היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
רוצה לדעת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי רוצה לדעת » 25 אוקטובר 2018, 01:34

כתב הרמב"ם ריש הל' עכו"ם:
והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם וכיון שהיו העם מתקבצין אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים וכו'

היכן הם כל האלפים ורבבות הללו, להיכן נעלמו, למה זה לא החזיק מעמד מה שלימדם אברהם.

אשמח לידע חוו"ד רבני ביהמ"ד הדין


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי האחד בא לגור » 25 אוקטובר 2018, 02:24

מי אמר לך שזה לא החזיק מעמד הרי אברהם לא לימד אותם תורה אלא הכניסם באמונת הקב"ה אלא שעם ישראל לא נוצר אלא מצאצאי אברהם יצחק ויעקב שירדו למצרים ומי אמר לך שלא נשארו קבוצות גדולות של מאמיני אמונת היחוד בארץ כנען

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 866
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 323 פעמים
קיבל תודה: 271 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 25 אוקטובר 2018, 03:15

שמעתי הסבר עפ"י חסידות חב"ד, מפי הגאון רבי יעקב דב כץ זצ"ל
שמה שקיימו האבות את התורה עד שלא ניתנה, היה זה בלא להפך את הגוף והעולם הגשמי לחפצא של קדושה, ולכן לא היה לזה קיום אצל כל הגרים.
אבל מקבלת התורה, ניתן הכוח להפך את הגוף והעולם הגשמי לרוחני.
ולפי"ז מובן למה אצל האבות נשבעו רק במילה, ולא בשאר מצוות שקיימו בלא שנצטוו. כיון שהיא המצווה שנצטוו עליה, והיה בזה חפצא של קדושה.


יאיר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 982
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 214 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יאיר » 25 אוקטובר 2018, 08:39

פותח האשכול 'רוצה לדעת' צודק,

כתוב בפרקי דר"א שאחרי 2-3 דורות לא נשארו מגרי אברהם אפילו אחד וכולם חזרו לסורם
(ואעפ"כ התורה מעדיה "את הנפש אשר עשו בחרן"!)
אנסה למצוא את המקור המדוייק.


יאיר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 982
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 214 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יאיר » 25 אוקטובר 2018, 08:47

פרקי דר"א פרק כט'
"ר' יוחנן אומר כל הגרים הבאים בישראל נמולין בטובתם וברצונם וביראת שמים הן נמולין, ואין מאמינין בגר עד ז' דורות שלא ישובו המים למוצאיהם, אבל עבדים נמולין בטובתן ושלא בטובתן ברצונם ושלא ברצונם ואין אמונה בעבדים, כך כל עבדים שנמולו עם אברהם אבינו לא נתקיימו לא הם ולא זרעם עם ישראל, ולא מלן אלא בשביל טהרה שלא יטמאו את אדניהם במאכלם ובמשתיהם."
https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=46&t=37068
במשך חכמה (בראשית כא,לג) הביא מפרקי דר' אליעזר שכל אותם נפשות שעשה אאע"ה חזרו לסורן
"וכמו שאמרו במדרש שהנפש אשר עשו בחרן חזרו לסורן"

ועיין עיין רבינו בחיי בראשית כ"ו ט"ו ד.ה ויש שפי'


יאיר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 982
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 214 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יאיר » 25 אוקטובר 2018, 09:42

יאיר כתב:ועיין עיין רבינו בחיי בראשית כ"ו ט"ו ד.ה ויש שפי'
ויש שפי' כי הבארות הללו רמז לגרים שנתגיירו בימי אברהם כי הם קלים לקבלת האמונה כמו הבארות שהם קלים לקבלת המים ופתיחת הלב הסתום באמונה יכנה הכתוב חפירה, ולכך יאמר מצד הקנאה סתמום פלשתים כלומר סתמו את לבם והחזירום לסורם, וזהו וימלאום עפר, כי תחת שמלאם אברהם חכמה ודעת את ה' באמונת היחוד מלאום פלשתים אמונתם הרעה, כי יכנה הכתוב האמונה הרעה או העצה הרעה לעפר, וזהו שאמרו עפרא לפומיה, ואח"כ נתגבר עליהם יצחק והחזירן למוטב, הוא שכתוב וישב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להן שמות כשמות וגו', כי כן דרך המתגיירים, וכענין שכתוב (ישעיה סה) ולעבדיו יקרא שם אחר.


pkd
Articles: 0
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי pkd » 25 אוקטובר 2018, 11:27

עי' מש"כ בעלון המצ"ב
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שלום עולם
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 303
הצטרף: 06 יולי 2017, 17:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי שלום עולם » 25 אוקטובר 2018, 12:33

התשובה פשוטה מאין כמוה, דבר שבא במסירות נפש נשאר בזרעו לדורות, לכן אברהם שהושלך לאש במסירות נפש נשארו כל זרעו לדורות מאמינים עד כדי כך שאפי' רשעים מסרו הנפש בעת שמד, משא"כ כל השאר, והדברים פשוטים. ומלמדים גם לאח"כ.


פותח הנושא
רוצה לדעת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי רוצה לדעת » 25 אוקטובר 2018, 13:32

שלום עולם כתב:התשובה פשוטה מאין כמוה, דבר שבא במסירות נפש נשאר בזרעו לדורות, לכן אברהם שהושלך לאש במסירות נפש נשארו כל זרעו לדורות מאמינים עד כדי כך שאפי' רשעים מסרו הנפש בעת שמד, משא"כ כל השאר, והדברים פשוטים. ומלמדים גם לאח"כ.
לא הבנתי דברי כבודו,
הלא הוא פרסם האמונה בכל העולם ולימדם תורה כמבו' במדרש "ואת הנפש אשר עשו בחרן" דשעבידו לאורייתא, ועל זה מסר נפשו,
למה לא נשאר מזה כלום,
אנא יבאר למה התשובה פשוטה מאין כמוה וכו'


האחד בא לגור
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 219 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי האחד בא לגור » 25 אוקטובר 2018, 14:20

יאיר כתב:פותח האשכול 'רוצה לדעת' צודק,

כתוב בפרקי דר"א שאחרי 2-3 דורות לא נשארו מגרי אברהם אפילו אחד וכולם חזרו לסורם
(ואעפ"כ התורה מעדיה "את הנפש אשר עשו בחרן"!)
אנסה למצוא את המקור המדוייק.
אמת שהמשך חכמה מביא מהמדרש שהנפש שעשו בחרן שבו לסורן אבל לכאורה בפרקי דר"א עצמו כתוב זאת על העבדים שעליהם באמת יש שאלה לאן נעלמו שכן יצחק ואחריו יעקב היו אמורים לרשת אותם


יהודה1
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יהודה1 » 25 אוקטובר 2018, 14:21

רוצה לדעת כתב:
שלום עולם כתב:התשובה פשוטה מאין כמוה, דבר שבא במסירות נפש נשאר בזרעו לדורות, לכן אברהם שהושלך לאש במסירות נפש נשארו כל זרעו לדורות מאמינים עד כדי כך שאפי' רשעים מסרו הנפש בעת שמד, משא"כ כל השאר, והדברים פשוטים. ומלמדים גם לאח"כ.
לא הבנתי דברי כבודו,
הלא הוא פרסם האמונה בכל העולם ולימדם תורה כמבו' במדרש "ואת הנפש אשר עשו בחרן" דשעבידו לאורייתא, ועל זה מסר נפשו,
למה לא נשאר מזה כלום,
אנא יבאר למה התשובה פשוטה מאין כמוה וכו'
הכוונה שהמתגיירים לא מסרו נפש ולכן לא נשאר מהם כלום. מאברהם נשארו הדורות הבאים.


נבשר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1422
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 242 פעמים
קיבל תודה: 317 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי נבשר » 25 אוקטובר 2018, 14:33

האם הוא בא לומר שכל מי שנתגייר בכלל ישראל, וכן אונקלוס ושאר החכמים, מזרעם לא ישארו יהודים.


איש בנימין
Articles: 0
הודעות: 152
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי איש בנימין » 25 אוקטובר 2018, 14:50

אני חשבתי לומר משהו אחר בענין המתגיירים של אברהם.
מבואר בחז"ל (הובא לעיל בשם פדר"א) שהם חזרו לגיותם.
והנה לגבי עשו מצינו בחז"ל שהוא נידון כישראל מומר.
ולכאו' גם כל אלו שנתגיירו ע"י אברהם ג"כ צריכים להחשב כישראל מומר?
עוד מצינו בתרגום יונתן, ששרה שחררה את הגר כשנתנה אותה לאברהם, וא"כ הוי כישראלית גמורה. ואח"כ כשחזרה לגלולי בית אביה הוי כישראלית מומרת.
ונראה לומר, שמי שנתגייר קודם מ"ת, אי"ז גיור כמו היום. שהיום הגיור הוא להכנס לעם ישראל, ולהיות חלק מבני אברהם יצחק ויעקב. וכמו שאנו פוסקים להלכה שגר יכול לומר אלקי אבותינו.
אבל הגיורים שקודם מ"ת, לא היה גדרם להכנס למשפחת עם ישראל, אלא להצטרף לשיטה של האבות הק', לקרוא בשם ה' ולעבדו.
ולכן היה גם דרך חזור מהגיור הזה. שמי שלבסוף חזר לתעות בע"ז, לא נקרא ישראל מומר אלא חוזר להיות גוי גמור.


יהודה1
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יהודה1 » 25 אוקטובר 2018, 15:40

נבשר כתב:האם הוא בא לומר שכל מי שנתגייר בכלל ישראל, וכן אונקלוס ושאר החכמים, מזרעם לא ישארו יהודים.
לא, אלא שמדובר כאן על פעולת אברהם ושאלו למה נאבדה אותה פעולה ואין לנו היום זכר ממנה. אמנם על פי התשובה הקודמת התעוררתי שאכן היה ראוי להקשות למה לא מוזכר דין צאצאיהם והרי הנולדים מנקבותיהם בת אחר בת אמורים להיחשב כגרים.


שמעיה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 331 פעמים
קיבל תודה: 331 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי שמעיה » 25 אוקטובר 2018, 16:45

בדברי הנביאים מבואר שגם בני ישראל עצמם כאשר נכנסו לארץ זנו אחרי אלהי נכר הארץ תוך תקופה קצרה. וכפי שהעיד משה עבד ה' בבני ישראל על פי ה' בסוף משנה תורתו. וכל זאת מחמת שלא אבדו את הקוצים מן הכרם כפי שציווה ה' מחמת שראה את גודל השפעת העמים העלולה להסיר את בני ישראל מדרכם.
אם כן, אין כל פלא שגם בני אותם גרים, למרות ששוכנעו באמיתות הייחוד - נסחפו אחרי הסביבה הקלוקלת תוך זמן קצר.


שמעיה
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 331 פעמים
קיבל תודה: 331 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי שמעיה » 25 אוקטובר 2018, 16:54

איש בנימין כתב:אני חשבתי לומר משהו אחר בענין המתגיירים של אברהם.
מבואר בחז"ל (הובא לעיל בשם פדר"א) שהם חזרו לגיותם.
והנה לגבי עשו מצינו בחז"ל שהוא נידון כישראל מומר.
ולכאו' גם כל אלו שנתגיירו ע"י אברהם ג"כ צריכים להחשב כישראל מומר?
עוד מצינו בתרגום יונתן, ששרה שחררה את הגר כשנתנה אותה לאברהם, וא"כ הוי כישראלית גמורה. ואח"כ כשחזרה לגלולי בית אביה הוי כישראלית מומרת.
ונראה לומר, שמי שנתגייר קודם מ"ת, אי"ז גיור כמו היום. שהיום הגיור הוא להכנס לעם ישראל, ולהיות חלק מבני אברהם יצחק ויעקב. וכמו שאנו פוסקים להלכה שגר יכול לומר אלקי אבותינו.
אבל הגיורים שקודם מ"ת, לא היה גדרם להכנס למשפחת עם ישראל, אלא להצטרף לשיטה של האבות הק', לקרוא בשם ה' ולעבדו.
ולכן היה גם דרך חזור מהגיור הזה. שמי שלבסוף חזר לתעות בע"ז, לא נקרא ישראל מומר אלא חוזר להיות גוי גמור.
וצריך עיון מה ההבדל בין אברהם (ביחס לעשיו) ולבין אותם גרים. הרי כולם היו קודם מתן תורה.


איש בנימין
Articles: 0
הודעות: 152
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי איש בנימין » 25 אוקטובר 2018, 17:16

פשוט. לא הבהרתי זאת כל הצורך. עשו כבר נולד לתוך משפחת אברהם. שה' כרת עימו ברית "למען אשר יצוה את ביתו אחריו". ולכן דינו כישראל גמור כמו לאחר מ"ת. ולא מחמת גרות. אבל מי שנתגייר מרצונו, לא הצטרף לברית שה' כרת עם אברהם. משא"כ מי שמתגייר לאחר מ"ת, הוא מצטרף לברית שה' כרת עם עמ"י.


פותח הנושא
רוצה לדעת
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי רוצה לדעת » 25 אוקטובר 2018, 19:35

יהודה1 כתב:
רוצה לדעת כתב:
שלום עולם כתב:התשובה פשוטה מאין כמוה, דבר שבא במסירות נפש נשאר בזרעו לדורות, לכן אברהם שהושלך לאש במסירות נפש נשארו כל זרעו לדורות מאמינים עד כדי כך שאפי' רשעים מסרו הנפש בעת שמד, משא"כ כל השאר, והדברים פשוטים. ומלמדים גם לאח"כ.
לא הבנתי דברי כבודו,
הלא הוא פרסם האמונה בכל העולם ולימדם תורה כמבו' במדרש "ואת הנפש אשר עשו בחרן" דשעבידו לאורייתא, ועל זה מסר נפשו,
למה לא נשאר מזה כלום,
אנא יבאר למה התשובה פשוטה מאין כמוה וכו'
הכוונה שהמתגיירים לא מסרו נפש ולכן לא נשאר מהם כלום. מאברהם נשארו הדורות הבאים.
אבל למה מסירות נפש דאברהם באור כשדים, או בעקידה שמסר נפש בנו וכו' לא הואיל להם, אתמהה.


יהודה1
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יהודה1 » 25 אוקטובר 2018, 19:36

רוצה לדעת כתב: אבל למה מסירות נפש דאברהם באור כשדים, או בעקידה שמסר נפש בנו וכו' לא הואיל להם, אתמהה.
מי אמר שצריך להועיל לאחרים?


ברל
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 317
הצטרף: 07 מאי 2018, 06:10
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 71 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי ברל » 25 אוקטובר 2018, 21:21

בכנס מחנכים לפני כ15 שנה אמר הרב שטיימן שהיכולת להנחיל הלאה את התורה לא הייתה לפני מעמד הר סיני


pkd
Articles: 0
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי pkd » 25 אוקטובר 2018, 21:48

ראיתי בעבר מאחד מגדולי החסידות, שכתב (ואיני יודע מניין מקור דבריו) שכל המתגיירים עשו מילה, והסנדקים שלהם היו ענר ואשכול, והם עצמם לא התגייירו לפי שליבם ופיהם לא היו שווים - וכיון שהיה להם סנדקים לא הגונים - לכף חזרו לסורם...


יהודה1
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יהודה1 » 25 אוקטובר 2018, 22:00

pkd כתב:ראיתי בעבר מאחד מגדולי החסידות, שכתב (ואיני יודע מניין מקור דבריו) שכל המתגיירים עשו מילה, והסנדקים שלהם היו ענר ואשכול, והם עצמם לא התגיירו לפי שליבם ופיהם לא היו שווים - וכיון שהיה להם סנדקים לא הגונים - לכף חזרו לסורם...
חשוב מאוד המקור. ברש"י נראה שהם עזרו לאברהם אבינו בעניין המילה ולא מסתבר שמי ששבחו אותו נדרשנו לגנאי.


יהודה1
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יהודה1 » 25 אוקטובר 2018, 22:01

ברל כתב:בכנס מחנכים לפני כ15 שנה אמר הרב שטיימן שהיכולת להנחיל הלאה את התורה לא הייתה לפני מעמד הר סיני
הכוונה לתלמידים. כי על ביתו מפורש בפסוק.


אמלתרא
Articles: 0
הודעות: 63
הצטרף: 04 מאי 2018, 16:18
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי אמלתרא » 26 אוקטובר 2018, 00:00

יש תורה נפלאה על זה מהסאטמאר רב זצ"ל [בעל דברי יואל] שביאר בארוכה עפ"י התרגום עה"פ ואת הנפש אשר עשו בחרן 'דשעבידו לאורייתא' כלומר התקרבותם לתורה לא היה כי אם מתוך שעבוד וחוסר רצון, לכן לא התקיימו ביהדותם, כי עול תורה ומצות צריכים לקבל בשמחה
ובמקום אחר אומר הרבי מסאטמאר זצ"ל שנשמות הגרים בכל דור הם מן אותם הנפשות שגייר אברהם אבינו, [איני זוכר בדיוק הדברים]


pkd
Articles: 0
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי pkd » 26 אוקטובר 2018, 00:06

יהודה1 כתב:
pkd כתב:ראיתי בעבר מאחד מגדולי החסידות, שכתב (ואיני יודע מניין מקור דבריו) שכל המתגיירים עשו מילה, והסנדקים שלהם היו ענר ואשכול, והם עצמם לא התגיירו לפי שליבם ופיהם לא היו שווים - וכיון שהיה להם סנדקים לא הגונים - לכף חזרו לסורם...
חשוב מאוד המקור. ברש"י נראה שהם עזרו לאברהם אבינו בעניין המילה ולא מסתבר שמי ששבחו אותו נדרשנו לגנאי.
עיקר העזרה היתה מממרא


שלום עולם
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 303
הצטרף: 06 יולי 2017, 17:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי שלום עולם » 26 אוקטובר 2018, 01:49

רוצה לדעת כתב:
שלום עולם כתב:התשובה פשוטה מאין כמוה, דבר שבא במסירות נפש נשאר בזרעו לדורות, לכן אברהם שהושלך לאש במסירות נפש נשארו כל זרעו לדורות מאמינים עד כדי כך שאפי' רשעים מסרו הנפש בעת שמד, משא"כ כל השאר, והדברים פשוטים. ומלמדים גם לאח"כ.
לא הבנתי דברי כבודו,
הלא הוא פרסם האמונה בכל העולם ולימדם תורה כמבו' במדרש "ואת הנפש אשר עשו בחרן" דשעבידו לאורייתא, ועל זה מסר נפשו,
למה לא נשאר מזה כלום,
אנא יבאר למה התשובה פשוטה מאין כמוה וכו'
אותו זרקו לכבשן האש ומסר נפשו, לכן נשאר בזרעו לדורות משא"כ כולם לא נזרקו לכבשן האש.


שלום עולם
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 303
הצטרף: 06 יולי 2017, 17:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי שלום עולם » 26 אוקטובר 2018, 01:52

ברל כתב:בכנס מחנכים לפני כ15 שנה אמר הרב שטיימן שהיכולת להנחיל הלאה את התורה לא הייתה לפני מעמד הר סיני
איני נכנס מה שאני לא יודע היטב היטב, אבל לכאורה אפשר לחלק בין נשאר האמונה בה' שברא העולם שנשאר בזרעו וכמו שראינו שאפי' רשעים מסרו נפש בכל הדורות אבל התורה אפשר להעביר אחרי שקבלוה, יתכן,


הסיפריה התורנית
Articles: 0
הודעות: 27
הצטרף: 24 יולי 2018, 23:55
קיבל תודה: 1 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי הסיפריה התורנית » 29 אוקטובר 2018, 09:53

כמדוני שחז"ל קראו ע"ז את המאמר זרוק חוטרא אאוירא אעיקריה קאי


יהודה1
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 1553
הצטרף: 30 אוגוסט 2018, 18:27
נתן תודה: 404 פעמים
קיבל תודה: 320 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי יהודה1 » 29 אוקטובר 2018, 13:34

הסיפריה התורנית כתב:כמדוני שחז"ל קראו ע"ז את המאמר זרוק חוטרא אאוירא אעיקריה קאי
זה נאמר על הגר, ברש"י פרשת וירא. גם על הגרים ל אברהם זה מפורש?


עמוס חדד
Articles: 0
הודעות: 119
הצטרף: 20 ספטמבר 2018, 11:26
מיקום: טבריה, ישראל.
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היכן כל האלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו????

שליחה על ידי עמוס חדד » 29 אוקטובר 2018, 13:46

לא קראתי כל האמור לעיל ועמכם הסליחה:
אגע בגוף השאלה - מהי גירות קודם מתן תורה? לכאורה רק אמונה בא-ל אחד ותו לא. וממילא אפשר שהיו רבים שנשארו מאמינים אך אינם יהודים.
ואמנם ראיתי לעיל שהביאו כמדומה מפדר"א שחזרו לגויותם, ואפשר - שאמונה בלי מעשיםלא מחזיקה לדורות.

עוד מסופר [ואשתדל להזהר בלשוני]:
כאשר נסע הרב אפרתי עם הרב שטיינמן לצרפת שאלוהו תלמידי רבי שמואל מאי האי?
והשיב - אברהם גייר גרים והם לא נשארו כיון שלא הסכימו לקבל עליהם את מרותו של יצחק, ואמרו אברהם הוא היה מידת החסד ואילו יצחק הוא גבורה ואינו ממשיך דרכו.
[בימים אלו סיפור כזה יכול להעיר מדנים, ועל כן אבקש להתייחס רק לגופו של ענין, ותו לא, ובמידה והנושא יסטה, אמחק הודעתי זו.]

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח