ספק מילת גר קטן

נושאים שונים

פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 01:38

כתב בספר דרך פקודך - (מצוה ב אות לא) בזה"ל מסתפקנא אם מברכין על מילת גר קטן דהוה ספק וחשש ברכה לבטלה, דכיון כשיגדיל יכול למחות והוה כעכו"ם, ואפשר לומר כיון דחכמים תיקנו דיכולין ג"כ קטן לגייר ולמול יכולין ג"כ לברך על מילתו אע"ג דהוה ספק דלמא יחזור בו כשיגדיל כמו דמברכין כל ברכות החג בספק יו"ט שני, וצ"ע:
(וצ"ע מה הדמוי ליו"ט שני שכך היא תק"ח משא"כ בגר קטן תקנו מילה על צד הספק שלא ימחה משא"כ ברכה)
האם ידוע בזה מקור מפורש אם מברכים או לא?

ערכים:

סמל אישי של משתמש

ברית מלח
הודעות: 192
הצטרף: 16 ינואר 2018, 21:46
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי ברית מלח » 29 אפריל 2018, 03:08

הפקדתי שומרים כתב: האם ידוע בזה מקור מפורש אם מברכים או לא?
שו"ת חת"ס יו"ד סי' רנג


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 03:16

ברית מלח כתב:
הפקדתי שומרים כתב: האם ידוע בזה מקור מפורש אם מברכים או לא?
שו"ת חת"ס יו"ד סי' רנג
יישר כח.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 03:17

ולפי הריפרוף בדברים הוא נוגע, אם הגר קטן מוגדר עד שעת מחאה כיהודי, ושוב אם ימחה יקרה גוי מכאן ולהבא. ולפ"ז באמת אינו נוגע לד' הס' הנ"ל. אולם צריך לעיין בכל דבריו ב"ה.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 03:28

החת"ס שם אחר שמעלה צד שרק משעת המחאה הוי גוי, דוחה את הדברים ולכך מסיק בזה"ל "נ״ל בפשיטות אי לאו דמוחזק לן בוודאי שלא ימחה דרובא דרובא
אינם מוחים" עייש. ומביא ראיה ממה דמברכים על הפרשת תרומה אף דאם ישאל עליה נמצא עוקר ברכתו, ולבטלה עיי"ש.
ולפו"ר יל"ע אחר שמצינו בפוסקים שבכל ספק ברכות אזלינן לקולא גם באופן שיש חזקה או רוב. וה"ה בנידו"ד אחר שיש ספק שמא ימחה, הגם שרוב דרוב לא מוחים, כ"ז יועיל לגבי דינים מסוימים שמביא שם החת"ס, אולם לענין ברכה, דאזלינן לקולא יל"ע. (ובעצם הדמוי להפרשת תרומה לענ"ד י"ל ויל"ע.)


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 03:37

ולכאורה היה אפשר לפשוט ספיקו של "הדרך פיקודיך" ממה דמצינו שאדם מברך ספירת העומר הגם שיש חשש שישכח (לשי' דבעינן תמימות) ועל כרחך דכל שלא נולד הספק, מה שיולד לאח"ז אין בכוחו להפקיע חובת הברכה. אולם יש לדחות ופשוט.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 03:43

הפקדתי שומרים כתב:החת"ס שם אחר שמעלה צד שרק משעת המחאה הוי גוי, דוחה את הדברים ולכך מסיק בזה"ל "נ״ל בפשיטות אי לאו דמוחזק לן בוודאי שלא ימחה דרובא דרובא אינם מוחים" עייש. ומביא ראיה ממה דמברכים על הפרשת תרומה אף דאם ישאל עליה נמצא עוקר ברכתו, ולבטלה עיי"ש.
ולפו"ר יל"ע אחר שמצינו בפוסקים שבכל ספק ברכות אזלינן לקולא גם באופן שיש חזקה או רוב. וה"ה בנידו"ד אחר שיש ספק שמא ימחה, הגם שרוב דרוב לא מוחים, כ"ז יועיל לגבי דינים מסוימים שמביא שם החת"ס, אולם לענין ברכה, דאזלינן לקולא יל"ע. (ובעצם הדמוי להפרשת תרומה לענ"ד י"ל ויל"ע.)
ושמא יש לחלק בין חזקה הבאה אחר שנולד הספק ובין חזקה שבאה לפשוט ספק שכבר נולד ויל"ע בזה.

סמל אישי של משתמש

ברית מלח
הודעות: 192
הצטרף: 16 ינואר 2018, 21:46
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי ברית מלח » 29 אפריל 2018, 03:49

הפקדתי שומרים כתב:ולכאורה היה אפשר לפשוט ספיקו של "הדרך פיקודיך" ממה דמצינו שאדם מברך ספירת העומר הגם שיש חשש שישכח (לשי' דבעינן תמימות) ועל כרחך דכל שלא נולד הספק, מה שיולד לאח"ז אין בכוחו להפקיע חובת הברכה. אולם יש לדחות ופשוט.
דנת יפה.
חשבתי לחלק בין דעת עצמו (ספיה"ע) לבין דעת אחרים (גר) אך הראיה מתרומה הוכיחה דאינו נכון.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 03:59

יישר כח.
אמנם החילוק שלך, אפשר לעשות בין גר ובין הפרשת תרומה ומסברא כך נראה אמנם החת"ס למד מהאחד על חבירו.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 04:02

ובעצם ראית החת"ס מהפרשת תרומה לגר קטן, לכאו' יש חילוק, בגר הרי גירותו תלויה ועומדת, ואם מוחה אין זה מעשה חדש. משא"כ בשאלת תרומה ויל"ד.
ועוד יש לדון, מה לתרומה שהוא עצמו מפריש מה צד שישאל אחר שהוא בעצמו מפריש. משא"כ במילת גר שאחרים מברכים ויל"ד.


רוצה לדעת
משתמש ותיק
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי רוצה לדעת » 21 אוקטובר 2018, 00:16

יש את הריטב"א הידוע בחולין בנטל ידיו ע"מ לאכול ונמלך דל"ה ברכה לבטלה,
וכמו"כ י"ל כאן שאף ונמלך אח"כ אי"ז ברכה לבטלה, כי בזמן הברכה היה זה גירות גמורה.


האחד בא לגור
משתמש ותיק
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 218 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ספק מילת גר קטן

שליחה על ידי האחד בא לגור » 21 אוקטובר 2018, 01:23

עיין ברשב"א כתובות יא ד"ה ותמיה לי ובריטב"א שם ד"ה אמר רב נחמן שהקשו איך לא חוששים כששוחט וכותב גט והביאו שיטה שזה מדרבנן ולי זה לכאורה הווה ודאי גירות מדרבנן גם על הצד שיחזור בו ואפשר לברך ועוד תירצו שאין דין לחשוש עיין שם ולפי זה הוא הדין לענין ברכה ויש הרבה להאריך בדבריהם ותן לחכם ויחכם עוד

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • ספק בדין מוחזק
  על ידי האחד בא לגור » 02 ינואר 2019, 00:21 » ב בית המדרש
  22 תגובות
  579 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי דרומאי
  03 ינואר 2019, 19:49
 • חובת בירור ספק מכה
  על ידי יהודי » 10 ינואר 2019, 22:13 » ב הלכה ומנהג
  4 תגובות
  188 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי דרומאי
  11 ינואר 2019, 00:32
 • ספק בדין חיוב שור המזיק
  על ידי זקן ויושב בישיבה » 16 מרץ 2019, 19:49 » ב ש"ס ודף היומי
  7 תגובות
  373 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי זקן ויושב בישיבה
  08 אפריל 2019, 14:19
 • ספק בענין מאבד עצמו לדעת
  על ידי חוות דעת » 18 מרץ 2019, 03:26 » ב ש"ס ודף היומי
  5 תגובות
  275 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי פרלמן משה
  18 מרץ 2019, 20:39
 • ספק בדין מוציא את חבירו בקריאת מגילה
  על ידי מתחזק » 20 מרץ 2019, 20:58 » ב פורים
  2 תגובות
  109 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מאן דהו
  21 מרץ 2019, 00:08

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ayedavid, משה נפתלי, ניסוך המים | 3 אורחים