ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו


פותח הנושא
תלמיד צעיר
הודעות: 212
הצטרף: 19 ספטמבר 2018, 22:40
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

שליחה על ידי תלמיד צעיר » 25 ספטמבר 2018, 14:50

איתא במדרש רבה סדר אמור פ"ל מימרא ב׳ דבר אחר שובע שמחות אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות אלו שבע מצוות שבחג ואלו הן ארבעה מינים שבלולב וסוכה חגיגה ושמחה אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה אמר רב אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידיענן מאן הוא נצח אלא מאן דנסייב באין(פי׳ כידון ) בידיה אנו ידיענן דהוא נצוחיא. כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגין לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה ולית אנן ידיענן מאן נצח. אלא במה שישראל יוציאין מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן בידיהן אנו יודיעים דישראל אינון נצחויא לפיכך משה מזהיר להם לישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון.
ואני תמה א. מההקשר לדין שיש לנו בר"ה כלפי אומות העולם ואינו דומה כלל לשני בעלי דינים אלא זהו דין עלינו לבד ששני הבעלי דינים זה אנחנו והסיטרא אחרא.
עוד הרי. רור שחלקנו לא יצאו טוב בדין אז מה זה סמל היום אנו יודיעים שזה לא נכון במאה אחוז.
ג. הרי משה הוא זה שמחייב אותנו אם כן זוהי אינה ראיה כלל כי אנו לא יוציאים מרצונינו


תיובתא
הודעות: 813
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 407 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

שליחה על ידי תיובתא » 25 ספטמבר 2018, 15:46

תלמיד צעיר כתב:איתא במדרש רבה סדר אמור פ"ל מימרא ב׳ דבר אחר שובע שמחות אל תהי קורא שובע אלא שבע שמחות אלו שבע מצוות שבחג ואלו הן ארבעה מינים שבלולב וסוכה חגיגה ושמחה אם שמחה למה חגיגה ואם חגיגה למה שמחה אמר רב אבין משל לשנים שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידיענן מאן הוא נצח אלא מאן דנסייב באין(פי׳ כידון ) בידיה אנו ידיענן דהוא נצוחיא. כך ישראל ואומות העולם באין ומקטרגין לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה ולית אנן ידיענן מאן נצח. אלא במה שישראל יוציאין מלפני הקדוש ברוך הוא ולולביהן ואתרוגיהן בידיהן אנו יודיעים דישראל אינון נצחויא לפיכך משה מזהיר להם לישראל ואומר להם ולקחתם לכם ביום הראשון.
ואני תמה א. מההקשר לדין שיש לנו בר"ה כלפי אומות העולם ואינו דומה כלל לשני בעלי דינים אלא זהו דין עלינו לבד ששני הבעלי דינים זה אנחנו והסיטרא אחרא.
עוד הרי. רור שחלקנו לא יצאו טוב בדין אז מה זה סמל היום אנו יודיעים שזה לא נכון במאה אחוז.
ג. הרי משה הוא זה שמחייב אותנו אם כן זוהי אינה ראיה כלל כי אנו לא יוציאים מרצונינו
א.
תשובה מלאה על א', אינני יודע, אך מראי מקומות אוכל לתת, ואולי מישהו יבנה את התמונה המלאה.
בהרבה מקומות נראה שיש התמודדות בין ע"י לאומות העולם, והשטן המקטרג עומד לצד אומות, ולצד ע"י עומדים המלאכים מיכאל וכו' דוגמאות:

דניאל יב:
וּבָעֵת הַהִיא יַעֲמֹד מִיכָאֵל הַשַּׂר הַגָּדוֹל הָעֹמֵד עַל בְּנֵי עַמֶּךָ וְהָיְתָה עֵת צָרָה אֲשֶׁר לֹא נִהְיְתָה מִהְיוֹת גּוֹי עַד הָעֵת הַהִיא וּבָעֵת הַהִיא יִמָּלֵט עַמְּךָ כָּל הַנִּמְצָא כָּתוּב בַּסֵּפֶר
וברש"י שם:
ובעת ההיא יעמוד מיכאל ישתתק כאלם שיראה הקב"ה דן בעצמו ואומר היאך אאבד אומה גדולה כזו בשביל ישראל
וכן איתא בריש מס' ע"ז גבי הדין שיהיה לע"ל ובו' ידונו ישראל ואומות העולם.

ב וג'.
תוכל לשאול את אותן שאלות על הירושלמי (פ"א ה"ג) המפורסם יותר:
אמר רבי סימון כתיב כי מי גוי גדול וגומר, רבי חנינא ורבי יהושע אומרים, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופיה של אלהיה פירוש מנהגיו ודיניו, שמנהגו של עולם אדם שיש לו דין לובש שחורים ומתעטף שחורים ומגדל זקנו ואין חותך צפרניו, לפי שאינו יודע איך יצא דינו, אבל ישראל אינן כן, לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ומחתכים צפרניהם ואוכלים ושותים ושמחים בראש השנה, לפי שיודעים שהקב"ה יעשה להם נס,
וכי לא מצינו אנשים שהיו בטוחים שנעשה להם נס, ובמהלך השנה עברו יסורים נוראיים ומיתות משונות?

תשובה אפשרית היא, שבסך הכולל נעשה נס, אם לפרט, שמתוך מה שהיה ראוי שיפרע אינו נפרע רק מעט, ואם לכלל, שנפרעים רק ממיעוטם.
ולכן זה נכון במאה אחוז שננצח, ושניצחנו בדין, כי אדם שקיבל בבית המשפט קנס של עשרה שקלים, על תביעה של מליון שקלים זה ניצחון מוחלט (למרות שאת עשרת השקלים הוא יצטרך לשלם).
לכן אין פסול בכך שאנו מקיימים בכך את דברי מרע"ה ולא יוצאים כך באופן טבעי, כיוון שמראש אנו יודעים שבאהבת ה' אלינו הוא יפסוק לטובתינו במשפט.


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

שליחה על ידי סבא » 25 ספטמבר 2018, 17:20

נפלא ביותר @תיובתא
ואכן יש המבארים בדרך זו את כל העניין.
וביותר האריך בדרך זו בכמה מקומות בנצי"ב
וכאן אביא דוגמא מהנצי"ב בפרשת אחרי מות-
האזרח. פי' בסוכה דכ"ח דאזרח גברי משמע, אלא דמרבינן מהאזרח לרבות נשים אפילו לתוספת יוה"כ יע"ש. ויש להבין למאי פירש הכתוב האזרח והגר, דיהא משמע דעיקר אזהרה שייך יותר באזרח, לא לכתוב כלל וממילא הכל בכלל. אכן לפי מה שרמז לנו הכתוב לעיל ט"ז שיוה"כ הוא יום מלחמה לישראל, וזה ברור שאין מלחמתן של שרי אוה"ע עם כל יחיד מישראל דמה להם עם יחיד, ותו דא"כ היאך יתבאר לשון חז"ל ברבה [פ"ל] עה"פ ולקחתם לכם, נעימות בימינך נצח דמצות לקיחת הלולב בא ללמד שנצחנו המלחמה, והרי אין אדם יודע דינו, אלא המלחמה הוא עם כלל קיום האומה שהוא נגד טבע הבריאה ואין מזל לישראל, ורק השגחת ה' שבא ע"פ תורה ועבודה וגמ"ח מקיימם, ועל זה המה שרי אוה"ע מדיינים או שראוים לאבדם או להכניסם בכלל אוה"ע. ועל זה נכרת ברית עם משה אחר העגל כמש"כ בספר שמות ל"ד י'... וע"ע במצות סוכה להלן כ"ג מ"ב, וע"ע להלן כ"ד ט"ז:


סבא
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 731 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

שליחה על ידי סבא » 25 ספטמבר 2018, 17:25

וראה עוד בחכמת שלמה להמהרש"ק [או"ח תקפ"א] שכתב כיסוד הזה וז"ל
מכבסין ומסתפרין בערב ראש השנה וכו'. נ"ב, עיין בט"ז [ס"ק ה] בשם הטור. והנה ביפה מראה [ראש השנה פ"א אות יא] הקשה על מה שאמרו חז"ל [ראש השנה לב, ב] מפני מה אין ישראל אומרים הלל בראש השנה ויום כיפור, והשיב הקדוש ברוך הוא, מלך שספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו וישראל (אמרו) [אומרים] שירה וכו', וא"כ משמע דלא שייך שמחה לפניו, וכאן אמר שראוי לשמוח שבטוחים שיזכה אותם הקדוש ברוך הוא. וכבר אמרתי בחידושי כמה אופנים ליישב זה. וכעת אבאר באופן אחר קצת על פי מה שכתבתי בחידושי בילדות על מה שכתוב במדרש [ויקרא רבה פרשה ל אות ב] דישראל ואומות העולם נכנסין ומקטריגין בראש השנה ואין אנו יודעים מי נצח, ממה שישראל יוצאין ולולביהן בידיהם מוכח שישראל נצח. וביארתי הכוונה, דעיקר קיטרוג שלהם הוי מי יפול בחלקו יתברך, כמו דבתחלת הבריאה נעשה הגורל ונפלו ישראל בחלקו יתברך, כמו שכתוב [דברים לב, ט] יעקב חבל נחלתו, כמו כן בכל השנה בראש השנה כשהקב"ה מחדש עולמו הוי גורל זה ואומות העולם נכנסין ומקטריגין שישליך הקדוש ברוך הוא את ישראל ויבחר בהם, ע"ש. ולפי זה שני דינים יש לנו בראש השנה, אחד הנוגע בינינו [ו]לו יתברך מה שכל אחד חייב בעון עצמו, והשני הוי מה שאנו נידונים בכלל עם האומות העולם מי יפול בחלקו יתברך. והנה על זה הדין שאנו נידונין מי יפול בחלקו יתברך, בזה אנו בטוחין שבוודאי יזכו ישראל בדין בלי ספק, אבל על הדין השני שבין אדם למקום יש פנים לכאן ולכאן


בנציון
הודעות: 970
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 354 פעמים
קיבל תודה: 431 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ישראל יוציאין ולולביהן בידיהן סימן דנצחו

שליחה על ידי בנציון » 25 ספטמבר 2018, 23:35

הרמח"ל במאמר החכמה מבאר גם כן את הענין של המלחמה בין ישראל לאומות העולם, וז"ל
תיקון העולם הוא, שיהיה הטוב שולט והרע נכפה, ובמין האנושי ישראל שולטין ואומות העולם משתעבדים תחתם.
והנה בהיות הדבר כן, הנה טוב לכל, כי הנה הקדושה מאירה בישראל ומתחזקת בם, ובהיות אומות העולם משתעבדים תחתם, נתקנים על ידם, ונמשך להם המשך מן הקדושה ההיא.
אך אם אומות העולם מתפרצים מתחת ידי ישראל ושולטים, וישראל נכנעים, הנה ישראל מפסידים, שהם בשפלות, והקדושה אינה מתחזקת בעולם, לפי שמקום המיוחד לה, שהוא ישראל, איננו בתקונו וחזקו, וגם מפסידים האומות עצמם שאין נמשך להם מהקדושה שום הארה כלל, אלא אדרבה מיטמאים והולכים ומתרחקים מן הטוב.
ואמנם שני המצבים האלה שזכרנו, הנה הוא הגלות מלכותו ית' בעולמו או התעלמה. כי אם היא מתגלית, הנה הטוב שולט, ומגיע הדבר לישראל שהם ישלטו, וההפך בהפך.
ואולם ביום ראש השנה האדון ב"ה עומד כביכול בבחינת מלך על עולמו, ועל כן הנה השעה ראויה להתפלל לפניו שיגלה מלכותו לגמרי בעולם, ויתוקן העולם על ידי זה.
ולפי זה גם כן מבואר מה שאנו בטוחים שננצח וכל שנה אנחנו מכריזים על הנצחון בנטילת הלולב, כי באמת כל שנה נתקן העולם יותר ומגיע לקראת תיקונו, ואף אם יש שנים שנראה שכביכול אומות העולם נצחו, מכל מקום לעתיד לבא נראה בהנהגת היחוד כיצד באמת הכל הוביל לגילוי מלכות שמים בעולם, [ולעליונותם של ישראל שזה תלוי בזה כנ"ל בדבר הרמח"ל].

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סוכות, שמחת תורה ושמיני עצרת”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים