הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

הצמדת רגליים בקדושה


פותח הנושא
לא מובן מאיליו
הודעות: 47
הצטרף: 23 ינואר 2019, 19:31
נתן תודה: 43 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי לא מובן מאיליו » 23 ינואר 2019, 19:42

מישהו אולי שמע על מקור להצמיד רגליים מתחילת הקדושה ועד סופה
כי אם לא זה יחסוך התקעות בשטיבלאך בשבת במשך כמה דקות

ערכים:


פרלמן משה
הודעות: 944
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי פרלמן משה » 23 ינואר 2019, 20:14

למה קורא לזה התקעות, וכי מחוייב הוא?


פותח הנושא
לא מובן מאיליו
הודעות: 47
הצטרף: 23 ינואר 2019, 19:31
נתן תודה: 43 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי לא מובן מאיליו » 23 ינואר 2019, 20:30

זו בדיוק היה השאלה אם מחויב הוא או שיכול להמשיך


יהודי
הודעות: 3657
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי יהודי » 23 ינואר 2019, 20:30

לא הבנתי מה זה יחסוך בדיוק


דרדקי
הודעות: 7
הצטרף: 22 ינואר 2019, 18:49
מיקום: ארה"ב
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי דרדקי » 23 ינואר 2019, 20:34

ואם מדברים כבר על הצמדת הרגליים אני רוצה לידע אם יש מקור לזה שבקצת מקומות מקפצים קפיצה אחת "בברוך כבוד ד' ממקומו" וב"ימלוך ד' לעולם"


יאיר
הודעות: 1178
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 328 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי יאיר » 23 ינואר 2019, 21:01

או"ח קכה סעיף ב

"טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור.
הגה: ויש לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדושה, וכן מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ (טור ושבולי לקט); ואין לדבר באמצע הקדושה (מהרי"ל וב"י בשם מהרי"א ודרך ארץ זוטא). ומי שאמר סדר קדושה, ובא לבהכ"נ ומצא צבור עונין קדושה, חוזר ועונה עמהם (תשובת הרשב"א סי' רמ"ט)."

משנה ברורה:
{ד} לכוין רגליו - כמ"ש בסימן צ"ה. וצריך לכוין ביותר בקדושה לקדש את השם ית' ובזכות זה ישרה עליו הש"י קדושה מלמעלה ויכוין לקיים הפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל והאר"י ז"ל היה מזהיר מאוד ע"ז. הנוסח שמקדישים ולא שמקדישין. גם יפריש קצת בין תיבת שמקדישים לתיבת אותו שכתוב אח"כ וכדלעיל בסימן ס"א לגבי ק"ש. [אחרונים]:
{ה} ויש לישא וכו' - כי כתבו בשם ספר היכלות ז"ל ברוכים אתם לד' שמים ויורדי מרכבה אם תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בשעה שמקדישים ואומרים קק"ק ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפלתם ונושאים עצמם למעלה כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני ועיני בעיניהם באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה ומזכיר זכותם וממהר גאולתם:
{ו} העינים - דהיינו שיהיו סגורות אבל לא בעינים פתוחות כ"כ הט"ז אבל הרבה אחרונים חולקין ע"ז ופסק המגן גבורים כמותם:
{ז} וכן מנענעים וכו' - השל"ה כתב שקבלה בידו שירים גופו ועקבו למעלה בברוך וימלוך כמו בקדוש:
{ח} ונושאין אותו וכו' - כי איתא בתנחומא פ' צו ובשתים יעופף מכאן תקנו לעוף על רגליו בשעה שאומר קדוש. וכתב המ"א ודלא כאותם שדולגים וקופצים אבל הא"ר ושארי אחרונים יישבו את המנהג ומנהג ישראל תורה היא ומ"מ במקום שאין המנהג כן פשיטא שאין לעשות כן כי יבואו להתלוצץ ויצא שכרו בהפסדו. כתב ב"ח שצ"ל וכן כתוב על יד נביאך. ונוסח שלנו ככתוב על יד נביאך וכתב המ"א שיש לו ג"כ סמך עי"ש. כתבו האחרונים דאף שעניית איש"ר הוא עדיפא מקדושה מ"מ אם קדיש כבר שמע וקדושה לא שמע עדיין ונזדמן לו לענות קדיש וקדושה מוטב שיענה קדושה כדי לצאת ידי חובה. כתב הפמ"ג אם התחיל קדושה ובאמצע שמע קדיש מסתברא דלא יפסיק לענות איש"ר אלא גומר קדוש ג"פ עד כבודו ואם שומע אז יאמר איש"ר:


חכימא דיהודאי
הודעות: 252
הצטרף: 22 ינואר 2019, 06:56
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי חכימא דיהודאי » 23 ינואר 2019, 22:24

יאיר כתב:או"ח קכה סעיף ב

"טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור.
הגה: ויש לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדושה, וכן מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ (טור ושבולי לקט); ואין לדבר באמצע הקדושה (מהרי"ל וב"י בשם מהרי"א ודרך ארץ זוטא). ומי שאמר סדר קדושה, ובא לבהכ"נ ומצא צבור עונין קדושה, חוזר ועונה עמהם (תשובת הרשב"א סי' רמ"ט)."

משנה ברורה:
{ד} לכוין רגליו - כמ"ש בסימן צ"ה. וצריך לכוין ביותר בקדושה לקדש את השם ית' ובזכות זה ישרה עליו הש"י קדושה מלמעלה ויכוין לקיים הפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל והאר"י ז"ל היה מזהיר מאוד ע"ז. הנוסח שמקדישים ולא שמקדישין. גם יפריש קצת בין תיבת שמקדישים לתיבת אותו שכתוב אח"כ וכדלעיל בסימן ס"א לגבי ק"ש. [אחרונים]:
{ה} ויש לישא וכו' - כי כתבו בשם ספר היכלות ז"ל ברוכים אתם לד' שמים ויורדי מרכבה אם תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בשעה שמקדישים ואומרים קק"ק ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפלתם ונושאים עצמם למעלה כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני ועיני בעיניהם באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה ומזכיר זכותם וממהר גאולתם:
{ו} העינים - דהיינו שיהיו סגורות אבל לא בעינים פתוחות כ"כ הט"ז אבל הרבה אחרונים חולקין ע"ז ופסק המגן גבורים כמותם:
{ז} וכן מנענעים וכו' - השל"ה כתב שקבלה בידו שירים גופו ועקבו למעלה בברוך וימלוך כמו בקדוש:
{ח} ונושאין אותו וכו' - כי איתא בתנחומא פ' צו ובשתים יעופף מכאן תקנו לעוף על רגליו בשעה שאומר קדוש. וכתב המ"א ודלא כאותם שדולגים וקופצים אבל הא"ר ושארי אחרונים יישבו את המנהג ומנהג ישראל תורה היא ומ"מ במקום שאין המנהג כן פשיטא שאין לעשות כן כי יבואו להתלוצץ ויצא שכרו בהפסדו. כתב ב"ח שצ"ל וכן כתוב על יד נביאך. ונוסח שלנו ככתוב על יד נביאך וכתב המ"א שיש לו ג"כ סמך עי"ש. כתבו האחרונים דאף שעניית איש"ר הוא עדיפא מקדושה מ"מ אם קדיש כבר שמע וקדושה לא שמע עדיין ונזדמן לו לענות קדיש וקדושה מוטב שיענה קדושה כדי לצאת ידי חובה. כתב הפמ"ג אם התחיל קדושה ובאמצע שמע קדיש מסתברא דלא יפסיק לענות איש"ר אלא גומר קדוש ג"פ עד כבודו ואם שומע אז יאמר איש"ר:
במשנה ברורה כתוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה.
לא כתוב שום חיוב כזה לגבי דבר שאינו קדוש, ברוך, ימלוך


פותח הנושא
לא מובן מאיליו
הודעות: 47
הצטרף: 23 ינואר 2019, 19:31
נתן תודה: 43 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי לא מובן מאיליו » 23 ינואר 2019, 22:28

חכימא דיהודאי כתב:
יאיר כתב:או"ח קכה סעיף ב

"טוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה עם שליח ציבור.
הגה: ויש לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדושה, וכן מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ (טור ושבולי לקט); ואין לדבר באמצע הקדושה (מהרי"ל וב"י בשם מהרי"א ודרך ארץ זוטא). ומי שאמר סדר קדושה, ובא לבהכ"נ ומצא צבור עונין קדושה, חוזר ועונה עמהם (תשובת הרשב"א סי' רמ"ט)."

משנה ברורה:
{ד} לכוין רגליו - כמ"ש בסימן צ"ה. וצריך לכוין ביותר בקדושה לקדש את השם ית' ובזכות זה ישרה עליו הש"י קדושה מלמעלה ויכוין לקיים הפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל והאר"י ז"ל היה מזהיר מאוד ע"ז. הנוסח שמקדישים ולא שמקדישין. גם יפריש קצת בין תיבת שמקדישים לתיבת אותו שכתוב אח"כ וכדלעיל בסימן ס"א לגבי ק"ש. [אחרונים]:
{ה} ויש לישא וכו' - כי כתבו בשם ספר היכלות ז"ל ברוכים אתם לד' שמים ויורדי מרכבה אם תאמרו ותגידו לבני מה שאני עושה בשעה שמקדישים ואומרים קק"ק ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפלתם ונושאים עצמם למעלה כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה שעיניהם נשואות בעיני ועיני בעיניהם באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב ומחבקה ומנשקה ומזכיר זכותם וממהר גאולתם:
{ו} העינים - דהיינו שיהיו סגורות אבל לא בעינים פתוחות כ"כ הט"ז אבל הרבה אחרונים חולקין ע"ז ופסק המגן גבורים כמותם:
{ז} וכן מנענעים וכו' - השל"ה כתב שקבלה בידו שירים גופו ועקבו למעלה בברוך וימלוך כמו בקדוש:
{ח} ונושאין אותו וכו' - כי איתא בתנחומא פ' צו ובשתים יעופף מכאן תקנו לעוף על רגליו בשעה שאומר קדוש. וכתב המ"א ודלא כאותם שדולגים וקופצים אבל הא"ר ושארי אחרונים יישבו את המנהג ומנהג ישראל תורה היא ומ"מ במקום שאין המנהג כן פשיטא שאין לעשות כן כי יבואו להתלוצץ ויצא שכרו בהפסדו. כתב ב"ח שצ"ל וכן כתוב על יד נביאך. ונוסח שלנו ככתוב על יד נביאך וכתב המ"א שיש לו ג"כ סמך עי"ש. כתבו האחרונים דאף שעניית איש"ר הוא עדיפא מקדושה מ"מ אם קדיש כבר שמע וקדושה לא שמע עדיין ונזדמן לו לענות קדיש וקדושה מוטב שיענה קדושה כדי לצאת ידי חובה. כתב הפמ"ג אם התחיל קדושה ובאמצע שמע קדיש מסתברא דלא יפסיק לענות איש"ר אלא גומר קדוש ג"פ עד כבודו ואם שומע אז יאמר איש"ר:
במשנה ברורה כתוב לכוין רגליו בשעה שאומר קדושה.
לא כתוב שום חיוב כזה לגבי דבר שאינו קדוש, ברוך, ימלוך
לזה בדיוק היה כוונתי אבל לא חלמתי שצריך להיות חכימא דיהודאי כדי להבין את זה


פותח הנושא
לא מובן מאיליו
הודעות: 47
הצטרף: 23 ינואר 2019, 19:31
נתן תודה: 43 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי לא מובן מאיליו » 23 ינואר 2019, 22:29

דרדקי כתב:ואם מדברים כבר על הצמדת הרגליים אני רוצה לידע אם יש מקור לזה שבקצת מקומות מקפצים קפיצה אחת "בברוך כבוד ד' ממקומו" וב"ימלוך ד' לעולם"
כמדומה זה מופיע בשל"ה אך מעיקר הדין סגי בקדוש


בעלבוס
הודעות: 138
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי בעלבוס » 23 ינואר 2019, 23:05

ב"וקרא זה אל זה ואמר" יש שפונים לימין ולשמאל. יש לזה מוקר?


פותח הנושא
לא מובן מאיליו
הודעות: 47
הצטרף: 23 ינואר 2019, 19:31
נתן תודה: 43 פעמים
קיבל תודה: 19 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי לא מובן מאיליו » 23 ינואר 2019, 23:13

בעלבוס כתב:ב"וקרא זה אל זה ואמר" יש שפונים לימין ולשמאל. יש לזה מוקר?
יש דין שלא לחזור מה"עושה שלום" עד קדושה.
ומזה הגיעו ה"מנהגים" לעשות כמו עושה שלום לפני קדושה וכן לקפץ 3 קפיצות בחזרה מהעושה שלום למי שמכיר


יאיר
הודעות: 1178
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 328 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי יאיר » 24 ינואר 2019, 03:32

(ט) באמצע הקדושה - כתב בד"מ שמהרי"ל לא היה מדבר מתחלת הקדושה עד אחר אמן דהאל הקדוש [א"ר]:


חכימא דיהודאי
הודעות: 252
הצטרף: 22 ינואר 2019, 06:56
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי חכימא דיהודאי » 24 ינואר 2019, 06:19

יאיר כתב:(ט) באמצע הקדושה - כתב בד"מ שמהרי"ל לא היה מדבר מתחלת הקדושה עד אחר אמן דהאל הקדוש [א"ר]:
הסבר


חבלזון
הודעות: 56
הצטרף: 10 מאי 2018, 10:50
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי חבלזון » 24 ינואר 2019, 10:26

בקשר ל"התקעות" בשטיבלאך אפשר להעיר: אם אתה לא חלק מהמנין אתה לא חייב להצטרף ולענות לקדושה, הסיבה שיכולה לחייב אותך להצטרף זה מדין העובר אחורי בית הכנסת ואינו מתפלל עמהם.
בדין הזה יש הרבה פרטים, כגון שאם יש עוד בית כנסת, וכו' שאינו חייב להצטרף, ובדרך כלל בשטיבלאך יש הרבה בתי כנסת...
וכי אם אתה בתוך השטיבלאך בחזרת הש"ץ ושומע משטיבלאך לידך קדושה, אתה יכול להצטרף אליהם?


