ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

נושאים שונים

פותח הנושא
יהי חסדך עלינו
הודעות: 207
הצטרף: 05 יוני 2019, 13:57
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 34 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי יהי חסדך עלינו » 17 יולי 2019, 14:37

איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 


ייעוץ תורני
הודעות: 318
הצטרף: 27 אפריל 2019, 23:40
נתן תודה: 147 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי ייעוץ תורני » 17 יולי 2019, 14:44

יהי חסדך עלינו כתב:
17 יולי 2019, 14:37
איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 
גם חורבן ביהמ"ק היה צפוי.
"איך את אשר כבר עשוהו תבע מני לגבות נשייהו" (קינות לת"ב)

זו שאלת מליון הדולר של הידיעה והבחירה, כיצד הכל צפוי והרשות נתונה.


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי אלי מאירי » 17 יולי 2019, 14:54

לענ"ד התשובה תלויה במזל.


יוסף יצחק
הודעות: 539
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 169 פעמים
קיבל תודה: 186 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי יוסף יצחק » 17 יולי 2019, 19:59

לא כל כך הבנתי את השאלה, הרי פורענות וודאי מחכה ל"שונאיהם של ישראל" ולגויים, אלא שהקב"ה קל ארך אפים, אך יש זמנים ש"מסוגלים" לפורענות (כמו ימי בין המצרים).
וזמני ליקוי מאורות אותם ייעד הקב"ה להביא פורענות לעולם


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי מאן דהו » 17 יולי 2019, 20:39

יהי חסדך עלינו כתב:
17 יולי 2019, 14:37
איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 

ימי בן המצרים באים בהפתעה?


אחד התלמידים
הודעות: 1726
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 527 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי אחד התלמידים » 17 יולי 2019, 22:06

ספר באר הגולה למהרל - הבאר השישי כתב: בפרק ב' דסוכה (כ"ט, א') על ד' דברים חמה לוקה על אב"ד שמת ולא נספד כהלכה ועל נערה מאורסה שצעקה בעיר ואין מושיע לה ועל משכב זכר ועל שני אחים שנשפך דמם כאחד ובשביל ד' דברים מאורות לוקים על כותבי פלסתר ועל מעידי עדי שקר ועל מגדלי בהמה דקה בא"י ועל קוצצי אילנות טובות. וסבות אלו שנתנו בלקות המאורות לפי דעתם יכחיש החוש הנגלה, כי ידוע שלקות המאורות תלוי במהלך המאורות, בחבורם ובנגודם, בהתרחקם ובהתקרבם, באורך וברוחב, וא"כ איך אפשר לומר שיהי' לקות המאורות תלוי בדברים כאלו, שהאדם יודע זמן הלקות שהם על פי החשבון ואיך יתלו הלקות בחטא המעשים. וגם דבר זה הוא טעות, שאין מדרך חכמים ז"ל להסיר הסבה הקרובה שודאי תלוי לקות המאורות במהלך המאורות, אבל סבת הסבה נתנו הם ז"ל. כי אם לא היה החטא בעולם לא היה דבר זה, כי אין ספק שלקות המאורות הוא פחיתות גדול וחסרון בעולם, ואם לא היה החטא נמצא בעולם לא היה סדר הבריאה נותן שיהי' לקוי המאורות שהוא פחיתות וחסרון כמו שמוסכם מכל אדם. וכמו שתמצא במעשה בראשית שאלמלי לא חטא האדם, היה מקום האדם בג"ע ומזונותיו פירות ג"כ, ובשביל שחטא אז סידר השם יתברך עניין האדם כמו שספרה התורה קוץ ודרדר תצמיח לך, הרי שהש"י סידר הנהגת האדם לפי מדריגתו ומעלתו. ומפני כי העולם שייך בו חטאים אלו, ולפיכך מתחלת בריאת עולם לא נתן השם ית' להם אור שלא יקבל לקוי, ובזולת חטא לא היה סדר זה, סוף סוף בשביל חטאים אלו הוא לקוי המאורות. ואולי תאמר, אם כן מוכרח האדם לחטוא. אין זה קשיא, שאין ספק כי אין כלל העולם כולו צדיקים עד הזמן שיקוים ומל ה"א את לבבך ואת לבב זרעך וגו' (דברים ל') ואז לא יהי' לקות המאורות חסרון כלל, כי אז נאמר (ישעי' כ"ד) וחפרה הלבנה ובושה החמה וגו' והיה ה' לך לאור עולם, אבל בעולם הזה אין העולם נקי מן החטא. כלל הדבר כי השם יתברך סדר העולם במדריגה הראוי לבני אדם, כי כל הנמצאים משמשים האדם כפי מה שהוא אדם, ולפיכך בשביל חטא הנמצא בעולם נתן להם אור כמו שראוי להם. ולכך אמרו שם תנו רבנן בזמן שהחמה לוקה סימן רע לכל העולם משל למה הדבר דומה למלך ב"ו שעשה סעודה לכל עבדיו והניח פנס לפניהם כעס עליהם אמר לעבדו טול הפנס מפניהם והושיבם בחושך ע"כ. וביאור עניין זה, כי המלך מכבד את עבדיו ועושה להם סעודה לכבוד, וכאשר כועס עליהם מפני שמרדו בו נוטל המאור מלפניהם כי המאור הוא כבוד הסעודה. וכן הקדוש ברוך הוא כאשר הוא כועס על העולם בשביל פחיתת חטאם וחסרונם נוטל כבודם, כי המאור הוא כבוד העולם. ודבר זה ברור כי האור הוא כבוד העולם, וכמו שתקנו אל ברוך גדול דעה הכין ופעל זהרי חמה טוב יצר כבוד לשמו, וכן בתחלת הבריאה ברא השם יתברך את המאורות כפי מה שהם ראוים לזה:


תנא היכא קאי
הודעות: 147
הצטרף: 16 יולי 2019, 23:23
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי תנא היכא קאי » 19 יולי 2019, 00:17

דברי הרמב"ן בראשית ט' י"ב בשאלה דומה לגבי הקשת
"ואנחנו על כרחנו נאמין לדברי היונים שמלהט השמש באויר הלח יהיה הקשת בתולדה כי בכלי מים לפני השמש יראה כמראה הקשת וכאשר נסתכל עוד בלשון הכתוב נבין כן כי אמר את קשתי "נתתי" בענן ולא אמר "אני נותן" בענן כאשר אמר זאת אות הברית אשר "אני נותן" ומלת קשתי מורה שהיתה לו הקשת תחלה ולכן נפרש הכתוב הקשת אשר נתתי בענן מיום הבריאה תהיה מן היום הזה והלאה לאות ברית ביני וביניכם שכל זמן שאראנה אזכיר כי ברית שלום ביני וביניכם"


תנא היכא קאי
הודעות: 147
הצטרף: 16 יולי 2019, 23:23
נתן תודה: 34 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי תנא היכא קאי » 19 יולי 2019, 00:19

ובערוך לנר סוכה כ"ט א' ,לגבי המאמר של "בזמן שהמארות לוקים וכו",האריך בזה, עיי"ש


איש עברי
הודעות: 91
הצטרף: 23 אפריל 2020, 23:36
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי איש עברי » 12 יולי 2020, 09:27

ייעוץ תורני כתב:
17 יולי 2019, 14:44
יהי חסדך עלינו כתב:
17 יולי 2019, 14:37
איך יתכן שיש בלקוי ירח סימן קללה אם ידוע שזה הולך להגיע?
אם באמת זה היה מגיע בהפתעה היה מובן 
גם חורבן ביהמ"ק היה צפוי.
"איך את אשר כבר עשוהו תבע מני לגבות נשייהו" (קינות לת"ב)

זו שאלת מליון הדולר של הידיעה והבחירה, כיצד הכל צפוי והרשות נתונה.
בתקווה שלא יעכסו עלי שאני מעורר דיונים מן התהום.... פשוט כעת איקלע לגבאי.

לכאו' אין הנידון דומה לראיה, שכן כל יסוד התירוץ וההבנה בידיעה ובחירה, הוא שאי"ז גזירה, אלא רק היות ואינו מוגבל בזמן הוא יודע מה נעשה, אבל כאן, זה כן "גזירה" כי סידר העולם באופן שיגיע איך שיהיה.
ואלא שצריך להוסיף על דברי כת"ר דאה"נ צפה מראש מתי יהיה ראוי העולם לפורענות, וסידר עפי"ז ליקוי המאורות, הנה זה ודאי יהיה הגון, ודומה למה שתירץ @יוסף יצחק אבל זה העיקר שצריך להאמר, וזה מה שמתקשים בד"ז, ולא קושיית הידיעה והבחירה.
ודומה גם למהר"ל שהובא ע"י @אחד התלמידים, ולא עוד, אלא שקושיה שנתקשיתי בהמהר"ל לא תהיה קשה לפי"ז, דלפי המהר"ל אין מובן א"כ מה זה אומר לנו, הלא כך סודר, הואיל ותמיד יש רשע לכן תמיד יהא פגם, ומה הפי' שבשעה שזה קורה יש סימן וכו', אבל להנ"ל ל"ק, כי אי"ז רק בגלל קיום הרע והעבירות, אלא לפי זמן שהוגדשה הסאה, ואיהו דידע אכן שבזמנים אלו נגדישה, וע"פ עניין הידיעה והבחירה, ואנו יש לנו להתעורר לתשובה כמו בכל חטא שלנו, ומה איכפ"ל מה שהוא ידע מראש.
ואיברא דאכתי ל"מ, דכל היכא שאנו עמלים על אף ידיעתו, זה כי אין אנו יודעים מהי ידיעתו, ואם נכשלנו - אמנם ידע מראש - אבל הכשלון היה שלנו על אף נסינינו להתעורר, אבך באופן זה, שאנו יודעים בוודאות שלשנה הבאה יהיה שוב ליקוי, והיינו שנתגלה לפנינו מהי ידיעתו - והיא ששנה הבאה שוב תהא סאת עוונותינו מלאה, א"כ עבודתינו אנו תהא "מגוחכת", כי כעת *עלינו* קשה הידיעה והבחירה, כי יודעים אנו מה יהא בסוף וא"ה אין לנו בחירה, ול"ד לידיעתו הוא שאינה סותרת הבחירה אלא היא מחמת שהוא מעל הזמן וכו'.
ולכן לכאו' מכח תמיהה עצומה זו נוכרח לומר שאין האמת כן אלא כדברי מהר"ל, דקו' זו ל"ק לפי"ד, ואז הדרא קושיה קמא לדוכתה - מהו סימן הפורענות לנו... וצריך לומר שאכן הוא סימן לכך שבאמת טרם נתקן העולם, התלוי במעשינו, והלא אם נזדרז לשפר מעשינו יגיע תיקונו השלם שאז אכן שוב לא יהיו הליקויים וכו', והיינו שזהו סימן לנו להתעורר על עצם קיום הרע מחמתינו, אמנם יהא דחוק בלשון. ויל"ע.
אשמח במיוחד אם יאמרו העולם דעתם על דברי.  
 


יושב אוהלים
הודעות: 1909
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 390 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 12 יולי 2020, 09:37

א. לא קשור לידיעת הבורא עולם, פה גם אנשים יודעים שיגיע.
ב. גם אנשים יודעים על כל מיני דברים שיגיעו, אבל זה לא ידיעה ברורה כיון שזה יכול להשתנות.
ג. גם דבר שהוא בנוי בתוך הטבע יכול להשתנות על פי מעשה בני אדם, ואולי אכן אם כולם יחזרו בתשובה לא יהיה ליקוי חמה, שהרי לא יהיה צורך לפורעניות.
וגם אם ירד גשם או לא יורד תלוי במעשה בני אדם, כמו שמפורש בפסוקים, והיה אם שמוע וגו' ונתתי מטר ארצכם וגו', פן יפתה לבבכם וסרתם וגו' ועצא את השמים ולא יהיה מטר וגו', הרי שיש טבעים שתלויים במעשה האדם.


אליעזר ג
הודעות: 623
הצטרף: 30 מרץ 2020, 00:09
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי אליעזר ג » 12 יולי 2020, 10:53

יושב אוהלים כתב:
12 יולי 2020, 09:37
א. לא קשור לידיעת הבורא עולם, פה גם אנשים יודעים שיגיע.
ב. גם אנשים יודעים על כל מיני דברים שיגיעו, אבל זה לא ידיעה ברורה כיון שזה יכול להשתנות.
ג. גם דבר שהוא בנוי בתוך הטבע יכול להשתנות על פי מעשה בני אדם, ואולי אכן אם כולם יחזרו בתשובה לא יהיה ליקוי חמה, שהרי לא יהיה צורך לפורעניות.
וגם אם ירד גשם או לא יורד תלוי במעשה בני אדם, כמו שמפורש בפסוקים, והיה אם שמוע וגו' ונתתי מטר ארצכם וגו', פן יפתה לבבכם וסרתם וגו' ועצא את השמים ולא יהיה מטר וגו', הרי שיש טבעים שתלויים במעשה האדם.

א. ראשית היסוד של הדברים שכל העולם מתקיים על שפע עליון של הבורא הנמשל לאורו וכשאור המאורות לוקה משמעותו שגם השפע העליון קטן.

ב. ביחס ל-ג. אין קשר בין דברים שמטבע הבריאה קיימים ללא סדירות חוקית ניתנת למעקב אדם, לבין דברים ששינוי בהם יהיה שינוי המציאות הטבעית הקבועה, אומנם לא צריך נס בשביל לשנות את מסלול הירח לאופן שלא יהיו ליקויים כלל. אבל מכיוון שמסלול האדם הרגיל הוא שלפחות אחד מהחטאים המנויים בגמרא כסיבה לליקוי המאורות קיימים כמעט תמיד, לכן זה גם מסלול המאורות ויש זמנים מסודרים בהם נפרעים מהם ע"י מיעוט השפע ותוצאותיו.
ג. מה שאין כן פרשות התוכחה שהמהלך המוזכר בהם אינו המהלך הרגיל של אדם חוטא , אלא של ציבור חוטא במה שכתוב וזה אינו ברגיל שיקרה לכן הבצורת אינה מובנית בעולם אלא אפשרית ותלויה במעשי האדם.
ד. אומנם העובדה שהדבר קורה ברגיל ביחידים מתוך ציבור בכל דור אינה מוכרחת אלא קיימת ומסתברת בהינתן הבחירה לכל כך הרבה בוחרים ,ממילא אכן אם בני ישראל יצאו כולם מהנהגה זו , הקב"ה ידאג להסטת הירח ממסלולו ,באופן שלא יהיה ליקויים מוכרחים.
ה. עוד הערה חשובה סדר הליקויים [מחזור הסארוס בנוגע לליקוי לבנה] היה ידוע בעולם העתיק כבר כאלף שנה לפני חתימת הגמרא . והעיקר שהוא טמון ונובע מחישובי מסלול הלבנה שהיו מסורים לחכמים מסוד העיבור וממילא ברור שחז"ל ידעו היטב מהעובדות הנ"ל גם למפקפקים.


מ.ה.
הודעות: 33
הצטרף: 01 נובמבר 2019, 09:23
נתן תודה: 7 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי מ.ה. » 13 יולי 2020, 10:40

כבר כתב מאן דהו שגם ימי בין המצרים אינם באים בהפתעה, ובכל אופן הם סימן רע.
וכמדומה שלא הובנו דבריו לעומקם, ולכן אנסה לבארם לפי עניות דעתי.
פותח הנושא הבין כנראה שסימן רע היינו שזה מגלה שהמצב של בני האדם הוא רע, ולכן לוקה השמש או הירח,והמשיב התכוון לומר שסימן רע אין הכוונה בהכרח שזה מגלה על משהו רע, אלא שהמצב הזה יוצר זמן מועד לפורענות לאומה מסויימת, וכמו שהגמרא כריתות אומרת שמכיוון שסימנא מילתא לכן יאכל אדם בראש השנה מאכלים מסוימים, וזה יכול לגרום שתהיה לו שנה טובה יותר, ופשוט.


איש עברי
הודעות: 91
הצטרף: 23 אפריל 2020, 23:36
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי איש עברי » 13 יולי 2020, 11:14

מ.ה. כתב:
13 יולי 2020, 10:40
כבר כתב מאן דהו שגם ימי בין המצרים אינם באים בהפתעה, ובכל אופן הם סימן רע.
וכמדומה שלא הובנו דבריו לעומקם, ולכן אנסה לבארם לפי עניות דעתי.
פותח הנושא הבין כנראה שסימן רע היינו שזה מגלה שהמצב של בני האדם הוא רע, ולכן לוקה השמש או הירח,והמשיב התכוון לומר שסימן רע אין הכוונה בהכרח שזה מגלה על משהו רע, אלא שהמצב הזה יוצר זמן מועד לפורענות לאומה מסויימת, וכמו שהגמרא כריתות אומרת שמכיוון שסימנא מילתא לכן יאכל אדם בראש השנה מאכלים מסוימים, וזה יכול לגרום שתהיה לו שנה טובה יותר, ופשוט.

אי נימא הכי א"ש טובא ויש"כ.
איברא דיהא מקום לעיין - מ"ט דכ"ה, דהניחא ימי בין המצרים מתעורר בהם ההשפעה שהייתה בשעתו, וכהידוע לנו מהרמח"ל והשלה"ק על כל המועדות. ואילו בליקוים הוא דבר פלא - למה יהיו ימים אלו דווקא ראויים לפורענות בעבור החטאים.


שמחה מנתניה
הודעות: 105
הצטרף: 21 נובמבר 2019, 20:40
נתן תודה: 56 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי שמחה מנתניה » 13 יולי 2020, 11:52

התשובה של ידיעה ובחירה אינה ענין לקושית פותח הנושא
לפי שמבחינת התודעה שלנו אין כל משמעות לליקוי המאורות, כיון שהוא דבר טבעי
[והבל הוא לדמותו למה שהיה ידוע מראש שבית המקדש ייחרב
ואגב, ידוע מראש שגם אתה ואני נמות, ומכל מקום יבכו עלינו כשזה יקרה
משא"כ ליקוי המאורות, אינם משמעותיים לבן אדם רגיל בן ימינו משום כיוון]


כרם
הודעות: 485
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 42 פעמים
קיבל תודה: 158 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי כרם » 13 יולי 2020, 12:05

בספר חסידים מהדורת אוצר הפוסקים (חדש) סי' ס"ו, בליקוט מספר יעלזו חסידים כתוב בשמו:
אבל אין זה לקות הל בנה מה שקורין העולם, שנודע מקודם ונכתב בלוח שצריך שיבוא כן אפילו בדור שכולו זכאי לפי חשבון המולדות וכדומה, אבל לקות הלבנה הוא דבר מחודש, אשר האלדים עשה שיראו מלפניו ומראה סימן רע, דבר שאינו נודע מקודם, אלא לפי מעשה הדור ההוא נראין כמו כתמים שחורות בלבנה.
ובמקורות והארות שם כתב בשם יערות דבש (ח"ב דרוש י' לכ"ה אלול) וז"ל, ואמרו במדרש (זהר ח"ג ער"ה) כי השטן בקש לקטרג על ישראל אמר הקב"ה הבא עדים בקש להביא הלבנה והלבנה מכסה ואין לו עדים וכו' ויש להבין למה תעיד להבנה ולא שאר כוכבים וגם מה בכך שהיא מכוסה וכו' אבל ידוע מה שאז"ל (סוכה מט.) בשביל הרבה עונות המאורות לוקים ואין הכוונה כמו שחשבו רבים שהוא קדרות השמש והירח, שחושבים אותו הזמן ורגע ומקומו לפי מהלך וטיב סבובם כי זה באמת לפי חשבון, ואינו באמת לקוי המאורות, כי אם יעשה אדם מחיצה בפני נר שלא יבהיק אור, וכי זה לקוי לנר, הלא הנר דולק כדרכו, רק המניעה מהמקבל שמסך מבדיל בינותם, וכן הדבר בלקוי חמה ולבנה כי אין העדר אור במאורות ההמה, רק הירח או צל הארץ מפסיק במאורות ההמה שלא אפשר ליושבי הארץ להנות מאורם, ואין זה לקוי המאורות אבל לקוי אורות האמתי הוא שיש במאורות ההם העדר אור ומעוט כח פעולתם, וכמו שמצינו לפעמים כתמים שחורים וכדומה בשמש ובירח ואותו מקום הוא אור נעדר וזה אינו תלוי בחשבון וסיבה וטעם לדעת איך ואימת יהיה, רק אצבע אלקים הוא לפרקים, וזהו לקוי המאורות שדברו בו חז"ל, וזהו שבא בעון יושבי הארץ כמו שכתבו חז"ל באריכות וכו'.
וראיתי דברים בזה גם בספר נחמד ונעים סי' רצ"ז.


עוגן
הודעות: 16
הצטרף: 03 אוגוסט 2019, 23:52
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ליקוי ירח סימן רע. והרי יודעים מתי זה יבוא ואפי' לעוד כמה שנים?

שליחה על ידי עוגן » 13 יולי 2020, 22:15

כרם כתב:
13 יולי 2020, 12:05
בספר חסידים מהדורת אוצר הפוסקים (חדש) סי' ס"ו, בליקוט מספר יעלזו חסידים כתוב בשמו:
אבל אין זה לקות הל בנה מה שקורין העולם, שנודע מקודם ונכתב בלוח שצריך שיבוא כן אפילו בדור שכולו זכאי לפי חשבון המולדות וכדומה, אבל לקות הלבנה הוא דבר מחודש, אשר האלדים עשה שיראו מלפניו ומראה סימן רע, דבר שאינו נודע מקודם, אלא לפי מעשה הדור ההוא נראין כמו כתמים שחורות בלבנה.
ובמקורות והארות שם כתב בשם יערות דבש (ח"ב דרוש י' לכ"ה אלול) וז"ל, ואמרו במדרש (זהר ח"ג ער"ה) כי השטן בקש לקטרג על ישראל אמר הקב"ה הבא עדים בקש להביא הלבנה והלבנה מכסה ואין לו עדים וכו' ויש להבין למה תעיד להבנה ולא שאר כוכבים וגם מה בכך שהיא מכוסה וכו' אבל ידוע מה שאז"ל (סוכה מט.) בשביל הרבה עונות המאורות לוקים ואין הכוונה כמו שחשבו רבים שהוא קדרות השמש והירח, שחושבים אותו הזמן ורגע ומקומו לפי מהלך וטיב סבובם כי זה באמת לפי חשבון, ואינו באמת לקוי המאורות, כי אם יעשה אדם מחיצה בפני נר שלא יבהיק אור, וכי זה לקוי לנר, הלא הנר דולק כדרכו, רק המניעה מהמקבל שמסך מבדיל בינותם, וכן הדבר בלקוי חמה ולבנה כי אין העדר אור במאורות ההמה, רק הירח או צל הארץ מפסיק במאורות ההמה שלא אפשר ליושבי הארץ להנות מאורם, ואין זה לקוי המאורות אבל לקוי אורות האמתי הוא שיש במאורות ההם העדר אור ומעוט כח פעולתם, וכמו שמצינו לפעמים כתמים שחורים וכדומה בשמש ובירח ואותו מקום הוא אור נעדר וזה אינו תלוי בחשבון וסיבה וטעם לדעת איך ואימת יהיה, רק אצבע אלקים הוא לפרקים, וזהו לקוי המאורות שדברו בו חז"ל, וזהו שבא בעון יושבי הארץ כמו שכתבו חז"ל באריכות וכו'.
וראיתי דברים בזה גם בספר נחמד ונעים סי' רצ"ז.

אז ליקוי לבנה שהוא סימן רע, בכלל לא מדובר על מה שאנחנו קוראים ליקוי לבנה?!

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] | 4 אורחים