עישון ביו"ט


נחפשה דרכינו
הודעות: 447
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 10 יוני 2019, 02:02

מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:46
נחפשה דרכינו כתב:
10 יוני 2019, 01:45
מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:28


המעשנים נרתעים ונגעלים מזה? טענה מרנינת לב בלשון המעטה..


פחות מעשרים אחוז. לא! תבדוק בנתונים שטרחתי לעלות לאשכול! יותר מעשרים אחוז. ויותר מכמה מליארדים בעולם!
1 ההבדל בין אז להיום הוא באחוזים בודדים ואלו נתונים המוצגים באשכול למבקשי האמת

2 האגרות משה הציץ אליעזר וכו' וכו' וכו' פסקו בסכינא חריפא שמותר! אז מה הענין לסבול ביום טוב?!


דברי האג"מ אינם ענין לזמננו, ויש רבנים שאז ג"כ התירו וכיום אוסרים
ומסתבר שגם דברי הצי"א
ואגב המעיין באג"מ יראה שכלל לא פסק ב"סכינא חריפא" שמותר, אלא כתב בנוסח מפותל ש"קשה לאסרו" עיי"ש
גם רבים מהאוסרים כתבו בנוסח מפותל שקשה להתיר
הציץ אליעזר נפטר בעשור האחרון!


טרחתי במיוחד לעיין בצי"א.
התשובה היא משנת תשמ"ה - לפני 34 שנים. מאז השתנתה מאוד המציאות בנושא זה, ואין מדבריו ראיה לזמננו.
ואגב, המעיין שם יראה שכלל לא כתב ש"מותר לעשן ביום טוב". אלא שמי שממילא עובר על איסור ומעשן, אין למחות בו במיוחד על מה שמעשן ביו"ט, כי לפי סברתו אין בזה איסור מיוחד ביו"ט. יעוין שם.
באמת על חלק מהאוסרים אי אפשר להתבטא ש"פסקו בסכינא חריפא שאסור", אלא רק שהורו לאסור [אף שעל חלק מהם כן אפשר להתבטא כך, כגון הגרי"ש אלישיב]. וכמו"כ אף שהאג"מ הורה בשעתו להיתר, לא נכון לומר ש"פסק בסכינא חריפא שמותר".
 

ערכים:


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי מאן דהו » 10 יוני 2019, 02:04

כפי שכתבתי אתה כותב סחור סחור. התשובה נכתבה לפני 34 שנים. מאז בכל המכתבים שיצאו כנגד הציץ אליעזר לא חזר בו ולא גילה דעתו במכתבים שחוזר בו. הצמד לעובדות.


נחפשה דרכינו
הודעות: 447
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 10 יוני 2019, 02:09

מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:48
נחפשה דרכינו כתב:
10 יוני 2019, 01:46
מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:44
חבל ללכת סחור סחור מי פוסק ומי לא. האם האחוזים בהשוואה ללפני כמה שנים שיצא המכתב ירדו בהרבה או באחוזים בודדים. תבדוק את הנתונים.

איזה מכתב? מאז כתיבת התשובה באג"מ לפני 33 שנים, האחוזים ירדו בהרבה מאוד! וזה דבר פשוט לכל מי שחי אז, ואין צורך לבדוק
מכתב של הרב אלישיב שהעלתי באשכול

בדקת את העובדות מה היה לפני שלושים שנה? בכמה השתנה אז מהיום? למה לקשקש..
לא הבנתי, מה משנה כמה השתנה מזמן כתיבת המכתב של הרב אלישיב? הרי אם אז היה אסור כ"ש היום.
שמעתי מאנשים שחיו לפני שלושים שנה, שאין שום השוואה להיום. ודי לי בעדותו של הגר"א אבא שאול שליט"א שהיו רבנים שבשעתו התירו וכיום אוסרים [ומעניין לדעת מי הם אותם רבנים]
 


נחפשה דרכינו
הודעות: 447
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 10 יוני 2019, 02:11

מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:57
נחפשה דרכינו כתב:
10 יוני 2019, 01:45
מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:28


המעשנים נרתעים ונגעלים מזה? טענה מרנינת לב בלשון המעטה..


פחות מעשרים אחוז. לא! תבדוק בנתונים שטרחתי לעלות לאשכול! יותר מעשרים אחוז. ויותר מכמה מליארדים בעולם!
1 ההבדל בין אז להיום הוא באחוזים בודדים ואלו נתונים המוצגים באשכול למבקשי האמת

2 האגרות משה הציץ אליעזר וכו' וכו' וכו' פסקו בסכינא חריפא שמותר! אז מה הענין לסבול ביום טוב?!


דברי האג"מ אינם ענין לזמננו,
ויש רבנים שאז ג"כ התירו וכיום אוסרים
ומסתבר שגם דברי הצי"א
ואגב המעיין באג"מ יראה שכלל לא פסק ב"סכינא חריפא" שמותר, אלא כתב בנוסח מפותל ש"קשה לאסרו" עיי"ש

אז תעדכן אותם המוצ"ב שהאגרות משה אינו ענין לזמנינו.

http://din.org.il/2011/11/06/%D7%A2%D7% ... %95%D7%91/
אתר דיןהאם מותר לעשן ביום טוב?

תשובה:

כידוע נחלקו בדבר גדולי הפוסקים, ובזמן האחרון דעת רבים מהפוסקים, שאף המקילים בזה בדורות האחרונים דעתם תהיה להחמיר בזמננו שנתברר שהעישון מזיק לבריאות, ואולם דעת כמה מהפוסקים ובכללם האגרות משה ועוד שאף בזמננו אין איסור של עישון ביום טוב.

למעשה מנהג הרווח בין המעשנים הוא שאין מעשנים ביום טוב, וכל אחד יעשה כפי פסק רבותיו.

מקורות:

עי’ ביאור הלכה סימן תקיא סעיף ד ד”ה אין עושין, שהביא דעות הפוסקים בזה ושהכרעת הפוסקים נוטה להקל, אולם בזמן האחרון התפרסם דעת רבים מגדולי הפוסקים שיש להחמיר בזה [אם כי הטעם שכתב המשנ”ב הוא “ועיקר טעם כולם משום דעכשיו שהרבה רגילין בזה נעשה שוה בכל נפש” וטעם זה שייך גם בזמן הזה, [ומזה יל”ע בדברי המנח”ש ח”ב סי’ ס’ אות כט שכתב שבעישון צריך שיהיה שוה לכל נפש ובפשטות מד’ הפוסקים נראה שאין צריך ממש שוה לכל נפש אלא כפי גדרי מאכלים שאפילו הם רעים רשאי לבשלם ביו”ט ע”ש],

ועי’ בשו”ת ציץ אליעזר חלק א סימן כ פרק ג אות ב, וחי”ז סי’ כא, ודעת האגרות משה להקל כמ”ש בספרו אגרות משה אורח חיים ח”ה סימן לד וכן דעת הגר”ע יוסף שמעיקר הדין יש להקל והמחמיר תבא עליו ברכה, וכמ”ש בשו”ת יביע אומר ח”א או”ח סימן לג אות יב וח”ה או”ח סי’ לט ולאחרונה האריך בזה שוב בחזון עובדיה (יום טוב, הלכה יד והערה עט).

עכ"ל.
באמת כדאי לעדכן אותם. ואגב, מעניין לדעת כיצד מורה כיום בנו הג"ר דוד פיינשטיין שליט"א, מי שיש בידו אפשרות לברר יבורך מן השמים


נחפשה דרכינו
הודעות: 447
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 10 יוני 2019, 02:15

מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 02:04
כפי שכתבתי אתה כותב סחור סחור. התשובה נכתבה לפני 34 שנים. מאז בכל המכתבים שיצאו כנגד הציץ אליעזר לא חזר בו ולא גילה דעתו במכתבים שחוזר בו. הצמד לעובדות.
לא שמעתי אינו ראיה. לא תמיד כשפוסק חוזר בו הוא צריך לפרסם את זה בראש כל חוצות. כמו"כ יתכן שלא חזר בו להדיא, כיון שלא למד שוב את הסוגיא, אבל גם הפסיק להורות להיתר, ובקיצור: אין ראיה מתשובה זו.
ומלבד זה, הצי"א נפטר לפני 12 שנים, וכדי להעמיד משקל נגד להגרי"ש אלישיב והגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ והגר"מ שטרנבוך - צריך מישהו שחי בזמנם.
 


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי מאן דהו » 10 יוני 2019, 02:18

לא הוסיף להתוכח עימך. יען ואתה לא נצמד לנתונים. יען והחלטת מי גדול בהוראה. יען והחלטת שהאגרות משה והציץ אליעזר לא עיינו שוב. יען ואתה מוטה בזה ולא משאיר מקום לשני פנים. לבריאות ובהצלחה.


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 10 יוני 2019, 02:24

מאן דהו כתב:
10 יוני 2019, 01:50
א. גם אי אלו מאכלים לא שווים לכל העולם!
ב. שיעור המעשנים בארץ לפי דוח משרד הבריאות נכון לשנה זו עומד על למעלה מעשרים אחוזים!
ג. שיעור המעשנים בחמש שנים האחרונות ירד באחוז וחצי והנתונים לא השתנו מאז
אז לפני עשרים וחמש שנה היו עשרים וחמש אחוז כיום עשרים וחצי אחוז. בגלל ארבע וחצי אחוז???
ד. מה הענין לפתוח ניק כפול?
1. מה אתה רוצה האם אתה כופר בדין שווה לכל נפש?!
ב. בדוח משרד הבריאות מופיע שלא כדבריך! https://www.health.gov.il/PublicationsF ... g_2018.pdf
ג. נניח שאתה צודק, אבל כמו שכתבו לך התשובה שהבאת נכתבה לפני 34 שנה!
ד. זהו הניק היחיד והראשון שלי.
וכבר כתב הביאור הלכה סימן תקיא סעיף ד ד"ה * אין עושין

ולענין שתיית טיטו"ן ביום טוב....
וכ"ז דוקא באותן מקומות שהעולם רגילין בזה והוא דבר השוה בכל נפש דאל"ה מדינא אסור.


נחפשה דרכינו
הודעות: 447
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 10 יוני 2019, 02:26

לא אני החלטתי מי גדול בהוראה, אלא גדולי הדור.
לא החלטתי שהאג"מ והצי"א לא עיינו שוב, אלא שאין ראיה ממה שכתבו לפני 35 שנים, וגם אם לא שמעו שחזרו בהם, לא שמענו אינו ראיה.
ובקיצור, כך הורו גדולי הפוסקים. אפשר לדון בדברים, אפשר להתווכח, אבל בצורה עניינית. ומי שמעדיף לא להתמודד עם העובדות בצורה רצינית, אלא להתפטר בכמה אמרות ציניות - שתהיה לו בריאות והצלחה רבה.


שניאור
הודעות: 919
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי שניאור » 11 יוני 2019, 09:47

נחפשה דרכינו כתב:
10 יוני 2019, 02:15
לא שמעתי אינו ראיה. לא תמיד כשפוסק חוזר בו הוא צריך לפרסם את זה בראש כל חוצות. כמו"כ יתכן שלא חזר בו להדיא, כיון שלא למד שוב את הסוגיא, אבל גם הפסיק להורות להיתר, ובקיצור: אין ראיה מתשובה זו.
החזו"א לא כתב כך, עי' קונטרס השיעורים אות ט"ו שכתב נגד השארית יהודה שר"ל שהגרש"ז (שו"ע הרב) חזר בו ממה שכתב כהשיעור הגדול, כי הגרש"ז לא פירסם חזרתו בספר, ואח"כ כתב כן החזו"א בשם הנוב"י שאין עד אחד נאמן לומר שהגאון פלוני חזר בו ממה שהתיר אחרי שהגאון לא פירסם חזרתו בספר עיי"ש


נחפשה דרכינו
הודעות: 447
הצטרף: 19 פברואר 2019, 00:18
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: עישון ביו"ט

שליחה על ידי נחפשה דרכינו » 11 יוני 2019, 21:21

לא הבנתי למה זה סתירה לדבריי, אדרבא זה מחזק את דבריי

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: ברזלים | 1 אורח