מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמיני?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 313
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמיני?

שליחה על ידי ים סוף » 22 ינואר 2019, 01:03

בגמ' (נדה לא:) הובא שקו' זו הק' תלמידי רשב"י וענה להם "שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים."

ופירש"י "שאוכלין ושותין בסעודה ואביו ואמו עצבים."

אמנם ברמב"ם (מו"נ ח"ג פמ"ט) "והיות המילה בשמיני הוא מפני שכל בעלי חיים כשיולד הוא חלוש מאד בתכלית לחותו, וכאלו הוא עדיין בבטן, עד סוף שבעה ימים, ואז ימנה מרואי אויר העולם, הלא תראה כי גם בבהמות שמר זה הענין, שבעת ימים יהיה עם אמו, כאלו קודם זה הוא נפל, וכן האדם אחר שהשלים שבעה ימול, והיה הענין קצוב ולא נתת דבריך לשיעורין." עכ"ל. ומשמע שלא זו הסיבה אלא הסיבה היא פיזית שלא ניתן למול קודם לפום חולשת הקטן.

והנה יש לדון בדברי הרמב"ם:
א. דא"כ מה"ט נמול ביום ל' דבאדם חשש נפל הוא עד ל' יום, וכמו גבי פדיון הבן דלא פודים עד יום ל' דחשש נפל הוא?

ב. ועו"ק א"כ בכולו לו חדשיו דליכא חשש נפל (וכמש"פ הרמב"ם בהלכות מאכלות אסורות פרק ד' ה"ד דבכלו לו חדשיו נאכל בו ביום) נמול בו ביום?
ויעוי בזה במל"מ (איסורי מזבח פ"ג ה"ח) שהק' כעין קו' זו.

ג. לפי"ד אמאי איתא בגמ' שבת קלה. כל שאין אמו טמאה לידה אין נימול לשמונה, שהרי אין זה תלוי בטומאת לידה כלל?

ד. ועו"ק היאך יפרנס דברי הגמ' בנדה הנ"ל דהוצ' לאתויי להטעם ד"שלא יהו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים". והרי הסיבה היא פיזית ופשוטה.

וכ' האחרונים ליישב דברי הרמב"ם (הנותן אמרי שפר עה"ת מהראנ"ח) שהוא יפרש קו' תלמידי רשב"י שלא כדברי רש"י דקשי"ל למה לא נקדים המילה קודם ח' ימים, אלא להפך למה לא נאחרה יותר. וזה תי' להם כדי שלא יהיו אביו ואמו עצבים כלומר שאם נאחר את המילה תתרבה ותתעצם אהבת האב והאם לבנם ולא יוכלו לראות בצערו.

והרמב"ם לשי' שכ' (שם) "כי אין אהבת האב והאם את הבן בעת לידתו כאהבתם אותו והוא בן שנה, ולא אהבת בן שנה כאהבת בן שש, ואילו הונח שנתים ושלש, היה מביא לבטל המילה לחמלת האב ואהבתו אותו, אבל סמוך ללידתו הצורה ההיא הדמיונית חלושה מאד, וכל שכן אצל האב אשר הוא מצווה בזאת המצוה". והוא לשי' יבאר כך דברי הגמ' לאידך גיסא.


שעת השקט
הודעות: 60
הצטרף: 21 נובמבר 2018, 20:02
נתן תודה: 14 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמיני?

שליחה על ידי שעת השקט » 28 ינואר 2019, 14:34

נפלא מאוד.
אבל, אם נבוא ליישב את כל פרטי המצוות לפי טעמי הרמב"ם לא נמצא ידינו ורגלינו וכבר העירו הראשונים על כך. וכמדומני שאף המורה עצמו כותב שאין טעמיו מסבירים את פרטי המצוות. אי"ה ארחיב בהמשך


פותח הנושא
ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 313
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מפני מה אמרה תורה מילה ביום השמיני?

שליחה על ידי ים סוף » 28 ינואר 2019, 20:18

שוב מצאתי שדברי הרמב"ם במו"נ כבר קידמו בזה המדרש (כי תצא) בענין כי יקרא קן ציפור שבא להראות רחמי הבורא כ' ז"ל "ולמה התינוק נימול לשמונה ימים שנתן הקדוש ברוך הוא רחמים עליו להמתין לו עד שיהא בו כחו, וכשם שרחמיו של הקדוש ברוך הוא על האדם כך רחמיו על הבהמה מנין שנאמר (ויקרא כב) ומיום השמיני והלאה וגו'".

ובשלמא להרמב"ם רשב"י דיבר על שיעור למעלה ואילו המדרש מדבר על שיעור למטה, אבל לפי"ד רש"י לא יתאימו דברי המדרש עם דברי הגמ'.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים