הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

פרשת ויצא - האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 368
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת ויצא - האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי ים סוף » 10 נובמבר 2018, 23:25

כ' האלשיך "ויצוק שמן על ראשה היא תשועתן על ידי כהנים משוחים שמן על ראשם, וגם נס השמן למנורה."

וכ' בספר שפתי כהן (על התורה) על הפסוק "ויותר יעקב לבדו" אז"ל אל תקרי לבדו אלא לכדו מאין בא לו זה הכד כשיעקב שם האבנים מראשותיו והשכים בבקר ומצאן אבן אחת ונתבצר לו כד של שמן ויצק על ראשה וחזר הכד ונתמלא אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה ואמר אין זה ראוי להניחו כאן והוא השמן שנמשחו ממנו המשכן וכל כליו והמזבח ואהרון ובניו והמלכים ועדיין כולו קיים כמו שאמרו חז"ל זה לי לדורותיכם והוא כד השמן של הצרפית שאמר לה אליהו כד השמן לא תכלה והוא אסוך שמן של אשת עובדיה הנביא כשראה יעקב שכל כל נסים עתיד להיות בו סכן עצמו והביאו, כן מצאתי"

והנה בספר קב הישר (צו') כ' דאותו השמן שמצאו החשמונאים הוא שמן המשחה שהיו המלכים וכהנים גדולים.
והעולה מדברי שניהם הוא דאותו הפח שנזדמן ליעקב וחזר עליו הוא אותו הפח שנעשה בו נס פח השמן בחנוכה.

ולפי"ז יש להטעים דברי ה"יריעות שלמה" (מהרש"ל) ז"ל "בד"ה שכח פכים קטנים וכו' נ"ב ולי נראה משו"ה פי' פכים קטנים דהא כתיב לעיל ויעבר את כל אשר לו אלא היה פכים קטנים עם שמן ליצוק על האבן אשר נדר וזהו אינו שלו אלא של שמים ומ"ה נשא את נפשו עליו ופכים קטנים לאו דוקא קאמר אלא פך קטן ואולי רמז בזה בעבוד שנשא את נפשו לקיים נדרו בפך קטן נעשה נס לבניו חשמונאי' ע"י פח קטן וזהו שכח פכים קטנים" עכ"ל.

ושמעתי עוד לבאר לשון הפייט מעוז צור "ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים" שכוונתו לנותר קנקנים של ויותר יעקב לבדו (לכדו)

אלא דלפי"ז קמה וגם ניצבה קו' הגר"ח איך הדליקו בשמן של נס שהרי סגולתו של אותו הפח שכל כמה שנשפך ממנו חזר ונתמלא ולא כמו שמתרצים שכח הבעירה לא נגמר אך השמן היה אותו השמן המקורי שהיה בפח.

אם יש ביד מאן דהוא מחברי 'בית מדרש מעט' זה, לשמחני במקור מפורש יותר אודה לו עד מאד.


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי אור זרוע » 11 נובמבר 2018, 16:39

לפי פשוטו לא כתוב באלשיך שהשמן של יעקב היה השמן של פך השמן של המנורה, אלא שיעקב פעל על ידי יציקת השמן את הנס של השמן שבדורות הבאים.

בשפתי כהן לא כתוב שהכד של יעקב שימש להדלקת המנורה. וכמובן שגם אינו כתוב ביריעות שלמה.

אני לא מבין את דברי הקב הישר שהשמן שמצאו החשמונאים הוא שמן המשחה, וכי שמן המשחה הוא שמן זית כתית למאור הכשר למנורה?
עוד דבר, הרי שמן המשחה נגנז בבית ראשון (הוריות יב, א), וכאן משמע שהוא נמצא בימי החשמונאים.
ולכאורה צריך לומר בדרך אפשר שכוונת הקב הישר שאותה צלוחית של שמן המשחה שהיו מושחים בה את המלכים והכהנים הגדולים, היא אותה צלוחית שנמצאה בימי החשמונאים, ובה היה שמן זית כתית למאור.

בנוגע לשמן נס, הלא מבואר בגמרא מנחות סט, ב שחיטים שירדו בעבים כשרים למנחות, ותוספות שם מבאר שהכוונה שנבראו בדרך נס, ולכאורה הוא הדין לשמן זית למאור. אבל כנראה כבר מדברים על זה.


pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי pkd » 11 נובמבר 2018, 22:50

ראיתי פעם דעה שהפחים קטנים הכילו אפר פרה אדומה. למישהו יש מקור?


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 368
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי ים סוף » 11 נובמבר 2018, 23:37

ייש"כ
עיין בספר 'ויקן יוסף' מערכת גאולה אות ג' טז', ובספר 'כרם חמד' פרשת וישלח, ובפי' 'דברי חכמים' על מאמר פליאה פרשת וירא (עמוד לט')


שאר לעמו
הודעות: 3705
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1139 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי שאר לעמו » 11 נובמבר 2018, 23:40

איך פח השמן היה חתום בחותמו של כה"ג?
ואיפה מקור בחז"ל לדבר כזה או דומה.


pkd
הודעות: 117
הצטרף: 03 יולי 2018, 20:22
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי pkd » 11 נובמבר 2018, 23:56

זכות הרבים תעמוד לך!!
ויקן יוסף ראיתי.
מי חיבר כרם חמד? ומי חיבר דברי חכמים?


רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי רוצה לדעת » 12 נובמבר 2018, 00:19

צרור המור פר' ואתחנן עה"פ שמע ישראל וז"ל: ולכן נעשה נס בשמן זה, היא פך של שמן שהיתה חתומה בחותמו של כ"ג (שבת שם), וחותמו של כ"ג היא התורה, כאומרו תורת אמת היתה בפיהו (מלאכי ב, ו), ובשביל זה החותם נעשה נס בשמן התורה יותר מבשאר דברים, לפי שהיו הכהנים עוסקים בשמן התורה, עכ"ל.
ובעוללות אפרים מאמר רפ"ח וז"ל: ופך שמן זה מונח תמיד בחותמו של כ"ג דהיינו בחותמו של הקב"ה הכה"ג הגבור והנורא, וחותם זה כד"א "צור תעודה חתום תורה בלימודי" כי באמת סתומים וחתומים דבריה, ואין כל בריה יכולה לבא עד תכליתה, גם חותמו של הקב"ה אמת וכן הוא אומר "תורת אמת היתה בפיהו" וכתיב "ותורתך אמת".

ויש כאן הטעמה נפלאה כי מידת יעקב היא "אמת" כדכתי' "תתן אמת ליעקב" ולכך יעקב שייך לנס פח השמן שהיה חתום בחותמו של הקב"ה "אמת", דו"ק.


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 368
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי ים סוף » 12 נובמבר 2018, 02:02

א.
אני בהחלט מסכים שאין הכרח מדברי האלשי"ך והמהרש"ל. וכן ציינתי בדברי שהש"ך לא דיבר על נס פך השמן.
ב.
אכן יש דוחק בכך שהצלוחית המדוברת הייתה של 'שמן המשחה' שהרי בפסוק לא נזכר שהיה כתית, ועוד שהיו מעורבים בו סממנים כמבואר בפרשת כי תשא (שמות ל' כג') וְאַתָּה קַח לְךָ בְּשָׂמִים רֹאשׁ מָר דְּרוֹר חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְקִנְּמָן בֶּשֶׂם מַחֲצִיתוֹ חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם וּקְנֵה בֹשֶׂם חֲמִשִּׁים וּמָאתָיִם: וְקִדָּה חֲמֵשׁ מֵאוֹת בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ וְשֶׁמֶן זַיִת הִין: וְעָשִׂיתָ אֹתוֹ שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ רֹקַח מִרְקַחַת מַעֲשֵׂה רֹקֵחַ שֶׁמֶן מִשְׁחַת קֹדֶשׁ יִהְיֶה:
אם לא שנאמר שהשמן עצמו נשמר בנפרד משאר הסממנים.
ג.
לגבי מש"כ כ"ת ליישב דברי הקב הישר איתא בתוספתא "משנגנז ארון נגנז עמו צנצנת המן וצלוחית של שמן המשחה ומקלו של אהרן שקדיה ופרחיה וארגז שהשיבו פלשתים דרין לאלי ישראל כולם היו בבית קדש הקדשים ומשנגנז ארון נגנזו עמו דברים ומי גנזו יאשיהו המלך גנזו" (תוספתא סוטה יג' א', יומא ב' טו') ולהדיא שהצלוחית עצמה היא הגנוזה ע"י יאשיהו המלך. וא"כ עדיין דבריו טעונים הסבר.
ועוד שכ' הרמב"ם (הל' כלי המקדש פ"א ה"ה) "ואין חייבין אלא על סיכת שמן המשחה שעשה משה שנאמר ממנו, מזה שנאמר בו שמן משחת קדש יהיה זה לי, ומעולם לא נעשה שמן אחר חוץ ממה שעשה משה." ובהמשך דבריו (שם ה"ז) כ' "אין מושחין ממנו לדורות אלא כהנים גדולים ומשוח מלחמה ומלכי בית דוד בלבד, אפילו כהן בן כהן מושחין אותו, שנאמר והכהן המשיח תחתיו מבניו" ונראים הדברים שאין אלו ב' שמנים אלא הכל הוא אחד.


אור זרוע
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 223 פעמים
קיבל תודה: 287 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי אור זרוע » 12 נובמבר 2018, 10:32

עיינתי [בבית המדרש] בספר קב הישר עם הביאורים קב ונקי ומאורי האש ושם יש אריכות נפלאה בכל הענין, אין לי את הספר ולא אוכל להעתיק ממנו. אבל אכתוב מעט דברים שראיתי שם.
ראשית המקור של הקב הישר הוא כנראה מאביו [בעל "ברכת הזבח" על קדשים ו"תפארת שמואל" על הרא"ש, ועוד ספרים] בספר ברכת שמואל בפרשת מקץ, להלן אביא העתק מדבריו.

החיד"א האריך לדון בדבריו בספר "דברים אחדים", ראה קובץ מצורף.
דברים אחדים.pdf
בספר שבת של מי (שבת כא, ב) כתב:
ואם תראה בס' קב הישר פרק צ"ו שכתב דפך של שמן שמצאו היה פך של שמן המשחה אל תטעה בכונתו לומר דהשמן שמצאו היה שמן המשחה דזה אי אפשר לאמרו דגמרא ערוכה היא בכריתות דשמן שעשה מרע"ה במדבר שלקו העיקרים וכו' ובו נמשחו כהנים גדולים ומלכים וכולו קיים לעתיד לבא וכן פסק הרמב"ם בפ"א דהל' כלי המקדש הלכה ח' דבבית שני לא היה שמן המשחה.

אלא כונת הרב ז"ל לומר דהפך שמצאו היה אותו הפך דהיו משתמשים באותו פך כשהיו צריכין לימשח בשמן המשחה והכהנים שבאותו זמן מלאו הפך ההוא משמן זית זך להעלות נר תמיד וחתמו וגנזו לא שהיה שמן המשחה ממש זו היא כונת הרב דגברא רבה אמר מילתא וצריך לדקדק ולבארה.

ואם תשאל מאן אמר ליה דהיה פך דהיו משתמשים מעיקרא בה למשוח הכהן בשמן המשחה אומר אני דילמא מציאה מצא איזה מדרש או איזה גילוי דאנחנו לא נדע.
ובהערה כתב:
אמנם אחר זמן ראיתי בס' דברים אחדים בסוף הס' דף קס"ח ע"ג דכתב משם הגאון מר אביו של הרב בעל קב הישר בעל ברכת שמואל דכתב בפשיטות שהי' פך של שמן המשחה חתום בחותמו של אהרן הכהן והשיג עליו השגות הרבה ובכללם מה שהשגתי בפנים והניח הכל בקושיא ונפלא ממנו דבריו הקדושים ובראותי כך אז אמרתי דתו לא מצינן לפרש דברי הרב קב הישר כאשר פירשתי בנדפס אלא דברים כפשטן וצריך להבינם.
ספר ברכת שמואל:
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 368
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי ים סוף » 12 נובמבר 2018, 12:17

אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 368
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי ים סוף » 12 נובמבר 2018, 23:33

ייש"כ
ראיתי אתמול מי שהביא את דברי ה'ברכת שמואל' אך לא ידעתי מי הוא המחבר ומה המשקל שיש לייחס למה שפשוט בעיניו, אך אחר שנתבררה זהותו שהמדובר הוא בבעל ה'תפארת שמואל' וכו' אשלח את הטיוטא מאמש.
(צירפתי גם העתק מדברי החיד"א הנ"ל בהוצאה טובה יותר)

ומצאתי את שאהבה נפשי בשו"ת שואל ומשיב (חלק שלישי מב') שמביא להדיא את דברי ה'שפתי כהן' הנזכרים על השמן שמצאו החשמונאים, אמנם המעיין בספר עצמו בפנים לא נמצא אלא שהוא השמן שנמשחו ממנו המשכן וכל כליו והמזבח ואהרן ובניו והמלכים והוא כד השמן של הצרפית ואסוך שמן של אשת עובדיה.

ושוב ראיתי בספר 'ברכת שמואל' (מהר"ר אהרון שמואל קיידאנבור) שהביא דברי הש"ך כמות שהם והוסיף מדעתו ז"ל "הנה פשוט הוא בעיני שגם אותו הפך נתגלה ג"כ לבני חשמונאי". עכ"ל
https://tora-forum.co.il/download/file. ... ew&id=4437
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


לענין
הודעות: 72
הצטרף: 24 אוקטובר 2017, 20:40
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי לענין » 13 נובמבר 2018, 01:41

אצרף בס"ד, אולי יהי לתועלת למאן דהוא [אשכחנא גבן, ולא עיינתי כעת].

מקור הדברים ב'שפתי כהן' על התורה (לרבי מרדכי הכהן, עה"פ ויותר יעקב לבדו), דכאשר קם יעקב אבינו נתבצר לו כד של שמן ויצק על המצבה וחזר הכד ונתמלא אז ידע יעקב שהוא מזומן לברכה והוא השמן שנמשח בו המשכן ונעשו בו נסים לאליהו ועובדיה, וכ' בספר ברכת שמואל (להר"ש קוידינובר, פ' מקץ) 'והנה פשוט הוא בעיני שגם אותו הפך נתגלה ג"כ לבני חשמונאי' (ועי' מש"כ ע"ז החיד"א בדברים אחדים דרוש ל"ב).
וראה זה פלא, דהנה התו' (שבת כ"א ב') הק' כיצד לא נטמא פך השמן בהיסט ע"י היונים שהם טמאים כזבים, ע"ש, והב"ח (סי' עת"ר) תירץ שהיה פיו צר שאינו יכול להכניס בו אצבעו, ולכך אינו מיטמא בהיסט, וכבר תי' כן הריבב"ן (בשבת שם), והרא"מ (בפי' על הסמ"ג). וצ"ע דהלא היה בפך שיעור להדליק יום אחד דהיי' שלשה לוגין וחצי ואי נימא דהפך לא היה בו רוחב אצבע א"כ היה ארוך טובא טובא מה שהוא תמוה ואינו מסתבר כלל [ובשלמא בד' הב"ח אפשר לפרש כהגורסים דלא הי' בו להדליק אפי' יום אחד, אבל בדברי הריבב"ן מפורש שהיו בו ג' לוגין ומחצה]. והנה בפענח רזא (פ' ויצא) כ' דהמקל של יעקב היה חלול ובתוכו היה השמן שיצק על המצבה, ואם נצרף זה עם מ"ש לעיל דזה הפך שמצאו בני חשמונאי, א"כ ניחא טובא מה שהיה בתוכו ג' לוגין ומחצה, שהרי הדעת זקנים מבעלי התוספות (שמות כ"ה ה') כ' דהבריח התיכון היה ממקלו של יעקב, והבריח התיכון היה ארוך אמות הרבה (ל"ב אמות, בראשית רבה ויגש צ"ד ד'. ע' אמות, תרגום יונתן שמות כ"ו כ"ח), וא"כ ניחא מה שהיה בחלל שבתוכו שלשה לוגין וחצי.


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 13 נובמבר 2018, 02:05

לענין כתב:וראה זה פלא, דהנה התו' (שבת כ"א ב') הק' כיצד לא נטמא פך השמן בהיסט ע"י היונים שהם טמאים כזבים, ע"ש, והב"ח (סי' עת"ר) תירץ שהיה פיו צר שאינו יכול להכניס בו אצבעו, ולכך אינו מיטמא בהיסט, וכבר תי' כן הריבב"ן (בשבת שם), והרא"מ (בפי' על הסמ"ג). וצ"ע דהלא היה בפך שיעור להדליק יום אחד דהיי' שלשה לוגין וחצי ואי נימא דהפך לא היה בו רוחב אצבע א"כ היה ארוך טובא טובא מה שהוא תמוה ואינו מסתבר כלל
לא הבנתי מאי קשיא ,אולי היה רחב מלמטה ורק פיו היה צר.


לענין
הודעות: 72
הצטרף: 24 אוקטובר 2017, 20:40
נתן תודה: 5 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי לענין » 13 נובמבר 2018, 03:17

האר נא עיני, האם גם בכה"ג אינו מטמא בהיסט?


האחד בא לגור
הודעות: 1527
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 14:09
נתן תודה: 89 פעמים
קיבל תודה: 222 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי האחד בא לגור » 13 נובמבר 2018, 03:28

לענין כתב:האר נא עיני, האם גם בכה"ג אינו מטמא בהיסט?
הב"ח כתב שכיון שאינו יכול להיטמאות במגע אינו יכול להיטמאות בהיסט ,והרי אינו יכול להיטמאות במגע כיון שאיו יכול להכניס אצבעו, ומה איכפת לן שמתרחב בהמשך.


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 368
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא - האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי ים סוף » 05 דצמבר 2018, 22:15

כ' בעל ה'ברך משה' (אדמו"ר מסאטמר) : "ומנותר קנקנים רומז על פכים קטנים שהותיר יעקב אבינו ומסר נפשו לחזור עליהם נעשה נס לשושנים שנעשה להם נס בימי חשמונאים בפך קטן של שמן מפני שדבקו בדרכיו של יעקב אבינו לשמור אפילו על פכים קטנים"


למען דעת
הודעות: 1
הצטרף: 09 דצמבר 2018, 10:47
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא - האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי למען דעת » 09 דצמבר 2018, 10:53

מתוך הספר דרש מרדכי להג"ר מרדכי דרוק הביא מבעלי התוספות על התורה כדלהלן:
ובאמת מצאנו דבר נפלא בבעלי התוס' על התורה, נס פך השמן התחיל אצל יעקב אבינו, בתורה נאמר (בראשית כח יח) וַיַּשְׁכֵּם יַעֲקֹב בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח אֶת הָאֶבֶן אֲשֶׁר שָׂם מְרַאֲשֹׁתָיו וַיָּשֶׂם אֹתָהּ מַצֵּבָה וַיִּצֹק שֶׁמֶן עַל רֹאשָׁהּ, מאיפה היה לו שמן, הרי אליפז בן עשו לקח לו הכל נשאר רק המקל.
ומתרצים במדרש שהמקל של יעקב אבינו היה חלול ובתוכו היה שמן כדי ללמוד תורה בלילה, בשמן הזה משח משה את אהרן ובניו והמשכן וכליו, על השמן הזה אמר אלישע אל תמעיטי כשבאה אליו האשה שאין לה בבית כי אם אסוך שמן, ובו היה הנס של חנוכה. עכ"ל.
אני לא מצאתי את זה, אודה למי שימצא ויעלה את זה לפורום


פותח הנושא
ים סוף
הודעות: 368
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 78 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת ויצא - האם השמן אותו נסך יעקב הוא הוא הפך שמן אותו מצאו החשמונאים

שליחה על ידי ים סוף » 09 דצמבר 2018, 13:48

קודם כל ברוך הבא

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ויצא”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים