הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?


פותח הנושא
יונה בן יעקב
מאמרים: 0
הודעות: 177
הצטרף: 07 ינואר 2016, 21:48
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי יונה בן יעקב » 08 פברואר 2016, 22:19

זו הערה ידועה, אלא שעדיין לא מצאתי משהו מדבר ע"ז ברור בטוב טעם.
"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך", לכאו' טוב זהו חסד ושייך ע"ז לשון חסדיך כמ"ש "אך טוב וחסד ירדפוני" ורחמיך שייך להמרחם, ומהו ביאור הנוסח ההפוך פה?
אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא.


אריך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי אריך » 08 פברואר 2016, 22:23

שמעתי מזמן שנשאל על זה הגרח"ק, והשיב: לנוי הלשון. וכך אכן מקובל בבעלי הפשט בנוגע לכפילויות שונות במקרא, כמו שמות נרדפים, שהכפילות אינה משמעות אחרת אלא יותר יפה לכתוב כך. ובנידו"ד גם, הלא אם היו אומרים: הטוב כי לא כלו טובותיך, והמרחם כי לא כלו רחמיך, זה לא ניסוח יפה.

אלא שיש גם מקום כמובן לחפש ביאור בדרך יותר פנימית, ואין הדברים סותרים.


פותח הנושא
יונה בן יעקב
מאמרים: 0
הודעות: 177
הצטרף: 07 ינואר 2016, 21:48
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי יונה בן יעקב » 08 פברואר 2016, 22:34

אריך כתב: אלא שיש גם מקום כמובן לחפש ביאור בדרך יותר פנימית.
אעמיק את שאלתי, בידוע שמדת החסד היא מדה לעצמה ומדת הרחמים היא מדה לעצמה, ואשר על כן לכאו' ענין החסד שייך לטובו של הקב"ה, ומדת רחמיו היא ענין נוסף, ואילו בנוסח זה נראה שיש קשר ישיר ומשולב בין שניהם.


אזכרה
מאמרים: 0
הודעות: 22
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:05
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי אזכרה » 09 פברואר 2016, 18:53

כשאדם הוא אדם טוב, הפועל היוצא מזה הוא שמתעוררת אצלו מידת הרחמנות
כשאדם הוא רחום מתעורר על ידי כן חסדים בפועל.
וזהו כוונת התפילה הטוב כי לא כלו רחמיך, המתעוררים ובאים מטובו של הקב"ה
ואז נקרא הקב"ה בשם 'המרחם', וכתוצאה מזה כי לא כלו חסדיך
ודו"ק היטב.


פותח הנושא
יונה בן יעקב
מאמרים: 0
הודעות: 177
הצטרף: 07 ינואר 2016, 21:48
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי יונה בן יעקב » 09 פברואר 2016, 20:09

[quote="אזכרה"]כשאדם הוא אדם טוב, הפועל היוצא מזה הוא שמתעוררת אצלו מידת הרחמנות
כשאדם הוא רחום מתעורר על ידי כן חסדים בפועל.
quote]

יש לעיין בדבריך, מהו ביאור הדברים הלא לכאו' ממדת טוב יוצאים חסדים וממדת רחמנות באים רחמים.

אני שמעתי פעם בשם הגר"מ שפירא שליט"א דמדת רחמנות ענינה להביא אל האדם לפי כוחותיו ומצבו, ומדת רחמים היא מדת הסליחה ג"כ וזהו ענין רחמים בדין, וביאור התפילה הוא שמדת טובו של הקב"ה היא ללא גבול ולפיכך מדת הרחמים מאפשרת לאדם לקבל את הטוב לפי ענינו ומצבו ועל אף מדת הרחמים לא נגמרים טובותיו של הקב"ה כל הזמן. והדברים אכן עמוקים.


אזכרה
מאמרים: 0
הודעות: 22
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:05
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי אזכרה » 09 פברואר 2016, 20:18

כוונת הדברים שזה בא בדרך השתלשלות
מטוב האדם מתעוררת רחמנותו
ולאחר כן ממידת הרחמנות יוצאים מעשי חסד בפועל
ודו"ק כי פשוט ואמת הוא.


משה נפתלי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 448
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי משה נפתלי » 08 ינואר 2019, 01:10

יונה בן יעקב כתב:אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא.
בפירוש 'מגיד צדק' על סידור התפלה מהמגיד מפאלאצק (מבני היכלא של הגר"א) פירש קטע זה באופן נפלא, וז"ל:
כל טובות בני אדם קצתם לקצתם אינם שלמים, כי בכולם מכוין הוא לתועלת עצמו, כמו טובת האב על הבן או טובת האדון על עבדו, אבל טובות הקב"ה אינם כן, רק הם רחמים גמורים ופשוטים לתועלת המקבל. וזהו מה שאמר 'הטוב כי לא כלו רחמיך', כי אין כונת טובותיך לטובת עצמך כלל, רק בעבור רחמיך הרבים.
'והמרחם כי לא תמו חסדיך' – פירוש, ואף רחמיך אינם כרחמי בני אדם קצתם על קצתם, כלשון בעל 'חובות הלבבות': 'החומל על העני הוא מכוין לדחות צער מעל עצמו אשר מצאהו מעגמת נפשו וכאבו למי שחמל עליו', אבל חמלת הבורא יתברך על ברואיו אינו כן, כי הוא חומל את מעשיו בתורת חסד ונדבה ממנו יתברך. וזהו מה שאמר כאן 'והמרחם כי לא תמו חסדיך'.
ושיעור הענין כך הוא: טובותיך בעבור רחמיך, ורחמיך בעבור חסדיך, ולא כמדת בשר ודם שטובותיו לתועלת עצמו ורחמיו דחיית נזק מעליו. ולכן 'מעולם קוינו לך', כי רחמיך וחסדיך אין להם הפסק עולמית.


מבקש אמת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2060
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 213 פעמים
קיבל תודה: 728 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי מבקש אמת » 08 ינואר 2019, 21:54

יונה בן יעקב כתב:זו הערה ידועה, אלא שעדיין לא מצאתי משהו מדבר ע"ז ברור בטוב טעם.
"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך", לכאו' טוב זהו חסד ושייך ע"ז לשון חסדיך כמ"ש "אך טוב וחסד ירדפוני" ורחמיך שייך להמרחם, ומהו ביאור הנוסח ההפוך פה?
אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא.
החילוק בין חסד ורחמים הוא שחסד הוא רצון להשפיע ולתת גם בלי שיש נזקק, וכמו אברהם אבינו ע"ה שחיפש אורחים, ורחמים הוא כשיש נזקק או סובל שמעורר את מידת הרחמים אצל האדם לעשות עמו חסד.

והנה אף ששורש ב' המידות אחד הוא, מ"מ לפעמים יכולה מידה אחת לבוא על חשבון השניה, כגון בעל החסד יתכן שמרוב נתינה כבר לא נשאר לו עוד מה לתת, וע"כ אף אם יראה מי שזקוק לעזרה לא יוכל לרחם עליו (בהרגשה כן, אבל למעשה לא) ולעזור לו כי כבר הידלדלו משאבי הנתינה שלו. ומאידך יתכן מי שמלא רחמים לא יחפוץ לתת למי שאינו ממש נזקק מעורר רחמים, כיון שמרגיש שעליו להפנות את כל הנתינה שלו לנזקקים ומסכנים בלבד.

ולפי זה אפשר לבאר שאנו מודים להקב"ה שעל אף שהוא טוב (שהוא שיא החסד, שהרי חסד לא תמיד טוב למקבל) מ"מ לעולם לא כלים רחמיו על מי שזקוק לעזרה, וכן להיפך - על אף רחמיו מ"מ מיטיב ועושה חסד גם למי שאינו נזקק וסובל.


אליהו52
מאמרים: 0
הודעות: 137
הצטרף: 10 פברואר 2019, 20:53
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 46 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי אליהו52 » 10 פברואר 2019, 21:01

יונה בן יעקב כתב:זו הערה ידועה, אלא שעדיין לא מצאתי משהו מדבר ע"ז ברור בטוב טעם.
"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך", לכאו' טוב זהו חסד ושייך ע"ז לשון חסדיך כמ"ש "אך טוב וחסד ירדפוני" ורחמיך שייך להמרחם, ומהו ביאור הנוסח ההפוך פה?
אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא.
הטוב- הוא ה' שברא את העולם ע"מ להיטיב כידוע מהרמח"ל.
כי לא כלו רחמיך- אינו מכלה לגמרי מדת הרחמים כיון שהעולם לא יכול כלל להתקיים בלי השיתוף של מדת הרחמים. בראשית רבה פרשת בראשית פרשה יב' סימן טו' כך אמר הקדוש ברוך הוא אם בורא אני את העולם במדת הרחמים הוי חטייה סגיאין, במדת הדין היאך העולם יכול לעמוד , אלא הרי אני בורא אותו במדת הדין ובמדת הרחמים, והלואי יעמוד. היינו שא"א שמדת הרחמים תכרת מהעולם לגמרי כי אין סיכוי לעולם להתקיים כך.

והמרחם- לאחר שהעולם מתקיים מחמת מידת הרחמים,
כי לא תמו חסדיך- עדיין הוא משפיע חסד אפי' יותר ממה שמגיע לנו או שאנו צריכים.
ובביאור הלשונות: תמו אינו גמור כמו כריתה או כליון , חסדיך הוא יותר מהחיוב והנצרך וביתר ביאור: רחמים הוא לפי הנצרך, א"א לרחם על אדם יותר מהצרות שיש לו... אמנם חסד הוא מחמת המטיב, ואפשר לעשות חסד עם אדם יותר ממה שהוא צריך. וכיון שחסד ה' הוא כ"כ גדול (כי גדול עד שמים חסדך...) "כי חפץ חסד הוא" תמיד מוסיף לנו אף יותר מכל הרחמים שאנו זקוקים להם. הוא אפי' אינו תם ק"ו שאינו נכרת.
וכיוצא בזה מצאתי אחרי זמן רב שכתב במפורש המהר"ל בספר נצח ישראל פרק מז וז"ל:
"והחילוק שיש בין חסד ורחמים; החסד הוא הטוב שהוא משפיע לעולם, אף שאין הכרחי כל כך לעולם, הוא משפיע את הטוב לעולם, והוא חסד. והרחמים כאשר התחתונים בצרה, וצריכים לרחמים, מרחם עליהם". הרי שחסד הוא יותר ממדת רחמים.
ועיין באבודרהם : הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך ע"ש (איכה ג, כב), חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.


אשר ברא
מאמרים: 0
הודעות: 31
הצטרף: 28 ינואר 2019, 21:01
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי אשר ברא » 10 פברואר 2019, 22:19

לשאלת הפותח
שמעתי פעם ביאור בדרך צחות
רחמיך, חסדיך, לא משנה הסדר...
נ"ב
סליחה על הכניסה לשאלה רצינית
אבל כבר אדר


רוצה להחכים
מאמרים: 0
הודעות: 3
הצטרף: 11 פברואר 2019, 15:45
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי רוצה להחכים » 11 פברואר 2019, 16:10

יעויין בסידור הגר"א 'אשי ישראל' בביאור ה'שיח יצחק' על מילות תפילה אלו ...


בעלבוס
מאמרים: 0
הודעות: 127
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 66 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הטוב כי לא כלו "רחמיך", והמרחם כי לא תמו "חסדיך"- למה לא הפוך?

שליחה על ידי בעלבוס » 11 פברואר 2019, 19:01

יונה בן יעקב כתב:זו הערה ידועה, אלא שעדיין לא מצאתי משהו מדבר ע"ז ברור בטוב טעם.
"הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך", לכאו' טוב זהו חסד ושייך ע"ז לשון חסדיך כמ"ש "אך טוב וחסד ירדפוני" ורחמיך שייך להמרחם, ומהו ביאור הנוסח ההפוך פה?
אשמח לקרוא ביאורים, או הפניות בנושא.
שמעתי ביאור נפלא בשיעורו (קול הלשון) של הרב שמעון שפיצר שליט"א שמפרשים פירשו שזה מיוסד על הפסוק "חַסְדֵי יְהוָה כִּי לֹא תָמְנוּ כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמָיו" . איכה ג כב.
והוסיף בדרך אפשר, שכך גם מתורץ הרי חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, א"כ איפה בברכת מודים מזכירים הודאה גם על הרעה? ולפי הנ"ל מתורץ קצת שמזכירים את הפסוק ממגילת איכה, ודו"ק.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח