הפולמוס על ההשתתפות בבחירות

תולדות גדולי ישראל ודברי ימי עמינו

פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1556
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 296 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הפולמוס על ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יהודה1 » 23 אוקטובר 2018, 16:41

אשמח אם מישהו יכתוב כאן בתמצות את הסיבה לדעת אוסרי ההצבעה בבחירות. לא רק לעשות העתק הדבק או לצלם מכתבים אלא לכתוב ברור דבר דבור על אופניו הנחות שבהם אין מחלוקת ותוצאה מהנחות אלה. כמו כן מי שיודע תשובות מהמתירים על טענות האוסרים נא להעלות.

ערכים:


רמתים צופים
משתמש ותיק
הודעות: 402
הצטרף: 31 דצמבר 2017, 18:29
נתן תודה: 32 פעמים
קיבל תודה: 66 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי רמתים צופים » 23 אוקטובר 2018, 17:26

יש להוסיף גם, מי שיודע את הסיבה למצוה ולחיוב של גדולי ישראל שקבעו שיש מצוה רבה בזה, ותשובת האוסרים על טענת המחייבים.


איש בנימין
הודעות: 152
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי איש בנימין » 23 אוקטובר 2018, 17:30

ואם אפשר להוסיף עוד שאלה: ידוע בשם הגרי"ז זיע"א שאמר שזו לא מצוה כ"כ גדולה כמו שר' אהרן קוטלר עושה מזה, ולא עבירה כ"כ גדולה כמו שהסאטמאר רב עושה מזה.
ולכאו' צ"ע, דאם אינו עבירה, ודאי שלעזור לעניני יהדות (מקוואות תתי"ם וכו') הוא מצוה גדולה.


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1254
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 88 פעמים
קיבל תודה: 365 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי כלפי ליא » 23 אוקטובר 2018, 18:01

הכרעת רוב ככל גדולי ישראל שכולנו צועדים לאורם, שלא רק שאין איסור השתתפות בבחירות, אלא יש חיוב גמור של השתתפות, כמו שהם אומרים בפיהם וכותבים במכתביהם.
והכותרת מטעה ומסלפת, ובוודאי שהלכה למעשה כן הוא, שחוב גמור על כל אחד להשתתף בבחירות בכל מקום, ומי שאינו עושה כן חבר הוא לאיש משחית והוא בכלל אורו מרוז אשר לא באו לעזרת ה' בגבורים, וכמוש"כ מרן הרב שך במכתביו ושאר גדו"י שמפיהם אנו חיים.


מענטשאלע
הודעות: 44
הצטרף: 03 אוקטובר 2018, 12:58
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מענטשאלע » 23 אוקטובר 2018, 18:05

קונטרס לבירור דעתו של הרה"ק מסאטמאר זצוק"ל לגבי הבחירות בעיריה
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


רוצה לדעת
משתמש ותיק
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי רוצה לדעת » 23 אוקטובר 2018, 18:23

מרן הקה"י העמיד הענין שהוא "קידוש ה'" שמכריז שרוצה שהכל יתנהל עפ"י דעת תורה,
היינו מלבד ההשתדלות התועלת המעשית שע"י נציגים אפשר לפעול הרבה בסור מרע ובעשה טוב,
יש בזה גם הכרזה שמשה אמת ותורתו אמת, שאנו רוצים שכל הענינים יתנהלו עפ"י התורה הק'!


איש בנימין
הודעות: 152
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי איש בנימין » 23 אוקטובר 2018, 18:34

עוד ענין שאני רוצה לברר:
ממה ששמעתי עד היום, היה נשמע לי, שגם הפוסקים למעשה להצביע, מודים שבעיקר הדין היה צריך להיות כאן איסור, אלא שכיון שלהצביע הוא מצוה כ"כ גדולה, לכן נדחה האיסור. אבל לולי שהיה מצוה היה איסור.
ואני חוזר על שאלתי ששאלתי למעלה, אבל מכיוון הפוך:
אם כן, שהמורים להצביע זה רק משום המצוה, א"כ מה הפשט בדברי הגרי"ז שזה לא מצוה כ"כ גדולה ולא עבירה כ"כ גדולה. הרי אם זה לא מצוה זה חוזר להיות עבירה.
ולכאורה עולה מזה חידוש גדול. שהגרי"ז היה פחות קנאי מהרבנים שהורו שההצבעה היא מצוה גדולה, שאילו הם החזיקו שלולי שזה היה מצוה זה היה איסור, ואילו הגרי"ז החזיק שאפי' שזה לא מצוה, מ"מ זה לא איסור.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 18:35

למיטב ידיעתי יש כאן שלשה נידונים שונים:

א. השתתפות עם רשעים. אוסרי הבחירות טוענים שמי שבוחר בנציג המשתתף בממשלה בעצם עובר בכך על איסור התחברות עם רשעים, הנלמד ממה שהוכיח הנביא את יהושפט "בהתחברך לרשע פרץ ה' את מעשיך".
תומכי הבחירות משיבים על כך שאין זה בגדר התחברות אלא רק היכי תמצי כדי להשיג את המגיע לנו ולפעול לקיום הדת.

ב. נטילת חלק בעבירות. אוסרי הבחירות טוענים שמאחר והמדינה מממנת עוברי עבירה וחוקיה הם כנגד דין תורה נמצא שהמשתתף בבחירות בעצם נוטל חלק בכל העבירות הללו. לעומתם טוענים התומכים שאין זה בגדר נטילת אחריות על מעשי הממשלה שהרי כולם יודעים שאין אנו מסכימים למדיניותה בנושאים רבים, ואין זה אלא היכ"ת להשיג את המגיע לנו, וכנ"ל.

ב. עבירה על ג' שבועות. בעל ה"ויואל משה" טען שמאחר ועצם קיום המדינה הוא כנגד השבועה שהשביע הקב"ה את עם ישראל שלא להקים ממשלה ביד חזקה ("אל תעלו בחומה") נמצא שכל מי שמשתתף בממשלה - אפילו אם תהיה מורכבת מיראים ושלמים - משתתף באיסור חמור של עבירה על שבועת הקב"ה.
תומכי הבחירות השיבו על טענתו בכמה וכמה אופנים:
א) אין שום עבירה בהקמת המדינה מאחר ונעשה בהסכמת האו"ם (הויואל משה דחה תשובה זו בטענה שהאו"ם אין בכוחו להחליט שהרי אין לו סמכות של סנהדרין וכדומה) או בהסכמת בריטניה ששלטה על המדינה (כך טען האור שמח אחרי הצהרת בלפור, וכ"כ האוסטרובצער בספרו מאיר עיני חכמים. איני יודע מה השיב הויואל משה על טענה זו, אך כנראה יטען שבריטניה הוכרחה להסכים ע"י פעולות הטרור של הציונים)
ב) גם אם נעשתה עבירה בהקמת המדינה מ"מ אחרי שכבר הוקמה אין איסור להשתתף בקיומה כי האיסור שנעשה נעשה (כך כתב הסטייפלער).
ג) איסור ג' שבועות אינו איסור להלכה כלל אלא רק מילי דאגדתא, שהרי לא נפסק ברי"ף וברמב"ם וברא"ש ובטושו"ע, וכן מבואר בפני יהושע בכתובות קיב,א.
ד) הגר"ח ויטאל בעץ חיים כתב שהג' שבועות תקפות רק לאלף שנים מזמן חורבן ביהמ"ק.
ה) הגר"א בפירושו לשיר השירים כותב שהשבועה היא דווקא שלא לבנות ביהמ"ק, ולא שלא להקים ממשלה בא"י.
ו) בשם ר' הלל מקולומייא מביאים שמאחר ואומות העולם עברו על השבועה שלא להשתעבד בישראל יותר מדי גם השבועה שלא לעלות בחומה בטלה, וכן מביאים מהאדמו"ר מאוז'רוב (וכעי"ז כתב ר' שלמה קלוגר).


איש בנימין
הודעות: 152
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי איש בנימין » 23 אוקטובר 2018, 18:38

מבקש אמת כתב: ב. עבירה על ג' שבועות. בעל ה"ויואל משה" טען שמאחר ועצם קיום המדינה הוא כנגד השבועה שהשביע הקב"ה את עם ישראל שלא להקים ממשלה ביד חזקה ("אל תעלו בחומה") נמצא שכל מי שמשתתף בממשלה - אפילו אם תהיה מורכבת מיראים ושלמים - משתתף באיסור חמור של עבירה על שבועת הקב"ה.
תומכי הבחירות השיבו על טענתו בכמה וכמה אופנים:
א) אין שום עבירה בהקמת המדינה מאחר ונעשה בהסכמת האו"ם (הויואל משה דחה תשובה זו בטענה שהאו"ם אין בכוחו להחליט שהרי אין לו סמכות של סנהדרין וכדומה) או בהסכמת בריטניה ששלטה על המדינה (כך טען האור שמח אחרי הצהרת בלפור, וכ"כ האוסטרובצער בספרו מאיר עיני חכמים. איני יודע מה השיב הויואל משה על טענה זו, אך כנראה יטען שבריטניה הוכרחה להסכים ע"י פעולות הטרור של הציונים)
ב) גם אם נעשתה עבירה בהקמת המדינה מ"מ אחרי שכבר הוקמה אין איסור להשתתף בקיומה כי האיסור שנעשה נעשה (כך כתב הסטייפלער).
ג) איסור ג' שבועות אינו איסור להלכה כלל אלא רק מילי דאגדתא, שהרי לא נפסק ברי"ף וברמב"ם וברא"ש ובטושו"ע, וכן מבואר בפני יהושע בכתובות קיב,א.
ד) הגר"ח ויטאל בעץ חיים כתב שהג' שבועות תקפות רק לאלף שנים מזמן חורבן ביהמ"ק.
ה) הגר"א בפירושו לשיר השירים כותב שהשבועה היא דווקא שלא לבנות ביהמ"ק, ולא שלא להקים ממשלה בא"י.
ו) בשם ר' הלל מקולומייא מביאים שמאחר ואומות העולם עברו על השבועה שלא להשתעבד בישראל יותר מדי גם השבועה שלא לעלות בחומה בטלה, וכן מביאים מהאדמו"ר מאוז'רוב (וכעי"ז כתב ר' שלמה קלוגר).
למען הדיוק, ענין הג' שבועות אינו שייך לגמרי לענין ההשתתפות בבחירות. כי יכול להיות דעה שמחזיקה מזה שבאמת הקמת המדינה היא עבירה על הג' שבועות, אבל עדיין אין זה אוסר להשתתף בבחירות.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 18:39

לגבי המצוה, רוב גדולי ישראל סברו שהיות והבחירות מסייעות להרבה מעניני היהדות אם בהשגת תקציבים או במניעת חוקים נגד התורה וכדומה, על כן זה מצוה גדולה. אם היה איסור לבחור לא היה מקום לשיקול זה (ואין זה בגדר עשה דוחה לא תעשה), אבל מאחר וסברו שאין שום איסור להשתתף בבחירות א"כ יש בזה מצוה.

הגרי"ז כנראה סבר שלמרות שאין בזה איסור כטענת הויואל משה, מ"מ סבר שלא טוב לעתיד היהדות להשען על תקציבים ממשלתיים אלא לשמור על עצמאות חינוכית. דבר זה אינו דווקא בא"י אצל הציונים אלא גם בארצות אחרות, וע"כ הגר"מ שטערן שליט"א ראש ישיבת פאסייק בארה"ב שהינו תלמיד בריסק, אינו נוטל תקציבי ממשלה לישיבתו מטעם זה.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 18:40

איש בנימין כתב:
מבקש אמת כתב: ב. עבירה על ג' שבועות. בעל ה"ויואל משה" טען שמאחר ועצם קיום המדינה הוא כנגד השבועה שהשביע הקב"ה את עם ישראל שלא להקים ממשלה ביד חזקה ("אל תעלו בחומה") נמצא שכל מי שמשתתף בממשלה - אפילו אם תהיה מורכבת מיראים ושלמים - משתתף באיסור חמור של עבירה על שבועת הקב"ה.
תומכי הבחירות השיבו על טענתו בכמה וכמה אופנים:
א) אין שום עבירה בהקמת המדינה מאחר ונעשה בהסכמת האו"ם (הויואל משה דחה תשובה זו בטענה שהאו"ם אין בכוחו להחליט שהרי אין לו סמכות של סנהדרין וכדומה) או בהסכמת בריטניה ששלטה על המדינה (כך טען האור שמח אחרי הצהרת בלפור, וכ"כ האוסטרובצער בספרו מאיר עיני חכמים. איני יודע מה השיב הויואל משה על טענה זו, אך כנראה יטען שבריטניה הוכרחה להסכים ע"י פעולות הטרור של הציונים)
ב) גם אם נעשתה עבירה בהקמת המדינה מ"מ אחרי שכבר הוקמה אין איסור להשתתף בקיומה כי האיסור שנעשה נעשה (כך כתב הסטייפלער).
ג) איסור ג' שבועות אינו איסור להלכה כלל אלא רק מילי דאגדתא, שהרי לא נפסק ברי"ף וברמב"ם וברא"ש ובטושו"ע, וכן מבואר בפני יהושע בכתובות קיב,א.
ד) הגר"ח ויטאל בעץ חיים כתב שהג' שבועות תקפות רק לאלף שנים מזמן חורבן ביהמ"ק.
ה) הגר"א בפירושו לשיר השירים כותב שהשבועה היא דווקא שלא לבנות ביהמ"ק, ולא שלא להקים ממשלה בא"י.
ו) בשם ר' הלל מקולומייא מביאים שמאחר ואומות העולם עברו על השבועה שלא להשתעבד בישראל יותר מדי גם השבועה שלא לעלות בחומה בטלה, וכן מביאים מהאדמו"ר מאוז'רוב (וכעי"ז כתב ר' שלמה קלוגר).
למען הדיוק, ענין הג' שבועות אינו שייך לגמרי לענין ההשתתפות בבחירות. כי יכול להיות דעה שמחזיקה מזה שבאמת הקמת המדינה היא עבירה על הג' שבועות, אבל עדיין אין זה אוסר להשתתף בבחירות.
אמת, וכן כתבתי באות ב' בשם הסטייפלער.


יוסי יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 18:41

מבקש אמת כתב:למיטב ידיעתי יש כאן שלשה נידונים שונים:

א. השתתפות עם רשעים. אוסרי הבחירות טוענים שמי שבוחר בנציג המשתתף בממשלה בעצם עובר בכך על איסור התחברות עם רשעים, הנלמד ממה שהוכיח הנביא את יהושפט "בהתחברך לרשע פרץ ה' את מעשיך".
תומכי הבחירות משיבים על כך שאין זה בגדר התחברות אלא רק היכי תמצי כדי להשיג את המגיע לנו ולפעול לקיום הדת.

ב. נטילת חלק בעבירות. אוסרי הבחירות טוענים שמאחר והמדינה מממנת עוברי עבירה וחוקיה הם כנגד דין תורה נמצא שהמשתתף בבחירות בעצם נוטל חלק בכל העבירות הללו. לעומתם טוענים התומכים שאין זה בגדר נטילת אחריות על מעשי הממשלה שהרי כולם יודעים שאין אנו מסכימים למדיניותה בנושאים רבים, ואין זה אלא היכ"ת להשיג את המגיע לנו, וכנ"ל.

ב. עבירה על ג' שבועות. בעל ה"ויואל משה" טען שמאחר ועצם קיום המדינה הוא כנגד השבועה שהשביע הקב"ה את עם ישראל שלא להקים ממשלה ביד חזקה ("אל תעלו בחומה") נמצא שכל מי שמשתתף בממשלה - אפילו אם תהיה מורכבת מיראים ושלמים - משתתף באיסור חמור של עבירה על שבועת הקב"ה.
תומכי הבחירות השיבו על טענתו בכמה וכמה אופנים:
א) אין שום עבירה בהקמת המדינה מאחר ונעשה בהסכמת האו"ם (הויואל משה דחה תשובה זו בטענה שהאו"ם אין בכוחו להחליט שהרי אין לו סמכות של סנהדרין וכדומה) או בהסכמת בריטניה ששלטה על המדינה (כך טען האור שמח אחרי הצהרת בלפור, וכ"כ האוסטרובצער בספרו מאיר עיני חכמים. איני יודע מה השיב הויואל משה על טענה זו, אך כנראה יטען שבריטניה הוכרחה להסכים ע"י פעולות הטרור של הציונים)
ב) גם אם נעשתה עבירה בהקמת המדינה מ"מ אחרי שכבר הוקמה אין איסור להשתתף בקיומה כי האיסור שנעשה נעשה (כך כתב הסטייפלער).
ג) איסור ג' שבועות אינו איסור להלכה כלל אלא רק מילי דאגדתא, שהרי לא נפסק ברי"ף וברמב"ם וברא"ש ובטושו"ע, וכן מבואר בפני יהושע בכתובות קיב,א.
ד) הגר"ח ויטאל בעץ חיים כתב שהג' שבועות תקפות רק לאלף שנים מזמן חורבן ביהמ"ק.
ה) הגר"א בפירושו לשיר השירים כותב שהשבועה היא דווקא שלא לבנות ביהמ"ק, ולא שלא להקים ממשלה בא"י.
ו) בשם ר' הלל מקולומייא מביאים שמאחר ואומות העולם עברו על השבועה שלא להשתעבד בישראל יותר מדי גם השבועה שלא לעלות בחומה בטלה, וכן מביאים מהאדמו"ר מאוז'רוב (וכעי"ז כתב ר' שלמה קלוגר).
הדברים לא מסייעים להבין מה הטיעונים ההלכתיים של האוסרים בפרוטרוט כפי שהציב פותח האשכול בראש דבריו


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוספזון » 23 אוקטובר 2018, 18:47

אם יהיה לי זמן אתייחס מאוחר יותר לכל הטענות כמה שיש סיפק בידי.
לדבר אחד אני כן יתייחס, למי שכתב 'שרוב גדולי הדור' הורו לחוב קדוש. למיטב ידיעתי רוב גדולי הדור אסרו. אבל ברגע שאציב כאן את הרשימה מיד יפסלו את כולם או חלקם מ'גדולי ישראל' ואם אני אגיד את ההפך, אז יזרקו אותי מלהיות חבר בפורום. ולכן. אני מעדיף שתשתמשו בלשונות של מחלוקת בין גדולי ישראל, בלי להכנס בקרוב ורוב... וד"ל


יוסי יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 18:48

תתיחס לדבר אחד
מהם הטיעונים ההלכתיים נטו בלי להתקשקש בכל היתר


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוספזון » 23 אוקטובר 2018, 19:02

מבקש אמת כתב:למיטב ידיעתי יש כאן שלשה נידונים שונים:

א. השתתפות עם רשעים. אוסרי הבחירות טוענים שמי שבוחר בנציג המשתתף בממשלה בעצם עובר בכך על איסור התחברות עם רשעים, הנלמד ממה שהוכיח הנביא את יהושפט "בהתחברך לרשע פרץ ה' את מעשיך".
תומכי הבחירות משיבים על כך שאין זה בגדר התחברות אלא רק היכי תמצי כדי להשיג את המגיע לנו ולפעול לקיום הדת.

ב. נטילת חלק בעבירות. אוסרי הבחירות טוענים שמאחר והמדינה מממנת עוברי עבירה וחוקיה הם כנגד דין תורה נמצא שהמשתתף בבחירות בעצם נוטל חלק בכל העבירות הללו. לעומתם טוענים התומכים שאין זה בגדר נטילת אחריות על מעשי הממשלה שהרי כולם יודעים שאין אנו מסכימים למדיניותה בנושאים רבים, ואין זה אלא היכ"ת להשיג את המגיע לנו, וכנ"ל.

ב. עבירה על ג' שבועות. בעל ה"ויואל משה" טען שמאחר ועצם קיום המדינה הוא כנגד השבועה שהשביע הקב"ה את עם ישראל שלא להקים ממשלה ביד חזקה ("אל תעלו בחומה") נמצא שכל מי שמשתתף בממשלה - אפילו אם תהיה מורכבת מיראים ושלמים - משתתף באיסור חמור של עבירה על שבועת הקב"ה.
תומכי הבחירות השיבו על טענתו בכמה וכמה אופנים:
א) אין שום עבירה בהקמת המדינה מאחר ונעשה בהסכמת האו"ם (הויואל משה דחה תשובה זו בטענה שהאו"ם אין בכוחו להחליט שהרי אין לו סמכות של סנהדרין וכדומה) או בהסכמת בריטניה ששלטה על המדינה (כך טען האור שמח אחרי הצהרת בלפור, וכ"כ האוסטרובצער בספרו מאיר עיני חכמים. איני יודע מה השיב הויואל משה על טענה זו, אך כנראה יטען שבריטניה הוכרחה להסכים ע"י פעולות הטרור של הציונים)
ב) גם אם נעשתה עבירה בהקמת המדינה מ"מ אחרי שכבר הוקמה אין איסור להשתתף בקיומה כי האיסור שנעשה נעשה (כך כתב הסטייפלער).
ג) איסור ג' שבועות אינו איסור להלכה כלל אלא רק מילי דאגדתא, שהרי לא נפסק ברי"ף וברמב"ם וברא"ש ובטושו"ע, וכן מבואר בפני יהושע בכתובות קיב,א.
ד) הגר"ח ויטאל בעץ חיים כתב שהג' שבועות תקפות רק לאלף שנים מזמן חורבן ביהמ"ק.
ה) הגר"א בפירושו לשיר השירים כותב שהשבועה היא דווקא שלא לבנות ביהמ"ק, ולא שלא להקים ממשלה בא"י.
ו) בשם ר' הלל מקולומייא מביאים שמאחר ואומות העולם עברו על השבועה שלא להשתעבד בישראל יותר מדי גם השבועה שלא לעלות בחומה בטלה, וכן מביאים מהאדמו"ר מאוז'רוב (וכעי"ז כתב ר' שלמה קלוגר).
אני צריך לשוב ולהתעמק בנושא כדי להשיב על כל השאלות, לכן אשיב רק על חלקם.
א. התחברותו של מלך ישראל לאחזיהו, היה גם לצורך כי היה שעת מלחמה. וכדאי מאוד לעיין בדברי הרבינו יונה באבות על המשנה 'ואל תתחבר לרשע'.
ב. א. בויואל משה האריך בכמה טעמים ואתה הבאת רק אחד מן התנאים.
ב. בויואל משה מוכיח שכל רגע שמחזיקים את המדינה הזאת, זה חלק מהעברה על הג' שבועות, וכאמור, אני צריך לשוב ולעיין כדי להעלות לכאן את הסיבות.
ג. טענה זו תוכל לומר גם על ספר חפץ חיים ואכמ"ל. ובויואל משה מוכיח שזה כן להלכה.
ד. אם אני לא טועה הויואל משה מתייחס גם לדברי הגר"ח ויטאל.
ה. אם אני זוכר טוב, יש קונטרס שלם מהגר"מ שטרנבוך בנושא דברי הגר"א. שמטיב לבאר דבריו להלכה שלא כפי ההבנה הזאת.
ו. אם אני לא טועה, גם לזה יש תשובה בויואל משה.


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוספזון » 23 אוקטובר 2018, 19:08

ואוסיף עוד נקודה, נראה לי שסטו כאן מהנושא, לית מאן דפליג שכל גדולי ישראל היו נגד הקמת המדינה. השאלה היה רק איך הוא דרך המלחמה, מבפנים או מבחוץ...


יוסי יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 19:10

קצת מאכזב שערתי שיעלו את הנמוקים ההלכתים של האוסרים וחלף זאת דנים במסביב


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 19:11

יוסי יעבץ כתב:
מבקש אמת כתב:למיטב ידיעתי יש כאן שלשה נידונים שונים:

א. השתתפות עם רשעים. אוסרי הבחירות טוענים שמי שבוחר בנציג המשתתף בממשלה בעצם עובר בכך על איסור התחברות עם רשעים, הנלמד ממה שהוכיח הנביא את יהושפט "בהתחברך לרשע פרץ ה' את מעשיך".
תומכי הבחירות משיבים על כך שאין זה בגדר התחברות אלא רק היכי תמצי כדי להשיג את המגיע לנו ולפעול לקיום הדת.

ב. נטילת חלק בעבירות. אוסרי הבחירות טוענים שמאחר והמדינה מממנת עוברי עבירה וחוקיה הם כנגד דין תורה נמצא שהמשתתף בבחירות בעצם נוטל חלק בכל העבירות הללו. לעומתם טוענים התומכים שאין זה בגדר נטילת אחריות על מעשי הממשלה שהרי כולם יודעים שאין אנו מסכימים למדיניותה בנושאים רבים, ואין זה אלא היכ"ת להשיג את המגיע לנו, וכנ"ל.

ב. עבירה על ג' שבועות. בעל ה"ויואל משה" טען שמאחר ועצם קיום המדינה הוא כנגד השבועה שהשביע הקב"ה את עם ישראל שלא להקים ממשלה ביד חזקה ("אל תעלו בחומה") נמצא שכל מי שמשתתף בממשלה - אפילו אם תהיה מורכבת מיראים ושלמים - משתתף באיסור חמור של עבירה על שבועת הקב"ה.
תומכי הבחירות השיבו על טענתו בכמה וכמה אופנים:
א) אין שום עבירה בהקמת המדינה מאחר ונעשה בהסכמת האו"ם (הויואל משה דחה תשובה זו בטענה שהאו"ם אין בכוחו להחליט שהרי אין לו סמכות של סנהדרין וכדומה) או בהסכמת בריטניה ששלטה על המדינה (כך טען האור שמח אחרי הצהרת בלפור, וכ"כ האוסטרובצער בספרו מאיר עיני חכמים. איני יודע מה השיב הויואל משה על טענה זו, אך כנראה יטען שבריטניה הוכרחה להסכים ע"י פעולות הטרור של הציונים)
ב) גם אם נעשתה עבירה בהקמת המדינה מ"מ אחרי שכבר הוקמה אין איסור להשתתף בקיומה כי האיסור שנעשה נעשה (כך כתב הסטייפלער).
ג) איסור ג' שבועות אינו איסור להלכה כלל אלא רק מילי דאגדתא, שהרי לא נפסק ברי"ף וברמב"ם וברא"ש ובטושו"ע, וכן מבואר בפני יהושע בכתובות קיב,א.
ד) הגר"ח ויטאל בעץ חיים כתב שהג' שבועות תקפות רק לאלף שנים מזמן חורבן ביהמ"ק.
ה) הגר"א בפירושו לשיר השירים כותב שהשבועה היא דווקא שלא לבנות ביהמ"ק, ולא שלא להקים ממשלה בא"י.
ו) בשם ר' הלל מקולומייא מביאים שמאחר ואומות העולם עברו על השבועה שלא להשתעבד בישראל יותר מדי גם השבועה שלא לעלות בחומה בטלה, וכן מביאים מהאדמו"ר מאוז'רוב (וכעי"ז כתב ר' שלמה קלוגר).
הדברים לא מסייעים להבין מה הטיעונים ההלכתיים של האוסרים בפרוטרוט כפי שהציב פותח האשכול בראש דבריו
לאיזה טיעונים הלכתיים אחרים כוונתך?

הבאתי כאן את הטיעונים הידועים לי, שלדעת האוסרים הינם טיעונים הלכתיים קבילים לחלוטין, ולדעת החולקים לא.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 19:13

יוספזון כתב:ואוסיף עוד נקודה, נראה לי שסטו כאן מהנושא, לית מאן דפליג שכל גדולי ישראל היו נגד הקמת המדינה. השאלה היה רק איך הוא דרך המלחמה, מבפנים או מבחוץ...
הנידון כאן היה מהם הנידונים ההלכתיים במעשה ההצבעה בבחירות. ההסתכלות הרעיונית על עצם הקמת המדינה איננה הנושא כאן.


יוסי יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 19:14

מבקש אמת כתב: לאיזה טיעונים הלכתיים אחרים כוונתך?

הבאתי כאן את הטיעונים הידועים לי, שלדעת האוסרים הינם טיעונים הלכתיים קבילים לחלוטין, ולדעת החולקים לא.
עברת פעם אל הויואל משה?
כשתעבור תבין שהתיחסות שלך היא אף לא טיפה מהים
הוא מציג שם סוגיות שלמות ודן בהם כדרכה של תורה
לא הכל מסתיים בג' שבועות זה נקודה אחת מני רבות שם


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 19:24

יוספזון כתב:
מבקש אמת כתב:למיטב ידיעתי יש כאן שלשה נידונים שונים:

א. השתתפות עם רשעים. אוסרי הבחירות טוענים שמי שבוחר בנציג המשתתף בממשלה בעצם עובר בכך על איסור התחברות עם רשעים, הנלמד ממה שהוכיח הנביא את יהושפט "בהתחברך לרשע פרץ ה' את מעשיך".
תומכי הבחירות משיבים על כך שאין זה בגדר התחברות אלא רק היכי תמצי כדי להשיג את המגיע לנו ולפעול לקיום הדת.

ב. נטילת חלק בעבירות. אוסרי הבחירות טוענים שמאחר והמדינה מממנת עוברי עבירה וחוקיה הם כנגד דין תורה נמצא שהמשתתף בבחירות בעצם נוטל חלק בכל העבירות הללו. לעומתם טוענים התומכים שאין זה בגדר נטילת אחריות על מעשי הממשלה שהרי כולם יודעים שאין אנו מסכימים למדיניותה בנושאים רבים, ואין זה אלא היכ"ת להשיג את המגיע לנו, וכנ"ל.

ב. עבירה על ג' שבועות. בעל ה"ויואל משה" טען שמאחר ועצם קיום המדינה הוא כנגד השבועה שהשביע הקב"ה את עם ישראל שלא להקים ממשלה ביד חזקה ("אל תעלו בחומה") נמצא שכל מי שמשתתף בממשלה - אפילו אם תהיה מורכבת מיראים ושלמים - משתתף באיסור חמור של עבירה על שבועת הקב"ה.
תומכי הבחירות השיבו על טענתו בכמה וכמה אופנים:
א) אין שום עבירה בהקמת המדינה מאחר ונעשה בהסכמת האו"ם (הויואל משה דחה תשובה זו בטענה שהאו"ם אין בכוחו להחליט שהרי אין לו סמכות של סנהדרין וכדומה) או בהסכמת בריטניה ששלטה על המדינה (כך טען האור שמח אחרי הצהרת בלפור, וכ"כ האוסטרובצער בספרו מאיר עיני חכמים. איני יודע מה השיב הויואל משה על טענה זו, אך כנראה יטען שבריטניה הוכרחה להסכים ע"י פעולות הטרור של הציונים)
ב) גם אם נעשתה עבירה בהקמת המדינה מ"מ אחרי שכבר הוקמה אין איסור להשתתף בקיומה כי האיסור שנעשה נעשה (כך כתב הסטייפלער).
ג) איסור ג' שבועות אינו איסור להלכה כלל אלא רק מילי דאגדתא, שהרי לא נפסק ברי"ף וברמב"ם וברא"ש ובטושו"ע, וכן מבואר בפני יהושע בכתובות קיב,א.
ד) הגר"ח ויטאל בעץ חיים כתב שהג' שבועות תקפות רק לאלף שנים מזמן חורבן ביהמ"ק.
ה) הגר"א בפירושו לשיר השירים כותב שהשבועה היא דווקא שלא לבנות ביהמ"ק, ולא שלא להקים ממשלה בא"י.
ו) בשם ר' הלל מקולומייא מביאים שמאחר ואומות העולם עברו על השבועה שלא להשתעבד בישראל יותר מדי גם השבועה שלא לעלות בחומה בטלה, וכן מביאים מהאדמו"ר מאוז'רוב (וכעי"ז כתב ר' שלמה קלוגר).
אני צריך לשוב ולהתעמק בנושא כדי להשיב על כל השאלות, לכן אשיב רק על חלקם.
א. התחברותו של מלך ישראל לאחזיהו, היה גם לצורך כי היה שעת מלחמה. וכדאי מאוד לעיין בדברי הרבינו יונה באבות על המשנה 'ואל תתחבר לרשע'.
ב. א. בויואל משה האריך בכמה טעמים ואתה הבאת רק אחד מן התנאים.
ב. בויואל משה מוכיח שכל רגע שמחזיקים את המדינה הזאת, זה חלק מהעברה על הג' שבועות, וכאמור, אני צריך לשוב ולעיין כדי להעלות לכאן את הסיבות.
ג. טענה זו תוכל לומר גם על ספר חפץ חיים ואכמ"ל. ובויואל משה מוכיח שזה כן להלכה.
ד. אם אני לא טועה הויואל משה מתייחס גם לדברי הגר"ח ויטאל.
ה. אם אני זוכר טוב, יש קונטרס שלם מהגר"מ שטרנבוך בנושא דברי הגר"א. שמטיב לבאר דבריו להלכה שלא כפי ההבנה הזאת.
ו. אם אני לא טועה, גם לזה יש תשובה בויואל משה.
א. טענת התומכים בבחירות איננה שמותר להתחבר לרשע לצורך, אלא שאין זה מוגדר כלל כהתחברות לרשע, אלא רק כהיכ"ת לנהל משא ומתן עמו כדי להשיג דבר כזה או אחר. הגע בעצמך, וכי גדולי ישראל שכיהנו כחברים בבית הסיים הפולני עברו על איסור התחברות לרשע בכך שהשתתפו בממשלה שרוב חבריה היו רשעים שונאי ישראל? או אם היה אפשרות ליהודים לשלוח נציג לממשלת הצאר על מנת להיטיב עם ישראל, וכי היה בזה איסור התחברות לרשע? אין זה בגדר התחברות אלא ניהול משא ומתן. (כמובן הגדר של התחברות איננו מוגדר, וע"כ נחלקו גדולי ישראל האם לראות את ההשתתפות בממשלת ישראל כהתחברות או לא).

ב. ב. אמת שזו שיטתו, אך הרבה מגדולי ישראל סברו לא כן וכנ"ל.
ג. לשון הרע נפסק להלכה ברמב"ם ובמג"א, ואילו שלש שבועות לא נפסקו כלל, וכאמור ישנם אחרונים שכתבו להדיא שאין זה הלכה (וכן משמע במהר"ל), ודלא כויואל משה.


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 19:26

יוסי יעבץ כתב:
מבקש אמת כתב: לאיזה טיעונים הלכתיים אחרים כוונתך?

הבאתי כאן את הטיעונים הידועים לי, שלדעת האוסרים הינם טיעונים הלכתיים קבילים לחלוטין, ולדעת החולקים לא.
עברת פעם אל הויואל משה?
כשתעבור תבין שהתיחסות שלך היא אף לא טיפה מהים
הוא מציג שם סוגיות שלמות ודן בהם כדרכה של תורה
לא הכל מסתיים בג' שבועות זה נקודה אחת מני רבות שם
כן עברתי על הויואל משה יותר מפעם אחת, ולמיטב זכרוני אלו הם תמצית הטענות המועלות בדבריו. כמובן שהוא מפלפל ומאריך בזה כיד ה' הטובה, אך פותח האשכול ביקש תמצית קצר של הטענות והתשובות עליהן, וכתבתי את כל מה שזכור לי. אדרבה, אם זכורים לך עוד טענות שלא הבאתי, אנא תעלם לכאן ותזכה את הרבים בעסק התורה.


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוספזון » 23 אוקטובר 2018, 19:27

על א. וב. אין לי מה להתווכח.
אבל על סעיף ג. שלך, דוקא מרן הויואל משה הוציא מדברי המהר"ל שיש למסור נפש שלא להיות חלק מהעברה על ג' שבועות, ואם תרצה לחלוק עליו, עליך להוכיח זאת.


אמונת אומן
משתמש ותיק
הודעות: 635
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי אמונת אומן » 23 אוקטובר 2018, 19:31

הכי תמוה בעיני זו טעת ההתחברות לרשעים.
כל בר בי רב דחד יומא יודע שהנציגים החרדים באים כדי להלחם ולא כדי להתחבר, ומלה''ד למי שיאמר שצה''ל מתחבר לחיזבאאלה... וכבר הרחיב המהר''ם שיק מגדולי תלמידי החת''ס בי שיטת ההתבדלות] לפרוך טענה זו מכל וכל.


פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1556
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 296 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יהודה1 » 23 אוקטובר 2018, 19:34

אמונת אומן כתב:הכי תמוה בעיני זו טעת ההתחברות לרשעים.
כל בר בי רב דחד יומא יודע שהנציגים החרדים באים כדי להלחם ולא כדי להתחבר, ומלה''ד למי שיאמר שצה''ל מתחבר לחיזבאאלה... וכבר הרחיב המהר''ם שיק מגדולי תלמידי החת''ס בי שיטת ההתבדלות] לפרוך טענה זו מכל וכל.
זה לא תמוה כל כך כי לא נראה לי שיש דרך להיות שם תקופה ארוכה בלי להתחבר, ואין לומר שהם מכוונים למצווה שהרי גם לשם כך אסור להתחבר. גם אם ההיתר הוא בגלל שמותר לשבת איתם וזו לא התחברות מובן לאסור בגלל שמסתמא יחניף ויתחבר שזה איסור.


פותח הנושא
יהודה1
משתמש ותיק
הודעות: 1556
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 296 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יהודה1 » 23 אוקטובר 2018, 19:36

יוספזון כתב:אם יהיה לי זמן אתייחס מאוחר יותר לכל הטענות כמה שיש סיפק בידי.
לדבר אחד אני כן יתייחס, למי שכתב 'שרוב גדולי הדור' הורו לחוב קדוש. למיטב ידיעתי רוב גדולי הדור אסרו. אבל ברגע שאציב כאן את הרשימה מיד יפסלו את כולם או חלקם מ'גדולי ישראל' ואם אני אגיד את ההפך, אז יזרקו אותי מלהיות חבר בפורום כידוע. ולכן. אני מעדיף שתשתמשו בלשונות של מחלוקת בין גדולי ישראל, בלי להכנס בקרוב ורוב... וד"ל
גם בויאל משה הסכים שזה רוב לפי המציאות בשטח אלא שחלק בגלל שאינם דנים ביחד עם המיעוט וגם אם ידונו כעת כבר לא מצטרפים לדעתו מאחר שעשו על פי דבריהם וזו נגיעה הפוסלת שהוזכרה בשו"ת מהרלב"ח כנגד חידוש הסמיכה.


יוסי יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 19:41

מבקש אמת כתב:
יוסי יעבץ כתב:
מבקש אמת כתב: לאיזה טיעונים הלכתיים אחרים כוונתך?

הבאתי כאן את הטיעונים הידועים לי, שלדעת האוסרים הינם טיעונים הלכתיים קבילים לחלוטין, ולדעת החולקים לא.
עברת פעם אל הויואל משה?
כשתעבור תבין שהתיחסות שלך היא אף לא טיפה מהים
הוא מציג שם סוגיות שלמות ודן בהם כדרכה של תורה
לא הכל מסתיים בג' שבועות זה נקודה אחת מני רבות שם
כן עברתי על הויואל משה יותר מפעם אחת, ולמיטב זכרוני אלו הם תמצית הטענות המועלות בדבריו. כמובן שהוא מפלפל ומאריך בזה כיד ה' הטובה, אך פותח האשכול ביקש תמצית קצר של הטענות והתשובות עליהן, וכתבתי את כל מה שזכור לי. אדרבה, אם זכורים לך עוד טענות שלא הבאתי, אנא תעלם לכאן ותזכה את הרבים בעסק התורה.
אם כך אז זהו שלא עברת
ג שבועות גם אלה שמתירים מסכימים
השאלה האם התגרות באומות וכיוצא בזה נעשית גם על ידי המצביעים
וכן לקיחת התקציבים וכמה וכמה ענינים שהוא דן בכל זה
ולא מלמעלה ובשטחיות של סיכמו היסטוירה למיניהם


מבקש אמת
משתמש ותיק
הודעות: 1917
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 192 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי מבקש אמת » 23 אוקטובר 2018, 19:52

יוסי יעבץ כתב:
מבקש אמת כתב:
יוסי יעבץ כתב: עברת פעם אל הויואל משה?
כשתעבור תבין שהתיחסות שלך היא אף לא טיפה מהים
הוא מציג שם סוגיות שלמות ודן בהם כדרכה של תורה
לא הכל מסתיים בג' שבועות זה נקודה אחת מני רבות שם
כן עברתי על הויואל משה יותר מפעם אחת, ולמיטב זכרוני אלו הם תמצית הטענות המועלות בדבריו. כמובן שהוא מפלפל ומאריך בזה כיד ה' הטובה, אך פותח האשכול ביקש תמצית קצר של הטענות והתשובות עליהן, וכתבתי את כל מה שזכור לי. אדרבה, אם זכורים לך עוד טענות שלא הבאתי, אנא תעלם לכאן ותזכה את הרבים בעסק התורה.
אם כך אז זהו שלא עברת
ג שבועות גם אלה שמתירים מסכימים
השאלה האם התגרות באומות וכיוצא בזה נעשית גם על ידי המצביעים
וכן לקיחת התקציבים וכמה וכמה ענינים שהוא דן בכל זה
ולא מלמעלה ובשטחיות של סיכמו היסטוירה למיניהם
כפי שהבאתי, לא כולם מסכימים שיש איסור כלל של ג' שבועות או שאיסור זה נוגע למדינה, וציטטתי דברי חלק מגדולי ישראל, ואפשר למצוא את הדברים בכתובים. כמו כן ישנה שאלה שגם אם נאמר שיש איסור ג' שבועות נוגע לעניננו, מכל מקום האם המצביעים שייכים לזה כמו שכתבת, וגם ע"ז יש מחלוקת.

אם יש טענה שכתבתי שאינה נכונה או טענה שנשמטה מזכרוני אנא תעלה אותה לכאן ונוכל לדון בה.


יוסי יעבץ
משתמש ותיק
הודעות: 207
הצטרף: 23 ספטמבר 2018, 03:16
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי יוסי יעבץ » 23 אוקטובר 2018, 19:55

שוב ושוב ושוב ג שבועות גם המתירים בחלקם תיקון טעות מסכימים
השאלה הגדולה האם אנחנו כמצביעים שותפים או לא
והשאלה תלויה בסוגיות רבות והמבן יבין ולא הוסיף עוד


פרלמן משה
משתמש ותיק
הודעות: 705
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: איסור ההשתתפות בבחירות

שליחה על ידי פרלמן משה » 23 אוקטובר 2018, 20:34

איש בנימין כתב:ואם אפשר להוסיף עוד שאלה: ידוע בשם הגרי"ז זיע"א שאמר שזו לא מצוה כ"כ גדולה כמו שר' אהרן קוטלר עושה מזה, ולא עבירה כ"כ גדולה כמו שהסאטמאר רב עושה מזה.
ולכאו' צ"ע, דאם אינו עבירה, ודאי שלעזור לעניני יהדות (מקוואות תתי"ם וכו') הוא מצוה גדולה.
יש להניח כי אימרא זו מתבססת ביסודה על משקל מבט כולל של הנציגות, שכוללת בתוכה גם פעולות חיוביות וגם שליליות, כך שמאיזה צד שמביטים ניתן להסתכל גם לצד ההפוך...

נעול הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אבר כיונה | 0 אורחים