פרלמן משה
הודעות: 944
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי פרלמן משה » 24 ינואר 2019, 12:12

חבלזון כתב:הסיבה שיכולה לחייב אותך להצטרף זה מדין העובר אחורי בית הכנסת ואינו מתפלל עמהם.
א. מה זה קשור לקדושה.
ב. מי שכבר אמר קדושה לא גרע ממי שכבר התפלל.


חבלזון
הודעות: 56
הצטרף: 10 מאי 2018, 10:50
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי חבלזון » 24 ינואר 2019, 19:05

פרלמן משה כתב:
חבלזון כתב:הסיבה שיכולה לחייב אותך להצטרף זה מדין העובר אחורי בית הכנסת ואינו מתפלל עמהם.
א. מה זה קשור לקדושה.
ב. מי שכבר אמר קדושה לא גרע ממי שכבר התפלל.
א. לאו דווקא קדושה, אלא גם
ב. נכון, לכן כמעט אין אפשרות ש"תתקע". כמובן שאם אתה יכול ולרוצה להצטרף- אשריך וזו מצוה גדולה...


אלימלך
הודעות: 1004
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 125 פעמים
קיבל תודה: 416 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי אלימלך » 24 ינואר 2019, 19:33

בעלבוס כתב:ב"וקרא זה אל זה ואמר" יש שפונים לימין ולשמאל. יש לזה מוקר?
נידון כאן viewtopic.php?f=9&t=140


פרלמן משה
הודעות: 944
הצטרף: 26 יוני 2017, 14:29
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 177 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי פרלמן משה » 24 ינואר 2019, 19:57

חבלזון כתב:
פרלמן משה כתב:
חבלזון כתב:הסיבה שיכולה לחייב אותך להצטרף זה מדין העובר אחורי בית הכנסת ואינו מתפלל עמהם.
א. מה זה קשור לקדושה.
ב. מי שכבר אמר קדושה לא גרע ממי שכבר התפלל.
א. לאו דווקא קדושה, אלא גם
מנא לך שקדושה בכלל תפלה?


יאיר
הודעות: 1178
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 261 פעמים
קיבל תודה: 328 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי יאיר » 24 ינואר 2019, 21:15

[רמ"א קכה ב "ומי שאמר סדר קדושה ובא לבית הכנסת ומצא צבור עונין קדושה חוזר ועונה עמהם" (תשובת הרשב"א סימן רמ"ט):]


במבי
הודעות: 2188
הצטרף: 10 דצמבר 2018, 22:49
נתן תודה: 592 פעמים
קיבל תודה: 635 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי במבי » 24 ינואר 2019, 23:02

דרדקי כתב:ואם מדברים כבר על הצמדת הרגליים אני רוצה לידע אם יש מקור לזה שבקצת מקומות מקפצים קפיצה אחת "בברוך כבוד ד' ממקומו" וב"ימלוך ד' לעולם"
זכור לי שראיתי זאת לפני מספר שנים ב"בן איש חי", ושם הובא שכל קפיצה צריכה להיות יותר גבוה מהקודמת.


חבלזון
הודעות: 56
הצטרף: 10 מאי 2018, 10:50
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הצמדת רגליים בקדושה

שליחה על ידי חבלזון » 25 ינואר 2019, 00:08

יאיר כתב:[רמ"א קכה ב "ומי שאמר סדר קדושה ובא לבית הכנסת ומצא צבור עונין קדושה חוזר ועונה עמהם" (תשובת הרשב"א סימן רמ"ט):]
תודה יאיר, אמנם הלשון הוא שבא לבית הכנסת ואנחנו מדברים שעובר ליד.
@פרלמן משה לא אמרתי שודאי, וכוונתי היתה שלכאורה אינו חייב העובר להצטרף לקדושה ששומע מתוך בית הכנסת. וגם אם תרצה לחייבו מטעם שזה כמו תפילה, וכדין עובר אחורי ביהכ"נ, בכל זאת בזמנינו ובמיוחד בשטיבלאך זה כמעט לא יתכן

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • הכוונה בקדושה
  על ידי שלומי טויסיג » 04 יוני 2020, 01:26 » ב סידור התפילה
  1 תגובות
  65 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי נבשר
  04 יוני 2020, 01:48
 • נדה נט: סוגיית דם במי רגליים
  על ידי בבא קמא » 09 ינואר 2020, 13:22 » ב נדה
  17 תגובות
  266 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יואל נהרי
  13 ינואר 2020, 22:37

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח