מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

נושאים שונים

פותח הנושא
טוב וחסד
Articles: 0
הודעות: 141
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי טוב וחסד » 16 אוקטובר 2018, 10:40

במסכת שמחות (פרק ח הלכה יג) מסופר שם שעם פטירת בנו של רבי עקיבא:
"נתקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא... ישב ר"ע ודרש ואמר... יודע אני ששכרכם מרובה, שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצוה, מנוחם אני"! וכאן מוסיף התנא הקדוש דברים מצמררים: "אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמת בני, ולא שאדם רוצה לקבור את בניו, אלא יודע אני שבני בן העולם הבא הוא...".

איך הדברים מתיישבים עם הלימוד שכל בר בי רב אפילו דחד יומא נזהר בהם: שאל יפתח אדם פיו לשטן?!


אברעמעלע
Articles: 0
הודעות: 83
הצטרף: 07 מאי 2018, 17:32
מיקום: ירושלם עיה"ק תובב"א
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי אברעמעלע » 16 אוקטובר 2018, 11:28

מאיפה בא דבר זה "אל תפתח פה לשטן"?


תיובתא
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 567
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 267 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי תיובתא » 16 אוקטובר 2018, 11:32

אברעמעלע כתב:מאיפה בא דבר זה "אל תפתח פה לשטן"?
ברכות יט.

אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן


אברעמעלע
Articles: 0
הודעות: 83
הצטרף: 07 מאי 2018, 17:32
מיקום: ירושלם עיה"ק תובב"א
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי אברעמעלע » 16 אוקטובר 2018, 11:33

תיובתא כתב:
אברעמעלע כתב:מאיפה בא דבר זה "אל תפתח פה לשטן"?
ברכות יט.

אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן
יישר כחכם!


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1438
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי אוריאל » 16 אוקטובר 2018, 11:36

זה קשה לגרסא דמסכת שמחות, אבל להגרסא במו"ק כא: לק"מ, שנפטרו שני בניו, והוא אמר שאפילו אם היו שני הבנים האלו חתנים הייתי מנוחם.
אולי יש לומר שלא שייך בזה משום אל יפתח פיו, כיון שבשלמא אם היו לו שבע בנים אז אם אומר אילו ימותו כולם, זה נחשב לפתוח פיו לשטן. אבל אולי לא היו לו עוד בנים [היינו באותה השעה], וא"כ לא שייך בזה משום אל יפתח פיו לשטן [וצ"ל שידע שגם לא יהיו לו עוד].
אכן ראיתי (בס' מנין התנאים ח"י עמוד יג, ועש"ע) מובא בשם הזוהר חדש (רות מב.) שר"ע השאיר אחריו בן שעוסק בתורה, א"כ נמצא שהיו לו עוד בנים. אבל אולי כיון שלא היו שבעה, והוא אמר אילו היו שבעה בנים וקברתים, לא נחשב הדבר כפותח פיו לשטן, כי פותח פיו לשטן היינו שיארע לו בדיוק מה שאמר, כההיא דמו"ק יח. .
אי נמי כיון שאמר אילו היו שבעה וקברתים כשמת בני, היינו דוקא בכגון דא, אבל אילו ימותו עכשיו [לאחר שכבר מת בנו] זה אינו בכלל דבריו, ול"ח פותח פיו לשטן.

והנה מה שכתבת שפשיטא לכל בר בי רב, דאל יפתח פיו לשטן, מקורו בברכות יט. אבל שם מבואר מן הברייתא לא כן, שמבואר שאומרים שהקב"ה יגדור פרצותינו ופרצות עמו ישראל, וע"ז אמר אביי דאין לומר כן כיון שאל יפתח פיו לשטן, אבל מאחר ובברייתא כך מבואר, לא ייפלא לומר שגם ר"ע נקט כן.

ובעיקר הנושא לכאורה תוכל להקשות כן גם בכל אותם המקומות שאמר רבי טרפון "אקפח את בני אם לא", למה לא חשש לענין זה [ולמה שכתבתי לעיל יש קצת לחבר הדברים ולומר שבאמת לא חששו לזה אז חלק מן התנאים, ובפרט שר"ט היה רבו של ר"ע או חבירו].

דרך אגב, ענין זה של לא יפתח פיו לשטן, נזכר להלכה ברמ"א יו"ד סי' שע"ו.
יישר כח על השאלה שבזכותה ביררתי קצת את הנושא.


פותח הנושא
טוב וחסד
Articles: 0
הודעות: 141
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי טוב וחסד » 16 אוקטובר 2018, 11:54

אוריאל כתב:זה קשה לגרסא דמסכת שמחות, אבל להגרסא במו"ק כא: לק"מ, שנפטרו שני בניו, והוא אמר שאפילו אם היו שני הבנים האלו חתנים הייתי מנוחם.
אולי יש לומר שלא שייך בזה משום אל יפתח פיו, כיון שבשלמא אם היו לו שבע בנים אז אם אומר אילו ימותו כולם, זה נחשב לפתוח פיו לשטן. אבל אולי לא היו לו עוד בנים [היינו באותה השעה], וא"כ לא שייך בזה משום אל יפתח פיו לשטן [וצ"ל שידע שגם לא יהיו לו עוד].
אכן ראיתי (בס' מנין התנאים ח"י עמוד יג, ועש"ע) מובא בשם הזוהר חדש (רות מב.) שר"ע השאיר אחריו בן שעוסק בתורה, א"כ נמצא שהיו לו עוד בנים. אבל אולי כיון שלא היו שבעה, והוא אמר אילו היו שבעה בנים וקברתים, לא נחשב הדבר כפותח פיו לשטן, כי פותח פיו לשטן היינו שיארע לו בדיוק מה שאמר, כההיא דמו"ק יח. .
אי נמי כיון שאמר אילו היו שבעה וקברתים כשמת בני, היינו דוקא בכגון דא, אבל אילו ימותו עכשיו [לאחר שכבר מת בנו] זה אינו בכלל דבריו, ול"ח פותח פיו לשטן.

והנה מה שכתבת שפשיטא לכל בר בי רב, דאל יפתח פיו לשטן, מקורו בברכות יט. אבל שם מבואר מן הברייתא לא כן, שמבואר שאומרים שהקב"ה יגדור פרצותינו ופרצות עמו ישראל, וע"ז אמר אביי דאין לומר כן כיון שאל יפתח פיו לשטן, אבל מאחר ובברייתא כך מבואר, לא ייפלא לומר שגם ר"ע נקט כן.

ובעיקר הנושא לכאורה תוכל להקשות כן גם בכל אותם המקומות שאמר רבי טרפון "אקפח את בני אם לא", למה לא חשש לענין זה [ולמה שכתבתי לעיל יש קצת לחבר הדברים ולומר שבאמת לא חששו לזה אז חלק מן התנאים, ובפרט שר"ט היה רבו של ר"ע או חבירו].

דרך אגב, ענין זה של לא יפתח פיו לשטן, נזכר להלכה ברמ"א יו"ד סי' שע"ו.
יישר כח על השאלה שבזכותה ביררתי קצת את הנושא.
במועד קטן דף יח ע"א, מסופר ששמואל הקפיד על אחיו פנחס, עד שאמר לו מדוע פתחת את פיך לומר אילו היתה אצלי אבלות, וכי לא ידוע לך ש"ברית כרותה לשפתים"!? שדבריו של אדם מתקיימים. ושם מבורר שאכן באה לו אבלות. וכך נמצאנו למדים מכתובות דף כג, ע"א. שבנותיו של שמואל נשבו כתוצאה מדברי אביו שאמר לו "אילו בנתך הווין, מי הוית מזלזל בהו כולי האי" ע"ש. מכאן שגם אם מדובר בבן נוסף שעודו בחיים היה לו לחשוש


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1438
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי אוריאל » 16 אוקטובר 2018, 12:18

אכן.
כוונתי היא שאם פנחס היה אומר אילו היו מתים אצלך עשר בנים, ואין לו עשר אלא רק חמש, לא נחשב הדבר לפותח פיו לשטן, כיון שמה שאמר ופתח - לא יכול להתקיים.
וכן אם פנחס היה אומר אילו היו מתים לפני חמש דקות בניך, לא נחשב הדבר לפותח פיו, כי מה שאמר ופתח - כבר עבר ואיננו.
ולכן ר"ע שדיבר על שבע בנים, ייתכן שכיון שלא היו שבע, וכן אמר אילו היו מתים בשעה שמת בני, וכבר עברה שעה זו, לא נחשב הדבר לפתיחת פה לשטן.


פותח הנושא
טוב וחסד
Articles: 0
הודעות: 141
הצטרף: 08 יולי 2018, 13:41
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי טוב וחסד » 16 אוקטובר 2018, 12:24

אוריאל כתב:אכן.
כוונתי היא שאם פנחס היה אומר אילו היו מתים אצלך עשר בנים, ואין לו עשר אלא רק חמש, לא נחשב הדבר לפותח פיו לשטן, כיון שמה שאמר ופתח - לא יכול להתקיים.
וכן אם פנחס היה אומר אילו היו מתים לפני חמש דקות בניך, לא נחשב הדבר לפותח פיו, כי מה שאמר ופתח - כבר עבר ואיננו.
ולכן ר"ע שדיבר על שבע בנים, ייתכן שכיון שלא היו שבע, וכן אמר אילו היו מתים בשעה שמת בני, וכבר עברה שעה זו, לא נחשב הדבר לפתיחת פה לשטן.
ומי אמר שלא היו לרבי עקיבא שבעה בנים?? הרי זה חז"ל מפורש שמזכירים כי לרבי עקיבא היו בנים ובנות, ללא מספר וללא שמות: "עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין...ואם אומרים [העניים]: מפני טפינו, אומרים להם: והלא רבי עקיבא היו לו בנים ובנות, אלא אומרים להם: מפני שזכתה רחל אשתו" (אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו).


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1438
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי אוריאל » 16 אוקטובר 2018, 12:27

טוב וחסד כתב:
אוריאל כתב:אכן.
כוונתי היא שאם פנחס היה אומר אילו היו מתים אצלך עשר בנים, ואין לו עשר אלא רק חמש, לא נחשב הדבר לפותח פיו לשטן, כיון שמה שאמר ופתח - לא יכול להתקיים.
וכן אם פנחס היה אומר אילו היו מתים לפני חמש דקות בניך, לא נחשב הדבר לפותח פיו, כי מה שאמר ופתח - כבר עבר ואיננו.
ולכן ר"ע שדיבר על שבע בנים, ייתכן שכיון שלא היו שבע, וכן אמר אילו היו מתים בשעה שמת בני, וכבר עברה שעה זו, לא נחשב הדבר לפתיחת פה לשטן.
ומי אמר שלא היו לרבי עקיבא שבעה בנים?? הרי זה חז"ל מפורש שמזכירים כי לרבי עקיבא היו בנים ובנות, ללא מספר וללא שמות: "עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין...ואם אומרים [העניים]: מפני טפינו, אומרים להם: והלא רבי עקיבא היו לו בנים ובנות, אלא אומרים להם: מפני שזכתה רחל אשתו" (אבות דרבי נתן נוסחא א פרק ו).
אין הכי נמי.
בספר הנ"ל שציינתי קודם ראיתי שהביא את האדר"נ הנ"ל, ולכן נזהרתי וכתבתי שאולי לא היו לו עוד בנים באותה השעה, ומכל מקום נוכל לומר שלא היו שבעה.
אין לי מקור לזה, אבל כדי ליישב הנהגת ר"ע הרי יכולים אנו לומר שכך היה המעשה.


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1438
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי אוריאל » 17 אוקטובר 2018, 23:59

אוריאל כתב: ובעיקר הנושא לכאורה תוכל להקשות כן גם בכל אותם המקומות שאמר רבי טרפון "אקפח את בני אם לא", למה לא חשש לענין זה [ולמה שכתבתי לעיל יש קצת לחבר הדברים ולומר שבאמת לא חששו לזה אז חלק מן התנאים, ובפרט שר"ט היה רבו של ר"ע או חבירו].
העירוני שבספר חסידים (סי' תטז לפי הספר שתח"י) משמע שבאמת בגלל שרבי טרפון היה רגיל בלשון זה, אכן לא היה לו בן [היינו שנפטר], והיינו משום שאל לו לאדם לפתוח פיו לשטן.
ועיין שם עוד, שאמרו "בן אין לו אבל בת יש לו". אולי לדברינו האמורים לעיל יש לדקדק, שדוקא בן אין לו מחמת מה שאמר "אקפח את בני", אבל בבתו לא פגעה מידת הדין כיון שלא פתח פתח לשטן על בתו, והיינו כדאמרן שמה שחוששים בפתיחת פה לשטן הוא רק שמא יארע בדיוק מה שאמרו.


אוריאל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1438
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 665 פעמים
קיבל תודה: 465 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי אוריאל » 14 פברואר 2019, 20:21

הנה יש לעורר על מה שכתבתי לעיל שלא חששו להא דאל יפתח פיו לשטן, שהרי יש ענין אחר הנרמז בפרשתינו, פרשת תצוה, שלא נזכר בה שמו של משה רבינו, ואיתא בדעת זקנים לבעלי התוס' הטעם, לפי שאמר משה רבינו 'אם אין מחני נא מספרך אשר כתבת', וקללת חכם אפילו על תנאי היא באה, ועל כן לא נזכר בה שמו של משה.

ולפי זה מה טעם באמת לא חש רבי טרפון שאמר "אקפח את בני אם לא", הלא אין לך לכאו' קללת חכם על תנאי גדולה מזו, וממשה רבינו היה לנו ללמוד שיש ליזהר בזה, ויש לפלפל.

וצריך לומר דלא כל דבר נחשב ל"קללה על תנאי". הא דמשה רבינו שאמר אם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, ולא ידע אם יאבה ה' סלוח לבני ישראל, אז זה נחשב לתנאי גמור שהקללה תבוא בו בכל מקרה. אבל ר"ע ור"ט כשאמרו "אם לא", היינו לפי שידעו בבירור אמיתי ומוחלט לדעתם, כי הצדק אתם. וזה לא נחשב "על תנאי", ועיין בה.


משה נפתלי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 442
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי משה נפתלי » 15 פברואר 2019, 02:12

אוריאל כתב:בברכות בברייתא מבואר שאומרים שהקב"ה יגדור פרצותינו ופרצות עמו ישראל, וע"ז אמר אביי דאין לומר כן כיון שאל יפתח פיו לשטן.
למען הדיוק! דברי אביי נאמרו על הא דשנו שם בברייתא:
הֵם עוֹמְדִין וּמִתְפַּלְלִין וְהוּא עוֹמֵד וּמַצְדִּיק עָלָיו אֶת הַדִּין, וְאוֹמֵר: רִבּוֹן הָעוֹלָמִים, הַרְבֵּה חָטָאתִי לְפָנֶיךָ וְלֹא נִפְרַעְתָּ מִמֶּנִּי אֶחָד מִנִּי אָלֶף.


משה נפתלי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 442
הצטרף: 02 ינואר 2019, 10:42
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי משה נפתלי » 15 פברואר 2019, 02:17

אוריאל כתב:וצריך לומר דלא כל דבר נחשב ל"קללה על תנאי".
בפ"ק דשבת על דברי ר"ט 'אֲקַפַּח אֶת בָּנַי שֶׁזּוֹ הֲלָכָה מְקוּפַּחַת', אומר רש"י: 'מִצְטַעֵר הָיָה עַל תּוֹרָה הַמִּשְׁתַּכַּחַת וּמְקַלֵּל אֶת עַצְמוֹ'.


במבי
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1251
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 444 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי במבי » 21 מאי 2019, 00:00

תיובתא כתב:
16 אוקטובר 2018, 11:32
אברעמעלע כתב: מאיפה בא דבר זה "אל תפתח פה לשטן"?
ברכות יט.

אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן

במקומותינו אמרו:

אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים.


שירת הלווים
Articles: 0
הודעות: 25
הצטרף: 07 מאי 2019, 18:40
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

שליחה על ידי שירת הלווים » 21 מאי 2019, 00:23

במבי כתב:
21 מאי 2019, 00:00
תיובתא כתב:
16 אוקטובר 2018, 11:32
אברעמעלע כתב: מאיפה בא דבר זה "אל תפתח פה לשטן"?
ברכות יט.

אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא משמיה דרבי יוסי: לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן

במקומותינו אמרו:

אל תפתח פה לשטן, הוא לא רופא שיניים.

ועכשיו ברצינות מובא בגמ' אדם כי ימות באוהל אלו תלמידי חכמים שמראים בעצמם הלכות נגעים והלכות שחיטה ויעויין שם פרש"י שהוי כפותח פה לשטן

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים