קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 ינואר 2019, 19:57

בביצה דף ג: מבואר דכל איסור מוקצה ביו"ט הוא דבר שיש לו מתירין ואינו בטל.
ועל כן ביצה שנולדה ביו"ט אינה בטילה ברוב וכן נפסק בשו"ע סימן תקי"ג.
ויש להקשות דלכאורה כל דבר האסור באכילה הרי הוא מוקצה משום איסור אכילתו, וא"כ כל דבר שהיה אסור באכילה מתחילת היו"ט הרי הוא אסור גם כן מדין מוקצה, וא"כ כל דבר איסור שנתערב באמצע היו"ט בהיתר לא יהא לו ביטול. ולא שמענו כזאת.
והנה מצינו מחלוקת אחרונים בדבר שיש עליו ב' איסורים שרק אחד מהם יש לו מתירין אם אמרינן אף בזה דלא בטיל ויאכלנו בהיתר עכ"פ כלפי איסור אחד, או דכיון דבלאו הכי הוא נצרך לדין ביטול ברוב כלפי איסור אחד ממילא כבר אין נפקמ אם יאכלנו עתה או לאחר שהותר איסור אחד. ואי נימא דבכה"ג לא הוי דבר שיש לו מתירין אתי שפיר, דכל מקום שיש איסור אחר שנתבטל א"כ אף דלענין מוקצה הוי יש לו מתירין אבל לגבי האיסור אכילה אין לו מתירין, אבל אי נימא דאף בזה חשיב דבר שיש לו מתירין, א"כ לעולם לא יתבטל איסור ביו"ט משום דיש לו מתירין וצ"ע.

ערכים:


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי אור זרוע » 21 ינואר 2019, 20:25

בצל"ח פסחים ט, ב מבואר שלענין איסור טלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירין.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 ינואר 2019, 20:39

אור זרוע כתב:בצל"ח פסחים ט, ב מבואר שלענין איסור טלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירין.
השאלה שלי היא לענין אכילה ולא לענין טלטול.


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1436
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 139 פעמים
קיבל תודה: 438 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 ינואר 2019, 20:46

השאלה נאה
אבל אינה מתחילה
כי לפני הביטול לא היה זה דבר שיש לו מתירין, ולכן יש לו דין ביטול. ואי"ז דומה למוקצה שגם לפני הביטול יש לו מתירין למחר, ולכן אינו מתבטל.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי אור זרוע » 21 ינואר 2019, 20:53

זקן ויושב בישיבה כתב:
אור זרוע כתב:בצל"ח פסחים ט, ב מבואר שלענין איסור טלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירין.
השאלה שלי היא לענין אכילה ולא לענין טלטול.
מוקצה מחמת איסור אכילה, שזה הנושא שלך, הוא מוקצה לעניין טלטול, ולא שייך בזה דין יש לו מתירין כדברי הצל"ח.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 ינואר 2019, 20:53

כלפי ליא כתב:השאלה נאה
אבל אינה מתחילה
כי לפני הביטול לא היה זה דבר שיש לו מתירין, ולכן יש לו דין ביטול. ואי"ז דומה למוקצה שגם לפני הביטול יש לו מתירין למחר, ולכן אינו מתבטל.
לא נכון, הרי גם לפני הביטול היה לו דין מוקצה, כל דבר האסור בתחילת יו"ט יש לו גם כן איסור מוקצה [אלא אם כן נדון משום אין איסור חל על איסור]


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 ינואר 2019, 20:56

אור זרוע כתב:
זקן ויושב בישיבה כתב:
אור זרוע כתב:בצל"ח פסחים ט, ב מבואר שלענין איסור טלטול לא שייך דין דבר שיש לו מתירין.
השאלה שלי היא לענין אכילה ולא לענין טלטול.
מוקצה מחמת איסור אכילה, שזה הנושא שלך, הוא מוקצה לעניין טלטול, ולא שייך בזה דין יש לו מתירין כדברי הצל"ח.
לא זכיתי להבין, הצל"ח אומר שלענין איסור טלטול לא שייך דבר שיש לו מתירין, אבל השאלה שלי היא לענין איסור אכילה, כל מוקצה יש בו איסור אכילה ואיסור טלטול, לגבי הטלטול אולי זה דבר שאין לו מתירין אבל לגבי אכילה זהו דבר שיש לו מתירין כמבואר בביצה דף ג: לענין ביצה שנולדה ביו"ט שאינה בטילה ברוב משום דבר שיש לו מתירין אף שהיא אסורה גם כן בטלטול.


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1436
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 139 פעמים
קיבל תודה: 438 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי כלפי ליא » 21 ינואר 2019, 21:02

זקן ויושב בישיבה כתב:
כלפי ליא כתב:השאלה נאה
אבל אינה מתחילה
כי לפני הביטול לא היה זה דבר שיש לו מתירין, ולכן יש לו דין ביטול. ואי"ז דומה למוקצה שגם לפני הביטול יש לו מתירין למחר, ולכן אינו מתבטל.
לא נכון, הרי גם לפני הביטול היה לו דין מוקצה, כל דבר האסור בתחילת יו"ט יש לו גם כן איסור מוקצה [אלא אם כן נדון משום אין איסור חל על איסור]
זה נכון לחלוטין
כי לא היה לו מתירין למוקצה הזה, נניח חתיכת נבילה, אותה חתיכה ממשיכה להיות אסורה, גם אם איסור המוקצה יהיה מותר, אבל בפועל החתיכה לא תהיה מותרת. ולא צריך להגיע בשביל זה לאין איסור חל על איסור, דבר שיש לו מתירין זה רק אם זה יהיה מותר בפועל.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי אור זרוע » 21 ינואר 2019, 21:10

זקן ויושב בישיבה כתב:לא זכיתי להבין, הצל"ח אומר שלענין איסור טלטול לא שייך דבר שיש לו מתירין, אבל השאלה שלי היא לענין איסור אכילה, כל מוקצה יש בו איסור אכילה ואיסור טלטול, לגבי הטלטול אולי זה דבר שאין לו מתירין אבל לגבי אכילה זהו דבר שיש לו מתירין כמבואר בביצה דף ג: לענין ביצה שנולדה ביו"ט שאינה בטילה ברוב משום דבר שיש לו מתירין אף שהיא אסורה גם כן בטלטול.
לכאורה ביצה היא מוקצה לענין אכילה, משום נולד או הכנה, אבל סתם מוקצה אין בו איסור נפרד של אכילה [תקן אותי אם אני טועה], אלא איסור טלטול וממנו נובע איסור אכילה, ואיך אפשר להתיר טלטול כדברי הצל"ח ולומר שלענין אכילה נשאר איסור של דשיל"מ.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 ינואר 2019, 21:14

אור זרוע כתב:
זקן ויושב בישיבה כתב:לא זכיתי להבין, הצל"ח אומר שלענין איסור טלטול לא שייך דבר שיש לו מתירין, אבל השאלה שלי היא לענין איסור אכילה, כל מוקצה יש בו איסור אכילה ואיסור טלטול, לגבי הטלטול אולי זה דבר שאין לו מתירין אבל לגבי אכילה זהו דבר שיש לו מתירין כמבואר בביצה דף ג: לענין ביצה שנולדה ביו"ט שאינה בטילה ברוב משום דבר שיש לו מתירין אף שהיא אסורה גם כן בטלטול.
לכאורה ביצה היא מוקצה לענין אכילה, משום נולד או הכנה, אבל סתם מוקצה אין בו איסור נפרד של אכילה [תקן אותי אם אני טועה], אלא איסור טלטול וממנו נובע איסור אכילה, ואיך אפשר להתיר טלטול כדברי הצל"ח ולומר שלענין אכילה נשאר איסור של דשיל"מ.
אכן אני יתקן אותך, כל מוקצה יש בו איסור אכילה [ושימוש] ובנוסף לזה יש איסור טלטול, ואדרבה איסור טלטול נובע מאיסור אכילה ותשמיש.
ודרך אגב, הצל"ח אף הוא מודה שלאחר שלענין אכילה אין לו ביטול ממילא אף אסור בטלטול.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי אור זרוע » 21 ינואר 2019, 21:15

לדעות הסוברים שחמץ הוא דבר שאין לו מתירין משום שהוא חוזר לאיסורו בשנה הבאה, הוא הדין לכל מוקצה שאסור מחמת איסור אכילה, שהוא חוזר לאיסורו בשבת הבאה. ולא אמרו שיש בביצה דין של דבר יש לו מתירין, אלא משום שלמחר הוא נעשה מותר לעולם.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 ינואר 2019, 21:19

כלפי ליא כתב:
זקן ויושב בישיבה כתב:
כלפי ליא כתב:השאלה נאה
אבל אינה מתחילה
כי לפני הביטול לא היה זה דבר שיש לו מתירין, ולכן יש לו דין ביטול. ואי"ז דומה למוקצה שגם לפני הביטול יש לו מתירין למחר, ולכן אינו מתבטל.
לא נכון, הרי גם לפני הביטול היה לו דין מוקצה, כל דבר האסור בתחילת יו"ט יש לו גם כן איסור מוקצה [אלא אם כן נדון משום אין איסור חל על איסור]
זה נכון לחלוטין
כי לא היה לו מתירין למוקצה הזה, נניח חתיכת נבילה, אותה חתיכה ממשיכה להיות אסורה, גם אם איסור המוקצה יהיה מותר, אבל בפועל החתיכה לא תהיה מותרת. ולא צריך להגיע בשביל זה לאין איסור חל על איסור, דבר שיש לו מתירין זה רק אם זה יהיה מותר בפועל.
לא הבנתי, האם כוונתכם לומר שכיון שהאיסור נבילה אין לו מתירין ממילא אף אם איסור מוקצה יש לו מתירין לא איכפת לן? הנה לענין זה כבר כתבתי בתחילת הדברים שהוא אכן תלוי במחלוקת אחרונים, וכידוע מדברי הצ"צ ורעק"א, וכל השאלה היא לאותם הסוברים שאף זה נחשב דבר שיש לו מתירין-כמדומה שכך מסקנת רעק"א.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 21 ינואר 2019, 21:21

אור זרוע כתב:לדעות הסוברים שחמץ הוא דבר שאין לו מתירין משום שהוא חוזר לאיסורו בשנה הבאה, הוא הדין לכל מוקצה שאסור מחמת איסור אכילה, שהוא חוזר לאיסורו בשבת הבאה. ולא אמרו שיש בביצה דין של דבר יש לו מתירין, אלא משום שלמחר הוא נעשה מותר לעולם.
בפשטות, איסור מוקצה לעולם חשיב יש לו מתירין, כיון שהמוקצה דנן יש לו היתר לעולם, ומה שבשבת הבאה שוב יהא אסור זהו משום שאף אז יהא מוקצה לאותה שבת, ודבר שהוא מוקצה מחמת חסרון הכנה כבעלי חיים וכיו"ב ודאי נחשב כדבר שיש לו מתירין ולא איכפת לן שאף שבת או יו"ט הבאים הוא יאסר מחמת חסרון הכנה לאותה שבת. אלא שכאן אמנם יש לדון כיון שסיבת המוקצה אחת היא - מחמת האיסור, ויש לדון בזה.


כלפי ליא
משתמש ותיק
הודעות: 1436
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 139 פעמים
קיבל תודה: 438 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי כלפי ליא » 22 ינואר 2019, 00:30

זקן ויושב בישיבה כתב: לא הבנתי, האם כוונתכם לומר שכיון שהאיסור נבילה אין לו מתירין ממילא אף אם איסור מוקצה יש לו מתירין לא איכפת לן? הנה לענין זה כבר כתבתי בתחילת הדברים שהוא אכן תלוי במחלוקת אחרונים, וכידוע מדברי הצ"צ ורעק"א, וכל השאלה היא לאותם הסוברים שאף זה נחשב דבר שיש לו מתירין-כמדומה שכך מסקנת רעק"א.
[/quote]
לא.
כוונתי לומר שאיסור המוקצה שעליו אינו דשיל"מ, שאף שאמנם מחר אין מוקצה, אבל הסיבה שעושה אותו היום מוקצה קיימת גם מחר. זה בכלל לא דומה לנידון ביצת טריפה, שאין שום קשר בין הנולד לטריפה, והנולד הוא דשיל"מ, ולכן הנולד לא בטל.


אור זרוע
משתמש ותיק
הודעות: 701
הצטרף: 09 יולי 2017, 16:43
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 285 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי אור זרוע » 22 ינואר 2019, 01:48

זקן ויושב בישיבה כתב:
אור זרוע כתב:לדעות הסוברים שחמץ הוא דבר שאין לו מתירין משום שהוא חוזר לאיסורו בשנה הבאה, הוא הדין לכל מוקצה שאסור מחמת איסור אכילה, שהוא חוזר לאיסורו בשבת הבאה. ולא אמרו שיש בביצה דין של דבר יש לו מתירין, אלא משום שלמחר הוא נעשה מותר לעולם.
בפשטות, איסור מוקצה לעולם חשיב יש לו מתירין, כיון שהמוקצה דנן יש לו היתר לעולם, ומה שבשבת הבאה שוב יהא אסור זהו משום שאף אז יהא מוקצה לאותה שבת, ודבר שהוא מוקצה מחמת חסרון הכנה כבעלי חיים וכיו"ב ודאי נחשב כדבר שיש לו מתירין ולא איכפת לן שאף שבת או יו"ט הבאים הוא יאסר מחמת חסרון הכנה לאותה שבת. אלא שכאן אמנם יש לדון כיון שסיבת המוקצה אחת היא - מחמת האיסור, ויש לדון בזה.
כן כתב בשער המלך יום טוב ב, ו בשם מנחת כהן:
ועוד אפשר לפרש דברי התוס' באופן אחר יותר נכון דמעיקר' ס"ד כסברת המרדכי והביאו מור"ם ז"ל בהגהת י"ד סי' ק"ב דלא מקרי דשיל"מ אלא דוקא ביצה שנולדה בי"ט וכיוצא שכשיעבור זמן איסורא הוא עומד בהיתירא לעולם אבל אם הוא דבר שיש לו היתר וחוזר ונאסר לשנה הבאה כחמץ בפסח וכיוצא לא מקרי דשיל"מ.

וכתב הרב מנחת כהן בחלק התערובות דנ"ח ע"ד שלפי זה נראה דמוקצה אינו בכלל דשיל"מ ובטיל ברוב מפני שאף שלאחר השבת או לאחר י"ט יהיה מותר עם כל זה חוזר ונאסר לשנה הבאה ואינו כמו נולד שמשעבר שבת וי"ט והותר נשאר בהיתרו לעולם.

ואף שרבינו כתב בפרק ט"ו מהל' מ"א שמוקצה הוא דבר שיל"מ הוא משום דאזיל לטעמיה שקורא דשיל"מ לחמץ בפסח אפי' שנאסר לשנה הבאה א"ד יע"ש


נבשר
משתמש ותיק
הודעות: 1610
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 361 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי נבשר » 22 ינואר 2019, 01:56

זקן ויושב בישיבה כתב:בביצה דף ג: מבואר דכל איסור מוקצה ביו"ט הוא דבר שיש לו מתירין ואינו בטל.
ועל כן ביצה שנולדה ביו"ט אינה בטילה ברוב וכן נפסק בשו"ע סימן תקי"ג.
ויש להקשות דלכאורה כל דבר האסור באכילה הרי הוא מוקצה משום איסור אכילתו, וא"כ כל דבר שהיה אסור באכילה מתחילת היו"ט הרי הוא אסור גם כן מדין מוקצה, וא"כ כל דבר איסור שנתערב באמצע היו"ט בהיתר לא יהא לו ביטול. ולא שמענו כזאת.
והנה מצינו מחלוקת אחרונים בדבר שיש עליו ב' איסורים שרק אחד מהם יש לו מתירין אם אמרינן אף בזה דלא בטיל ויאכלנו בהיתר עכ"פ כלפי איסור אחד, או דכיון דבלאו הכי הוא נצרך לדין ביטול ברוב כלפי איסור אחד ממילא כבר אין נפקמ אם יאכלנו עתה או לאחר שהותר איסור אחד. ואי נימא דבכה"ג לא הוי דבר שיש לו מתירין אתי שפיר, דכל מקום שיש איסור אחר שנתבטל א"כ אף דלענין מוקצה הוי יש לו מתירין אבל לגבי האיסור אכילה אין לו מתירין, אבל אי נימא דאף בזה חשיב דבר שיש לו מתירין, א"כ לעולם לא יתבטל איסור ביו"ט משום דיש לו מתירין וצ"ע.
לכאו' הרי מה דאיכא מוקצה על הדבר שאסור באכילה משום איסור אחר, מפני שאיכא איסור אחר והוא נותן לזה דין מוקצה, א"כ היכא שבאמצע שבת יותר האיסור משום ביטול ברוב, א"כ א"א לא להתיר משום מוקצה ומוקצה הוה דשיל"מ, שהרי הוא מוקצה מפני האיסור אכילה, א"כ ליכא עליו מוקצה, ולכאו' ר"ש מתיר, שלא גרע ממוקצה מחמת איסור שר"ש מתיר. ולא גרע מדבר שיהא עליו איסור בחפץ לזמן, שלר"ש לא יהא על זה דין מוקצה. או בנוסח אחר שבאיסור מוקצה כזה, בעינן שהסיבה שהופכת אותו למוקצה יש לה מתירין, והרי אותה סיבה ליכא מתירין. אחר העיון שנית באשכול כמדומה שכן כתבת בקצרה בסוף ההודעה אחת, וכן נראה כונת @כלפי ליא.
ועוד כתבת כל דבר איסור יש עליו מוצה, זה אינו שהרי יכול להאכילו לכלבים או ליתן לגוי, אבל שאלתך בציור של"ש.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קושיא במסכת ביצה בענין ביטול ביש לו מתירין

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 22 ינואר 2019, 09:21

נבשר כתב:
זקן ויושב בישיבה כתב:בביצה דף ג: מבואר דכל איסור מוקצה ביו"ט הוא דבר שיש לו מתירין ואינו בטל.
ועל כן ביצה שנולדה ביו"ט אינה בטילה ברוב וכן נפסק בשו"ע סימן תקי"ג.
ויש להקשות דלכאורה כל דבר האסור באכילה הרי הוא מוקצה משום איסור אכילתו, וא"כ כל דבר שהיה אסור באכילה מתחילת היו"ט הרי הוא אסור גם כן מדין מוקצה, וא"כ כל דבר איסור שנתערב באמצע היו"ט בהיתר לא יהא לו ביטול. ולא שמענו כזאת.
והנה מצינו מחלוקת אחרונים בדבר שיש עליו ב' איסורים שרק אחד מהם יש לו מתירין אם אמרינן אף בזה דלא בטיל ויאכלנו בהיתר עכ"פ כלפי איסור אחד, או דכיון דבלאו הכי הוא נצרך לדין ביטול ברוב כלפי איסור אחד ממילא כבר אין נפקמ אם יאכלנו עתה או לאחר שהותר איסור אחד. ואי נימא דבכה"ג לא הוי דבר שיש לו מתירין אתי שפיר, דכל מקום שיש איסור אחר שנתבטל א"כ אף דלענין מוקצה הוי יש לו מתירין אבל לגבי האיסור אכילה אין לו מתירין, אבל אי נימא דאף בזה חשיב דבר שיש לו מתירין, א"כ לעולם לא יתבטל איסור ביו"ט משום דיש לו מתירין וצ"ע.
לכאו' הרי מה דאיכא מוקצה על הדבר שאסור באכילה משום איסור אחר, מפני שאיכא איסור אחר והוא נותן לזה דין מוקצה, א"כ היכא שבאמצע שבת יותר האיסור משום ביטול ברוב, א"כ א"א לא להתיר משום מוקצה ומוקצה הוה דשיל"מ, שהרי הוא מוקצה מפני האיסור אכילה, א"כ ליכא עליו מוקצה, ולכאו' ר"ש מתיר, שלא גרע ממוקצה מחמת איסור שר"ש מתיר. ולא גרע מדבר שיהא עליו איסור בחפץ לזמן, שלר"ש לא יהא על זה דין מוקצה. או בנוסח אחר שבאיסור מוקצה כזה, בעינן שהסיבה שהופכת אותו למוקצה יש לה מתירין, והרי אותה סיבה ליכא מתירין. אחר העיון שנית באשכול כמדומה שכן כתבת בקצרה בסוף ההודעה אחת, וכן נראה כונת @כלפי ליא.
ועוד כתבת כל דבר איסור יש עליו מוצה, זה אינו שהרי יכול להאכילו לכלבים או ליתן לגוי, אבל שאלתך בציור של"ש.
נכון, למאן דלית ליה מוקצה לא קשה כלל, כוונת השאלה לדעת הרבה ראשונים וכן כמדומה נפסק להחמיר מוקצה ביו"ט.
מה שכתבתם שיכול ליתן לכלב, אין הכי נמי וכוונתי במקום דליכא כלבים כמדומה שכך כתבו כמה אחרונים שכהיום שאין מצויים אי אפשר להתיר מכח זה.
מה שכתבתם שיכול ליתן לעכו"ם, לא מצינו כן, ובכל דוכתי דנו רק משום כלבים. והכוונה לכלבים דידיה ודו"ק.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ביצה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים