פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
רוצה לדעת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 25 דצמבר 2018, 14:38

מן המים משיתיהו, יש להבין משה נותן התורה אבי הנביאים וכו' נקרא ע"ש כי מן המים משיתיהו, הלא ידוע שה"שם" מורה על מהות האדם, ומה כאן זה מורה?

עי ספרנו שמושיע אחרים. ועדין צ"ב מה זה קשור למים.

וי"ל עוד שתמיד חי בהרגשה שהוא משוי מן המים וניצל בנס, ומכח זה נעשה דבוק בקב"ה והיה עניו מכל אדם, כי חי כל הזמן בהרגשת ביטול העצמי, שהרי הוא בא דרך נס שניצל.

אשמח בביאורים נוספים

ערכים:


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1444
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 667 פעמים
קיבל תודה: 471 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי אוריאל » 25 דצמבר 2018, 14:45

רעיון יפה מאד
אולי דרך הספורנו יש להסביר כי מים זו ההגדרה הכי משמעותית ביחס להצלת העולם, כמו שאמרו בתענית פ"ק דלא מיעצר כי אי אפשר בלא מים, וכן הוא בהרבה מקומות, ולכן כשמדברים על משה שבא להושיע אחרים, אין כמו מים להושיע.
ומהאי טעמא הרי אין מים אלא תורה, כי התורה חיות לאדם ולעולם ונשמת אפו, כמים.

ובפשטות עד"ז יש לרמוז ג"כ בהיות משה מוסר התורה [ונקראת על שמו כאמרם זכרו תורת משה עבדי], ע"כ רמזוהו במים שאין מים אלא תורה, וכנ"ל.

וגם יש להוסיף מה שאמרו בתענית מה מים הולכין ממקום גבוה למקום נמוך כך דברי תורה וכו'. ולכן משה רבינו שהיה סמל הענוה [ובנפש החיים כתב דמפני זה זכה להיות מוסר התורה], נקרא ע"ש המים, אשר גם בהם יש תכונה זו, וכנ"ל. והיינו "מן המים", על ידי הענוה וכו' שנמשלה למים - "משיתיהו" - התגדל והתעלה ונעשה "משה", מושיע ישראל ומוסר התורה. ודברים אלו משלימים את דבריך.


אמונת אומן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 780
הצטרף: 22 יולי 2018, 17:13
נתן תודה: 87 פעמים
קיבל תודה: 231 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי אמונת אומן » 25 דצמבר 2018, 14:52

ראיתי [כמדומני באוה''ח] כיון שבתיה סיכנה את נפשה להצילו ע''כ נקרא בשם שהיא נתנה


אור זרוע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי אור זרוע » 25 דצמבר 2018, 15:43

מתוך חשוקי חמד נדרים דף כ עמוד ב
אכן יעוין במדרש (ויקרא רבה פרשה א): עשרה שמות נקראו לו למשה... אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה חייך מכל שמות שנקראו לך, איני קורא לך אלא בשם שקראתה לך בתיה בת פרעה. ותקרא שמו משה (שמות ב, י). ויקרא אל משה, יעו"ש.
מבואר שבאמת היו למשה עשרה שמות, אלא שהקב"ה קראו דוקא בשם שנתנה לו בתיה בת פרעה, ובטעם הדבר שהקב"ה קרא למשה דוקא בשם זה נאמרו פירושים רבים, יעוין בשיחות מוסר לגר"ח שמואלביץ (תשלב כה) שביאר שעל ידי כך, כח המסירות נפש של בתיה נכנסה בתוך משה רבינו. ובספר תולדות אדם כתב שהוא היה כדי להזכיר למשה הנסים שנעשו לו. ויעוין עוד בכת"ס (ריש ויקרא) שביאר ששם זה מורה על ענוה, שלמרות שמשה רבינו גדל בבית המלך, נשאר עניו, יעו"ש, ועוד פירושים רבים נאמרו בזה.


במבי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1262
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 448 פעמים
קיבל תודה: 369 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי במבי » 25 דצמבר 2018, 17:49

אור זרוע כתב:מתוך חשוקי חמד נדרים דף כ עמוד ב
אכן יעוין במדרש (ויקרא רבה פרשה א): עשרה שמות נקראו לו למשה... אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה חייך מכל שמות שנקראו לך, איני קורא לך אלא בשם שקראתה לך בתיה בת פרעה. ותקרא שמו משה (שמות ב, י). ויקרא אל משה, יעו"ש.
מבואר שבאמת היו למשה עשרה שמות, אלא שהקב"ה קראו דוקא בשם שנתנה לו בתיה בת פרעה, ובטעם הדבר שהקב"ה קרא למשה דוקא בשם זה נאמרו פירושים רבים, יעוין בשיחות מוסר לגר"ח שמואלביץ (תשלב כה) שביאר שעל ידי כך, כח המסירות נפש של בתיה נכנסה בתוך משה רבינו. ובספר תולדות אדם כתב שהוא היה כדי להזכיר למשה הנסים שנעשו לו. ויעוין עוד בכת"ס (ריש ויקרא) שביאר ששם זה מורה על ענוה, שלמרות שמשה רבינו גדל בבית המלך, נשאר עניו, יעו"ש, ועוד פירושים רבים נאמרו בזה.
המלבי"ם כאן במקום מביא את פי' של פילון האלכסנדרוני שמסביר שפי' שם משה הוא במצרית
ו"מוי" זה מים במצרית ו"שה" זה להוציא
וא"כ זה מתרץ גם את הקושיה איך בתיה המצרית קראה למשה שם בשורש מלה עברית "משיתיהו"


פותח הנושא
רוצה לדעת
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 801
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 359 פעמים
קיבל תודה: 298 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי רוצה לדעת » 25 דצמבר 2018, 17:56

אוריאל כתב:רעיון יפה מאד
אולי דרך הספורנו יש להסביר כי מים זו ההגדרה הכי משמעותית ביחס להצלת העולם, כמו שאמרו בתענית פ"ק דלא מיעצר כי אי אפשר בלא מים, וכן הוא בהרבה מקומות, ולכן כשמדברים על משה שבא להושיע אחרים, אין כמו מים להושיע.
ומהאי טעמא הרי אין מים אלא תורה, כי התורה חיות לאדם ולעולם ונשמת אפו, כמים.

ובפשטות עד"ז יש לרמוז ג"כ בהיות משה מוסר התורה [ונקראת על שמו כאמרם זכרו תורת משה עבדי], ע"כ רמזוהו במים שאין מים אלא תורה, וכנ"ל.

וגם יש להוסיף מה שאמרו בתענית מה מים הולכין ממקום גבוה למקום נמוך כך דברי תורה וכו'. ולכן משה רבינו שהיה סמל הענוה [ובנפש החיים כתב דמפני זה זכה להיות מוסר התורה], נקרא ע"ש המים, אשר גם בהם יש תכונה זו, וכנ"ל. והיינו "מן המים", על ידי הענוה וכו' שנמשלה למים - "משיתיהו" - התגדל והתעלה ונעשה "משה", מושיע ישראל ומוסר התורה. ודברים אלו משלימים את דבריך.
על דרך זה י"ל בדרך רמז, שמים מסמלים את התאוה, וזהו כי מן המים משיתהו שמשה נמשה מהתאוה, שלא שייך כלל לעוה"ז שהיה פרוש לגמרי מן החומר וכו'


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1444
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 667 פעמים
קיבל תודה: 471 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי אוריאל » 25 דצמבר 2018, 20:51

אמונת אומן כתב:ראיתי [כמדומני באוה''ח] כיון שבתיה סיכנה את נפשה להצילו ע''כ נקרא בשם שהיא נתנה
הוא לשון המדרש רבה (פרשה א' - כו) "מכאן אתה למד שכרן של גומלי חסדים. אעפ"י שהרבה שמות היו לו למשה, לא נקבע לו שם בכל התורה אלא כמו שקראתו בתיה בת פרעה. ואף הקב"ה לא קראהו בשם אחר".
והנה פשטות המדרש בפשוטו, שהיא בחרה את השם על פי דעתה [כי מן המים משיתיהו], ומחמת המצוה שעשתה שגמלה עמו חסד, זכתה ונקבע זה השם לדורות בתורה הקדושה.

אולם במהדורת ווגשל, נדפס שם ליקוטים מס' אשד הנחלים (איני יודע מי מחברו), ושם הסביר כוונת המדרש, שבהיות ועשתה מצוה כה חשובה, לכן זכתה לכוון לדעת התורה הקדושה, ולתת לו שם שבו ישתמש הקב"ה בעתיד.

וגם בפירוש האור החיים נראה שמבאר כן, שהטעם שנקרא בשם "משה" הוא יש לו ביאור בס' הזהר, ובתיה זכתה לכוון מטעמיה היא [כי מן המים משיתיהו] לרצון התורה שייקרא בשם משה [מבלי לדעת הטעם האמיתי].


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1444
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 667 פעמים
קיבל תודה: 471 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: פרשת שמות, קריאת שם משה ע"ש "כי מן המים משיתיהו"

שליחה על ידי אוריאל » 26 דצמבר 2018, 01:16

אוריאל כתב:וגם יש להוסיף מה שאמרו בתענית מה מים הולכין ממקום גבוה למקום נמוך כך דברי תורה וכו'. ולכן משה רבינו שהיה סמל הענוה [ובנפש החיים כתב דמפני זה זכה להיות מוסר התורה], נקרא ע"ש המים, אשר גם בהם יש תכונה זו, וכנ"ל. והיינו "מן המים", על ידי הענוה וכו' שנמשלה למים - "משיתיהו" - התגדל והתעלה ונעשה "משה", מושיע ישראל ומוסר התורה. ודברים אלו משלימים את דבריך.
כיוצא בזה, מצינו לרבותינו במד"ר (שמו"ר פ"א ט) שדרשו על הפסוק "ועלה מן הארץ", "כל זמן שישראל בירידה התחתונה הם עולים", וע"ש בעץ יוסף.
ופירושו, שדורשים רבותינו ז"ל, ועלה - בני ישראל מארץ מצרים, וכיצד עלה? - מן הארץ. ממה שהגיעו למדרגה שפלה ונמוכה כל כך אשר אין עוד למטה הימנה, זו הסיבה לכך שעלה ויצא מגלות לגאולה [כנראה שהוא משום שפלות וענוה שאז נכנע לבם אל ה', וכמו שכתוב ונצעק אל ה'].

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שמות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח