חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נושאים שונים

משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 288
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 61

שליחה על ידי משה נפתלי » 06 ינואר 2019, 12:02

חגי פאהן כתב:מילה שמופיעה פעמים רבות בתנ"ך, אין בה דגש ולא שום אות אהו"י, ומופיעה בה רק אות אחת משורשה (ואין מחלוקת מה השורש שלה).
אַיִן!

ערכים:


חגי פאהן
משתמש ותיק
הודעות: 327
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 115 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 61

שליחה על ידי חגי פאהן » 06 ינואר 2019, 13:40

משה נפתלי כתב:
חגי פאהן כתב:מילה שמופיעה פעמים רבות בתנ"ך, אין בה דגש ולא שום אות אהו"י, ומופיעה בה רק אות אחת משורשה (ואין מחלוקת מה השורש שלה).
אַיִן!
מה השורש, ומה האות מהשורש שמופיעה?


מבין ענין
משתמש ותיק
הודעות: 456
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 265 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 77

שליחה על ידי מבין ענין » 06 ינואר 2019, 18:29

במבי כתב:
מבין ענין כתב:
במבי כתב:כיצד ייתכן שמצווה אחת מתרי"ג מצוות ייתכן שאנשי השוק והרחוב מקיימים אותה מספר פעמים ביום והאנשים שומרי המצוות אף לא פעם אחת בימי חייהם?
אולי "והשיב"?... רק ששומרי מצוות נראה לי יותר מקיימים אותה, הגם שאלה שלא - יותר נתקלים בה...
כתוב בספר במצוות לרמב"ם מצוות עשה ז'
המצווה השביעית היא שציוונו להשבע בשמו יתעלה כנצטרך לקיים דבר מן הדברים או להכחישו כי בזה הגדולה לשם יתעלה וכבוד ועילוי הוא והוא אמרו ובשמו תשבע.

(כמי שגר בעיר חילונית למהדרין אני יכול לומר שאכן שהעם הפשוט הנשבע בשם ה' אכן נוקט כך ברגע שרוצה לומר את האמת ולא סתם אמירה ללא כוונה ונשמה)
אוי להם מכאלה מצוות...
איתא במדרש רבי תנחומא (ר"פ מטות) אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, לא תהיו סבורים שהותר לכם להשבע בשמי אפילו באמת, אין אתם רשאין להשבע בשמי, אלא אם יהיו בך כל המדות, 'את ה' אלקיך תירא' שתהיו כאותם שנקראו יראי אלהים אברהם איוב ויוסף, 'ואותו תעבוד ובו תדבק' וכו'.

בכל אופן חייבים להדגיש שהרמב"ן ורש"י חולקים על הרמב"ם וסוברים ש"ובשמו תשבע" אינה מצוה אלא רשות, והתנחומא מסייעם.


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 288
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 61

שליחה על ידי משה נפתלי » 06 ינואר 2019, 19:12

חגי פאהן כתב:מה השורש, ומה האות מהשורש שמופיעה?
הכוונה היתה: כלה כסלו, עבר טבת ומלה אין...


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 76

שליחה על ידי דרומאי » 06 ינואר 2019, 20:58

זקן ויושב בישיבה כתב:
דרומאי כתב:
ביטול המנא תבירא תבר הוא רק ע''י הצלת הכלי, ולא ע''י הקדמת שבירתו. שכן אם לא נימא הכי, אמאי חייב הזורק הרי לא נשבר הכלי מכחו כלל, שהרי בסוף נשבר ע''י המקל ולא מכח השבירה. וע''כ שאין בשבירה שום הצלה משבירת הזורק, אלא רק הקדמת השבירה. וממילא בטומאה דלא שייך לומר כן אם הציל את הכלי שוב פטור הזורק וחייב המטמא.
ודאי שביטול המנא תבירא הוא לא על ידי הקדמת השבירה, אלא הביטול הוא על ידי ההצלה, והצלה זו אינה צריכה כלל להתבצע בפועל ואין טעם שתתבצע בפועל אלא כל שמקום השבירה הפך להיות למקום שהכלי לא נשבר בו ממילא בטל המנא תבירא.
וכבר כתבתי כי לא יתכן שהמטמאו חייב והשוברו פטור, או בנוסח אחר: אם מותר לו לשבור את הכלי מותר גם להזיקו בכל צורה אחרת ופשוט וברור.
היות ולא נראה שהויכוח יסתיים, נראה שבאמת אין טעם להמשיכו, וחבל מאוד שתמשיכו באותה טעות בסברא.
הגע בעצמך, הרי ששבר הכלי וקלט השברים באויר באופן שלא יגיעו לארץ, לפי דבריך יתחייב שהרי בטל המנא תבירא תבר. ולענין רציחה מצינו 'בא אחר וקבלו בסיף, בא שור וקבלו בקרניו' הרי שלא פגע התינוק בקרקע כלל, ועכ''ז כתב הרמב''ן דלמ''ד בתר מעיקרא הראשון חייב והשני פטור, ולדבריך הרי אין כאן גברא קטילא כיון שניצל מפגיעתו בקרקע.
מש''כ שאם מותר לו לשברו מותר לו לטמאותו הוא סברא בפנ''ע, ולכאורה לענין איסור הי' מקום לומר דאה''נ אין כאן איסור מזיק, ובפרט דמיתלא תלי בהצלה שלאחר מכן, אך לענין תשלומין הרי חיוב אדם המזיק אינו תלוי באיסור ובפרט להשיטות שחייב גם באונס גמור ועדיין צ''ע בזה.


זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 76

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 07 ינואר 2019, 12:53

דרומאי כתב:
זקן ויושב בישיבה כתב:
דרומאי כתב:
ביטול המנא תבירא תבר הוא רק ע''י הצלת הכלי, ולא ע''י הקדמת שבירתו. שכן אם לא נימא הכי, אמאי חייב הזורק הרי לא נשבר הכלי מכחו כלל, שהרי בסוף נשבר ע''י המקל ולא מכח השבירה. וע''כ שאין בשבירה שום הצלה משבירת הזורק, אלא רק הקדמת השבירה. וממילא בטומאה דלא שייך לומר כן אם הציל את הכלי שוב פטור הזורק וחייב המטמא.
ודאי שביטול המנא תבירא הוא לא על ידי הקדמת השבירה, אלא הביטול הוא על ידי ההצלה, והצלה זו אינה צריכה כלל להתבצע בפועל ואין טעם שתתבצע בפועל אלא כל שמקום השבירה הפך להיות למקום שהכלי לא נשבר בו ממילא בטל המנא תבירא.
וכבר כתבתי כי לא יתכן שהמטמאו חייב והשוברו פטור, או בנוסח אחר: אם מותר לו לשבור את הכלי מותר גם להזיקו בכל צורה אחרת ופשוט וברור.
היות ולא נראה שהויכוח יסתיים, נראה שבאמת אין טעם להמשיכו, וחבל מאוד שתמשיכו באותה טעות בסברא.
הגע בעצמך, הרי ששבר הכלי וקלט השברים באויר באופן שלא יגיעו לארץ, לפי דבריך יתחייב שהרי בטל המנא תבירא תבר. ולענין רציחה מצינו 'בא אחר וקבלו בסיף, בא שור וקבלו בקרניו' הרי שלא פגע התינוק בקרקע כלל, ועכ''ז כתב הרמב''ן דלמ''ד בתר מעיקרא הראשון חייב והשני פטור, ולדבריך הרי אין כאן גברא קטילא כיון שניצל מפגיעתו בקרקע.
מש''כ שאם מותר לו לשברו מותר לו לטמאותו הוא סברא בפנ''ע, ולכאורה לענין איסור הי' מקום לומר דאה''נ אין כאן איסור מזיק, ובפרט דמיתלא תלי בהצלה שלאחר מכן, אך לענין תשלומין הרי חיוב אדם המזיק אינו תלוי באיסור ובפרט להשיטות שחייב גם באונס גמור ועדיין צ''ע בזה.
למעשה נראה לי שכל ההנחה בטעות יסודה, דלא איכפת לן במה שאחר כך הונחו שם כרים וכסתות והכל תלוי בשעת ההיזק ואם בשעת ההיזק בין אם על ידי שבירה או בצורה אחרת כגון שאסרו או טימאו וכיו"ב היה הכלי במצב של מנא תבירא הרי הוא פטור לשלם, ומה שאחר כך הונחו שם כרים וכסתות אינו נוגע לענין דהרי זה כמו שהכלי נברא מחדש. זהו מה שנראה לי למסקנת הענין.


חגי פאהן
משתמש ותיק
הודעות: 327
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 115 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 61

שליחה על ידי חגי פאהן » 07 ינואר 2019, 13:35

משה נפתלי כתב:
חגי פאהן כתב:מה השורש, ומה האות מהשורש שמופיעה?
הכוונה היתה: כלה כסלו, עבר טבת ומלה אין...
לָתֵת. שורשה נ.ת.ן. אין בה דגש ולא אות אהו"י, ורק הת' האמצעית היא מהשורש.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי- חידה 76

שליחה על ידי דרומאי » 07 ינואר 2019, 13:54

זקן ויושב בישיבה כתב: למעשה נראה לי שכל ההנחה בטעות יסודה, דלא איכפת לן במה שאחר כך הונחו שם כרים וכסתות והכל תלוי בשעת ההיזק ואם בשעת ההיזק בין אם על ידי שבירה או בצורה אחרת כגון שאסרו או טימאו וכיו"ב היה הכלי במצב של מנא תבירא הרי הוא פטור לשלם, ומה שאחר כך הונחו שם כרים וכסתות אינו נוגע לענין דהרי זה כמו שהכלי נברא מחדש. זהו מה שנראה לי למסקנת הענין.
לדבריך המניח כרים וכסתות יזכה בכלי שהרי 'בראו מחדש', וזו לא שמענו.


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 404
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 61

שליחה על ידי יוסף יוסף » 07 ינואר 2019, 23:39

משה נפתלי כתב:
חגי פאהן כתב:מילה שמופיעה פעמים רבות בתנ"ך, אין בה דגש ולא שום אות אהו"י, ומופיעה בה רק אות אחת משורשה (ואין מחלוקת מה השורש שלה).
אַיִן!
יש בזה שתי אותיות מ אהו"י
כך שתחפש תשובה אחרת


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 288
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי משה נפתלי » 08 ינואר 2019, 17:54

איזו מצוה מרמ"ח מצוות עשה קבעו חכמים לקיימה ביום רביעי בשבת?


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי דרומאי » 08 ינואר 2019, 18:59

משה נפתלי כתב:איזו מצוה מרמ"ח מצוות עשה קבעו חכמים לקיימה ביום רביעי בשבת?
בתולה ניסת ברביעי.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 961
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 305 פעמים
קיבל תודה: 303 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי יצחק » 08 ינואר 2019, 21:42

דרומאי כתב:
משה נפתלי כתב:איזו מצוה מרמ"ח מצוות עשהקבעו חכמים לקיימה ביום רביעי בשבת?
בתולה ניסת ברביעי.
אני נצמד ללשון ומעיר הערה
יש ראשונים שסוברים שקידושין הם מצוה ויש הסוברים שהם הכנה למצות פו"ר, אבל לכאורה בנישואין כו"ע מודו שאין מצוה מצד עצמם רק כהכנה לפו"ר (אולי זה המשך של הקידושין ולפ"ז הם בעצמם מצוה), אפילו בבעילת מצוה אין מצוה ממש מדאורייתא כי אין האשה מתעברת מביאה ראשונה. כך נראה לי לפו"ר.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי דרומאי » 08 ינואר 2019, 22:47

יצחק כתב:
דרומאי כתב:
משה נפתלי כתב:איזו מצוה מרמ"ח מצוות עשהקבעו חכמים לקיימה ביום רביעי בשבת?
בתולה ניסת ברביעי.
אני נצמד ללשון ומעיר הערה
יש ראשונים שסוברים שקידושין הם מצוה ויש הסוברים שהם הכנה למצות פו"ר, אבל לכאורה בנישואין כו"ע מודו שאין מצוה מצד עצמם רק כהכנה לפו"ר (אולי זה המשך של הקידושין ולפ"ז הם בעצמם מצוה), אפילו בבעילת מצוה אין מצוה ממש מדאורייתא כי אין האשה מתעברת מביאה ראשונה. כך נראה לי לפו"ר.
לדבריך איך נפטר חתן מק''ש מדין עוסק במצוה ומשום דטריד בבעילת מצוה, והלא עוסק במצוה דרבנן לא נפטר ממצוה דאורייתא.
א''ו מצוה דאורייתא היא, אי משום עונה, ואי משום דמשתוקקת, ואי משום הכשר מצוה לפו''ר, דבלא ביאה ראשונה לעולם לא יהיה ביאה שניה ואיך תתעבר.


יצחק
משתמש ותיק
הודעות: 961
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 305 פעמים
קיבל תודה: 303 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי יצחק » 08 ינואר 2019, 22:53

יצחק כתב:
דרומאי כתב:
משה נפתלי כתב:איזו מצוה מרמ"ח מצוות עשהקבעו חכמים לקיימה ביום רביעי בשבת?
אני נצמד ללשון ומעיר הערה
יש ראשונים שסוברים שקידושין הם מצוה ויש הסוברים שהם הכנה למצות פו"ר, אבל לכאורה בנישואין כו"ע מודו שאין מצוה מצד עצמם רק כהכנה לפו"ר (אולי זה המשך של הקידושין ולפ"ז הם בעצמם מצוה), אפילו בבעילת מצוה אין מצוה ממש מדאורייתא כי אין האשה מתעברת מביאה ראשונה. כך נראה לי לפו"ר.
לדבריך איך נפטר חתן מק''ש מדין עוסק במצוה ומשום דטריד בבעילת מצוה, והלא עוסק במצוה דרבנן לא נפטר ממצוה דאורייתא.
א''ו מצוה דאורייתא היא, אי משום עונה, ואי משום דמשתוקקת, ואי משום הכשר מצוה לפו''ר, דבלא ביאה ראשונה לעולם לא יהיה ביאה שניה ואיך תתעבר.
ודאי כמו שכתבת, אני רק כתבתי שאין בזה מצוה מצד עצמה, זה לא מצוה "מרמ"ח מצוות עשה"


מבין ענין
משתמש ותיק
הודעות: 456
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 265 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי מבין ענין » 08 ינואר 2019, 23:06

משה נפתלי כתב:איזו מצוה מרמ"ח מצוות עשה קבעו חכמים לקיימה ביום רביעי בשבת?
הפרשת הכהן המזה את אפר הפרה לדעת רבא [יומא ח:]?


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1344
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 369 פעמים
קיבל תודה: 227 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי דרומאי » 08 ינואר 2019, 23:36

יצחק כתב:
יצחק כתב:
דרומאי כתב: אני נצמד ללשון ומעיר הערה
יש ראשונים שסוברים שקידושין הם מצוה ויש הסוברים שהם הכנה למצות פו"ר, אבל לכאורה בנישואין כו"ע מודו שאין מצוה מצד עצמם רק כהכנה לפו"ר (אולי זה המשך של הקידושין ולפ"ז הם בעצמם מצוה), אפילו בבעילת מצוה אין מצוה ממש מדאורייתא כי אין האשה מתעברת מביאה ראשונה. כך נראה לי לפו"ר.
לדבריך איך נפטר חתן מק''ש מדין עוסק במצוה ומשום דטריד בבעילת מצוה, והלא עוסק במצוה דרבנן לא נפטר ממצוה דאורייתא.
א''ו מצוה דאורייתא היא, אי משום עונה, ואי משום דמשתוקקת, ואי משום הכשר מצוה לפו''ר, דבלא ביאה ראשונה לעולם לא יהיה ביאה שניה ואיך תתעבר.
ודאי כמו שכתבת, אני רק כתבתי שאין בזה מצוה מצד עצמה, זה לא מצוה "מרמ"ח מצוות עשה"
אין שום חילוק בין מצוה שהיא מרמ''ח מצוות למצוה שאינה מרמ''ח מצוות, סו''ס הוא מצוה.
אך האמת שבעילת מצוה הוא חלק ממצות נישואין ולכן קרוי 'בעילת מצוה'.


חגי פאהן
משתמש ותיק
הודעות: 327
הצטרף: 12 פברואר 2017, 08:00
נתן תודה: 115 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 82

שליחה על ידי חגי פאהן » 08 ינואר 2019, 23:50

ברכת החמה? אבל זו רק ברכה מדרבנן.


משה נפתלי
משתמש ותיק
הודעות: 288
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - חידה 82

שליחה על ידי משה נפתלי » 09 ינואר 2019, 02:21

מבין ענין כתב:הפרשת הכהן השורף את הפרה לדעת רבא [יומא ח:]?
מִי שֶׁהִתְחִיל בְּמִצְוָה אוֹמְרִים לוֹ 'מְרֹק':
מצות עשה של שריפת הפרה.
שכן אם מפרישים את הכהן השורף את הפרה ביום רביעי, נמצא ששורפים את הפרה ביום רביעי.


בעלבוס
הודעות: 97
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 79

שליחה על ידי בעלבוס » 09 ינואר 2019, 20:31

בעלבוס כתב:בס"ד

איזה איסור הלכתי עמי ארצות כמעט ואין נכשלים בו וגם אין להם סיכוי גדול להיכשל באותו איסור, ודווקא תלמידי חכמים עלולים להיכשל בזה מאד !


בעלבוס
הודעות: 97
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 79

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 01:02

בעלבוס כתב:
בעלבוס כתב:בס"ד

איזה איסור הלכתי עמי ארצות כמעט ואין נכשלים בו וגם אין להם סיכוי גדול להיכשל באותו איסור, ודווקא תלמידי חכמים עלולים להיכשל בזה מאד !
רמז - הת"ח כל מי שמונח יותר בלימוד מחבירו - הוא צריך להשגיח יותר שלא ייכשל.


האחד בא לגור
משתמש ותיק
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 79

שליחה על ידי האחד בא לגור » 14 ינואר 2019, 01:03

בעלבוס כתב:
בעלבוס כתב:
בעלבוס כתב:בס"ד

איזה איסור הלכתי עמי ארצות כמעט ואין נכשלים בו וגם אין להם סיכוי גדול להיכשל באותו איסור, ודווקא תלמידי חכמים עלולים להיכשל בזה מאד !
רמז - הת"ח כל מי שמונח יותר בלימוד מחבירו - הוא צריך להשגיח יותר שלא ייכשל.
מפסיק מתלמודו ?


בעלבוס
הודעות: 97
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 83

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 01:04

מצווה שהקב"ה התחיל לצוות אותה לפני השקיעה וסיים אחרי השקיעה?


בעלבוס
הודעות: 97
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 79

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 01:08

האחד בא לגור כתב:"]
בעלבוס כתב:בס"ד


מפסיק מתלמודו ?
[/quote][/
נכון אבל לא התכוונתי לזה.. זה גם הטענה שחילונים שלא מניחים תפילין אף פעם לא נכשלים לדבר עם תפילין :)


האחד בא לגור
משתמש ותיק
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 217 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 83

שליחה על ידי האחד בא לגור » 14 ינואר 2019, 01:09

בעלבוס כתב:מצווה שהקב"ה התחיל לצוות אותה לפני השקיעה וסיים אחרי השקיעה?
קידוש החודש


בעלבוס
הודעות: 97
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 83

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 01:10

האחד בא לגור כתב:
בעלבוס כתב:מצווה שהקב"ה התחיל לצוות אותה לפני השקיעה וסיים אחרי השקיעה?
קידוש החודש
נכון רש"י מפורש פרשת בא.


אלימלך
משתמש ותיק
הודעות: 958
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 110 פעמים
קיבל תודה: 357 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 79

שליחה על ידי אלימלך » 14 ינואר 2019, 15:26

בעלבוס כתב:
בעלבוס כתב:
בעלבוס כתב:בס"ד

איזה איסור הלכתי עמי ארצות כמעט ואין נכשלים בו וגם אין להם סיכוי גדול להיכשל באותו איסור, ודווקא תלמידי חכמים עלולים להיכשל בזה מאד !
רמז - הת"ח כל מי שמונח יותר בלימוד מחבירו - הוא צריך להשגיח יותר שלא ייכשל.
אולי קשור לאיסור לקרוא לאור הנר או שלא ללמוד קודם התפילה?


בעלבוס
הודעות: 97
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 79

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 20:25

לא.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1018
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 82 פעמים
קיבל תודה: 192 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 79

שליחה על ידי נדיב לב » 14 ינואר 2019, 20:34

רבב על בגדו


בעלבוס
הודעות: 97
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 79

שליחה על ידי בעלבוס » 14 ינואר 2019, 20:45

לא.


יוסף יוסף
משתמש ותיק
הודעות: 404
הצטרף: 23 יולי 2018, 02:05
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 79

שליחה על ידי יוסף יוסף » 14 ינואר 2019, 23:14

בעלבוס כתב:לא.
אולי במקום לכתוב לא, תרשום אולי אבל אני התכוונתי משהו אחר
כי לפעמים התשובות שעונים לך יפות מאוד וגם נכונות
רק שאפשר להמשיך את החידה כל עוד לא עונים את מה שחשבת יוצר החידה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: הכהן | 1 אורח