2018, 23:29

יצחק כתב: כתבתי תשובה ארוכה ומסודרת אבל כנראה היא נמחקה לי בטעות, אני מנסה לשחזר אבל זה יהיה פחות ברור.
בכתיבת הודעה ארוכה כדאי תמיד לכתוב את ההודעה בתוכנה חיצונית (כגון וורד) ולאחר מכן להעתיקה לפורום. כמו כן יש אופציה בעת כתיבת הודעה בפורום ללחוץ על "שמור טיוטה" - בכתיבת הודעה ארוכה כדאי ללחוץ שם תוך כדי כתיבה מידי פעם. על ידי אופנים אלו ניתן למנוע הישנות המקרה שציינת


עברי
הודעות: 160
הצטרף: 28 דצמבר 2017, 00:17
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי עברי » 05 ינואר 2018, 00:21

מנהל ראשי כתב:
יצחק כתב: כתבתי תשובה ארוכה ומסודרת אבל כנראה היא נמחקה לי בטעות, אני מנסה לשחזר אבל זה יהיה פחות ברור.
בכתיבת הודעה ארוכה כדאי תמיד לכתוב את ההודעה בתוכנה חיצונית (כגון וורד) ולאחר מכן להעתיקה לפורום. כמו כן יש אופציה בעת כתיבת הודעה בפורום ללחוץ על "שמור טיוטה" - בכתיבת הודעה ארוכה כדאי ללחוץ שם תוך כדי כתיבה מידי פעם. על ידי אופנים אלו ניתן למנוע הישנות המקרה שציינת
איפה נמצאים הטיוטות ששמרתי?


פותח הנושא
אברהם העיברי
משתמש ותיק
הודעות: 216
הצטרף: 19 נובמבר 2016, 21:48
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי אברהם העיברי » 05 ינואר 2018, 00:26

סבא כתב:עוד כתב שם הקה"י בזה"ל-
הראשונים ז"ל שכתבו ספרי חקירה הי' משום עת לעשות לה', דלא הי' סגי בלא"ה, וגם כי גודל קדושתם וזכותם עמדה שלא יבא שום תקלה על ידם, אך טוב ומועיל"
יסלח לי מר.
אך אני רואה בערבוב בין דברים. שאין קשר ביניהם, סוג של בריחה.
ואני אסביר, 'חקירה' כפי שכתבת, וכפי שכתבו אחרים. שזה מבלבול, או שזה יוצר בלבול.
או אחרים שכתבו שאין זה נושא לפורום.
מערבבים בין דין וחיוב דאורייתא להאמין, וכתוב שאין שוגג באמונה. ושוגג באמונה קרוב להיות כופר.
כי כמו כל מצווה שלא למדת איך לקיים אותה, במה מקיימים אותה, וכו'. אין שום הגיון שתבצע אותה כהלכתה.
ויש חיוב לדעת וללמוד מהי אמונה, ויש חיוב לדעת איך לא להיות כופרים.
ומערבבים זאת אם המושג 'חקירה', שזה שאלות בתפיסת הבורא, שאלות מה קדם לעולם. ושאלות של צדיק ורע לו. והנהגת ד' בעולם.
וכל ענייני הפילוסופיה.
אך בכל ספר מוסר, כל ספר מחשבה מדבר על אמונה, ואף אחד לא כותב סתם להאמין, ולא מסביר במה להאמין, ומהו הגדר של אמונה,
כי 'אמונה' זה מושג שלא ניתן להבינו בנקל, ולכן אנו רואים, שאנשים טוענים שהם מאמינים אך כ"כ חסרה להם הבהירות באמונה, ולכן מיד צועקים, אסור לחקור, אסור לדון בצורה זו, או אחרת, הכל צריך להיות במסתרים, וכו'. זה רק תירוץ להצדיק את חוסר הבהירות שלנו בנושא כה קריטי.

כותב הגאון: "כי דור תהפוכות המה" במעשיהם, אומרים לטוב רע ולרע טוב, וזה שאמר 'דור' פירוש על כל הדור, אף על פי שעוסקין בתורה. "לא אמון בם", לשון קיום, שלא נתקיימה תורתם בידם מחמת חסרון בטחון. כמו שאמרו בא חבקוק והעמידן על אחת, והוא בטחון, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. וכן אמרו העולם על עמוד אחד עומד שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה' (אדרת אליהו דברים)
ומתוך דבריו, תשובה לשאלה שודאי תשאל, והוא כבר עונה בתוך דבריו אמונה ובטחון היינו הך, האמונה היא העץ הביטחון הוא הפרי. והחזו"א מגדיר, האמונה היא בדין, הבטחון הוא במעשה. אך שניהם הך חדא הוא.
סליחה על דברי החריפים הם אינם מכוונים אישית חלילה, אלא לרוח שרווחת במחוזותינו.


עברי
הודעות: 160
הצטרף: 28 דצמבר 2017, 00:17
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי עברי » 05 ינואר 2018, 00:38

לאור דבריו של הרב "אברהם העברי" הנכוחים כי יש להבחין בין חקירות שבהם מציגים צד שלילי שבאמונה ע"מ לבוא לחקר האמת שבזה עלול הדבר להסתבך, (מ"מ בדורינו אנו לא מצאתי אף אחד שנחלש בעבודת ה' מתוך עיסוק זה, כל הנחשלים באו מחמת שביקשו התרת עריות) לבין דיון פשוט על חובת האמונה אבקש לסכם דברי דלעיל בשאלה.
שתי אנשים, האחד משכיל אשר למד את הקדמת הרמב"ם לפרק חלק כמה פעמים כבקשת הרב "יצחק" אולם אין הדברים הביאו בו לרגשת אלוקות נוכחות מעליו,(אני לא מתכוון שהוא כפילוסופים שלמרות עומק ידיעתם כפרו בתורה וכו', אני מתכוון שהידיעה העמוקה של איש זה לא פיעמה בקרבו לעבודת ה', ובלא כל קשר הוא מדקדק למעשה בכל הערות דדרשו בשנ"ב...) והשני אינו יודע אלא שיש אלוקים בשמים, מישהו מלמעלה שמשגיח שהוא מורגש אצלו ורואהו... כמקובל במאמינים הפשוטים דפעם.. (אם נשאלהו אם הוא בן אדם לבטח יענה "ודאי שלא שהרי אנחנו מתים והוא לא" - זוהי רמת ידיעתו...) מי לדעתכם קיים מצוות האמונה ביתר שלימות.
כמובן שאין טעם לחפש דמות שלישית ראוייה, משום שמבקש אני לידע איזה ידיעה נצרכת,

סמל אישי של משתמש

מנהל ראשי
מנהל האתר
הודעות: 363
הצטרף: 20 ספטמבר 2015, 13:12
נתן תודה: 102 פעמים
קיבל תודה: 270 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי מנהל ראשי » 05 ינואר 2018, 01:05

עברי כתב:
מנהל ראשי כתב:
יצחק כתב: כתבתי תשובה ארוכה ומסודרת אבל כנראה היא נמחקה לי בטעות, אני מנסה לשחזר אבל זה יהיה פחות ברור.
בכתיבת הודעה ארוכה כדאי תמיד לכתוב את ההודעה בתוכנה חיצונית (כגון וורד) ולאחר מכן להעתיקה לפורום. כמו כן יש אופציה בעת כתיבת הודעה בפורום ללחוץ על "שמור טיוטה" - בכתיבת הודעה ארוכה כדאי ללחוץ שם תוך כדי כתיבה מידי פעם. על ידי אופנים אלו ניתן למנוע הישנות המקרה שציינת
איפה נמצאים הטיוטות ששמרתי?
אתה פותח תגובה באותו נושא שבו שמרת טיוטה ולוחץ על "טען טיוטה"


הבוחן
משתמש ותיק
הודעות: 355
הצטרף: 30 יולי 2017, 23:27
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 83 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי הבוחן » 05 ינואר 2018, 01:56

אני מתפלא שדנים בכזה דבר יסודי עמוק ומורכב בפורום זה??? :shock: :shock: :shock:
לענ"ד מי שמעונין לחקור בדבר זה שיישב אם אנשים ת"ח ויראי שמיים מתוך ספרים וכו' ולא בפורום ע"ג המחשב.


שלום עולם
משתמש ותיק
הודעות: 303
הצטרף: 06 יולי 2017, 17:00
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי שלום עולם » 05 ינואר 2018, 03:05

הבוחן כתב:אני מתפלא שדנים בכזה דבר יסודי עמוק ומורכב בפורום זה??? :shock: :shock: :shock:
לענ"ד מי שמעונין לחקור בדבר זה שיישב אם אנשים ת"ח ויראי שמיים מתוך ספרים וכו' ולא בפורום ע"ג המחשב.
אתה צודק 100%
אם כי יש כאלה שלא תמיד יש להם ת"ח זמין.. לצידו ובחינם..ולא תמיד מי שלצידו הוא יודע ספר.. ולא יודע להרחיב ממקורות.. גם יכול להועיל שאחרים יראו


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 947
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 294 פעמים
קיבל תודה: 295 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי יצחק » 05 ינואר 2018, 08:39

אברהם העיברי כתב:
סבא כתב:עוד כתב שם הקה"י בזה"ל-
הראשונים ז"ל שכתבו ספרי חקירה הי' משום עת לעשות לה', דלא הי' סגי בלא"ה, וגם כי גודל קדושתם וזכותם עמדה שלא יבא שום תקלה על ידם, אך טוב ומועיל"
יסלח לי מר.
אך אני רואה בערבוב בין דברים. שאין קשר ביניהם, סוג של בריחה.
יש עוד ענין שמי שנמנע לגמרי מלעסוק בנושאים האלו יכול להכשל גם באיסור כשהוא עושה כל מיני סגולות ומתקרב לאביזרייהו דעבודה זרה.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי סבא » 05 ינואר 2018, 09:26

כולכם נתפסים רק לחלק מדברי הקה"י בנוגי לספרי חקירה, ומבארים שאין כוונתכם לחקירה, ומשום מה "שכחתם" את הקטע הראשון, אז הנה הוא לפניכם-
ועצם הדיון והויכוח בעניני אמונה הוא איסור, וגם מסוכן, כמש"כ הרמב"ם ז"ל פ"ב מה' ע"ז ה"ג [ [אחר שביאר הלאו דאל תפנו אל האלילים שאסור לקרות בספרי מינים וכו'] כתב ז"ל ולא ע"ז בלבד הוא שאסור להפנות אחרי' במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו כו', מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יתור אחר ע"ז, ופעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה מה למטה כו', ופעמים בנבואה כו', ופעמים בתורה מן השמים כו', ואינו יודע המדות שידין בהם עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי לבבכם כו', כך אמרו חכמים [ברכות י"ג] אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות עכ"ל הרמב"ם ז"ל. והתרופה להנצל ממחשבות ובלבול הדעות הוא רק להתחזק בתורה ובתפלה ובעבודת הבורא ב"ה ובהמשך הזמן כל המחשבות כולם כליל יחלופו וכלין מאיליהן עכ"ל.


פותח הנושא
אברהם העיברי
משתמש ותיק
הודעות: 216
הצטרף: 19 נובמבר 2016, 21:48
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי אברהם העיברי » 05 ינואר 2018, 11:13

סבא כתב:כולכם נתפסים רק לחלק מדברי הקה"י בנוגי לספרי חקירה, ומבארים שאין כוונתכם לחקירה, ומשום מה "שכחתם" את הקטע הראשון, אז הנה הוא לפניכם-
ועצם הדיון והויכוח בעניני אמונה הוא איסור, וגם מסוכן, , ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יתור אחר ע"ז, ופעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה מה למטה כו', ופעמים בנבואה כו', ופעמים בתורה מן השמים כו', ואינו יודע המדות שידין בהם עד שידע האמת על בוריו,
מדהים! כיצד את אותו הטקסט, מתפרש לשני הדעות.
הרי, הוא הדבר אשר כתבתי לעיל, שיש חילוק בין 'חקירה' בשאלות שהבאת גם מהקה"י. לבין קיום מצוות אמונה.
לא יתכן שכוונת הקה"י שאל תאמין, כי אולי תסתבך. כי אז האדם מגיע לכפירה בוודאות.
כי לעצום את העיניים ולומר, אני מאמין לכל מה שאני לא יודע, ואין לי מושג מה אני לא יודע. כי אסור ללמוד, ואסור לשאול. האם זוהי אמונה?
אמונה היא על דרך החיוב, לא על דרך השלילה. היא עשה. ולא, לא תעשה.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי סבא » 05 ינואר 2018, 11:57

אברהם העיברי כתב:ארחיב קצת את שאלתי,
האם זוהי אמונה של פתי, שלהאמין במה שמספרים לי?
האם זוהי ידיעה?
האם זוהי תחושה?
אני אסביר גם את עצמי, כיון שאני בונה הרצאה על אמונה, ברצוני להתחדד ע"י ת"ח שלמדו ומונחים בנושא.
מתוך ההודעה שלך מבין כל אחד לאן אתה חותר,אתה יותר ממרמז שהאמונה של רובנו כאן בפורום שפשוט חזרו בחיידר על י"ג עיקרים של הרמב"ם אלפי פעמים, ונקבע הדבר בליבם, היא אמונה של פתי מאמין לכל דבר... וכנ"ל חבירך שדואג כל הזמן לעודד אותנו "לא לפחד", גם הוא יודע שאף אחד לא מפחד מלקבוע בלב את הי"ג עיקרים של הרמב"ם, אלא כוונתו...
ועל זה הובאו כל הציטוטים, ועכשיו אתה מיתמם כאילו לא זו כוונתך, ואדרבה וכו', אני בוחר שלא להאמין! כדי לא להסתבך!
ובכן, בחרתי להאמין כמו שאבותי ואבות אבותי האמינו שכל הי"ג עיקרים של הרמב"ם הם אמת לאמיתה ותו לא מידי.
אלא מה שאלת, מהי אמונה?, וכי אין אתה יודע שיש לנו י"ג עיקרים שנתקבלו בתוכנו לאין עוררין [ודעת העיקרים שחלק לא התקבלה!]
אגב, תמוה לי מאוד על מי שמזמין ממך הרצאה על אמונה, בשעה שעדיין לא פשוט לך האלף בית באמונה... [וד"ל]
ואגב, כל אלו לפניי שאמרו לך לסגור את האשכול וכו', מי ביותר תקיפות ומי בפחות, התכוונו למה שאני כותב, רק שאני בחרתי לענות, והם כנראה אחזו שכאן מצוה שלא לומר, אלא פשוט לבקש סגירת האשכול.
שאל אותם ותראה אם אני צודק.


עברי
הודעות: 160
הצטרף: 28 דצמבר 2017, 00:17
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי עברי » 05 ינואר 2018, 12:23

כבוד הרב "סבא",
הן אמת שדיון עמוק בענייני אמונה לא מתאים לפורום, אלא ללימוד מתוך דברי רבותינו הראשונים עם רב...
אלא שעדיין לא באנו כאן לדיון עמוק בענייני אמונה כלל, בקושי דיון יש כאן.
הסטייפלער עצמו מנמק דבריו מדברי הר"מ "אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה", כמובן שלדון במצוות האמונה בשאלה מה נדרשנו בה אין בזה כל קשר לדברי הסטייפלער, ואין קשר בין התמונה בצהוב להאמור בכתבה.
אני מזדהה לחלוטין עם דבריך שיש בדברי הרב "אברהם העברי" נימת זלזול באמונת פשוטי העם אשר מכונת ע"י פתי מאמין לכל דבר.
אם כי עדיין, כל יהודי מוכרח לדון את גופם של דברים האם עיקר מצוות האמונה מתקיימת במה שלימודני בחיידר (אשר ערך לימוד זה חשוב מאין כמוהו) או שמא אין זה עיקר המצווה עכ"פ בגדלות.
ובעניין דברי הרב יצחק שעודד אותנו לא לפחד, הדבר נובע מהפחדות שאתה מטיל עלינו (מתוך ירא"ש, כמובן) שאין לעסוק כלל במצוות האמונה אף לא בדברים שכו"ע מודו בהם.


פותח הנושא
אברהם העיברי
משתמש ותיק
הודעות: 216
הצטרף: 19 נובמבר 2016, 21:48
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי אברהם העיברי » 05 ינואר 2018, 12:34

ראשית כל, ללמוד ולהחכים מאחרים, לפעמים אפילו הערה אגבית, נותנת לי שיפור, שיפוץ, או אפילו שינוי בצורת מסירת הדברים.
שנית, כיון שנושא זה כפי שמתגלה לי, ולא רק בפורום זה, הינו מודחק, ולא מהסיבות שהבאת ממרן בעל הקהילות יעקב.
אלא בגלל הקושי של האדם ממחויבות לאמונה אמיתית. הוא מעדיף להשאיר את זה למוח האחורי.
אני מנסה דרך תגובות כאלו וכאלו, להבין היכן היא ההדחקה, ודרך הדו שיח לדעת, איך ניתן להתמודד, עם הדחקה זו.

אני טוען ש'הידיעה' שלנו אינה מספקת, ולא מתמקדת נכון. שהרי אמונה היא כח בנפש. ויש דרך ברורה, כיצד להוציא כח זה מן הכח אל הפועל.
וכמו שכותב הרב בעל עלי שור, בסיכום פרקי האמונה "התחלתה - בהסתר, וסופה - גילוי. ראשיתה - לקבל ולסמוך, אחריתה - לדעת ולראות"
ומשום מה מילים פשוטות כמו אלו, לא טרחת להביא. וישנם עשרות מקורות, שהדברים פשוטים, ובהירים. לא חקירה ולא הסתבכות.
אמונה פשוטה. חייבת להיות פשוטה גם בהסבר שלה. שאם לא כן, אין אמונה פשוטה, ישנה אמונה רדודה.

והאמת היא שמטרתי הסופית כאשר אדבר על נושא זה. תהיה לזעזע אנשים ממקום הנוחות שלהם, ולגרום להם להבין, שהם צריכים למצוא חברותא, או רב שידריך וילמד אותם אמונה. ולא רק 'יכתבו' שדבר זה צריך להלמד בחברותא או רב. שיבינו שאם הם לא יכולים להגדיר לעצמם, את האמונה שלהם. אז כנראה שזה דורש תיקון.

הבאתי לעיל את דברי הגאון, לא אחזור עליהם.


עברי
הודעות: 160
הצטרף: 28 דצמבר 2017, 00:17
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי עברי » 05 ינואר 2018, 12:42

בואו נדבר על הדברים ולא על הדוברים, לגופם של דברים ולא על גופים שמדברים....
(אני מרשה להעיר ולהאיר למרות היותי חדש בפורום..)


פותח הנושא
אברהם העיברי
משתמש ותיק
הודעות: 216
הצטרף: 19 נובמבר 2016, 21:48
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי אברהם העיברי » 05 ינואר 2018, 12:59

בתגובה זו אסיים מצידי, את הדיון באשכול זה.
אני סגננתי את שאלתי, בדיוק ובחשבון.

בהודעה הפותחת כתבתי: "ואם יש לאי מי תגובות לא ענייניות, שבבקשה לא יעלה אותן."
לצערי, מעט מאוד תגובות היו ענייניות.
לי זה שיקף את ההדחקה שקיימת, וחוסר הבהירות באמונה הפשוטה ביותר.
בהודעה שלאחר מכן, כתבתי כך:
"ארחיב קצת את שאלתי,
האם זוהי אמונה של פתי, שלהאמין במה שמספרים לי?
האם זוהי ידיעה?
האם זוהי תחושה?"
המילים מדויקות, כי אם היו יודעי דבר, לא סתם המילים הללו נפלו לי במוחי.
מושגים אלו, אמונה וידיעה ומה הגבול והמקום שלהם, הם דברים כתובים. לא חידושים.
ומי שלא התמקד במילים אלו, כנראה שלא מודע לקיומם של מושגים אלו באמונה, או שלא מבין את חלקם ומהותם, בתוך דו שיח על אמונה.
במקום זה התמקדו במילים "האם זוהי אמונה של פתי" ואלו לא מילים שלי. כי קו הגבול בין אמונה לפתי, הינו קו עדין. ברובד הנמוך של האמונה.
אני מאחל בהצלחה.
ואולי לתועלת הלומדים, אוסיף קצת.
יש בנו נשמה חלק אלוה ממעל, נשמה זו לא צריכה שנסביר לה מי יצר אותה, או מי בעליה. היא יודעת את זה, כי היא חלק ממנו, חלק אלוה ממעל.
נשמה זו שוכנה בגוף עכור, ידע שור קונהו וגו' עמי לא ידע וגו'.
אנחנו צריכים לחשוף את הנשמה, בעבודה תמידית, מתוך החומר העכור, כדי לזכך את האמונה שלנו, עד שהיא נהפכת לידיעה, (עלי שור)
כדי להמחיש, אתן קודם דוגמא. כשאדם רואה דבר יפה שמושך את העין, האם הוא יכול להסביר לעצמו, מה כ"כ תופס אותו? 'זה יפה' הוא יאמר, אך האם זה ביטוי לתחושה שלו? כאשר הוא יאמר לי שזה יפה, אני אוכל גם לחוש או לזהות את רגשי ליבו? ככל הנראה התשובה שלילית.
כי זה הנאה רוחנית, זה ממקום עמוק בנשמה. זהו בעצם (דוגמת היופי) רק ניצוץ מן תחושות שעולות בנו מכח הנשמה.
אמונה, זו תחושה שעוטפת את כל ישותך, והיא מתחברת לעומק, לנקודה הראשונה והבסיסית בנשמה.
אין לזה מילים, זוהי עוצמה של ידיעת עצמך את אלוקים, בתוכך פנימה.
אתה יודע את האלוקים, כי זה פשוט קיים בתוכך, כמו שמחברים שקע לתקע ומיד, עקב החיבור, זורם חשמל.
אתה עושה את התהליך של האמונה, שהרמב"ם כותב שזה דבר שצריך לעשות יום ביומו. ההתבוננות, החשיבה.
ואז אתה מגלה, שמתוכך, בוקעת עוצמה שלא הכרת, של ידיעה ברורה, ללא צורך בהוכחות, החלק האלוהי שבך, מתגלה. ואתה חש בו. הוא לא רדום. ואז אין משהו שיכול לערער את הידיעה, את התחושה הזו.
אלא אם כן, תפסיק להפעיל את האמונה. תפסיק להרהר בכך יום ביומו. או אז הנשמה גם שוקעת חזרה, והידיעה נהפכת לזיכרון במגירה, שאכן קיים מושג של אמונה. אך זה לא בוער, זה לא חי. זה לא נוכח.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי סבא » 06 ינואר 2018, 19:23

אשתדל מאוד להיות ענייני ולא אישי בתשובתי, והדבר דורש ממני כבישת היצר וולא בנקל אני מצליח בזה, ולכן אם חלילה תיפלט ממני מילה לא מתאימה אנא מחל לי, [גם אפשר להעיר ואערוך בס"ד]
אברהם העיברי כתב: מושגים אלו, אמונה וידיעה ומה הגבול והמקום שלהם, הם דברים כתובים. לא חידושים. ומי שלא התמקד במילים אלו, כנראה שלא מודע לקיומם של מושגים אלו באמונה, או שלא מבין את חלקם ומהותם, בתוך דו שיח על אמונה. במקום זה התמקדו במילים "האם זוהי אמונה של פתי".
תשובה: סליחה, אבל בפירוש התמקדתי במילים אלו, ולכן כתבתי לעיל –
סבא כתב: איך אפשר בלי להזכיר שאלת הרב שך בהלכות תשובה עמוד מ"א- והנה מאז ומתמיד הייתי מתפלא למה מכנים למצווה זו אמונה, הרי בפשוטו, זהו מהמושכלות הראשונות, שאי אפשר לעולם בלא מנהיג. וגם מבשרי אחזה אלוקי, והחכמה הנפלאה שבכל יצור קטן, אין להעריך, ומכל שכן החכמה ביצירת האדם, ואיך אפשר שכל זה הוא בלא מנהיג? והרי הרמב"ם כתב שיש מצווה: 'לידע את ה'' – הרי שזו ידיעה – ובכתוב נאמר: 'וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים', ולמה זה נקרא אמונה? אמונה ובספר המצות במצוה א' כתב היא הציווי אשר צונו בהאמנת האלהות ושאלתי את זאת למרן הגאון הגדול רבי יצחק זאב סאלאווציק זצק"ל, ואמר לי שגם הוא עמד ע"ז ושאל זאת לאב הגר"ח זצק"ל ואמר לו שודאי עד כמה ששכל האדם מגעת הוא מושכל ואין זו אמונה, והיא ידיעה, אבל חוב האמונה מתחיל ממקום שכלה שכל האדם, והסביר לעצמו הענין ששכל האדם הלא מוגבל הוא בזמן ובמקום, ומה שהוא למעלה מן הזמן והמקום כבר אין לו מושג, ועצמותו של הקב"ה הוא למעלה מן הזמן והמקום, שאין שם מקום לשכל האדם אז חלה עליו חובת האמונה עכ"ל.
הרי שלא די שהתמקדתי במילים אלו, אלא התפלאתי איך אפשר בלי להביא את הנידון המפורסם הזה כל כך במקורו מרובתינו מעתיקי השמועה.
אברהם העיברי כתב: אמונה פשוטה. חייבת להיות פשוטה גם בהסבר שלה. שאם לא כן, אין אמונה פשוטה, ישנה אמונה רדודה.
תשובה: כתבתי לעיל בזה"ל -
סבא כתב: בכן, בחרתי להאמין כמו שאבותי ואבות אבותי האמינו שכל הי"ג עיקרים של הרמב"ם הם אמת לאמיתה ותו לא מידי. אלא מה שאלת, מהי אמונה?, וכי אין אתה יודע שיש לנו י"ג עיקרים שנתקבלו בתוכנו לאין עוררין [ודעת העיקרים שחלק עליו, לא התקבלה!] .
ועתה האם י"ג עיקרים של הרמב"ם לא מוסברים היטב? הם אמונה רדודה?
אברהם העיברי כתב: והאמת היא שמטרתי הסופית כאשר אדבר על נושא זה. תהיה לזעזע אנשים ממקום הנוחות שלהם, ולגרום להם להבין, שהם צריכים למצוא חברותא, או רב שידריך וילמד אותם אמונה. ולא רק 'יכתבו' שדבר זה צריך להלמד בחברותא או רב. שיבינו שאם הם לא יכולים להגדיר לעצמם, את האמונה שלהם. אז כנראה שזה דורש תיקון.
תשובה: כבר אמרתי שהגדרתי היטב את האמונה שלי, והיא מוגדרת בכל סידור אחר תפילת שחרית ובזה אני מאמין, וגם חי לפי זה כל היום, עכ"פ הבה נשמע מה מזעזע במטרה הסופית-
אברהם העיברי כתב: בתגובה זו אסיים מצידי, את הדיון באשכול זה... אמונה, זו תחושה שעוטפת את כל ישותך, והיא מתחברת לעומק, לנקודה הראשונה והבסיסית בנשמה. אין לזה מילים, זוהי עוצמה של ידיעת עצמך את אלוקים, בתוכך פנימה. אתה יודע את האלוקים, כי זה פשוט קיים בתוכך, כמו שמחברים שקע לתקע ומיד, עקב החיבור, זורם חשמל. אתה עושה את התהליך של האמונה, שהרמב"ם כותב שזה דבר שצריך לעשות יום ביומו. ההתבוננות, החשיבה. ואז אתה מגלה, שמתוכך, בוקעת עוצמה שלא הכרת, של ידיעה ברורה, ללא צורך בהוכחות, החלק האלוהי שבך, מתגלה. ואתה חש בו. הוא לא רדום. ואז אין משהו שיכול לערער את הידיעה, את התחושה הזו. אלא אם כן, תפסיק להפעיל את האמונה. תפסיק להרהר בכך יום ביומו. או אז הנשמה גם שוקעת חזרה, והידיעה נהפכת לזיכרון במגירה, שאכן קיים מושג של אמונה. אך זה לא בוער, זה לא חי. זה לא נוכח.
תשובה: ובכן, דבר זה שצריך לחזור ולשנן אתהאמונה כל הזמן, הוא מילתא דפשיטא, ואף אחד לא רימז לדבר הפוך מזה, יש מנהג יפה שקוראים כל יום י"ג עיקרים, ויש שעושים זאת בהרהור, [ישנה גם העצה של המשגיח ר' חצקל זצ"ל לחזור על "אתה נגלית" ודומיהם], ולא נראה לי שחידשת כאן אפילו לאחד מביננו משהו בקביעה זו.
לגבי התחושה, אמנם דבר זה מופיע בספרים שונים [כעת זכורני שבלב אליהו כתב כן והמשיל להרגשתו של בן, שאביו אכן אביו הוא ואינו מאומץ], אבל דווקא עניין זה מאוד מעורפל, כי הרי גם המשיחיסטים טוענים שהם מרגישים את נוכחות הרבי בחוש ממש, ורק בחנוכה התפרסם מאוד על מפורסם אחד [איני מזכיר את שמו לא מחשש לשה"ר, כיון שהוא עצמו מפרסם זאת, אלא, כי איני מכיר היטב את חוקי הפורום, ואולי זה כאן לא מקובל] שאמר שראה את הרבי כאשר התוועד עם אחרים ורצה לגשת אליו והוא סימן לו בידו לא להתקרב אליו... לכן דווקא עניין זה לא צריך להיות ה"פוינט", אלא תוצאה שממילא תבוא, אבל העיקר הפשוט הוא לשנן את קבלת אבותינו, בידעינו כי אין האבות מנחילים שקר לבניהם, וכפי שהדברים תומצתו בי"ג עיקרי הרמב"ם, ואם ברצונך להעמיק את אמונתינו, היית מציע פשוט לעודד אותנו ללמוד אור יחזקאל על אמונה, זהו בהחלט דבר נפלא ותועלתי.
נ.ב. משאלתך מדוע לא ציטטתי את העלי שור, נראה שאתה טועה בי, וחושב אותי לאדם גדול שיודע כל כתבי רבותינו בעל פה. ובכן מחוייב אני להודיע כי טעית בי, לא מיניה ולא מקצתיה, אני אדם פשוט שמשתדל קצת ללמוד, יש מעט דברים שאני זוכר, וכמובן רוב הדברים או שלא ידעתי מעולם או ששכחתי.
מקווה שעמדתי במשימתי ולא עירבתי ניחוח אישי.


פותח הנושא
אברהם העיברי
משתמש ותיק
הודעות: 216
הצטרף: 19 נובמבר 2016, 21:48
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי אברהם העיברי » 06 ינואר 2018, 20:14

אני שאלתי מהי אמונה, לא 'במה' להאמין.
שאלתי, היאך מקיימים את מצוות אמונה.
ולכן המובאה מהרב שך, לא עונה כלל על השאלה. כי כולם יודעים שצריך להאמין בדברים אלו.

יותר מכך, אני חושב, או שאני לא הבהרתי את עצמי, או שמשום מה לא הבינו אותי נכון.
לא באתי לתת כאן הרצאה על אמונה, גם החומר שהבאתי, קצה קצהו של קרחון.

ובדברי על זעזוע אנשים ממקום הנוחות, אם תקרא את השורה שוב מתחילתה, כוונתי כשאבוא להרצות. האם פה נתתי הרצאה? האם כתבתי מאית מהחומר שאני שוקד עליו? למרות שיתכן שגם פה כבר נגעתי באי מי, וזעזעתי אותו.

כוונתי היתה כאן בפורום, לא לזעזע, אלא כפי שכתבתי בהודעה הפותחת, ובתגובה שבאה קצת לאחר ההודעה הפותחת היתה:
- ואם יש לאי מי תגובות לא ענייניות, שבבקשה לא יעלה אותן. -
- אני אסביר גם את עצמי, כיון שאני בונה הרצאה על אמונה, ברצוני להתחדד ע"י ת"ח שלמדו ומונחים בנושא. -

וכפי שכתבתי, אני פוגש המון, שמדברים אמונה. לא חיים אמונה.
שהרי לדקלם לאחר התפילה את העיקרים. זה עדיין לא אמונה.

והתגובות עסקו בדברים אחרים. ובפירוש, נתפסו למילים ספציפיות.
לא הזכירו בתגובות למשל את מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם, מהו 'יסוד' האמונה. שהרי אמונות יש הרבה. יג' עיקרים. אך מהי האמונה שבשורש שעליו בנויים שאר האמונות, האם זוהי הנבואה? או מסורת מציאות ד', ע"י חמשה דורות שראו זה את זה מבריאת העולם, עד משה.?

את העלי שור, שהבאתי, הבאתי כדוגמא, לא ציפיתי שאי מי יודע הכל. אך בסופו של דבר לא עונים תשובות פשוטות, ברורות.
ושאלתי היתה - מהי אמונה, היאך אני מקיימה. והאם זה אמון, ידיעה, תחושה.
כי אני בסך הכל 'חוזר בתשובה'. (מתשרי השנה). :D


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי סבא » 06 ינואר 2018, 20:53

אברהם העיברי כתב:אני שאלתי מהי אמונה, לא 'במה' להאמין.
שאלתי, היאך מקיימים את מצוות אמונה...
לא הזכירו בתגובות למשל את מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם, מהו 'יסוד' האמונה. שהרי אמונות יש הרבה. יג' עיקרים. אך מהי האמונה שבשורש שעליו בנויים שאר האמונות, האם זוהי הנבואה? או מסורת מציאות ד', ע"י חמשה דורות שראו זה את זה מבריאת העולם, עד משה.?...
ושאלתי היתה - מהי אמונה, היאך אני מקיימה. והאם זה אמון, ידיעה, תחושה.
כי אני בסך הכל 'חוזר בתשובה'. (מתשרי השנה). :
אני פשוט מבולבל לחלוטין מתשובתך, אולי תוכל להסביר את עצמך, אם אמנם כל שאלתך הייתה מהי אמונה [אמון, תחושה, או ידיעה], ולא במה להאמין, איך ע"י שנדון ב-"האם זוהי הנבואה? או מסורת מציאות ד' ע"י חמשה דורות שראו זה את זה מבריאת העולם, עד משה?" הדבר יענה על שאלתך? הרי גם הנבואה וגם המסורת יכולה להתקבל אצלינו בדרך של ידיעה או תחושה או אימון למוסריה אלינו?


פותח הנושא
אברהם העיברי
משתמש ותיק
הודעות: 216
הצטרף: 19 נובמבר 2016, 21:48
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי אברהם העיברי » 06 ינואר 2018, 22:04

אלו השאלות שהעליתי.

אני מאוד רוצה לקיים מצוות 'אמונה'.
1 מהי אמונה? 2 מה אני אמור לעשות?

אני מאמין ששאלתי מעלה גיחוך על פניכם.
אך אני מתכוון בשיא הרצינות.
ואם יש לאי מי תגובות לא ענייניות, שבבקשה לא יעלה אותן.

ארחיב קצת את שאלתי,
האם זוהי אמונה של פתי, שלהאמין במה שמספרים לי?
האם זוהי ידיעה?
האם זוהי תחושה?

אני אסביר גם את עצמי, כיון שאני בונה הרצאה על אמונה, ברצוני להתחדד ע"י ת"ח שלמדו ומונחים בנושא.

עייפתי מלהסביר את שאלתי.
ומכיוון שבשאלתך מונחת ההנחה שזה לא קשור, מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם, לשאלתי.
אבקש ממך להרחיב את שאלתך, ולבססה. ואני מעביר את שאלתך, אליך. מדוע לא קשורה מחלוקת הרמב"ן והרמב"ם לשאלה ששאלתי? לכיצד מקיימים את מצוות האמונה? האם אין בזה נפק"מ ביניהם?


שלום עולם
משתמש ותיק
הודעות: 303
הצטרף: 06 יולי 2017, 17:00
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי שלום עולם » 06 ינואר 2018, 23:34

יתכן וזה גם יהיה בעזרך?


תיובתא
משתמש ותיק
הודעות: 379
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 117 פעמים
קיבל תודה: 98 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי תיובתא » 07 ינואר 2018, 08:56

שלום עולם כתב:כולנו בני אברהם יצחק יעקב
ואברהם אבינו ע"ה הוא ראש למאמינים על אף שהיה בית מדרשו של שם ועבר אך אאע"ה נקרא כך הוא נקרא גם ראשון למאמינים הוא ניתץ את האמונות כוזביות של נמרוד
וחיפש וחקר עד שנגלה אליו השי"ת ואמר לו 'אני בעל הבירה'
אז דבר ראשון הכל מתחיל מכאן! אח"כ הנחיל לבניו ובני בניו עד היום הזה
ומי שרוצה יכול להצטרף לנמרוד... :lol:
אמונת הייחוד הייתה עוד קודם, בזמן שם, נח, ואדם הראשון. א"כ מה הייחודיות של אברהם אבינו? (אולי שגילה הייחוד במקום של עכו"מ?).


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 511 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי סבא » 07 ינואר 2018, 09:09

בנוגע לויכוח לעיל נגמר לי הכוח, "ירא הקהל וישפוט".
בעיקר הדבר, נזכרתי עכשיו שקראתי לפני כחצי שנה ספר נפלא של הגר"ד כהן ראש ישיבת חברון [אולי שמו "משכיל לדוד", אבל אינני בטוח], שהוא למעשה אסופה של הועדים שמסר בדרך ה' לרמח"ל, ושם הוא דן בכמה פרקים באריכות בשאלה אם ידיעה או אמונה וכו', לצערי איני זוכר הרבה ממה שכתב, אבל כמדומני שהמסקנה העיקרית שלו היא, שיש דרך לחוות כעין "מעמד הר סיני" פרטי [שכמו שכתב הרמב"ם הגילוי שהיה שם לא הותיר מקום לשום ספיקות], ע"י לימוד התורה במסירות. למי שבאמת רוצה הרחבה בנושא זה [בדרך המסורה לנו] בטח יהנה ביותר ללמוד את ספרו.


פותח הנושא
אברהם העיברי
משתמש ותיק
הודעות: 216
הצטרף: 19 נובמבר 2016, 21:48
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: אמונה

שליחה על ידי אברהם העיברי » 07 ינואר 2018, 09:14

תיובתא כתב:
שלום עולם כתב:כולנו בני אברהם יצחק יעקב
ואברהם אבינו ע"ה הוא ראש למאמינים על אף שהיה בית מדרשו של שם ועבר אך אאע"ה נקרא כך הוא נקרא גם ראשון למאמינים הוא ניתץ את האמונות כוזביות של נמרוד
וחיפש וחקר עד שנגלה אליו השי"ת ואמר לו 'אני בעל הבירה'
אז דבר ראשון הכל מתחיל מכאן! אח"כ הנחיל לבניו ובני בניו עד היום הזה
ומי שרוצה יכול להצטרף לנמרוד... :lol:
אמונת הייחוד הייתה עוד קודם, בזמן שם, נח, ואדם הראשון. א"כ מה הייחודיות של אברהם אבינו? (אולי שגילה הייחוד במקום של עכו"מ?).
ספר העקידה - לך לך - ...ואברהם החל בחקירה לבטל דעות אבותיו הנפסדות, ואחר שהגיע עד למקום שיד העיון משיגה, בא לכלל האמונה שהגיעה לראשונים על ידי הקבלה, אבל באופן יותר מושלם. ועל זה נאמר והאמין בה', וזה שנאמר והיה תמים, ועל זה אמרו, נח היה צריך סעד, שנאמר את האלקים התהלך, אבל אברהם האיר לפני ה' במה שהאיר עיני באי עולם מצד חקירתו, ועל זה נאמר אשר התהלכתי לפניו. וזו הסבה שלא נזכרו מעשיו הראשונים בתורה, כי התורה תשבח ותגנה את המעשים התוריים הנבואיים, שהם למעלה מן החקירה האנושית...

ועוד.
הדורות הראשונים ההם היו פילוסופים, וטעו בחקירתם, ואברהם אבינו גבר בחקירתו, וכיון להיות דומה ליוצרו במעשיו ובמדותיו ככל מה שהחכימה אחר כך התורה ללומדיה המאושרים. עקדה. (חזות קשה א' ב')

כלומר, אברהם אבינו הכיר את בוראו כפילוסוף. משא"כ, שם ובית מדרשו, היו באמונה מידיעה. שהרי אביו של נח ראה את אדם הראשון, שהעיד על עצמו, ולא היה בנמצא מי שיכחישנו, שהוא ראשון לכל נוצר. ושם הרי הוא בן נח.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Google [Bot], הלמדן, חכ''א, פעלעד, תלמיד חבר | 1 אורח