האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 21:13

זאת תורת כתב:בספר עזרא ישנו תיאור על ראש השנה הראשון לאחר עליית עזרא הסופר לארץ ישראל, ועל הקיבוץ שהתקבצו כל בני ישראל מכל הארץ לעלות לירושלים: 'וַיִּגַּע הַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בֶּעָרִים וַיֵּאָסְפוּ הָעָם כְּאִישׁ אֶחָד אֶל יְרוּשָׁלִָם'.
ספר התנ"ך אינו ספר היסטוריה, והוא לא מספר אלא דברים שנצרכו לדורות, ומשמע שבאו לומר שראש השנה הוא זמן שיש לו שייכות לירושלים -יותר מאשר חלקי ארץ ישראל האחרים. וצריך להבין מה היא השייכות המיוחדת.
והדברים לכאורה מבוארים היטב על פי מה שידוע שעיקר עבודת ראש השנה הוא מלכות ה', וכמו שביאר הרמח"ל במאמר החכמה
'ואולם ביום ראש השנה האדון ב"ה עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זה'
.
'שביום זה הקב"ה עומד בבחינת מלך בעולמו, ואמנם בזה צריכים אנו להתחזק, כי זה כל טובנו וכל תקפנו'
.
כלומר שכל טובנו ותקפנו [החוזק שלנו] תלוי בענין הזה של מלכות ה'
וכמו כן מובא על הגר"א [או על תלמידו ר' חיים מוואלזי'ן] שהיה שמח שמחה גדולה בזמן תקיעת שופר, ואמר שזה כדוגמת המדינה שממליכים את המלך.
והנה מלכותו של הקדוש ברוך הוא תלויה בירושלים, וכמו שכתוב ימלוך ה' לעולם אלוקיך ציון וכו', וכן הרבה פסוקים, שה' נקרא אלוקי ציון, וממילא מובן היטב מדוע לצורך המלכות יש ענין להיות בירושלים ביום המלכת הקב"ה, כי המלכות שלו תלויה בזה שהעם שעליהם הוא מלך, נמצא במקום המלכות.
והדברים מבוארים ג"כ בדברי הרמח"ל בהמשך דבריו במאמר החכמה:
והנה לשתתחזק הקדושה כראוי צריך שיהיו ישראל בארץ, כי הם העם הנבחר והיא הארץ הנבחרת, ובישראל ימלוך מלך מבית דוד, שהוא המלך הנבחר, ובו נקשרים כל ישראל ליקשר בקדושה; ואם אחד מן התנאים האלה חסר, אין הקדושה מתחזקת כראוי; ואמנם על פי הסדר הזה אנו מתפללים, והיינו אחר שהתפללו על עיטור כללי של ישראל אנו מתפללים על הארץ, וזהו "שמחה לארצך" וכו', ואחר כך על מלכות בית דוד, והיינו "צמיחת קרן לדוד" וכו'.
הרי שמקום מלכותו של הקב"ה הינה בירושלים והנמצא בה בראש השנה יש בזה מעלה שממליך את הקב"ה במקום מלכותו יותר מאשר חלקי ארץ ישראל האחרים, ובוודאי שזו תוספת זכות להצליח בדין.
כמו כן לפי איך שזכור לי יש מקורות נוספים על התקבצות של יהודים בראש השנה בירושלים. מי שיודע אשמח מאד אם יביא את המקורות.

הבהרה חשובה: בדברים הללו באנו לעמוד על המעלה והשיכות שיש לירושלים מקום המלכות ליום ראש השנה בהשוואה לשאר חלקי ארץ ישראל, ואין לזה שום קשר לנוהגים אחרת כפי רבותיהם, מה גם שאין הנידון נוגע למעלת ארץ ישראל בהשוואה לחו"ל.

ערכים:


בנציון
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 786
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 347 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי בנציון » 03 ספטמבר 2018, 21:31

ממילא נשמע גם כן שק"ו שיש מעלה לא"י על פני חו"ל, משום שקדושת ירושלים מתפשטת בכל א"י, ואמנם יש מעלה מיוחדת בירושלים לעומת א"י כמו שהיה בעזרא, אבל בוודאי שגם בכל א"י יש במידה מסוימת את המעלה הזו שההתקבצות של עם ישראל בה מחזקת את מלכות ה', כמו שכתב הרמח"ל שציטט @זאת תורת ואם כן בוודאי שיש גם את אותה עדיפות של א"י לעומת חו"ל שעליה אמרו שכל מי שהולך אליה כאילו עובד ע"ז, וזה לא מסתדר בקנה אחד עם מלכות ה'.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 21:35

מה שהביא ר' @זאת תורת מדברי הרמח"ל ומהפסוק "ימלוך ה' בציון" ומכח זה הסקת, שמלכות הקב"ה תלויה בירושלים וממילא יש ענין לשהות בירושלים בראש השנה - יום המלכת המלך (יותר מאשר חלקי הארץ האחרים) מה שלא מצינו אפי' בדורינו -שחלק גדול מעם ישראל אשר שוכן בא"י לא מתקבץ מחלקי הארץ לשהות בירושלים, וזה אומר דרשני!
ומוכרחים מכח זה לפרש אחרת את הדברים, ובעצם כל "הדרישות" שמציב הרמח"ל ובכלל הפסוק הנז', -מלכות בארץ ישראל -ירושלים וכו' הוא כלפי עתיד עם ישראל לכשיגאל -שאז כל העם יתקבץ מארבע כנפות הארץ ותתגלה מלכות ה' בגאולת העם ובבניית המקדש ותכונן הארץ וירושלים, לא כן בימינו שהתנאי הבסיסי לכל זה חסר ואנו בגלות ולא בגאולה, וארצנו נשלטת בידי אדם, ביהמ"ק חרב, ועם ישראל בחלקו מפוזר בין ארצות ניכר. כמו גם הפסוק "ימלוך ה' לעולם אלוקיך ציון" זו בקשה על העתיד, על גלוי מלכותו בעת אחרית הימים. ואכן מדברי הרמח"ל היה אפשר לדייק במש"כ "אין הקדושה מתחזקת כראוי" שקדושה פורתא ישנה, אולם לאמיתו של דבר מכח הערתנו (ובעיקר ממה שלא מצינו שנוהגים כך) דברי הרמח"ל באים מכיון אחר וכל דבריו בעצם הם פירוש למה שיתרחש בעתיד, בגאולת עם ישראל, ואת הצורך לבקש גם על א"י ביהמ"ק קיבוץ עם ישראל, מלכות ב"ד, מסביר הרמח"ל -שבחסר אחד מהם 'לא תתחזק הקדושה' בלשונו, אולם לא כך בימינו 'שהכלה בניוולה', והקדושה של העתיד -כיום רחוקה מאיתנו מרחק רב, בזה אין הדברים אמורים. לא מצאתי דרך אחרת ליישב את הנוהג של כלל ישראל שאינו מתקבץ משאר חלקי הארץ לירושלים לולי ביאור זה.


זאת תורת
מאמרים: 0
הודעות: 76
הצטרף: 31 אוגוסט 2018, 00:48
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי זאת תורת » 03 ספטמבר 2018, 21:46

זה לא שאלה למה לא מתקבצים לירושלים, משום שלמעשה זה לא חיוב, וזה דבר לא מעשי היום שכל בני ארץ ישראל יהיו בירושלים.
צריך לזכור שבאותה תקופה בזמן עזרא ירושלים היתה בניוולה גם כן. באותה תקופה עלו לא"י ארבעים ושתים אלף יהודים, ורבים מהם נושאי נשים נכריות [רק אחרי זה הם עשו תשובה], בית המקדש היה חרב עדיין, הפרסים שלטו פה, ועם ישראל ובפרט אלו שבא"י, היה אז מאד מבוזה ומזולזל.
אפשר להוכיח שגם בימינו ההמצאות של עם ישראל בא"י מחזקת את הקדושה [ומזה נלמד שה"ה בירושלים ביחס לא"י] מזה שאם היום יהיו רוב עם ישראל בא"י, יהיה חיוב מעשרות מן התורה, ולא נאמר שכיון שביהמ"ק חרב וכו' זה לא עוזר.


יושב ציון
מאמרים: 0
הודעות: 39
הצטרף: 11 יולי 2017, 22:38
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי יושב ציון » 03 ספטמבר 2018, 22:48

האדמו"ר הרה"ק רמ"מ מלעלוב היה מקפיד להיות בירושלים בימי ר"ה בהמליצו הפסוק, כל הכתוב "לחיים" בירושלים, וכן נוהגין נכדיו שליט"א.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 23:02

יושב ציון כתב:האדמו"ר הרה"ק רמ"מ מלעלוב היה מקפיד להיות בירושלים בימי ר"ה בהמליצו הפסוק, כל הכתוב "לחיים" בירושלים, וכן נוהגין נכדיו שליט"א.
האם מלבד ההלצה מלשון הנביא, הוא פירש את טעמו, אם משום מה שנאמר כאן או טעם אחר. מענין לשמוע.


זאת תורת
מאמרים: 0
הודעות: 76
הצטרף: 31 אוגוסט 2018, 00:48
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי זאת תורת » 03 ספטמבר 2018, 23:16

שוב מצאתי בדרשות חתם סופר (חלק ג עמ' ט טור א ד"ה הנה) שביאר גם כן על הנהגת אלקנה אבי שמואל הנביא, שהיה עולה כל ראש השנה לירושלים כמו שאנחנו קוראים בהפטרת ראש השנה:
נשתנה ראש השנה מכל המועדות שלא נצטוינו לעלות וליראות ולהשתחוות... בכל זאת היו כתות בישראל אשר עלו בראש השנה כאינו מצווה ועושה.
והאריך שם בענין זה.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 23:20

זאת תורת כתב:שוב מצאתי בדרשות חתם סופר (חלק ג עמ' ט טור א ד"ה הנה) שביאר גם כן על הנהגת אלקנה אבי שמואל הנביא, שהיה עולה כל ראש השנה לירושלים כמו שאנחנו קוראים בהפטרת ראש השנה:
נשתנה ראש השנה מכל המועדות שלא נצטוינו לעלות וליראות ולהשתחוות... בכל זאת היו כתות בישראל אשר עלו בראש השנה כאינו מצווה ועושה.
והאריך שם בענין זה.
קשה להביא ראיה מזמן בית המקדש שעם זאת שלא נצטוו לעלות וליראות בו אבל קדושת הבית שרתה.

סמל אישי של משתמש

ברית מלח
מאמרים: 0
הודעות: 192
הצטרף: 16 ינואר 2018, 21:46
נתן תודה: 55 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי ברית מלח » 03 ספטמבר 2018, 23:32

כנראה שגם בשבועות, עת מתן תורתינו יש ענין גדול להיות בירושלים, כמאמר הזוהר קוב"ה וישראל וגו'.
וכנראה שיש ענין גם בפסח שאז התחילה הגאולה, וכנראה שגם בסוכות, וכן ביום כיפור, וצום י"ז בתמוז.
העולה מכל הנ"ל שיש ענין להיות בכל רגע, בירושלים. כלומר, סמוך למקום המקדש
וכידוע שמשם עולות התפילות, וסגולת המקום בלתי ניתנת לשיעור.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 ספטמבר 2018, 23:39

ר' @ברית מלח אבל מש"כ, זה אינו ענין דווקא לראש השנה. כאן הנידון -"שראש השנה הוא זמן שיש לו שייכות לירושלים שם הוא מקום מלכותו של הקב"ה והנמצא בה בראש השנה יש בזה מעלה שממליך את הקב"ה במקום מלכותו יותר מאשר חלקי ארץ ישראל האחרים, ובוודאי שזו תוספת זכות להצליח בדין". כמו שכתב ר' @זאת תורת.


דרומאי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי דרומאי » 04 ספטמבר 2018, 01:59

ראוי לציין שהנדון רק על ירושלים הקדושה, דהיינו שבין החומות, כי מחוצה להם אין בו שום קדושת וענין ירושלים.


כרם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 370
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי כרם » 04 ספטמבר 2018, 08:19

דרומאי כתב:ראוי לציין שהנדון רק על ירושלים הקדושה, דהיינו שבין החומות, כי מחוצה להם אין בו שום קדושת וענין ירושלים.
צריך לבדוק האם החומות של ימינו הם גם מקומות החומות שבימים שביהמ"ק היה קיים, כי ודאי הקדושה אינה תלויה בחומות סולטן סוליימן.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1192
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 197 פעמים
קיבל תודה: 340 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 04 ספטמבר 2018, 09:04

כרם כתב:
דרומאי כתב:ראוי לציין שהנדון רק על ירושלים הקדושה, דהיינו שבין החומות, כי מחוצה להם אין בו שום קדושת וענין ירושלים.
צריך לבדוק האם החומות של ימינו הם גם מקומות החומות שבימים שביהמ"ק היה קיים, כי ודאי הקדושה אינה תלויה בחומות סולטן סוליימן.
בספר עיר הקודש והמקדש לרי"מ טיקוצינסקי מובא מקום החומות העתיקות יעוי"ש.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 04 ספטמבר 2018, 22:07

זאת תורת כתב:זה לא שאלה למה לא מתקבצים לירושלים, משום שלמעשה זה לא חיוב, וזה דבר לא מעשי היום שכל בני ארץ ישראל יהיו בירושלים.
צריך לזכור שבאותה תקופה בזמן עזרא ירושלים היתה בניוולה גם כן. באותה תקופה עלו לא"י ארבעים ושתים אלף יהודים, ורבים מהם נושאי נשים נכריות [רק אחרי זה הם עשו תשובה], בית המקדש היה חרב עדיין, הפרסים שלטו פה, ועם ישראל ובפרט אלו שבא"י, היה אז מאד מבוזה ומזולזל.
אפשר להוכיח שגם בימינו ההמצאות של עם ישראל בא"י מחזקת את הקדושה [ומזה נלמד שה"ה בירושלים ביחס לא"י] מזה שאם היום יהיו רוב עם ישראל בא"י, יהיה חיוב מעשרות מן התורה, ולא נאמר שכיון שביהמ"ק חרב וכו' זה לא עוזר.
נוסיף ונרחיב. לפי דבריכם והבנתכם בד' הפסוק וברמח"ל וההקשר מד' הגר"א והגר"ח וואלוז'ין, מן הצפוי שחלקים גדולים מעם ישראל, שמרחיקים לכת אך בשביל להתפלל במקום שיוסיף להם חיזוק בתפילתם וממילא הכרעה טובה ביום הדין -אלה מדרימים לישיבה בה למדו בצעירותם ואלו מצפינים ואלו מתמרכזים וכו'- היו מגיעים לירושלים הגם שאין חיוב בדבר אבל המעלה היא גדולה כמו שנתבאר בהודעתכם. ובפועל אין נוהג (מה שכתבו כאן על האדמו"ר מלעלוב מסופקני אם שוהה בר"ה בירושלים שבין החומות) שמגיעים במיוחד לירושלים, ועל כן כל עוד כלל ישראל לא נוהג כפי המעלה שהצגתם, יותר מסתבר ש'הדברים הגדולים' והפסוק הנז' נאמרו על העתיד. ובנוגע להוכחתך מהפסוק בעזרא שקיבץ את עם ישראל להיות בירושלים בר"ה, זה אינו, עזרא לא קיבץ אותם בראש השנה אלא כבר קודם לחודש תשרי התקבצו בשביל לבנות את המזבחות בהם הקריבו את הקרבנות בר"ה וסוכות, וכמו שכתוב שם פסוק ו -"מיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עלות לה' והיכל ה' לא יסד". כך שפסוק א שכתוב -"ויגע החדש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלם". הוא קודם לר"ה ופירוש הפסוק ויגע וגו' הוא בסמיכות וקירוב לחודש השביעי (הרי ללא ספק לא בנו את המזבחות בר"ה) וממילא כל הענין שנתקבצו עם ישראל באותה העת לירושלם, הוא לא משום ר"ה בלבד אלא בגלל בנית המזבח והקרבת הקרבנות. וזאת בשונה מזמנינו שאין לא מקדש ולא מזבח כך שאין שיכות של ירושלם לר"ה-יום הדין.


זאת תורת
מאמרים: 0
הודעות: 76
הצטרף: 31 אוגוסט 2018, 00:48
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי זאת תורת » 04 ספטמבר 2018, 23:21

הפקדתי שומרים כתב:
זאת תורת כתב:זה לא שאלה למה לא מתקבצים לירושלים, משום שלמעשה זה לא חיוב, וזה דבר לא מעשי היום שכל בני ארץ ישראל יהיו בירושלים.
צריך לזכור שבאותה תקופה בזמן עזרא ירושלים היתה בניוולה גם כן. באותה תקופה עלו לא"י ארבעים ושתים אלף יהודים, ורבים מהם נושאי נשים נכריות [רק אחרי זה הם עשו תשובה], בית המקדש היה חרב עדיין, הפרסים שלטו פה, ועם ישראל ובפרט אלו שבא"י, היה אז מאד מבוזה ומזולזל.
אפשר להוכיח שגם בימינו ההמצאות של עם ישראל בא"י מחזקת את הקדושה [ומזה נלמד שה"ה בירושלים ביחס לא"י] מזה שאם היום יהיו רוב עם ישראל בא"י, יהיה חיוב מעשרות מן התורה, ולא נאמר שכיון שביהמ"ק חרב וכו' זה לא עוזר.
נוסיף ונרחיב. לפי דבריכם והבנתכם בד' הפסוק וברמח"ל וההקשר מד' הגר"א והגר"ח וואלוז'ין, מן הצפוי שחלקים גדולים מעם ישראל, שמרחיקים לכת אך בשביל להתפלל במקום שיוסיף להם חיזוק בתפילתם וממילא הכרעה טובה ביום הדין -אלה מדרימים לישיבה בה למדו בצעירותם ואלו מצפינים ואלו מתמרכזים וכו'- היו מגיעים לירושלים הגם שאין חיוב בדבר אבל המעלה היא גדולה כמו שנתבאר בהודעתכם. ובפועל אין נוהג (מה שכתבו כאן על האדמו"ר מלעלוב מסופקני אם שוהה בר"ה בירושלים שבין החומות) שמגיעים במיוחד לירושלים, ועל כן כל עוד כלל ישראל לא נוהג כפי המעלה שהצגתם, יותר מסתבר ש'הדברים הגדולים' והפסוק הנז' נאמרו על העתיד. ובנוגע להוכחתך מהפסוק בעזרא שקיבץ את עם ישראל להיות בירושלים בר"ה, זה אינו, עזרא לא קיבץ אותם בראש השנה אלא כבר קודם לחודש תשרי התקבצו בשביל לבנות את המזבחות בהם הקריבו את הקרבנות בר"ה וסוכות, וכמו שכתוב שם פסוק ו -"מיום אחד לחדש השביעי החלו להעלות עלות לה' והיכל ה' לא יסד". כך שפסוק א שכתוב -"ויגע החדש השביעי ובני ישראל בערים ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלם". הוא קודם לר"ה ופירוש הפסוק ויגע וגו' הוא בסמיכות וקירוב לחודש השביעי (הרי ללא ספק לא בנו את המזבחות בר"ה) וממילא כל הענין שנתקבצו עם ישראל באותה העת לירושלם, הוא לא משום ר"ה בלבד אלא בגלל בנית המזבח והקרבת הקרבנות. וזאת בשונה מזמנינו שאין לא מקדש ולא מזבח כך שאין שיכות של ירושלם לר"ה-יום הדין.
ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישה.
לפי הבנתי אם הנביא מדגיש שזה היה באחד לחודש השביעי, משמע שיש קשר.
בדרך כלל כשהנביא מספר על מאורע שהתרחש בתאריך מסויים, יש בזה רמז שיש קשר בין המאורע לתאריך, כמו למשל אצל דוד המלך מסופר באריכות על סעודת ראש חודש בהקשר אליו, והדבר ידוע שחידוש הלבנה קשור בקשר חזק לדוד המלך [ולא לחינם אומרים בקידוש החודש דוד מלך ישראל חי וקיים], וגם כאן אם הנביא מדגיש שבאחד לחודש השביעי התאספו עם ישראל בירושלים, משמע שיש קשר בין הדברים וכמובן שהתקבצו לפני ר"ה, אך ההתאספות היתה בשביל להיות בירושלים בר"ה.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 04 ספטמבר 2018, 23:28

ההתאספות היתה בשביל לבנות את המזבח ולהקריב עליו קרבנות בימי תשרי, ר"ה, כיפור, סוכות ולכן מדגיש הנביא "ויגע החודש השביעי" וכמו שמוסכם לכל שאין להקיש מבית המקדש לזמנינו כך גם אין להקיש מימי עזרא שבנה את המזבח והקריב עליו קרבנות והשכינה שרתה שלא כבזמנינו. כך לענ"ד.


דרומאי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי דרומאי » 05 ספטמבר 2018, 03:18

זאת תורת כתב: אפשר להוכיח שגם בימינו ההמצאות של עם ישראל בא"י מחזקת את הקדושה [ומזה נלמד שה"ה בירושלים ביחס לא"י] מזה שאם היום יהיו רוב עם ישראל בא"י, יהיה חיוב מעשרות מן התורה, ולא נאמר שכיון שביהמ"ק חרב וכו' זה לא עוזר.
אין כאן הוכחה, שכן קדושת ירושלים תלויה דוקא בבית המקדש ואם אין בית המקדש אין קדושה בירושלים יותר משאר ערים המוקפות חומה. ולכן אף שיש קדושה בא''י מכח יושביה אפילו בזמן הזה לו יצויר שרוב יושביה עליה, מ''מ קדושת ירושלים ממתנת לבנין בית המקדש. אך זהו רק לדעת הראב''ד, כי לדעת הרמב''ם קדושת ירושלים השניה קדשה לעתיד לבא אף לאחר החורבן.


איש גלילי
מאמרים: 0
הודעות: 41
הצטרף: 10 מאי 2017, 02:32
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי איש גלילי » 05 ספטמבר 2018, 12:07

דרומאי כתב:ואם אין בית המקדש אין קדושה בירושלים יותר משאר ערים המוקפות חומה.
מנא לך הא? (אינני מדבר על קדושה הלכתית, שזה נושא נפרד, אני מדבר על הנחת היסוד השרירותית)


זאת תורת
מאמרים: 0
הודעות: 76
הצטרף: 31 אוגוסט 2018, 00:48
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי זאת תורת » 05 ספטמבר 2018, 13:37

דרומאי כתב:
זאת תורת כתב: אפשר להוכיח שגם בימינו ההמצאות של עם ישראל בא"י מחזקת את הקדושה [ומזה נלמד שה"ה בירושלים ביחס לא"י] מזה שאם היום יהיו רוב עם ישראל בא"י, יהיה חיוב מעשרות מן התורה, ולא נאמר שכיון שביהמ"ק חרב וכו' זה לא עוזר.
אין כאן הוכחה, שכן קדושת ירושלים תלויה דוקא בבית המקדש ואם אין בית המקדש אין קדושה בירושלים יותר משאר ערים המוקפות חומה. ולכן אף שיש קדושה בא''י מכח יושביה אפילו בזמן הזה לו יצויר שרוב יושביה עליה, מ''מ קדושת ירושלים ממתנת לבנין בית המקדש. אך זהו רק לדעת הראב''ד, כי לדעת הרמב''ם קדושת ירושלים השניה קדשה לעתיד לבא אף לאחר החורבן.
ראשית, כפי שאתה כותב לפי הרמב"ם שאנחנו נוקטים כמותו, ישנה גם בזה"ז קדושה מיוחדת לירושלים.
שנית, מהדין של הכל מעלין לירושלים מבואר שגם בזמן הזה ישנה קדושה מיוחדת לירושלים גם לפי הראב"ד, וכמו שהאריך החת"ס (יו"ד רלד):
וכיון שכל עצמו הוא משום עוצם קדושתה אין לכנס כלל בפלפול אי קדשה ראשונה וקדש' לעתיד לבא, ובפלפול רמב"ם וראב"ד בקדושת המקדש בזה"ז אי חייב כרת הנכנס לתוכו, והארכתי במ"א בדברי מג"א סוף הלכו' ט' באב בזה, ואין כאן מקומו כלל, כי אין אנו עוסקים אם מצות נוהגי' או לא, או אם טעמא מותר לכנס שם או לא, רק בקדושה עליונה שירושלים הוא שער השמים מימות עולם אפי' כשהי' היבוסי יושב ירושלים והכנעני והפריזי אז בארץ ולא זזה ולא תזוז שכינה מכותל מערבי אפילו בחורבנה... והדר"ג גילה סוד דבעל חס"ל מעין ג' נהר ג' (ומשלנו הוא) דמבואר דחלון הרקיע רחב מלמטה נגד כל א"י וקצר למעלה נגד ירושלים ובהמ"ק ובשעת חורבן נסתם לגמרי ושוב אחר החורבן נפתח אבל נקצר פיו שלמט', אבל פיו שלמעל' ושער השמים לא יסתום חלילה, שהוא שפע אלהי שבמקום מקדש וירושלים. והיינו דכ' מהרי"ק שהבאתי בתשובתי הקדומה כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם.
..היוצא מדברינו דעכ"פ לכ"ע קדושת שניהם [ארץ ישראל וירושלים] קדושת עולמים מימות עולם עד סוף כל ימות עולם, לא נשתנה ולא ישתנה, אלא שקדושת ירושלים חמורה מקדושת שאר א"י,


דרומאי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי דרומאי » 05 ספטמבר 2018, 19:46

איש גלילי כתב:
דרומאי כתב:ואם אין בית המקדש אין קדושה בירושלים יותר משאר ערים המוקפות חומה.
מנא לך הא? (אינני מדבר על קדושה הלכתית, שזה נושא נפרד, אני מדבר על הנחת היסוד השרירותית)
אני דיברתי על הקדושה ההלכתית, בהתייחסותי לראיה שהביא @זאת תורת מקדושת א''י ההלכתית.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 866
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 323 פעמים
קיבל תודה: 272 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 05 ספטמבר 2018, 23:58

דרומאי כתב:ראוי לציין שהנדון רק על ירושלים הקדושה, דהיינו שבין החומות, כי מחוצה להם אין בו שום קדושת וענין ירושלים.
לגבי קריאת המגילה, כרך וכל הנראה עמו נידון ככרך.


דרומאי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 230 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי דרומאי » 06 ספטמבר 2018, 02:55

דוד ריזל (העיתונאי) כתב:
דרומאי כתב:ראוי לציין שהנדון רק על ירושלים הקדושה, דהיינו שבין החומות, כי מחוצה להם אין בו שום קדושת וענין ירושלים.
לגבי קריאת המגילה, כרך וכל הנראה עמו נידון ככרך.
נכון אך זה לא נוגע לקדושת ירושלים, ואפילו קדושת ערים המוקפות חומה לענין שילוח מחנות וכו' אינו נוהג מחוץ לחומה.


זאת תורת
מאמרים: 0
הודעות: 76
הצטרף: 31 אוגוסט 2018, 00:48
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם יש ענין מיוחד להיות בירושלים בר"ה

שליחה על ידי זאת תורת » 06 ספטמבר 2018, 23:53

הראו לי מישהו שכתב את אותו רעיון, (אשר בנחל המוהרא"ש שיק מיבנאל עמ' קעד) וז"ל -"ובפרטיות בראש השנה להיות בירושלים אין למעלה מזה כי אז מתפללים הרבה על עלית המלכות וכן שתתגלה המלכות. ואמרו חכמינו הקדושים (תענית ה) אמר הקדוש ברוך הוא לא אבא בירושלים של מעלה עד שאבא לירושלים של מטה".

כמו כן את הדבר הזה שמלכות ה' היא בירושלים אנחנו אומרים בפירוש בתפילה, 'ותמלוך אתה ה' לבדך... בהר ציון משכן כבודך ובירושלים עיר קדשך'.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אלול, ימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים