פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 03 יולי 2018, 20:31

רצינו להציע לציבור עלון נפלא ומרתק, שהתקבל בחביבות על בני תורה רבים!
לקבלת העלון באופן קבוע שלחו בקשה pikodic@gmail.com


כיצד פנחס עומד ומכפר על ישראל במשך הדורות? מדוע אליהו הנביא מגיע לכל ברית? כיצד יתכן שכל המשתתף בברית יתכפרו עונותיו ללא תשובה?אליהו מפריש מחצית השקל מפרנסתם של ישראל! מי היה האבא של כזבי בת צור? האמנם ציפורה היא אחות משה? מדוע אחז זמרי בן סלוא את המדינית בבלוריתה? מי למעשה בישר ליעקב שיוסף חי - סרח או נפתלי? כמה שנים חיה סרח לפני שנכנסה לגן עדן? מהו מקור הכינוי "סבתא"? האם כשנפטר אהרן היה אפשר לראות את השמים? מי לא ראה מימיו צורת חמה ולבנה? איזה מצוות לא יכלו ישראל לקיים מחמת ענני הכבוד?
פקודיך פנחס.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

ערכים:


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא

שליחה על ידי pkd » 05 יולי 2018, 11:02

בהיות שלעורך העלון הנ"ל אין גישה בקביעות לפורום זה, אלא רק דוא"ל בלבד. אשמח אם יהיה מתנדב שיקבל ממני מדי שבוע העלון ויעלה לפורום. תודה רבה. נא לפנות pikodic@gmail.com


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 05 יולי 2018, 12:46

אכן העלון נפלא ומרתק, ומה שמייחד אותו בעיקר משאר עלונים הוא צורת ההגשה המעניינת והמרעננת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי - מטות מסעי, ענייני ביהמ"ק

שליחה על ידי pkd » 11 יולי 2018, 20:20

מי היא נעמה העמונית? כיצד נפגשו נעמה העמונית ושלמה המלך? מי הם יונוס וימברוס? כמה פעמים מתו צמד המכשפים? מיהו המשומד הראשון בהיסטוריה? האם אנשי הצבא ברכו על טבילתם? מה ראה יאיר בן מנשה להנציח את שמו על עיר דווקא? מהי מהותה של עיר בישראל? מדוע קרא הגאון רבי יאיר בכרך לספרו "חוות יאיר"? מדוע התעטשו העיזים שבהרי גלעד? כיצד יתכן שאנשי יריחו ישמעו קולות מירושלים? מיהו "גביני"? האם אנשי יריחו יכלו לצאת ידי חובת תקיעת שופר של ירושלים? מדוע נקראה יריחו בשם "יריחו"?האם מישהו התחרש מהקולות שבקעו מבית המקדש? האם יש מצווה ללכת לראות מקומות שנעשו בהם ניסים? מה פשר סגולת מ"ב המסעות?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי - דברים

שליחה על ידי pkd » 18 יולי 2018, 18:00

משה רבינו סידר לפני ישראל את התלמוד בבלי! כמה מסכתות יש בתלמוד בבלי? כמה מסכתות יש בש"ס משניות? מיהו גאון? האם שקלים ותמיד נמנות במניין המסכתות בתלמוד בבלי? מדוע 'קופחו' אותיות ו-ל-צ? מה פירוש המילה "אפיקורוס"? מיהו הפילוסוף "אפיקורס"? מצווה גדולה להרוג אפיקורסים! האם מותר לתבוע את חמיו לדין תורה? האם חתן חייב לכבד את חמיו שרודף אותו? האם ראוי לקרוא לחמיו "אבא"? מה היה גובהו של עוג? מה היה עוג אוכל ושותה? כמה שנים חי עוג? האם משה היה צריך לברך על עוג "משנה הבריות"? היכן מוזכרים בפרשתנו גמדים? מדוע חשש מרן החזו"א מיין נסך?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - דברים

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 18 יולי 2018, 18:06

עלון איכותי ונפלא.
קטע מענין מתוך העלון הנ"ל.

"איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם" )א, יב(
 מה פירוש המילה "אפיקורוס"? כתב רש"י: "ומשאכם - מלמד
שהיו אפיקורסין, הקדים משה לצאת, אמרו מה ראה בן
עמרם לצאת, שמא אינו שפוי בתוך ביתו, איחר לצאת, אמרו
מה ראה בן עמרם שלא לצאת, מה אתם סבורים, יושב ויועץ
עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות מצות וחשבונות".
יש להבין, מהו שורש והסבר המילה "אפיקורוס"?
 אפיקורס הוא כסוס ללא רסן! א. בשפתי חכמים )כאן( כתבו:
"ר"ל מורדים, ושתי מלות הן 'אפיק רסן' - ר"ל הרסן מופק
מהם, שהולכין בלא רסן, לכך הם ממרים כמו הסוס שהולך
בלי רסן". ב. בערוך )ערך אפיקורס( כתב דמילת אפיקורוס מקורה
בלשון יון, ופירושה "כתישה ומרדות". ובמהרש"א )סנהדרין צט,
ב( כתב דהוא לשון אפיקורסות וחציפות.
 מיהו הפילוסוף "אפיקורס"? ג. עוד כתב בערוך )במוסף(, שהיה
פילוסוף יוני מפורסם ששמו "אפיקורס", והיה כופר
בהשראת הנפש, וכל הנוהים אחריו נקראו "אפיקורסין".
ד. ביד רמה לסנהדרין )ק, א ד"ה פיסקא( כתב: "ועיקר מילה זו של
אפיקורוס, לשון הפקר הוא, שמפקיר את עצמו בדבר
איסור". ה. כתב רבינו בחיי בפירושו לאבות )פ"ב אות נד( "ומלת
אפיקורוס מלשון הפקר, שנוהג הפקר בדברי תורה וכלשון
שאמרו חולין )קד, ב( 'עוף וגבינה נאכלין באפיקורן', שהוא
לשון הפקר". ו. המהר"ל בחי' אגדות לסנהדרין )צו, א ד"ה זהו
אפיקורס( כתב: "נראה כי עיקר האפיקורס, מלשון אפיקורת -
שנוהג הפקר בעולם כאלו הוא בלא מנהיג". ז. תלמידו של
מרנא החת"ס - רבי משה אריה ליב ליטש ראזענבוים זצ"ל
כתב לבאר באופן חדש )בספרו 'בעליל לארץ' עמ' תכג(: ""ונ"ל לשון
אפיקורוס הוא מלשון אפיקרסו - הוא הבגד העליון שנראה
על האדם, כך הוא עושה מעשה לעיני כל"


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי - ואתחנן

שליחה על ידי pkd » 25 יולי 2018, 13:37

פרשת ואתחנן התשע"ח - גיליון מורחב לימי בין הזמנים
משה רבינו עג עוגה. מי עוד חפר עוגה באדמה? מה פשר ההנהגה לחפור עוגה באדמה? מדוע נקרא חוני בשם 'המעגל'? מי עוד נקרא על שם עוגה? סגולת ירושלים ובית המקדש - להבין שם התורה! האם סגולת ירושלים לתורה קיימת גם היום? תחת כל בית מדרש יש אבן מבית המקדש! מדוע נקרא בית המדרש בכינוי "בית מקדש מעט"? בכיבוש הארץ הותר לישראל לאכול אפילו חזיר! אכילת איסור שהותר - עדיין מטמטם את הלב! האם חלוצי הצבא מברכים על החזיר? חזיר, בלי הכשר! הילד התפלל מכל ליבו - והאונייה ניצלה מטביעה! הקב"ה מקיים כל המצוות שהוא מצווה לישראל! הכיצד הקב"ה נותן שכר רק בעולם הבא, והרי איכא 'בל תלין'? מדוע השוכר פועלים ע"י שליח אינו עובר בלא תלין? מדוע מברכים משנה הבריות רק על קופים ופילים? מוח הקוף שוקל כמשקל מוח האדם. ד.נ.א תואם לאדם ולקוף. מה אוכלים הקופים? כיצד הקופים תולשים פירות מהעץ? הקוף ששחט את עצמו... איך צדים קופים? הקוף כפועל אצל בני אדם! הקוף הפך להיות שוליית הנפח! לצורך מה החזיק שלמה המלך בארמונו קופים וטווסים? איזה ברכות ברכו באי ביתו של שלמה המלך? הקוף שגילה אוצר! האם מתאים לקנות קוף לאדם גדול? פיל יכול ללמוד שבעים לשון! פיל מבין כשלועגים לו! הפיל הוא בעל הזיכרון הטוב ביותר! מדוע ברא ה' חיות הדומות לבני אדם? כיצד ניתן להחליף היסורים הרעים ביסורים טובים? עמלה של תורה בגיא צלמוות!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי ואתחנן - בין הזמנים - מורחב!

שליחה על ידי pkd » 25 יולי 2018, 14:02

אבקש שוב, אשמח אם אי מי מבאי פורום חשוב זה, יואיל להתנדב מדי שבוע להעלות העלון הנ"ל. היות ועורך העלון אין גישה קבועה לאתר זה. תודה מראש.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי ואתחנן - בין הזמנים - מורחב!

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 25 יולי 2018, 18:21

שוב ישר כח על העלון הנפלא.
ממש משובב נפש, נידונים לא שגרתיים, בכלל עלון מרענן ומיוחד ובשל כך אם תשלח לי אעלה אותו.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי ואתחנן - בין הזמנים - מורחב!

שליחה על ידי pkd » 05 אוגוסט 2018, 21:03

אנא שלח לי מייל לכתובת pikodic@gmail.com
תודה מראש


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי - עקב (באיחור)

שליחה על ידי pkd » 05 אוגוסט 2018, 21:11

האם הצרעה נכנסה לארץ ישראל או נשארה בעבר הירדן? כיצד הגיע ארס הצרעה למרחק כה רב? היכן מוזכרים בתורה החיידקים המסוכנים? האם הצרעה הרגה או רק עיוורה? הצרעה הזיקה גם למי שהתחבא במסתורים! כיצד היו ישראל מכבסים בגדיהם במדבר? האם בני ישראל במדבר היו מחליפים בגדים לכבוד שבת? הטורח להחליף הבגדים מדי יום הוא ניכוי עוונות! מניין לישראל היו במדבר מספיק בגדים לימות החול ולשבתות? בני ישראל במדבר לא הזיעו! אף אם בני ישראל היו מזיעים - בגדיהם לא היו מתבלים! למי עוד קרה נס שבגדיו לא התבלו? לצורך מה נשמר מעילו של שמואל כל ימי חייו? הלחם של א"י יהיה כ"כ טעים שלא יצטרכו לפתן! האם יש להקדים ברכה על לחם של ארץ ישראל? מדוע מברכים המוציא 'לחם מן הארץ' ולא 'לחם מן האדמה'? מדוע מברכים 'המוציא לחם' ולא 'המוציא דגן'?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי פרשת ראה

שליחה על ידי pkd » 05 אוגוסט 2018, 21:19

פקודיך דרשתי לפרשת ראה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי - כי תצא

שליחה על ידי pkd » 21 אוגוסט 2018, 20:08

 הבכי משכח את הצער! מתי התחדש בעולם כח הבכי? הדמעות מועילות למוח התינוק! דמעות קרות ודמעות חמות! מדוע הדמעות מלוחות? מדוע קוברים את הנהרג עם העץ שנתלה עליו? מדוע קוברים את כלי ההריגה ולא שורפים? האם מותר לשחוט בהמה עם סכין שהרגו בה אדם? האם סכין של רוצח היא בשרית? האם מותר לקרוא לאשה בשם של גבר? איך קראו לאשתו של אשר? איך קראו לאשתו של לוי? ידיעת התורה המופלאה של מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א! מה השבית את הטלגרף? מה יגרום למכשיר הרפואי להפסיק את פעולתו? מדוע נעצר הקרון? מה גרם למחלה המסתורית בכפר התימני? הרופאים מצווים לנכריים לא לבוש שעטנז! מהי אגודת "לובשי הצמר הנקי"?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פקודיך דרשתי נצבים

שליחה על ידי pkd » 05 ספטמבר 2018, 23:11

לצורך מה היו לישראל חוטבי עצים ושואבי מים? מניין היה לישראל עצים במדבר? מי יותר מוכשר - השואב מים או החוטב עצים? עופות שואבי מים! מה הקשר בין הקללה שהאדמה לא תצמיח כלום למהפכת סדום? עפרה של סדום אינו מצמיח לעולם! תפוח של אפר ועשן! המטר שיורד בסדום נעשה למזיק! אין לך שביל ושביל בסדום שלא היה בו שבעה מיני אילנות! האם סדום תתרפא אי פעם מעונשה? מהי "סוכתה של סדום"? הסוכה של צדיקי סדום! מכתב מרגש מבני עשרת השבטים מעבר הסמבטיון לחכמי ירושלים! כיצד יתכן לעלות לשמים? קיום מצוות בשמים! האם לשמים והארץ יש בחירה? דעת הכוכבים גדולה מדעת בני אדם! לשמים יש פה, אוזן ולב! השמש שרה בקול נעים! מה קורה למי ששומע קול שירת השמש? חכמת המוסיקה של הכוכבים! למה אנו לא שומעים את קול שירת השמש והכוכבים? מעומק החטא לרוח הקודש! התשובה יוצרת בריה חדשה! מדוע אומרים וידוי בניגון?


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי נצבים

שליחה על ידי pkd » 05 ספטמבר 2018, 23:12

עם הקובץ
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 26 ספטמבר 2018, 00:49

וזאת הברכה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 03 אוקטובר 2018, 23:34

פרשת בראשית
האמנם מתושלח הוא האדם שחי הכי הרבה שנים? מדוע קין האריך ימים? כמה שנים חיה סרח בת אשר? למה נקרא 'מתושלח' בשם זה? כמה רמזים טמונים במילה בראשית? היכן רמוז בפרשת בראשית שצריך לברך בקול רם? מה הם המפתחות לששת ההיכלות? בתחילה היו 28 שעות ביממה! איזה עוף לא אכל מעץ הדעת? מה בירך נח את עוף החול? מכח איזו ברכה מאריך החול ימים? גם אם ינסו להרוג את החול לא יצליחו! מדוע עוף החול מתחדש אחת לאלף שנים? קיים רק עוף חול אחד בעולם! האם גם הדגים לא מתים לעולם? האם הבל ניסה להילחם בקין? באיזה אופן הרג קין את הבל? מי קבר את הבל? עוף שקובר מתים!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 24 אוקטובר 2018, 19:03

כמה שמות היו לאשת לוט? מדוע נהפכה אשת לוט לנציב מלח דוקא כשיצאו מסדום? אשת לוט היתה מבנות סדום! מדוע ה' הותיר את נציב המלח לדורות? באיזה אופן נהפכה אשת לוט לנציב מלח? האם הנוטל מלח מנציב המלח חייב במעשר? מה 'צדדי הספק' של עשו האם מעשרים מלח? האם מותר לאכול מנציב המלח? אדם, נח, ואברהם הקריבו על אותו מזבח! מדוע הרסו אנשי דורו של נח את המזבח? אברהם בנה מזבח לפי מידות המזבח שבמקדש! מתי היתה העקידה? הכיצד בנה אברהם את המזבח ביו"ט? נח בנה את התיבה גם בשבת! האם יצחק עזר לאברהם לבנות את המזבח? אברהם הטמין את יצחק כדי שלא יפול בו מום! מדוע יצחק לא עזר לאביו לחבוש את החמור? האם ליצחק היה מותר לסייע בבניית המזבח? האילן המופלא של אברהם אבינו? מדוע אברהם לא בדק את טיב האורחים ע"י האילן הפלאי? אברהם הכניס את אורחיו לסוכה! עדות ראיה על העץ של אברהם אבינו! ממה היה עשוי איזמל המילה של החת"ס? האם הובא העץ של אברהם למוזיאון הבריטי? ממה היה עשוי האהל של אברהם אבינו? "שושן הבירה" היא שם של עיר או של ארמון?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 31 אוקטובר 2018, 15:14

האמנם אליעזר עבד אברהם הוא עוג מלך הבשן? כיצד הפך עוג הענק לעבד? האם עוג קיים את הבטחתו? איך הגיע עוג-אליעזר לידי אברהם אבינו? אליעזר היה דומה במראהו לאברהם! אליעזר עבד אברהם היה ראש ישיבה! האם אליעזר עבד אברהם היה רשע? שמירת העיניים של אליעזר עבד אברהם! כיצד יתכן שמשה הרג את עוג, והרי אליעזר נכנס חי לגן עדן? על שם מי נקרא אליעזר בשם "עוג"? בזכות מה נכנס אליעזר לגן עדן בחייו? אשרי מי שחושדים בו ואין בו! באיזה ישיבה למד יצחק אבינו? כמה שנים למד אברהם אבינו בישיבה? למה יצחק למד אצל שם ולא אצל אביו? מדוע אברהם שלח את יצחק לישיבה רק לאחר העקידה? אברהם חשש שיצחק יכבד אותו וישמשו! מדוע לא רצה המהר"ם מרוטנברג להיפגש עם אביו?  אברהם אמר לשרה שהוא לוקח את יצחק ללמוד אצל שם ועבר! כמה אנשים השתתפו בהלוויה של שרה אמנו? במשך 38 שנה איש מהקהל העצום לא מת! ביטול מלאכה בקבורת שרה אמנו! ראשי הישיבה משתתפים בהלוויה, ובנה של הנפטרת נשאר ללמוד בישיבה! מדוע יצחק לא השתתף בהלווית אמו? בני משפחתה של רבקה היו אנשים אמיתיים! זכרונות מאיש האמת!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 07 נובמבר 2018, 12:15

מתי נפתחים האוצרות בשמים? מדוע אומרים תפילת טל דוקא ביום א' דפסח? מה הטעם שאומרים תפילת טל ביום ולא בלילה? מתי תהיה תחיית המתים? היכן רמוזים בפרשתנו פסח, חנוכה ופורים? מי התהום עלו ובאו בדרך נס מתחת לבתי היהודים! האם מי בארה של מרים היו טבעיים או מים שנוצרו בנס? מה הדיף ריח של גן עדן? כיצד יתכן שריח יחזיק מעמד אלפי שנים? רבה בר אבוה מוכר "ריח של גן עדן"! מציאות של ריח טוב! ריח גן עדן מיין המשומר! מניין ידע יצחק מהו הריח של גן עדן? מיהו "בנמלך" בן "אבימלך"? יצחק ורבקה לבושים בגדי מלכות ורוכבים על סוס המלך!? מהו "לבוש מלכות"? מדוע שרה הולבשה בגדי מלכות?  מתי גם יעקב הולבש בבגדי מלכות?! מדוע חיכה עשו שאביו ימות? מה הסיבה שעשו ביקר את אביו פעם בחודש? עשו רצה לקחת את בני יעקב לעבדים! למה עשו רצה להרוג את יעקב דווקא בימי השבעה על יצחק אביו? האם עשו פחד מהב"ד של שם ועבר? מה היה החשש המיוחד של עשו? האם אח ההורג את אחיו כדי לזכות בירושתו אכן זוכה בירושה? בסוף קוברין אותו בחייו! מעשה נורא מספר חסידים!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 14 נובמבר 2018, 19:11

מדוע יעקב לא ביקש "מים לשתות"? בכל מקום ימצא אדם מים לשתות! באר היתה מתהלכת לפני האבות לכל מקום שהלכו! מדוע היתה הבאר מהלכת לפני האבות? גדולי ישראל לא צריכים מים לשתות! מה הסיבה שהרועים כיסו את הבאר באבן? האם יעקב כיסה בחזרה את הבאר?  לבן היה בנו של בתואל או של נחור? לבן התבייש באביו בתואל! בתואל היה אדם חדל אישים! בן המומר כתב בגט את שם סבו ולא את שם אביו! האם בן יכול לשנות את שם אביו? עיר ושמה נחור! האם מותר לקרוא בשמו הפרטי של סבו? מה גודל האבן שכיסתה פי הבאר? האבן היתה גדולה וקשה להגביהה בכח אדם לבדו! עדותו של רבי פתחיה מרשנבורג! יעקב הסיר את האבן בזרוע יד אחת! יעקב הסיר את האבן הגדולה אפילו שהיה מותש! מה המעלה המיוחדת בגבורתו של יעקב? מניין מקור כוחו של יעקב? טל של תחיית המתים ירד על יעקב! מדוע יעקב נכנע לאליפז ולא נלחם בו? אליפז היה שליח בית דין להרוג את יעקב! כשלא חייבים להשחית - לא משחיתים! רחל שתקה במשך שבע שנים! מה זכתה רחל בזכות השתיקה? מדוע לא גילתה רחל ליעקב שאביה לא נותן לה המתנות?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 20 נובמבר 2018, 18:36

מי הודיע לעשו שיעקב בדרך?  לבן דואג לסכסך בין יעקב לעשו! מה רצה לבן להרוויח ממלחמה בין עשו ליעקב? המהלך
המבריק של לבן הערמומי!  איזה מסר רצה יעקב להעביר ע"י האבנים והמרגליות?  מי הגיש את האבנים טובות ומרגליות לעשו?
מהו עוף ה'פלקון'? היכן מניחים הציידים את הפלקון כשהם יוצאים למסע צייד?  באיזה אופן הפלקון צד חיות ועופות?
 חכמה נפלאה של יעקב אבינו!  מדוע יעקב לא שלח עבדים לעשו?  יעקב שלח לעשו אריות דובים ופילים! מדוע יעקב לא
שלח לעשו גם תבואה?  על מה בכו עשו ויעקב?  מדוע בכה יעקב אבינו על צווארו שהפך לשיש? חידה: מי הראשון בעולם שהתפלל
בקבר רחל אמנו? רחל אמנו עונה מבעד לקבר!  מחבקין קבורת רחל אמנו!  צורת מצבת רחל אמנו כעין כיפה מעוגלת! יעקב
הציב אבן ענקית על קבר רחל אמנו!  האבן הענקית 'ברחה' מבית העבודה זרה!  גופה של רחל אמנו קיים בשלמותו עד היום!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 29 נובמבר 2018, 00:13

כיצד יתכן שיוסף למד את כל מה שלמד אביו אצל שם ועבר? חכמה מיוחדת שלא כדרך הטבע! ביוסף נמצא שפע נבואי ורוח אלוקים! יעקב מסר ליוסף חכמות וסתרי תורה! כמה הספיק דוד המלך ללמוד בלילה אחד? כיצד למד המהרח"ו את כל תורת הארי ז"ל בזמן כה קצר? למה יעקב לימד ליוסף רק את מה שלמד אצל שם ועבר? יעקב חשש לשכוח מה שלמד אצל שם ועבר! יוסף נקרא "בן פורת" על שם שפרה ורבה בדברי תורה! אי אפשר להשיג בעין שכלית את חכמתו של יוסף! האחים לא רצו לעבור על "לא תאכלו על הדם"! האחים דנו את יוסף כדין רודף! יעקב נתן ליוסף את בגדי החמודות! מדוע יעקב מסר את בגדי החמודות דווקא ליוסף? הבגדי חמודות היו ממון גבוה! מדוע הפשיטו האחים את כתנת הפסים של יוסף לפני שזרקוהו לבור? האחים לא רצו שהבגדי כהונה יגנו על יוסף מהנחשים! כל זמן שיוסף לבש הכתנת פסים - הנחשים לא היו יכולים להזיקו! איזה כתונת הטבילו האחים בדם? מדוע הפשיטו האחים מיוסף גם את חלוקו? יוסף עשה מעשה נערות ותפר את כתונת הפסים לחלוקו! האם הכתונת פסים היתה מוחבאת מתחת לבגד אחר? איזה זכות עמדה ליוסף לעמוד בניסיון האדיר? בית פוטיפר היה לשעבר בית פרעה המלך! דמעותיה של שרה אמנו נספגו בבית פרעה!
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 06 דצמבר 2018, 20:34

מהו משמעות השם "פרעה"? מתי החלו לכנות את מלכי מצרים בשם "פרעה"? מי הוא רקיון החכם? מי קבע את החוק שלכל מלכי מצרים יקראו פרעה? מדוע עבדי פרעה לא רחצו וסכו את יוסף הצדיק? עבדי פרעה פחדו לרחוץ ולסוך את יוסף! מניין היו ליוסף בגדים להחלפה בבית האסורים? מי גילח את יוסף והחליף את בגדיו? בגדים מגן עדן! מדוע הוצרך יוסף לבגדים מגן עדן! יוסף התעקש להחליף בגדים מפני כבוד המלכות! בגדים ללא חשש שעטנז! בגדים מיוחדים שפטורים מציצית! עדותו המדהימה של הסופר הערבי הקדמון! מדוע מתה העשירה מתימן - "טאיא בת שפר"? יוסף מצוה לחלוק כבוד יתר לשמעון! למה יוסף העניק לשמעון כבוד כה רב? על מה יוסף הכיר טובה ליהודה? מתי נשבע שמעון לדינה שישאנה? האם לחתן מותר להינשא לחמותו החורגת? היכן רמוז חנוכה בפרשת השבוע?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 13 דצמבר 2018, 17:14

לשם מה רץ נפתלי לבדוק כמה שווקים יש במצרים? האם יהודה לא ידע כבר כמה שווקים יש במצרים? מקול צעקת יהודה נפלו חומות מצרים! כיצד יתכן שחושים החירש ישמע קול צעקה? הצעקה של יהודה היתה שלא כדרך הטבע! כיצד יתכן לקפוץ מארץ ישראל לארץ מצרים? חושים בא למצרים בשעה קלה ע"י שם המפורש! יוסף הסתכן כשהתייחד עם האחים! מדוע במשך כ"ב שנים - לא שלח יוסף להודיע ליעקב שהוא חי? יוסף מסר נפשו על כבודם של אחיו! מדוע יוסף לא התייחד עם אביו? יוסף קיבל בירושה את כח השתיקה! יוסף שלח ליעקב מאכלים הטובים לשינה! מה הסיבה שיוסף כ"כ דאג לשינה של אביו? היין טוב לזקנים שהם מצוננים והיין מחממם! יין ישן טוב לחולי מעיים! מה מהמיוחד ביין ישן מטוב מצרים? מניין היה ליוסף במצרים יין כשר? מה הקשר בין חנוכה לפרשת ויגש? יין ישן בן עשר שנים... יוסף הכין יין בבית האסורים! למה יוסף שלח כ"כ הרבה יין לאביו? מי היה יותר מבוגר יעקב אבינו או פרעה? פרעה הכיר את יצחק, אף שיצחק מעולם לא היה במצרים! פרעה חשב שיעקב הוא יצחק! מי עוד היה נוכח בפגישה של יעקב ופרעה? עוג חשב שיעקב הוא אברהם אבינו! האם עוג לא ידע שאברהם אבינו נפטר?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 20 דצמבר 2018, 15:35

מדוע רק מנשה ואפרים נחשבים כחלק מהשבטים הקדושים? רק מי שעמד בניסיונות ראוי להיות חלק מהשבטים! האם אכן נולדו ליוסף עוד בנים? המקור של מרן הגר"ח שליוסף היו עוד בנים! האם 'אחים' הם אחים ממש או בניו? מניין היו ליוסף בהישג יד את שטרי האירוסין והכתובה? מדוע המלאך פגע דווקא בירך יעקב? כיצד יתכן שיעקב יביט בשטרות והרי "עיני ישראל כבדו? אפילו אם יעקב היה מביט בבתי עיניים לא היה רואה! יעקב לא קרא את השטרות אלא רק ראה את צורתם! מניין היה ליוסף ב' עדים כשרים במצרים? האם יוסף גייר גרים במצרים? יוסף מצא במצרים ב' עדים כשרים! מקורבי יוסף הושפעו ממנו וקיימו תורה ומצוות! במה דומים עמלי התורה לחמור? איך היו בודקים את טיב החמורים בארצות ערב? לשם מה הוצרך רבי טרפון למכור את חמורו? מדוע רבי טרפון מכר דווקא את חמורו? כיצד רבי טרפון הזכיר לעצמו שלא לבוא לידי טעות בהלכה? הכרת הטוב לחמור שהביא ללידת יששכר! הרמז הנפלא בפס' ששמע הגרפ"צ פראנק מהמהרי"ל דיסקין! מי היא "יועם בת עזור"? הקב"ה נותן את המשובח ביותר! מי היה "השוחט" במטבחו של אחאב?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 27 דצמבר 2018, 15:28

˜מה השכר הגדול שקיבל יתרו? ˜מה שכר גדול יותר: נחת מהחתן או נחת מהנכדים? ˜ציפורה היתה בת מאומצת אצל יתרו! ˜יתרו קיבל שכר במידה כנגד מידה! ˜אדם ללא נגיעות - זכה לנכדים ללא נגיעות! ˜יתרו זכה שבניו יהיו גדולים בתורה בחייו! ˜היכן ראוי יותר להתפלל: בלשכת הגזית או בעזרה? ˜אהרן נשק למשה מדין חפץ קדוש! ˜בנשיקה של אהרן לא היתה מעורבת אהבת אח! ˜האם בזמן הזה מותר לאב לנשק את בנו בהר סיני? ˜בזה"ז אין דיני קדושה בהר סיני! ˜מדוע לא נותר בהר סיני דיני קדושה כמו בבית המקדש? ˜ישראל הם היחידים שיכולים לעשות קדושה במקום מסויים! ˜עדות ממרן הגר"מ פיינשטין בהלכות נשיקה בבית כנסת! ˜נשיקה של כבוד התורה בתוך בית המדרש! ˜איך הגיע המטה לידיו של משה רבינו? ˜סדר מסירת המטה אצל אבותינו מדור לדור! ˜מה היה חקוק על המטה? ˜איך היה מקום על המטה לכ"כ הרבה דברים? ˜מדוע הצטער פרעה על שלקח את המטה? ˜מי נטע את המטה בגינתו של יתרו? ˜יתרו מזמין גיבורים למשוך את המטה! ˜הגיבורים נבלעים ונשרפים במטה! ˜מה ראה יתרו 'להסתכן' שציפורה תנשא לאדם רע ומושחת?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 04 ינואר 2019, 08:45

מדוע פרעה היה מגיע מדי בוקר לשפת היאור? פרעה היה הולך ליאור לשאוף אויר! פרעה היה מטייל על שפת הנהר לצורך בריאותו! פרעה היה משחק בכדור קטן על שפת היאור! פרעה היה צד עופות ליד היאור! פרעה יצא לעבוד את היאור! לפרעה היה ארמון בתוך המים! ארמונו של פרעה היה צף על פני המים! מדוע השתמשו דוקא במטה של אהרן ולא של משה? לא ראוי להביא מטה קדוש במקום טינופת! מדוע עשו המופתים במטהו של אהרן דווקא? אין ראוי להשליך לארץ מטה קדוש! דעת רבינו האברבנאל: בשפת היאור השתמשו במטה משה! למשה רבינו היה מטה מיוחד להישען עליו! למשה למשה רבינו היו שני מטות! למה נענשו הדגים למות ביאור? כשם שהילדים מתו ביאור כך הדגה אשר ביאור מתה! השר הממונה על היאור נענש שיבוא כיליון על היאור! עבור הדגים המיתה לא היתה עונש אלא כבוד! הנזק הישיר שהיה למצריים ממיתת הדגים ביאור! עיקר מחייתם של המצרים היה דגים!  כיצד העשירו ישראל ממכת דם?  האם ישראל היה יכול לתת מים במתנה למצרי? לאיזה מצרי לא היה מכת דם? פרעה היה שותה בכלי מיוחד שבו לא הרגיש את הדם! אין צריך בדיקה עוד! מדוע היו החיות במכות ערוב מסוכנות באופן מיוחד?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 09 ינואר 2019, 02:34

מה ההבדל בין הארבה במצרים להארבה בתקופת יואל? ארבה עם שיניים של אריה! הארבה מנסר דלתות המצריים! הארבה אכל גם תכשיטים וכלים וסימא את עיניהם! הארבה היה נח בשבת! האם כל המכות נחו בשבת? מדוע רק מכת ארבה נחה בשבת? פרעה חשש שהמצריים יתחילו לשמור שבת! עדות למכת ארבה עד עצם היום הזה! קולו של פרעה נשמע למרחק מאתיים פרסה! מלאך נכנס בגרונו של פרעה! כיצד יתכן שפרעה הלך מרחק כה גדול בכמה שעות? פרעה צועק בחושך, ומשה לא רואה פניו! מדוע התלוותה בתיה לפרעה בשעה שחיפש את בית משה? משה רבינו מתפלל על בתיה שתנצל ממכת בכורות! בתיה בת פרעה ובני ביתה יוצאים ממצרים! בת כמה היתה בתיה בעת יציאת מצרים? מי העניק לבת פרעה את השם "בתיה"? האם באמת משה היה בנה של בתיה? מי הם הערב רב? כמה אנשים היו בקבוצת הערב רב? חרטומי מצרים יוצאים ממצרים! מה שמם של חרטומי מצרים? מדוע נקראו הנכרים בשם "ערב-רב"? הערב רב יספרו בכל העמים נפלאותיו! עבור מי היה צריך "חוזק יד" ביציאת מצרים? הכיצד קיבל משה רבינו גרים בזמן גאולת ישראל?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פקודיך דרשתי - נפלא - אשכול מתעדכן

שליחה על ידי pkd » 18 ינואר 2019, 02:47

בני אפרים יוצאים ממצרים על דעת עצמם! מה הסיבה שבני אפרים נענשו? מדוע נקראת ארץ מצרים בשם "מצרים"? גבורתם של בני אפרים! כיצד הצליח אהרן לצאת ממצרים? מה היתה טעותם של בני שבט אפרים? אפרים בן יוסף מתאבל על בניו! בני אפרים מתו בגלל שיעקב בכה יותר מדי על יוסף! בן כמה היה אפרים בן יוסף בעת האסון שקרה לבניו? מה ראה אפרים בנבואה? אנשים שהאריכו ימים מהירידה למצרים עד תקופת הגאולה! יוכבד מקבלת תנחומים על משה רבינו! בן כמה היה זמרי בן סלוא בעת שחטא? לאיזה צורך שימש התוף המיוחד של מרים? מרים מעוררת את נשות ישראל לצפות לגאולה! מניין היו לנשות ישראל כלי שיר במדבר? כלי שיר מן השמים! בני ישראל 'השאילו' מהמצרים כלי שיר! מרים ונשות ישראל אומרות שירת הים עד היום! מתי היתה תענית הציבור הראשונה בעולם? מדוע אהרן וחור הוצרכו לעמוד בעת שתמכו בידי משה? האם ניתן לקבוע תענית ציבור עפ"י חלום? האם מותר לפתוח קבר עפ"י חלום? הבן התגלה לאמו בחלום וסיפר שהוא חי בקבר! כינור מארון המת! האם ניתן לפתוח קבר בכדי להתיר עגונה?
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: HaimL, הערשל, יפה מראה | 0 אורחים