הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

נושאים שונים

פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

שליחה על ידי רוצה לדעת » 05 מרץ 2019, 22:54

מצאתי כמה מקורות בהם נראה שמה שאמרו שהתורה היא תבלין ליצר הרע אינו רק הלומד תורה אלא אף המחזיק תורה.

הגריא"ח [ר' יצחק אייזיק חבר פה שלישי לרבינו הגר"א] בדרוש לפר' בראשית כותב: היינו שבאמת לפי מה שאמרו חכמינו במס' אבות "לפום צערא אגרא", קשה לנשים להכניע יצרם הרע, ולהחזירו לטוב, יותר מלאנשים, ולכן הנשים הצדקניות שבדור, אשר הכניעו יצרם, עד שנהפך לבם לבל יתאוו תאוה מגונה כלל, הם שאננות בהמית מלחמת היצר, ובטוחות המה שלא במהרה יתהפך יצרם עליהם, ורגליהם לא יכשלו, ולפי שרז"ל אמרו שא"א לאדם להכניע יצרו אם לא ע"י עסק התורה, כמ"ש "בראתי יצה"ר, בראתי לו תורה תבלין", שא"כ נשים שיצרם הרע יותר קשה, האיך הם מנצחים יצרם, וע"ז אמרו שם אח"כ "הני נשים במאי זכין", ר"ל במה הם מנצחים יצה"ר שבהם, והם אינן עוסקות בתורה, והוא מלשון שאמר ר"א ב"ע "לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים" וכו', שרצה לומר לא נצחתי החכמים החולקים עלי, ולכן אמרו שם "באתנויי גברייהו בי רבנן, ובאתנויי בנייהו" וכו', כי "גדול המעשה יותר מן העושה" וכו':

וכ"כ ביערות דבש דרוש א': וזהו שאלת הגמ' נשים במה זכיין, ר"ל במה מנצחים ליצה"ר, כי אין לנצח ליצה"ר רק בתורה, ונשים לאו בני תורה נינהו, א"כ במה מנצחים ליצה"ר, וע"ז משני, הואיל ועל ידם נלמד, כי מסייעים לגברייהו ללמוד, והן יושבות ומתעגנות בעבורם, וכן מדריכים בניהם לתורה, הרי כאילו הן לומדות התורה, ואף בזו התורה מסייעתם ללחום עם היצה"ר כאלו הן לומדות התורה, וכן בכל אדם מי שאינו בעל תורה, א"כ הרי הוא משולל מכלי זיין לעמוד נגד צר הצורר, ובמה יגין על עצמו, ולכך זאת העצה היעוצה, להחזיק ללומדי תורה לשמה ולסייעם בכל לב, ואף הוא יאזור בעוז מתניו לקום לקראת אויב, ועיקר לשמוח בהחזקת התורה ולא לילך בקרי, עיי"ש. והו"ד בדברים אחדים להחיד"א דרוש י"ד, עיי"ש.

וכך כתב בקונ' עץ פרי לרבינו יצחק אלחנן ספקטור זצוקלה"ה והביא שכ"כ בפי' הרי"ף לעין יעקב, עי' עליו.
מצורף
עץ פרי.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


חכימא דיהודאי
הודעות: 252
הצטרף: 22 ינואר 2019, 06:56
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי חכימא דיהודאי » 05 מרץ 2019, 23:15

הערב בלוחות המודעות מרן ראש הישיבה שליט"א מצטרף לברכת הגר"ח לתורמי התחנני, [חשוב מאד לציון מחמת שמועות שהסתובבו שאין דעתו נוחה מהעניין]
כמו"כ מרן ראש הישיבה שליט"א תמיד מדבר על כך שגם מי שלא זכה ללמוד תורה, אם הוא החזיק תורה בחייו הוא יזכה להבין בעולם הבא את התורה שלמדו בזכותו, הוא גם מספר על כך כמה מעשים שהיו [על אחד שלא למד כלום ותרם רשב"א לישיבת פוניבז' ובא אח"כ בחלום למישהו וידע ברור את כל הרשב"א וכן עוד]
קישור לתרומה https://www.causematch.com/he/projects/ ... donors-tab


חכם באשי
הודעות: 599
הצטרף: 20 דצמבר 2017, 17:59
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי חכם באשי » 06 מרץ 2019, 02:05

רוצה לדעת כתב:
05 מרץ 2019, 22:54
מצאתי כמה מקורות בהם נראה שמה שאמרו שהתורה היא תבלין ליצר הרע אינו רק הלומד תורה אלא אף המחזיק תורה.

הגריא"ח [ר' יצחק אייזיק חבר פה שלישי לרבינו הגר"א] בדרוש לפר' בראשית כותב: היינו שבאמת לפי מה שאמרו חכמינו במס' אבות "לפום צערא אגרא", קשה לנשים להכניע יצרם הרע, ולהחזירו לטוב, יותר מלאנשים, ולכן הנשים הצדקניות שבדור, אשר הכניעו יצרם, עד שנהפך לבם לבל יתאוו תאוה מגונה כלל, הם שאננות בהמית מלחמת היצר, ובטוחות המה שלא במהרה יתהפך יצרם עליהם, ורגליהם לא יכשלו, ולפי שרז"ל אמרו שא"א לאדם להכניע יצרו אם לא ע"י עסק התורה, כמ"ש "בראתי יצה"ר, בראתי לו תורה תבלין", שא"כ נשים שיצרם הרע יותר קשה, האיך הם מנצחים יצרם, וע"ז אמרו שם אח"כ "הני נשים במאי זכין", ר"ל במה הם מנצחים יצה"ר שבהם, והם אינן עוסקות בתורה, והוא מלשון שאמר ר"א ב"ע "לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים" וכו', שרצה לומר לא נצחתי החכמים החולקים עלי, ולכן אמרו שם "באתנויי גברייהו בי רבנן, ובאתנויי בנייהו" וכו', כי "גדול המעשה יותר מן העושה" וכו':

וכ"כ ביערות דבש דרוש א': וזהו שאלת הגמ' נשים במה זכיין, ר"ל במה מנצחים ליצה"ר, כי אין לנצח ליצה"ר רק בתורה, ונשים לאו בני תורה נינהו, א"כ במה מנצחים ליצה"ר, וע"ז משני, הואיל ועל ידם נלמד, כי מסייעים לגברייהו ללמוד, והן יושבות ומתעגנות בעבורם, וכן מדריכים בניהם לתורה, הרי כאילו הן לומדות התורה, ואף בזו התורה מסייעתם ללחום עם היצה"ר כאלו הן לומדות התורה, וכן בכל אדם מי שאינו בעל תורה, א"כ הרי הוא משולל מכלי זיין לעמוד נגד צר הצורר, ובמה יגין על עצמו, ולכך זאת העצה היעוצה, להחזיק ללומדי תורה לשמה ולסייעם בכל לב, ואף הוא יאזור בעוז מתניו לקום לקראת אויב, ועיקר לשמוח בהחזקת התורה ולא לילך בקרי, עיי"ש. והו"ד בדברים אחדים להחיד"א דרוש י"ד, עיי"ש.

וכך כתב בקונ' עץ פרי לרבינו יצחק אלחנן ספקטור זצוקלה"ה והביא שכ"כ בפי' הרי"ף לעין יעקב, עי' עליו.
מצורף
עץ פרי.PDF
יישר כח, ויש לברר גם בספר "אורייתא"


חכם באשי
הודעות: 599
הצטרף: 20 דצמבר 2017, 17:59
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי חכם באשי » 06 מרץ 2019, 02:06

חכימא דיהודאי כתב:
05 מרץ 2019, 23:15
הערב בלוחות המודעות מרן ראש הישיבה שליט"א מצטרף לברכת הגר"ח לתורמי התחנני, [חשוב מאד לציון מחמת שמועות שהסתובבו שאין דעתו נוחה מהעניין]
כמו"כ מרן ראש הישיבה שליט"א תמיד מדבר על כך שגם מי שלא זכה ללמוד תורה, אם הוא החזיק תורה בחייו הוא יזכה להבין בעולם הבא את התורה שלמדו בזכותו, הוא גם מספר על כך כמה מעשים שהיו [על אחד שלא למד כלום ותרם רשב"א לישיבת פוניבז' ובא אח"כ בחלום למישהו וידע ברור את כל הרשב"א וכן עוד]
קישור לתרומה https://www.causematch.com/he/projects/ ... donors-tab
מחילה, עם כל ה"מרן ראש הישיבה" שכידוע ישנם, (ב"ה), אם יוכל להסביר כוונתו


חכימא דיהודאי
הודעות: 252
הצטרף: 22 ינואר 2019, 06:56
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי חכימא דיהודאי » 06 מרץ 2019, 07:30

חכם באשי כתב:
06 מרץ 2019, 02:06
חכימא דיהודאי כתב:
05 מרץ 2019, 23:15
הערב בלוחות המודעות מרן ראש הישיבה שליט"א מצטרף לברכת הגר"ח לתורמי התחנני, [חשוב מאד לציון מחמת שמועות שהסתובבו שאין דעתו נוחה מהעניין]
כמו"כ מרן ראש הישיבה שליט"א תמיד מדבר על כך שגם מי שלא זכה ללמוד תורה, אם הוא החזיק תורה בחייו הוא יזכה להבין בעולם הבא את התורה שלמדו בזכותו, הוא גם מספר על כך כמה מעשים שהיו [על אחד שלא למד כלום ותרם רשב"א לישיבת פוניבז' ובא אח"כ בחלום למישהו וידע ברור את כל הרשב"א וכן עוד]
קישור לתרומה https://www.causematch.com/he/projects/ ... donors-tab
מחילה, עם כל ה"מרן ראש הישיבה" שכידוע ישנם, (ב"ה), אם יוכל להסביר כוונתו
לא יתכן שה"חכם באשי" לא יודע שכאשר כותבים מרן ראש הישיבה בצירוף הסיומת שליט"א בלי פירוט שם כלשהו אין כוונה לאף אדם מלבד לרבן של ישראל מרן הגרי"ג אדלשטיין שליט"א.
אני תמה עליך, לא מתאים לך.


חכם באשי
הודעות: 599
הצטרף: 20 דצמבר 2017, 17:59
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי חכם באשי » 06 מרץ 2019, 10:43

תודה רבה
[לא הבנתי למה לא יתכן ולא מתאים וכו', בפרט שייתכן שכוונתי בשביל אחרים שלא הבינו..]


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי רוצה לדעת » 06 מרץ 2019, 17:43

חכם באשי כתב:
06 מרץ 2019, 02:05
רוצה לדעת כתב:
05 מרץ 2019, 22:54
מצאתי כמה מקורות בהם נראה שמה שאמרו שהתורה היא תבלין ליצר הרע אינו רק הלומד תורה אלא אף המחזיק תורה.

הגריא"ח [ר' יצחק אייזיק חבר פה שלישי לרבינו הגר"א] בדרוש לפר' בראשית כותב: היינו שבאמת לפי מה שאמרו חכמינו במס' אבות "לפום צערא אגרא", קשה לנשים להכניע יצרם הרע, ולהחזירו לטוב, יותר מלאנשים, ולכן הנשים הצדקניות שבדור, אשר הכניעו יצרם, עד שנהפך לבם לבל יתאוו תאוה מגונה כלל, הם שאננות בהמית מלחמת היצר, ובטוחות המה שלא במהרה יתהפך יצרם עליהם, ורגליהם לא יכשלו, ולפי שרז"ל אמרו שא"א לאדם להכניע יצרו אם לא ע"י עסק התורה, כמ"ש "בראתי יצה"ר, בראתי לו תורה תבלין", שא"כ נשים שיצרם הרע יותר קשה, האיך הם מנצחים יצרם, וע"ז אמרו שם אח"כ "הני נשים במאי זכין", ר"ל במה הם מנצחים יצה"ר שבהם, והם אינן עוסקות בתורה, והוא מלשון שאמר ר"א ב"ע "לא זכיתי שתאמר יציאת מצרים" וכו', שרצה לומר לא נצחתי החכמים החולקים עלי, ולכן אמרו שם "באתנויי גברייהו בי רבנן, ובאתנויי בנייהו" וכו', כי "גדול המעשה יותר מן העושה" וכו':

וכ"כ ביערות דבש דרוש א': וזהו שאלת הגמ' נשים במה זכיין, ר"ל במה מנצחים ליצה"ר, כי אין לנצח ליצה"ר רק בתורה, ונשים לאו בני תורה נינהו, א"כ במה מנצחים ליצה"ר, וע"ז משני, הואיל ועל ידם נלמד, כי מסייעים לגברייהו ללמוד, והן יושבות ומתעגנות בעבורם, וכן מדריכים בניהם לתורה, הרי כאילו הן לומדות התורה, ואף בזו התורה מסייעתם ללחום עם היצה"ר כאלו הן לומדות התורה, וכן בכל אדם מי שאינו בעל תורה, א"כ הרי הוא משולל מכלי זיין לעמוד נגד צר הצורר, ובמה יגין על עצמו, ולכך זאת העצה היעוצה, להחזיק ללומדי תורה לשמה ולסייעם בכל לב, ואף הוא יאזור בעוז מתניו לקום לקראת אויב, ועיקר לשמוח בהחזקת התורה ולא לילך בקרי, עיי"ש. והו"ד בדברים אחדים להחיד"א דרוש י"ד, עיי"ש.

וכך כתב בקונ' עץ פרי לרבינו יצחק אלחנן ספקטור זצוקלה"ה והביא שכ"כ בפי' הרי"ף לעין יעקב, עי' עליו.
מצורף
עץ פרי.PDF
יישר כח, ויש לברר גם בספר "אורייתא"
אולי יחכימנו מר מה זה ספר אורייתא?


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי רוצה לדעת » 06 מרץ 2019, 23:55

רשת הכוללים שהוקמה בדם ליבו של מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ונקלעה לקשיים עצומים, יוצאת במגבית גיוס המונים לטובת ייצוב מצבה הכלכלי של הרשת, ותשלום מלגת הקיום הבסיסית של האברכים שלא קיבלו אותה זה 17 חודשים.

גדולי ישראל שליט"א נחלצו לעזרת הרשת ויוצאים במגבית מיוחדת למען האברכים עמלי התורה. במגבית ה"מצ'ינג" שיעדה הוא 22 מליון ש"ח, כאשר כל תרומה שלכם מוכפלת על ידי נדיבים אוהבי תורה.

באופן נדיר והיסטורי מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ייסע בעז"ה לציון הרשב"י במירון לאחר סיום המגבית לתפילה מיוחדת על התורמים במגבית מיוחדת זו.

קישור לתרומה

http://bit.ly/2VFhvHg

או בטלפון 8002*

(ניתן לשמוע בטלפון את העמידה ביעד המגבית)

פתיחת המגבית במעונו של מרן שר התורה שליט"א
https://youtu.be/qVwS7lswBBg


קטעי וידאו נדירים ומיוחדים של הגאון רבי אלחנן וייסבורד במעונו של אביהם של ישראל מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל.
https://youtu.be/YQgKiXmoYPc


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

שליחה על ידי רוצה לדעת » 07 מרץ 2019, 13:48

האירוני לדייק בלשון היערות דבש שרק באופן שמחזיק תורה בשמחה וכלשונו "ועיקר לשמוח בהחזקת התורה ולא לילך בקרי", ורק באופן שמחזיק תורה בשמחה זוכה שההחזקת תורה תהא לו לתבלין כנגד היצה"ר


חכימא דיהודאי
הודעות: 252
הצטרף: 22 ינואר 2019, 06:56
נתן תודה: 90 פעמים
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כולל ישכר באהלך]

שליחה על ידי חכימא דיהודאי » 07 מרץ 2019, 14:27

חכימא דיהודאי כתב:
05 מרץ 2019, 23:15
הערב בלוחות המודעות מרן ראש הישיבה שליט"א מצטרף לברכת הגר"ח לתורמי התחנני, [חשוב מאד לציון מחמת שמועות שהסתובבו שאין דעתו נוחה מהעניין]
כמו"כ מרן ראש הישיבה שליט"א תמיד מדבר על כך שגם מי שלא זכה ללמוד תורה, אם הוא החזיק תורה בחייו הוא יזכה להבין בעולם הבא את התורה שלמדו בזכותו, הוא גם מספר על כך כמה מעשים שהיו [על אחד שלא למד כלום ותרם רשב"א לישיבת פוניבז' ובא אח"כ בחלום למישהו וידע ברור את כל הרשב"א וכן עוד]
קישור לתרומה https://www.causematch.com/he/projects/ ... donors-tab
מצאתי את הדברים כתובים ב'דרכי החיזוק', זה מופיע שם מדי פעם
מרן ראש הישיבה הגריג אדלשטיין שליטא על הזכות של זבולון.PNG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

שליחה על ידי רוצה לדעת » 07 מרץ 2019, 20:23

בס"ד מגבית "התחנני" עבור אברכי רשת הכוללים יששכר באהליך, עברה את יעדה הראשוני בסך 22 מליון ש"ח, ויעד המגבית עודכן כעת ל-28 מליון ש"ח.

מרן שר התורה שליט"א בכה מצער כששמע על צערם הנורא של אברכי הכולל שלא קיבלו את מלגת הקיום הבסיסית ב-17 החודשים האחרונים.

מרן שר התורה ייסע בשבוע הבא בעז"ה לציון הרשב"י במירון, לשם לא הגיע בעשרות השנים האחרונות, זאת במיוחד כדי להתפלל עבור תורמי המגבית למען אברכי הכוללים היקרים לליבו.

הזדמנות אחרונה להשתתפות במגבית שתסתיים הערב בחצות:

http://bit.ly/2IZq12b

או בטלפון: 8002*


פותח הנושא
רוצה לדעת
הודעות: 964
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 422 פעמים
קיבל תודה: 363 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תורה תבלין ליצר הרע, גם למחזיק תורה. [אקטואלי לתורמי מגבית "התחנני" - כוללי יששכר באהלך]

שליחה על ידי רוצה לדעת » 07 מרץ 2019, 22:41

הזדמנות אחרונה להשתתפות במגבית שתסתיים הערב בחצות:

http://bit.ly/2IZq12b

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח