חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נושאים שונים

פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

שליחה על ידי אוריאל » 01 אפריל 2018, 23:31

גבריאל פולארד כתב:
אוריאל כתב:היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?
חוץ מהלכות דרך ארץ של בציעת הפת וכדומה וגמיעת הכוס? או שלזה הכוונה?
אני לא התכוונתי למשהו כזה, אבל אדרבה, אשמח אם תחכים אותי בעוד רעיונות שאני לא יודע.

ערכים:


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 02 אפריל 2018, 13:17

אוריאל כתב:ראיתי פעם להגאון האדר"ת זצ"ל שהסתפק אם מברכים ברכת המזון על אכילה גסה, וצידד להוכיח מהא דדרשינן ב"מ פז: כנפשך שבעך ולא אכילה גסה, וחזינן ד"שביעה" ממעטת אכילה גסה, ולפ"ז נמי כאשר כתוב "ושבעת" ה"ז ממעט אכילה גסה שאין לברך אחריה. ולפ"ז משכחת לה שאכל ונתחייב, אולם המשיך לאכול עוד שנהייתה אכילתו בגדר אכילה גסה שאפשר דאין לו לברך.
[ויש להעיר לכאורה דגם בלא הדרשה של הך דב"מ, הא אמרי' ביבמות מ. דאכילה גסה לא מיקריא אכילה, וא"כ לא קיים "ואכלת", אבל יש לדחות].
אמרתי את זה לת"ח מופלג היום, והוא העיר לי תיכף שלכאורה פתרון זה אינו נכון, שהרי מבואר להדיא בשו"ע סי' תריב שמה שאמרו שאוכל אכילה גסה ביוה"כ פטור היינו כגון שהיה שבע מעיו"כ ואז אכל עוד מעט ביו"כ שאכילה הזו היתה בגדר אכילה גסה שהוא פטור עליה, אבל אם אכל ביום כיפור לתאבון והמשיך ואכל הרבה עד שהיה זה אכילה גסה, יהיה חייב על האכילה שאכל כשהיה עדיין רעב ומתאווה לאכול, והעונש לא פוקע כזה הופך לאכילה גסה.
ולכן אם אחד אכל לתאבון והתחייב ברכת המזון, גם אם המשיך ואכל ונהיה זה אכילה גסה, אין טעם שייפטר מברכת המזון על מה שאכל כשהיה עדיין תאב לאכול.


@יצחק הת"ח הנ"ל צידד מאד [מסברא] שכשאחד אוכל בשר ומיד לאחר מכן חלב, יברך על הבשר, והעבירה נחשבת באכילת החלב ולא הבשר.


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 406
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 666 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 02 אפריל 2018, 15:02

אוריאל כתב:
גבריאל פולארד כתב:
אוריאל כתב:היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?
חוץ מהלכות דרך ארץ של בציעת הפת וכדומה וגמיעת הכוס? או שלזה הכוונה?
אני לא התכוונתי למשהו כזה, אבל אדרבה, אשמח אם תחכים אותי בעוד רעיונות שאני לא יודע.
אני מניח גם שלא התכוונת לשינה ביום...כמשנ"ב סי' ד' סקל"ו
[אני מקל בזה גם בימות החול וכ"ש בחוה"מ אז כעת לילה טוב:)]

סמל אישי של משתמש

צדיק נסתר
מאמרים: 0
הודעות: 32
הצטרף: 07 אפריל 2017, 12:32
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

שליחה על ידי צדיק נסתר » 02 אפריל 2018, 15:31

אוריאל כתב:היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?
זו אמנם לא הלכה חתוכה, ואני מאמין שלא לזה התכוון הרב @אוריאל, אבל בכ"ז לדעתי זה יכולה להיות תשובה.

בשו"ע אוה"ח סי' פ"ט סעי' ג', לגבי איסור אכילה ושתייה קודם התפילה, פוסק להתיר לשתות מים, ובבאר היטב דן לגבי הוספת סוכר [צוקע"ר] למים, ומצדד להקל לחולה וחלש בשבת ויו"ט מפני שהתפילה בהם ארוכה.

וז"ל: "...ובמקום דצריך רפואה מותר לשתות מים וצוק"ר קודם שיתפלל הרדב"ז ח"ד סי' רל"ח ולאיש זקן וחלש שאינו יכול לעמוד על נפשו עד עת יציאת הציבור מבה"כ בפרט בשבתות וי"ט שלפעמים מתעכבין עד חצות יותר טוב להתיר לו להתפלל בביתו בנחת ויקדש ויאכל מידי בצפרא ואח"כ ילך לבה"כ ויכוין לבו עם הציבור בתפלת שחרית ויתפלל אחר כך עמהם מוספין של יום..."


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 9

שליחה על ידי אוריאל » 02 אפריל 2018, 21:54

אכתוב כאן למה התכוונתי.
כתוב במסכת דמאי שאם עם הארץ אומר על פירות שהם מעושרים אינו נאמן, אבל כל זה רק בימות החול ובשבת נאמן לפי שאימת שבת עליו ואיננו משקר, והרמב"ם בהל' מעשר פי"ב כתב דיו"ט דינו כשבת.
א"כ פירות שנלקחו מע"ה ולא עושרו בשנית, בכל ימות השבוע אסורים הם באכילה אבל בשבת ויו"ט מותרים.

סמל אישי של משתמש

צדיק נסתר
מאמרים: 0
הודעות: 32
הצטרף: 07 אפריל 2017, 12:32
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 9

שליחה על ידי צדיק נסתר » 02 אפריל 2018, 23:30

אוריאל כתב:...
א"כ פירות שנלקחו מע"ה ולא עושרו בשנית, בכל ימות השבוע אסורים הם באכילה אבל בשבת ויו"ט מותרים.
תרשה לי להעיר שזה לא כ"כ נכון ובודאי לא בניסוח.
הנושא אינו מתי אוכלים את הפירות אלא מתי הע"ה אמר שעישר אותם, אם הוא אמר בשבת שעישר אותם, לכאו' יהיה מותר לאכול אותם גם ביום חול, ולהיפך, אם אמר ביום חול שעישר אותם, זה לא יתיר לאכול אותם בשבת.
הרעיון אמנם יפה, אבל אין נכון לדעתי להגדיר את זה כדבר שאסור בחול ומותר בשבת.

סמל אישי של משתמש

צדיק נסתר
מאמרים: 0
הודעות: 32
הצטרף: 07 אפריל 2017, 12:32
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 9

שליחה על ידי צדיק נסתר » 02 אפריל 2018, 23:33

צדיק בסדום כתב:תרשה לי להעיר שזה לא כ"כ נכון ובודאי לא בניסוח.
אמנם אח"כ מצאתי בתוס' יו"ט עם מסכת דמאי פרק ד' משנה א', דבאמת אף דאמר הע"ה בשבת שעישר ה"ז אסור למוצ"ש, גזירה שמה יתירו כשאמר בחול.
וז"ל: "מוצאי שבת לא יאכל - לשון הרמב"ם פרק י"ב מהלכות מעשר הרי זה לא יאכל מאותן הפירות למוצאי שבת עד שיעשר דמאי על הכל על שאכל בשבת ועל הנשאר שלא הקילו והאמינוהו אלא לצורך אותו שבת [ע"כ. אבל בחול לא האמינוהו בסמך שאילת שבת משום דאיכא למיגזר אטו שאילת חול. כך מצאתי בפירוש שהזכרתי]:"

וע"כ אני חוזר בי...


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 03 אפריל 2018, 14:19

@צדיק בסדום יישר כח על הדברים הנפלאים.
בקשר למה שכתבתי למעלה על אכילה גסה אם היא מחוייבת בברכת המזון, גיליתי דבר מעניין מאד. המג"א בס"ס קצז מביא שלטי גבורים שאין לברך על אכילה גסה, אלא אם כן נהנה גרונו מאותה האכילה, וכתב שם המחצית השקל שלכאו' זהו רק כאשר כל האכילה היתה אכילה גסה, אבל אם היה תאב לאכול ואכל הרבה עד שהפכה אכילתו לגסה, יברך בהמ"ז לכה"פ על אכילתו שהיה תאב לה, והביא את מה שכתוב בשו"ע לגבי יוה"כ [מה שהעיר לי אותו ת"ח ודחה בזה את הרעיון שלי], ומסיים "ואולי יש לחלק".
מבואר מלשונו שייתכן שברכת המזון תהיה שונה מאכילת יוה"כ, ויש לו צד שבאמת כשהאכילה הפכה לגסה ה"ז מפקיע את הברכה על כל האכילה, אבל לא הבנתי באמת מה יכול להיות החילוק בין זה לבין יו"כ.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 10

שליחה על ידי סבא » 05 אפריל 2018, 09:37

מתי, המחמיר שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי, אסור גם לקנות בשר?


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 11

שליחה על ידי אוריאל » 08 אפריל 2018, 00:12

היכי תמצי שאדם עובר עבירה ומתחייב בעשייתה כרת, ואז הוא חושב מחשבה מסויימת ונפטר מעונש הכרת.


שואל ומשיב
מאמרים: 0
הודעות: 192
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:34
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 9

שליחה על ידי שואל ומשיב » 08 אפריל 2018, 00:18

אוריאל כתב:
גבריאל פולארד כתב:
אוריאל כתב:היכי תמצי דבר שאסור לעשות אותו ביום חול, אך מותר לעשותו בשבת או יום טוב?
חוץ מהלכות דרך ארץ של בציעת הפת וכדומה וגמיעת הכוס? או שלזה הכוונה?
אני לא התכוונתי למשהו כזה, אבל אדרבה, אשמח אם תחכים אותי בעוד רעיונות שאני לא יודע.
לבצוע פרוסה יותר מכביצה, כמה שצריך לאותה סעודה.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי -חידה 12

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 אפריל 2018, 14:27

חמץ של יהודי שעבר עליו הפסח (לא נוקשה ולא תערובת) בלא ביטול או מכירה ובכל זאת מותר באכילה?


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 10

שליחה על ידי סבא » 08 אפריל 2018, 19:52

סבא כתב:מתי, המחמיר שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי, אסור גם לקנות בשר?
תשובה: ראובן מכר בהמותיו לגוי בערב פסח כדי שיוכל לפטמם בחמץ, בתוך הפסח נולד כבש בכור, בכור זה אין בו קדושת בכורה, כמבואר במהרש"ם הנ"ל כי היה מכור לגוי, אולם לצדיקים המחמירים כשיטת התבואת שור, וסוברים דהמכירה היא הערמה, הבכור קדוש ואסור לאכלו, כדין קדשים שנשחטו בחוץ. [חשוקי חמד נידה דף ל]

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 10

שליחה על ידי אברך » 08 אפריל 2018, 21:26

סבא כתב:
סבא כתב:מתי, המחמיר שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי, אסור גם לקנות בשר?
תשובה" ראובן מכר בהמותיו לגוי בערב פסח כדי שיוכל לפטמם בחמץ, בוך הפסח נולד כבש בכור, בכור זה אין בו קדושת בכורה, כמבואר במהרש"ם הנ"ל כי היה מכור לגוי, אולם לצדיקים המחמירים כשיטת התבואת שור, וסוברים דהמכיר היא הערמה, הבכור קדוש ואסור לאכלו, כדין קדשים שנשחטו בחוץ. [חשוקי חמד נידה דף ל]
@סבא, איך חשבת ש'נעלה' על זה לבד?
יש עוד תשובה, בשר שנמלח במלח שמעורב עם חמץ...


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 11

שליחה על ידי אוריאל » 08 אפריל 2018, 22:48

אף אני אענה את תשובתי לחידה שהעליתי.
ישנה הלכה שמי שחושב בתוך כדי אחת מהעובודות בביהמ"ק מחשבת פיגול לאכול חוץ לזמנו, חייב כרת. אך מבואר בספ"ו דקדשים, שאם לאחר המחשבה הזו חישב מחשבה פוסלת נוספת, כגון שחישב חוץ למקומו, נמצא שהקרבן היה נפסל גם בלא המחשב של חוץ לזמנו, ולכן אין בזה כרת [ורבי יהודה חולק ע"ז, אך הלכה כחכמים]. הרי לנו מי שעבר עבירה ונתחייב כרת, ובמחשבה נוספת הוא נפטר ממנו.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 11

שליחה על ידי יצחק » 08 אפריל 2018, 23:59

אוריאל כתב:אף אני אענה את תשובתי לחידה שהעליתי.
ישנה הלכה שמי שחושב בתוך כדי אחת מהעובודות בביהמ"ק מחשבת פיגול לאכול חוץ לזמנו, חייב כרת. אך מבואר בספ"ו דקדשים, שאם לאחר המחשבה הזו חישב מחשבה פוסלת נוספת, כגון שחישב חוץ למקומו, נמצא שהקרבן היה נפסל גם בלא המחשב של חוץ לזמנו, ולכן אין בזה כרת [ורבי יהודה חולק ע"ז, אך הלכה כחכמים]. הרי לנו מי שעבר עבירה ונתחייב כרת, ובמחשבה נוספת הוא נפטר ממנו.
יש כאן טעות, החיוב כרת הוא על אכילת בשר שנתפגל לא על מחשבת הפיגול. וגם זה יתכן רק אחרי ש"קרבו כל מתיריו" כלומר שכבר נעשו ד' עבודות הדם.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 11

שליחה על ידי אוריאל » 09 אפריל 2018, 00:03

יצחק כתב:
אוריאל כתב:אף אני אענה את תשובתי לחידה שהעליתי.
ישנה הלכה שמי שחושב בתוך כדי אחת מהעובודות בביהמ"ק מחשבת פיגול לאכול חוץ לזמנו, חייב כרת. אך מבואר בספ"ו דקדשים, שאם לאחר המחשבה הזו חישב מחשבה פוסלת נוספת, כגון שחישב חוץ למקומו, נמצא שהקרבן היה נפסל גם בלא המחשב של חוץ לזמנו, ולכן אין בזה כרת [ורבי יהודה חולק ע"ז, אך הלכה כחכמים]. הרי לנו מי שעבר עבירה ונתחייב כרת, ובמחשבה נוספת הוא נפטר ממנו.
יש כאן טעות, החיוב כרת הוא על אכילת בשר שנתפגל לא על מחשבת הפיגול. וגם זה יתכן רק אחרי ש"קרבו כל מתיריו" כלומר שכבר נעשו ד' עבודות הדם.
אכן כן. טעות גמורה היא [בשבת למדתי המשנה הנ"ל, וכנראה שברוב הרצון למצוא לכאן חידה מוצלחת, זה מה שקרה...], ויישר כח.

סמל אישי של משתמש

צדיק נסתר
מאמרים: 0
הודעות: 32
הצטרף: 07 אפריל 2017, 12:32
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 10

שליחה על ידי צדיק נסתר » 09 אפריל 2018, 00:52

אברך כתב: יש עוד תשובה, בשר שנמלח במלח שמעורב עם חמץ...
יש לי שאלה נוספת: מתי, המחמיר שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי, אסור גם לקנות דג סלמון?
תשובה: דג סלמון שנמלח במלח שמעורב עם חמץ...

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 10

שליחה על ידי אברך » 10 אפריל 2018, 01:50

צדיק נסתר כתב:
אברך כתב: יש עוד תשובה, בשר שנמלח במלח שמעורב עם חמץ...
יש לי שאלה נוספת: מתי, המחמיר שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי, אסור גם לקנות דג סלמון?
תשובה: דג סלמון שנמלח במלח שמעורב עם חמץ...
הברקת קמעא...


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 13

שליחה על ידי אוריאל » 24 אפריל 2018, 19:06

היכי תמצי שאדם אחד עושה מעשה איסור, ושלוש אנשים ייענשו בגלל זה?


בנציון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 791
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 320 פעמים
קיבל תודה: 345 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 13

שליחה על ידי בנציון » 24 אפריל 2018, 19:09

אוריאל כתב:היכי תמצי שאדם אחד עושה מעשה איסור, ושלוש אנשים ייענשו בגלל זה?
מספר לשון הרע?


בנציון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 791
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 320 פעמים
קיבל תודה: 345 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 13

שליחה על ידי בנציון » 24 אפריל 2018, 19:10

בנציון כתב:
אוריאל כתב:היכי תמצי שאדם אחד עושה מעשה איסור, ושלוש אנשים ייענשו בגלל זה?
מספר לשון הרע?
כעת אני שם לב שהדגשת שאדם אחד עושה מעשה איסור, ובלשון הרע גם השומע עושה איסור.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 אפריל 2018, 19:39

אוריאל כתב:היכי תמצי שאדם אחד עושה מעשה איסור, ושלוש אנשים ייענשו בגלל זה?
מלוה בריבית אולי? מכשיל את הלוה, עדים, וערב -ב"מ עה: וי"ל.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 13

שליחה על ידי אוריאל » 24 אפריל 2018, 19:53

בנציון כתב:
בנציון כתב:
אוריאל כתב:היכי תמצי שאדם אחד עושה מעשה איסור, ושלוש אנשים ייענשו בגלל זה?
מספר לשון הרע?
כעת אני שם לב שהדגשת שאדם אחד עושה מעשה איסור, ובלשון הרע גם השומע עושה איסור.
אני באמת התכוונתי לזה. שהרי השומע אינו עושה מעשה, רק שומע, ושלושה נענשים, המספר, השומע, ומי שספרו עליו, וכמבואר בח"ח.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אוריאל » 24 אפריל 2018, 19:54

הפקדתי שומרים כתב:
אוריאל כתב:היכי תמצי שאדם אחד עושה מעשה איסור, ושלוש אנשים ייענשו בגלל זה?
מלוה בריבית אולי? מכשיל את הלוה, עדים, וערב -ב"מ עה: וי"ל.
לכאורה בזה הלווה עושה מעשה איסור בדיוק כמו המלוה, לא?


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 אפריל 2018, 20:11

אמנם הלוה לא עושה אותו מעשה איסור עיין בגמ' הנ"ל, ומה שעובר הוא משום איסור לא תשיך הנאמר בלוה, מ"מ זה לא עונה על שאלתך אחר ששאר האנשים נענשים, משום חלקם במעשה האיסור, ומסתמא כוונתך שמעשה האיסור נעשה ע"י אדם אחד, והשלושה, נענשים מחמת מעשה שלו ולא שלהם.
ולכך אנו מצפים לשמוע בהמשך את התשובה. ייש"כ.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי אברך » 24 אפריל 2018, 23:15

הפקדתי שומרים כתב:אנו מצפים לשמוע בהמשך את התשובה. ייש"כ.
התשובה כתובה כבר 2 הודעות לפני.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 אפריל 2018, 23:19

אברך כתב:
הפקדתי שומרים כתב:אנו מצפים לשמוע בהמשך את התשובה. ייש"כ.
התשובה כתובה כבר 2 הודעות לפני.
חן 1 חן 2 - יישר כח.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 14

שליחה על ידי יצחק » 04 מאי 2018, 16:10

איך יתכן שבי"ד יכפו את הלווה לתת ריבית למלוה?


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 04 מאי 2018, 16:49

אולי יורשים יתומים של מלוה בריבית.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], אסף, מודים דרבנן, נדיב לב, פיילוט 0.4 | 11 אורחים