חלק אלוה ממעל - פירוש הדברים

נושאים שונים

איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 12 פברואר 2020, 10:54

בשמחה זה רעיון טוב
לגבי הרמח''ל אני זוכר מקור אחד חלק ג' סעיפים א,ב,ג,ד, זה שני עמודים בערך בדרך ה' ספר מצוי מאוד , מלבד ראתי בחוקר ומקובל לא זוכר כרגע ובעוד מקומות

הנפש החיים מדבר על זה בשער ג'
תוך כדי רווחא שמעתא והעתיק לך את דיברי רבי אלי' ווינטרוב
בספר נפש אליהו -(עמוד קע) ''וזה עומק הפירוש בדיברי הנפה'ח דמה שישראל פועלים במעשיהם הוא משום שנישמותיהן הם ''חלק הוי'ה עמו'' היינו שנשמותיהן של ישראל הם הפנימיים ביותר של כל מה ש-נברא-בעולם ולכן יכולים להיות -דוגמא- של המהלך הפנימי למעלה מפני גדר היותם בנים וכו.. הדברים עמוקים ואין לנו מושג והבנה בדברים אלו ויש להזהר בזה מאוד מסטיה ח''ו
עד כאן לשונו - וזה בדיוק מה שהתכוונתי להזהר מסטייה בפרט שאומרים המשפט הזה לכל בר בי רב שאינו מבין מימינו ומשמאלו
ומגיע לקיצוץ בנטיעות

הבן איש חי ברב פעלים חלק סוד לישרים כמה שאלות בענין והמסתעף

בלשם אנני זוכר בדיוק היכן אשתדל למצוא בלנ'ד

לסיכום האשכול חברים כולנו מאמינים ברוך ה' באחדותו יתברך
בדברים האלה אין עדות חוגים וכו.. כולם שווים
גם בהגדרת הנשמה אין שום מחלוקת ה' ברא את הנשמה ומה שהיא היא אין לנו השגה ברוחניות ברמה כזו להבין

יש (אולי?) 2 צורות של הסברים איך להגדיראת אותו הדבר
אבל וודאי שהבורא אחד והנשמה דבר נפרד
דבוקה בו משתלשלת מרום המעלות ויפח באפיו וכו.. כל אחד יגדיר

המטרה באשכול הייתה להוציא מהטעות של המון העם שאינם יודעי ספר ולא בקיאים בלשון המקובלים וכאשר שומעים דברים כאלה מגיעים לטעויות הגובלות בכפירה

(אני אישית לא מחזיק מעצמי בקי בקבלה וגם בפשט הלוואי ונזכה אבל בקיא בלשונות המקובלים ויודע שדיבריהם נאמרים באופן שדורש הרבה מאוד הבנה והבנה עמוקה ולא שיטחית ואינם כלל כפשוטם חלילה)

תבורכו משמיים על הדיון הפורה אני חושב שהשגנו כן משהו לפחות אצלי זה חידד כמה נקודות ודברים


משבט הכהונא
הודעות: 254
הצטרף: 06 ספטמבר 2019, 00:26
נתן תודה: 75 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי משבט הכהונא » 12 פברואר 2020, 11:35

כלפי ליא כתב:
11 פברואר 2020, 20:01
משבט הכהונא כתב:
11 פברואר 2020, 19:40
שאר לעמו כתב:
10 פברואר 2020, 20:05
ודאי שאין הכוונה בפשוטו ממש - חלילה. וא"צ לפנים
מחשב כתב:
11 פברואר 2020, 05:56
תעיינו בספר נשמת שבתי הלוי לבעל שפע טל, בו מאריך לבאר כוונתו במה שכ' שהנשמה היא חלק אלוק ממעל ממש, ומאריך לבטל הדעות שהבינו דבריו כפשטם. וכן אצל חב"ד ביארו בכמה מקומות שאין הכוונה כפשוטו אלא בדמיון מה וכו'.
מאוד מעניין אם תביאו ראיות וסימוכין לכך
גם יש לחלק בין צלם אלו-ים שקאי ג"כ על גוים מנשמה שהוא נשמת אלו-ה ממעל ממש שהוא רק אצל האיש הישראלי אך הדבר פשוט הוא שהוא אחד מחידושי תורת החסידות כי הנה מלא כל הארץ כבודו ואתה השם קודם שנברא ואחר שנברא בלא שום שינו וצמצום רק בהסתרה לבד דהיינו שאליבא דאמת מלא כל הארץ כבודו כפשוטו ממש כמו קודם שנברא העולם רק איך יתאפשר לאדם להתדבק עם קונו דהיינו לגלות ההסתרה שהוא תחלית ההסתרה (דהיינו שבלא ההסתרה לא היה שייך לנברא שיסבול זאת רק מעט מעט יוכל להבינו כדרך דארבעים שנין קאים איניש אדעתיה דרביה) ע"י הנשמה שאצלה אין שום הסתרה וכל רצונה הוא רק להשלים רצונו יתב"ש וכשהאדם שיש לו נשמה לומד התורה (כמובן לשמה לשם נותן התורה) יוכל לעט לעט לגלות מן ההסתרה ומטעם המובן קצרתי.
הוא עצמו מבהיר שם עשר פעמים שהוא לא חוזר בו מאות אחת ממה שכתב בשפע טל וממה שהביא מהרמ"ק, רק שח"ו הוא מעולם לא התכוון שזה חלק מהא"ס שאין מחשבה תפיסה ביה כלל, אלא הכל בבחינת הספירות. כדאי לעיין בלשונות החזקים שלו, אבל כמובן שזה רק למי שמבין על מה מדובר, ולא מצפצף כציפור בעלמא.
לא הבנת כלל מה שכתבתי ואם אתה רוצה אסביר לך לפי מה שרצית הנה יש נשמות שנולדו מייחוד זו"ן (ויש נשמות שנולדו מיחוד או"א) והוא מפורש בספרי המקובלים וכו' והיא שייכת לעולם האצילות (שנקרא נאצל ולא נברא שע"י נבראו העולמות) אם כי יש בה עשר ספירות אבל חלק העליון שבו עניינה לעשות רצון קונו כפשוטו ולא לדביקות ותענוגים רוחניים וכענין שנאמר לכבודי עשיתי בראתי אף יצרתי וזה לכאורה אף לבעלי הקבלה אבל מספרי החסידות שאצטט כמה מזה מבואר שאכן יש בה גילוי הא"ס כפשוטו (הנקרא ניצוץ בורא -רצון עליון שכפי הנשמע הוא לכאורה מא"ק) והוא ע"ד המדובר בספרי החסידות שיש אורות וכלים ולפי בחינה זו צ"ל אין סוף שבכלים דהיינו גילוי אור א"ס וכל עצם שאתה תופס במקצתו אתה תופס בכולו אם כי יש בזה מחוסר הבנה (ואולי נאמר שחלק ההויות המרומז בעשר ספירות שלהם בנקודות הוא החלק הזה וקוב"ה לא איתרמיז בשום אות וקוץ ועדיין צ"ע אבל כך למדו גדולי החסידות) ובספרי חסידות כמעט ולא דברו כמעט מהע"ס ונרנח"י (אם כי עיין בפ"ג מהתניא וצ"ע שם לבאר הענין שתורה ומצות הוא במדרגה יותר גדולה דהיינו שנשמה הוא מעולם האצילות וניצוץ מא"ק משא"כ התורה הק' היא חכמתו ויש עדיין מה לבאר בדבר) עד כ"כ שלמדו בענין התשובה שיתמרמר על נפשו האלו-הית שהוא בגלות גם בבחינת הצדיק שהוא בטל לנשמה ומכיון שכן יכול להרגיש מה שהנשמה מרגשת  והדברים ארוכים.
ואצטט כמה מהם תורת המגיד פרשת ויגש כי הנשמה היא חלק אלוה ממעל, והיא אבר מאיברי השכינה 
תורת המגיד פרשת עקב כי אורייתא וקב"ה חד היא, אלא שהקב"ה מלובש בתורה, ואם מוציא התיבה בכל כחו, אז גם כוחו מלובש בהתיבה שהיא אורייתא, וכוחו היא הנשמה המתפשטת בכל הגוף, והנשמה היא חלק אלוה ממעל, ובזה הוא דביקות גמורה החלק לשרשו, כי נשמת הצדיקים הם איברי השכינה כביכול, וזהו יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, וזהו את ה' אלהיך, רצה לומר עם שם הוי"ה שהוא קב"ה, יהיה אלהיך כוחך, שהיא שכינתיה.
תורת המגיד  פרשת כי-תצא שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך [כב, ז]. אמרו רז"ל (שבת לא א) ההוא גיורא דאמר גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כשאני עומד על רגל אחת, דהאדם הוא חלק אלוה ממעל, ובאין סוף לא שייך חלק, דהקב"ה ממלא כל עלמין.
תולדות יעקב יוסף שלח. והצורה שהוא חלק אלוה ממעל הנקרא אין כנודע, 
אור המאיר פרשת לך. כי נשמתן של ישראל היא חלק אלוה ממעל, והוא יתברך בודאי למעלה מהטבע
תניא ליקוטי אמרים פרק ב. ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי וכמ"ש בזוהר מאן דנפח מתוכיה נפח פי' מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח: 
שפת אמת  פרשת ויצא כי באמת האדם עצמו הוא הסולם ויש בו פנימיות הנשמה חלק אלוה ממעל רמז לבחי' וה' נצב עליו כנ"ל:


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 12 פברואר 2020, 12:54

עוד פעם אתה חוזר לאותם דברים מדבר על מושגים שהם עצמם משלים גם זו'ן גם או'א מבין דברים בצורה שיטחית
שאתה רוצה להגיד למישהו חלק אלוהה
תסביר לו מה פירוש ספירות ולמה נצרכו ?מה פירוש אין סוף? מה הכוונה שהאין סוף מתלבש בספירות ? מהו זיווגי המידות ?
עדיין אנחנו בנמשלים עכשיו תסביר לו את המשל
שנבין את כל זה נדבר (וגם אז תחזור להבנה הפשוטה שהבורא והנשמה הם שני דברים נפרדים)

כרגע כל עוד אנחנו לא מבינים את הגדרים ומדברים כפי ההבנה הבסיסית
הבורא הוא אחד
הנשמה היא דבר אחר
דבוקה בבורא .. דומה לבורא בערך מסוים.. קשורה לבורא.. חפצה בבורא .. וכו...
אבל בשום פנים ואופן לא הבורא עצמו.
והדברים מוסכמים לכל בר בי רב והם מיסודות האמונה


שמעיה
הודעות: 1937
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 587 פעמים
קיבל תודה: 551 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי שמעיה » 12 פברואר 2020, 14:23

אמת מארץ תצמח כתב:
10 פברואר 2020, 19:34
נושא זה הוא בכלל "ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו"
וכשעסקו בזה בצורה עממית הגיעו לע"ז,
(עי' ערך ממוצע המחבר, שהוא ע"ז גמורה)

לשיטתך, כמובן.
(כל מה שאתה אומר נכון, אבל חשוב לסייג ולהגביל. כי מעולם לא באו כל עם ישראל בברית עמך ו/או עם רבותיך להתחייב לנהוג דווקא כפי הבנתם בתורה.


שמעיה
הודעות: 1937
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 587 פעמים
קיבל תודה: 551 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי שמעיה » 12 פברואר 2020, 14:27

איש קטן כתב:
11 פברואר 2020, 01:52
אכן יש הרבה דברים שאני לא מבין אבל גם זה הבנה מסוימת להבין שאת זה אני לא מבין
ובפרט בנושא המדובר לנגד עיני שיטה מחודשת שאם אני יסביר אותה כפשוטה אני עלול להיות כופר בעיקר ולדידי לא עלול אלא כפירה ממש
אז עדיף להגיד שאת השיטה הזו אני אכן לא מבין כי זה האמת
ולהישאר עם ההבנה של הנפש החיים הלשם והבא'ח
מה חסר לי בזה ?

חוץ מזה מהיכרותי הקטנה עם סיפרי הקבלה הלשון שלהם היא לא השפה שלנו
כמו בלשם יחוד שמי שלא מבין מהוא קב'ה ושכינתיא עלול לחשוב שיש שתי רשויות חלילה וחס
בזמן שמדובר על שתי הנהגות ומנהיג אחד
ולכן היו שהתנגדו לזה
צריך לדעת שהאלוה עצמו הוא אחד באחדות גמורה ללא חיבור ללא פירוד ואין לו שום דימיון ושום הגדרה
המעט שאנו יכולים להשיג הוא הצורה שבה בחר ברצונו להתגלות לנו
וזה דבר שפשוט לכל בר בי רב
באמת התאפקתי עד עתה. אבל אני לא יכול להבין איך אדם שמצהיר על אי הבנתו בעניינים הנידונים יודע לקבוע בביטחון מלא כל כך מה פשוט לכל בר בי רב ומה לא. הנה כאן בפורום יש לך מדגם קטן של כלל בני בי רב, ויש מהם - למרבה הפלא - שסוברים אחרת ממך!
 


ספר וסופר
הודעות: 987
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי ספר וסופר » 12 פברואר 2020, 15:26

איש קטן כתב:
12 פברואר 2020, 10:54
קיצוץ בנטיעות

קיצוץ בנטיעות זה בדיוק לומר על 'חלק אלוה ממעל' שהוא לא, או להוריד במשהו מהמשמעות האמתית שלו.
[ובמילים אלו כתוב כידוע את כל הסוד - 'נטיעות', וכמו שנטיעות נטועים בקרקע ויוצאים חוצה, כך 'שורש' נשמות כלל ישראל בשכינת עוזו, 'כנסת ישראל', והנשמות עצמם בעולם הבריאה כידוע לכולם, וידוע מה שחילקו בזה רבותינו כל עולם ועולם, ואין לך עולם עד עולם העשיה שאין היחידה עכ"פ אלוקות, וכמו שמאריך הגר"א בליקוטים, וכל ספר הקדו"ש של הלשם בנוי על זה].

ולא כיוונתי את דבריי למי שמצהיר שכל מה שמעניין אותו בסוגיא הוא שלא ידרשו את זה להמון העם, כבודו במקומו מונח להחליט האם משתגעים מזה או לא, והאם באמת כך הם תופסים את הדברים.

עיקר כוונתי, על מי שמכיר קצת ויודע את מעלת נשמת ישראל כפי שבאו כאן בכתובים, ועל זה הוא בא לדון, והיה משמע מדבריהם שהבינו שמשום מה גדולי עולם שהיו מצד המתנגד לא ידעו מזה חלילה וחס, וכי היה להם תפיסה שונה 'בבנים אתם לה' א'', חלילה וחס לא תהא כזאת בישראל, והפסוק צווח ואומר 'על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה', וכלל ישראל דרשו לדעת 'היש הוי"ה בקרבנו אם אין', והכל יודעים שהקב"ה 'לבם של ישראל'.

ובזה רמזתי מעט על קצה המזלג, מה שבאו בדבריהם בארוכה, ולאו דידהו הן, אלא מלא מכל הספרים העוסקים בפנימיות התורה, שזה כל עסקנו וזה מעלתנו, אשרנו מה טוב חלקנו, חלק הוי"ה עמו, ומי שלומד את הכל בלי זה, הרי החזיר אותנו לעולם התוהו, והרי הוא כפי שלמד שבת ועירובין בלי לדעת פירוש ר"ת - רה"י ורה"ר.

וככלל, יש לחסידות הגזמה כללית במה שהיא כוללת כחידוש של החסידות [והם רגילים לקרוא כמעט לכל ענין 'קבלה' - 'חסידות', וכמו שתשמע הרבה מהם אומרים על דברי קבלה - 'וע"פ חסידות הכוונה היא .. וכו''. ואולי זה בגלל החינוך להפוך כל ענין בתורה לעבודה ולענין נפשי, אבל צריך להיזהר לא להגזים ולטעות ביסודי הדברים] .

- - -
רק עוד הערה אחת קטנה: נא לא לחשוב שניתן לדבר על ענינים דקים כאלו, ולומר: 'אני לא בא לומר מה כן - כי בזה אני לא מבין - אלא רק במה לא'.

כי בתורה ה-'לא' מגדיר את הכן, וגם ההו"א תורה, וכאשר אתה מדבר 'לא' שלא מתוך התורה, אתה בודאי מערב הן ולאו. ובענינים דקים כאלו, ודאי וודאי, כשכל נטיה לכאן - היא 'קיצוץ בנטיעות', ונטיה לצד השני זה 'כפירה בעיקר' [ולא כמו שהיה משמע, שמשנה טעות לכאן, ולא משנה טעות לכאן - חלילה!!].
וכבר הזהירו אותנו 'מאן דאפריש בהו כמאן דאפריש בך'.

ודי בזה למבין, כי זר לי להאריך בזה יתר על המידה על מרומי קרת.


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 12 פברואר 2020, 17:59

ממש דברים בטלים רוב ככל משתמשי הפורום מסכימים למה שכתוב בפתיחת האשכול

להביא ראיות מפסוקים שהנשמה היא חלק מה'
'היש ה' בקרבנו אם אין ' ?
ממש בדיחה ודמגוגיה בגרוש
הרמח'ל הבן איש חי ,נפש החיים, הגרא ועוד .. לא ידעו את ה'ראיות'
האמת שלא האמנתי שיש אנשים שמאמינים בהבל כזה גם בתוך הציבור שלנו ולוקחים בצורה שיטחית דברים העומדים ברומו של עולם

לגבי מבין או לא מבין האר'י אמר שכל דיברי הקבלה הם משל ומכל תלמידיו היחיד שהבין הנמשל הוא רבי חיים ויטאל

הבן איש חי שר בית הזוהר בתשובה הראשונה בר פעלים חלק סוד לישרים מסביר לאחד 'שלמד עץ חיים 10 פעמיים' שהוא עדין אפילו לא התחיל ולא נקרא מבין
והבן איש חי כותב על עצמו אני נקרא מבין כי אני מבין שאני חא מבין וגם זה הבנה

אני הקטן בקושי את זה מבין שאני לא מבין
טוב בילבלתי אותך .. לא נורא

רצונך לדעת האמת צאי לך בעיקבי הצאן פוק חזי מאי עמה דבר
שאל אברכים בכולל חזון איש אברכים במיר בפורת יוסף
שאל אביך ויגדך שאל את גדולי ישראל הרב קניבסקי
ראשי ישיבות, ת'ח ספרדים כדוגמת הרב מוצפי הרב הלל ועוד


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 12 פברואר 2020, 17:59

ממש דברים בטלים רוב ככל משתמשי הפורום מסכימים למה שכתוב בפתיחת האשכול

להביא ראיות מפסוקים שהנשמה היא חלק מה'
'היש ה' בקרבנו אם אין ' ?
ממש בדיחה ודמגוגיה בגרוש
הרמח'ל הבן איש חי ,נפש החיים, הגרא ועוד .. לא ידעו את ה'ראיות'
האמת שלא האמנתי שיש אנשים שמאמינים בהבל כזה גם בתוך הציבור שלנו ולוקחים בצורה שיטחית דברים העומדים ברומו של עולם

לגבי מבין או לא מבין האר'י אמר שכל דיברי הקבלה הם משל ומכל תלמידיו היחיד שהבין הנמשל הוא רבי חיים ויטאל

הבן איש חי שר בית הזוהר בתשובה הראשונה בר פעלים חלק סוד לישרים מסביר לאחד 'שלמד עץ חיים 10 פעמיים' שהוא עדין אפילו לא התחיל ולא נקרא מבין
והבן איש חי כותב על עצמו אני נקרא מבין כי אני מבין שאני חא מבין וגם זה הבנה

אני הקטן בקושי את זה מבין שאני לא מבין
טוב בילבלתי אותך .. לא נורא

רצונך לדעת האמת צאי לך בעיקבי הצאן פוק חזי מאי עמה דבר
שאל אברכים בכולל חזון איש אברכים במיר בפורת יוסף
שאל אביך ויגדך שאל את גדולי ישראל הרב קניבסקי
ראשי ישיבות, ת'ח ספרדים כדוגמת הרב מוצפי הרב הלל ועוד


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 12 פברואר 2020, 18:12

עוד משהו קטן דיברתי על זה עם אברך תח
אז הוא צחק..
ואמר לי אם הנשמה היא אתה אז איך היא חלק מה'
ואם היא חלק מה' אז היא לא אתה
ואיך בכלל שיך לומר על משהו שהוא חלק מה' ???

פשוט מזדעזע מעצם המחשבה
תעשו לעצמכם טובה ובענינים כאלה תשאלו תלמידי חכמים אמיתיים שקבלתם קבלה

כי אם אני טועה אז טעיתי אבל אם אתם טועים בסברא שלכם
אתם בבעיה בעיקרי האמונה


קדמא ואזלא
הודעות: 706
הצטרף: 23 ינואר 2020, 14:59
נתן תודה: 211 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי קדמא ואזלא » 12 פברואר 2020, 18:14

..


כלפי ליא
הודעות: 1508
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 161 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי כלפי ליא » 12 פברואר 2020, 19:24

איש קטן כתב:
12 פברואר 2020, 17:59
ממש דברים בטלים רוב ככל משתמשי הפורום מסכימים למה שכתוב בפתיחת האשכול

להביא ראיות מפסוקים שהנשמה היא חלק מה'
'היש ה' בקרבנו אם אין ' ?
ממש בדיחה ודמגוגיה בגרוש
הרמח'ל הבן איש חי ,נפש החיים, הגרא ועוד .. לא ידעו את ה'ראיות'
האמת שלא האמנתי שיש אנשים שמאמינים בהבל כזה גם בתוך הציבור שלנו ולוקחים בצורה שיטחית דברים העומדים ברומו של עולם

לגבי מבין או לא מבין האר'י אמר שכל דיברי הקבלה הם משל ומכל תלמידיו היחיד שהבין הנמשל הוא רבי חיים ויטאל

הבן איש חי שר בית הזוהר בתשובה הראשונה בר פעלים חלק סוד לישרים מסביר לאחד 'שלמד עץ חיים 10 פעמיים' שהוא עדין אפילו לא התחיל ולא נקרא מבין
והבן איש חי כותב על עצמו אני נקרא מבין כי אני מבין שאני חא מבין וגם זה הבנה

אני הקטן בקושי את זה מבין שאני לא מבין
טוב בילבלתי אותך .. לא נורא

רצונך לדעת האמת צאי לך בעיקבי הצאן פוק חזי מאי עמה דבר
שאל אברכים בכולל חזון איש אברכים במיר בפורת יוסף
שאל אביך ויגדך שאל את גדולי ישראל הרב קניבסקי
ראשי ישיבות, ת'ח ספרדים כדוגמת הרב מוצפי הרב הלל ועודרק תסביר למה אתה מתעקש לדבר בדברים שכל אחד רואה שאתה לא מבין בהם מספיק, גם בלא הודאותיך בנושא.

מה הקשר רוב משתתפי הפורום לנידון כזה?

לומר על ראיות מפסוקים שזה דמגוגיה בגרוש, זה עיוות של ממש. הראיות הללו לא המציא כבוד @ספר וסופר הם פסוקים שהמקובלים מביאים אותם כדי להסביר את מציאות האלוקות בתוככי כל בר ישראל.
שאתה אומר שמות של רבנים בלי להבין מה הם באמת אמרו, זה שימוש דמגוגי.

ובכן, גם בהודעת פתיחת האשכול טעית, וגם כעת אתה טועה, כיון שבספרות הקבלה לענפיה השונים מבואר לא כדבריך. 


כלפי ליא
הודעות: 1508
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 161 פעמים
קיבל תודה: 554 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי כלפי ליא » 12 פברואר 2020, 19:25

אלף זעירא כתב:
12 פברואר 2020, 09:35
כלפי ליא כתב:
11 פברואר 2020, 19:56
אנצל את המקום להביא דברים מבהילים בזה שכתב הזרע קודש מראפשיץ,
היכן הקטע?
פרשת תולדות
 


אלי מאירי
הודעות: 252
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי אלי מאירי » 12 פברואר 2020, 19:32

למה אי אפשר פשוט לומר:
1)קודם כל אנחנו לא מדברים על הא"ס כלל, אלא רק על הנהגתו שבחר להנהיג בדרך מוגבלת כלשהי.
2)אנחנו לא מדברים על הנר"נ הפרטיים של בני האדם, אלא על הנשמה הכוללת.

הגר"א בהיכלות אומר שגם בנפרדים, יש חב"ד אלוקי. (לפחות בחלקם, לא לפניי כרגע)

ואם כן במילים פשוטות:
לא חלק הנשמה "הבוחר" הוא אלוקי, אלא לכל אחד יש שורש רוחני שממנו ניזון ודרכו הוא מתקדש.


שמעיה
הודעות: 1937
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 587 פעמים
קיבל תודה: 551 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי שמעיה » 13 פברואר 2020, 08:11

איש קטן כתב:
12 פברואר 2020, 18:12
עוד משהו קטן דיברתי על זה עם אברך תח
אז הוא צחק..
ואמר לי אם הנשמה היא אתה אז איך היא חלק מה'
ואם היא חלק מה' אז היא לא אתה
ואיך בכלל שיך לומר על משהו שהוא חלק מה' ???

פשוט מזדעזע מעצם המחשבה
תעשו לעצמכם טובה ובענינים כאלה תשאלו תלמידי חכמים אמיתיים שקבלתם קבלה

כי אם אני טועה אז טעיתי אבל אם אתם טועים בסברא שלכם
אתם בבעיה בעיקרי האמונה
למה התלמיד חכם ההוא הצוחק ומגחך מוסמך יותר מתלמידי חכמים שבפורום? למה אתה חושב שאברך תלמיד חכם יכול בסברה למדנית להפריך את דעות גדולי המקובלים שבכל הדורות, אפילו בלא להתייחס לדבריהם, ואולי בלי להיות מודע אליהם?
נמצאים אתך כאן, אנשים מורמים מעם. שכל הקורא את הודעותיהם באשכול זה נמלא הערכה והערצה למידת ידיעותיהם בתורה ובקבלה (לדוגמה בעלמא הרב @כלפי ליא והרב @ספר וסופר. מי שמך להכריע שאין הם תלמידי חכמים אמיתיים שקבלו קבלה?
 


משבט הכהונא
הודעות: 254
הצטרף: 06 ספטמבר 2019, 00:26
נתן תודה: 75 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי משבט הכהונא » 13 פברואר 2020, 12:24

ספר וסופר כתב:
12 פברואר 2020, 15:26
וככלל, יש לחסידות הגזמה כללית במה שהיא כוללת כחידוש של החסידות [והם רגילים לקרוא כמעט לכל ענין 'קבלה' - 'חסידות', וכמו שתשמע הרבה מהם אומרים על דברי קבלה - 'וע"פ חסידות הכוונה היא .. וכו''. ואולי זה בגלל החינוך להפוך כל ענין בתורה לעבודה ולענין נפשי, אבל צריך להיזהר לא להגזים ולטעות ביסודי הדברים] .
אולי תביא סימוכין לכך נראה שאתה הוא המגזים ומום שבך וכו'
איש קטן כתב:
12 פברואר 2020, 18:12
עוד משהו קטן דיברתי על זה עם אברך תח
אז הוא צחק..
ואמר לי אם הנשמה היא אתה אז איך היא חלק מה'
ואם היא חלק מה' אז היא לא אתה
ואיך בכלל שיך לומר על משהו שהוא חלק מה' ???
פשוט מזדעזע מעצם המחשבה
תעשו לעצמכם טובה ובענינים כאלה תשאלו תלמידי חכמים אמיתיים שקבלתם קבלה
כי אם אני טועה אז טעיתי אבל אם אתם טועים בסברא שלכם
אתם בבעיה בעיקרי האמונה
חזרה למעלה
אל תחשוב שאם אתה לךא יודע וחושב להיפך אין זה טעות בעיקרי האמונה שנשמה שנתת בי טהורה היא א"א להיות שמצד אחד זה נקרא טעות וצד השני כפירה אין כזה דבר. גם גדולי החסידות היו תלמידי חכמים אמיתים גם יש מגדולי המקובלים וגדולי בעלי המוסר בעיקר מבית קעלעם שאחזו בשיטה זו.
גם במחילה מרום מעלת כבוד תורת האברך הצעיר שצחק אני רוצה להגיד לו שאין כזה דבר אני ואתה כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו אם אתה רוצה לעשות רצונו יתב"ש אין אני אלא הוא וכל הענין הוא רק לעשות רצונו לשמה שלא על מנת לקבל שכר אלא עושה אמת מפני שהוא אמת והכונה אפילו שלא יהא לא השגה ידיעה ודביקות אלא כי כך עלה במחשבתו והדברים ארוכים. פשוט מזעזע שאברך תלמיד חכם חושב מחשבה כזו.


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 13 פברואר 2020, 16:22

טוב הבנתי יש פה מישהו כנראה עם כמה שמות
מה לעשות שרובא דעלמא ת'ח שיושבים בכוללים מיום ועד לילה
לא בפורומים כמוני


ידוע שחב'ד עושים מזה עסק והגיעו מזה לאן שהגיעו רואים את השגעונות...
לקחו את בעל התניא ומלמדים אותו כל אחד שיושב בהתוועדות ושותה וודקה עם ביסלי ובמבה מדברים כל היום על אלוקות ועל שטויות כאלה

תרשמו כמה הודעות שתרצו הציבור לא טיפש הנשמה היא בריאה טהורה זכה נעלה דבוקה בבורא ובדום פנים לא חלק ממנו

כל ההתחכמות שלכם זה להראות כוויכול אתם בחב'ד וכדומה מבינים יותר וצדיקים יותר וע'י שתגידו סברות כוויכול מרעישות ומשונות תראו יותר צדיקים
וכל המשוגע מחברו מפורסם מחברו...

תמשיכו להאמין במה שתירצו אל תלעיטו את הציבור התמים בשגעונות שלכם


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 13 פברואר 2020, 16:30

נמחקו המילים
אז הכוונה שת'ח אמיתיים שיושבים יומם ולילה ועוסקים בתורה לא מחזיקים מזה גם מקובלים לא סוברים כך
המצא של כל מיני משובשים בדור שלנו
שלומדים ספרים עמוקים כמו תניא בצורה שיטחית

בשום ישיבה לא מחנכים ככה שום תלמיד חכם אמיתי לא חושב ככה
אז מה אתם חכמים יותר מכל העולם ?
הם בישיבות ובכוללים לא יודעים מה שאתם יודעים בפורום ?

אנחנו חונכנו לשמוע בכל גדולי ישראל וללכת לאורם ההמצאה הזו היא חידוש גדול ומשונה
שנשמע את זה מגדולי הדור בצורה מפורשת נקבל
לא על סמך כל מיני ציטוטים שאפשר לפרש במיליון דרכים


שמעיה
הודעות: 1937
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 587 פעמים
קיבל תודה: 551 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי שמעיה » 13 פברואר 2020, 16:59

הייתי מגדיר אותך כחצוף, בסוד האחד בא לגור וישפוט שפוט. אבל זה לא לפי הכללים.


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 13 פברואר 2020, 17:05

תגדיר מה שאתה רוצה
דרך אגב
'האחד בא לגור' אמרו אנשי סדום


שניאור
הודעות: 1041
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 772 פעמים
קיבל תודה: 351 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי שניאור » 13 פברואר 2020, 18:10

שמעיה כתב:
13 פברואר 2020, 16:59
הייתי מגדיר אותך כחצוף, בסוד האחד בא לגור וישפוט שפוט. אבל זה לא לפי הכללים.

למה זה לא לפי הכללים?
כל מי שנמצא כאן בפורום יותר מחצי שנה יודע שכלפי לייא, ספר וסופר, שמעיה, אינם שייכים זה לזה בכלל, וגם אינם שייכים לחב"ד בשום צורה שהיא.
ואם בא מישהו וכותב על כל מי שחולק עמו שזה אותו בן אדם ושזה חב"ד, הוא אולי לא חצוף אלא טיפש, כי לך תבדוק את ההיסטוריה כאן בפורום קודם שתחליט מי שייך למה.


ספר וסופר
הודעות: 987
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי ספר וסופר » 13 פברואר 2020, 18:47

משבט הכהונא כתב:
13 פברואר 2020, 12:24
ספר וסופר כתב:
12 פברואר 2020, 15:26
וככלל, יש לחסידות הגזמה כללית במה שהיא כוללת כחידוש של החסידות [והם רגילים לקרוא כמעט לכל ענין 'קבלה' - 'חסידות', וכמו שתשמע הרבה מהם אומרים על דברי קבלה - 'וע"פ חסידות הכוונה היא .. וכו''. ואולי זה בגלל החינוך להפוך כל ענין בתורה לעבודה ולענין נפשי, אבל צריך להיזהר לא להגזים ולטעות ביסודי הדברים] .
אולי תביא סימוכין לכך נראה שאתה הוא המגזים ומום שבך וכו'

קשה להביא סימוכין לסגנון התנהגות/תרבות, ובתוך עמי אנכי יושבת.

כמובן, לא כיוונתי לספרי חסידות, אלא לשיח החסידי, וכך היא המציאות, שאינספור פעמים קרה לי שאמרו לי שע"פ חסידות זה כך וכך, [דוגמא שזכורה לי כעת שאמרו לי שע"פ חסידות - ב"ש הם בגבורה, וב"ה הם חסדים.., ועוד בסגנון הזה]. מה זה קשור לחסידות??

המילה הגזמה אולי לא הייתה במקום, וכבר לימדתי זכות שיתכן שיש כאן הנהגה של 'לכתחילה', כדי להדגיש שהקשר שלנו לאותם דברי תורה פנימיים הם על דרך עבודה, יותר מאשר על דרך השגה. [וזה באמת אחד החידושים הנפלאים של החסידות].

ומי שעוקב אחרי הודעותי בפורום, יודע שאני האחרון שיזלזל בחסידות חלילה וחלילה, אולם אין סיבה למנוע ביקורת עניינית כאשר היא קיימת, ואין בביקורת זו כדי להבאיש את ריחה של החסידות, ומי אני ומה חיי שאעשה כך.

די בזה.


ספר וסופר
הודעות: 987
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי ספר וסופר » 13 פברואר 2020, 19:12

באו ונסכם את האשכול במעשה נחמד שהיה באמת.

כידוע ר' איסר זלמן היה מאוד מקרב בני ישבות ואברכים צעירים, והיה מעודד אותם לבוא לשוחח עימו בלימוד.
ר' איסר זלמן היה מתפלל מנחה גדולה אצלו בבית, והיו בעלי בתים מהשכונה שהיו נכנסים אצלו אז, ליהנות מאורו ולהשתתף בתפילתו.

פעם אחת, לפני מנחה, פנה אחד, בחור חשוב ומבוגר, לדבר עם ר' איסר זלמן על יסוד חיוב הלואה, והאם יתכן שלמ"ד פריעת בע"ח מצוה אין באמת חיוב ממוני להחזיר הלואה וכו'. שמע זאת אחד הבעלי בתים והתחיל לגעור בבחור, 'מה זאת אומרת האם יש חיוב ממוני? לקחת כסף ממישהו - תחזיר!'.

ר' איסר זלמן פנה לסובבים ואמר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים - 'הוא צודק!, כיון שלקחת אתה צריך להחזיר', ושיבח את 'סברת' הבעל בית מאוד.
כל הנוכחים השתממו, איך התייחס בכזאת רצינות לסברא נגד סוגיית הגמרא ואופן לימודה מכל וכל.
אחרי מנחה, חיכה ר' איסר זלמן שיצא אותו 'בעל סברא', ואמר לנוכחים, 'הוא צודק בזה - שלא כל דבר ניתן לומר בפני כל אחד'.

ובזה הוא באמת צודק.


ראשון לציון
הודעות: 247
הצטרף: 23 אפריל 2019, 20:47
קיבל תודה: 76 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי ראשון לציון » 13 פברואר 2020, 19:27

הסיפור באמת יפה. 

המסר שלו הוא, כמובן, שצריך לסגור את הפורום הזה כולו... 

הווי אומר, הפורום לא נועד לאנשים פשוטים כמו בסיפור, אלא ליהודים קצת יותר מעמיקים. 

הבעיה היא רק, שיש ת"ח בתחומים מסויימים, שחושבים שבגלל שהם יודעים כתובות ובבא קמא הם יודעים גם מה קורה בעולמות העליונים. 

ומה נעשה שאין קשר בין הדברים. 

כשם שבעולם ההלכה גופא, אני הקטן נחשב כמבין בכמה תחומים כמו ברכות הנהנין, 'מוקצה' וארבע מינים, אך בנושא 'טריפות' אני בור ועם הארץ. ואם יראו לי ריאה לא אדע איך בכלל מסתכלים עליה. וגם אם יתנו לי לנקר אחוריים של בהמה לא אדע בכלל מאיפוא מתחילים. מה לעשות שמעולם לא למדתי ולא התמחיתי בתחום הזה. 

אז צריך להבין שבהגדרות של ענינים רוחניים דקים כמו נשמות, מלאכים, וספירות עליונות יש בתי מדרש מיוחדים, ולא כל אחד שלמד שני קטעים ברמח"ל יכול לקפוץ ולהחליט החלטות הרי גורל... 


שניאור
הודעות: 1041
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 772 פעמים
קיבל תודה: 351 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי שניאור » 13 פברואר 2020, 19:29

ראשון לציון כתב:
13 פברואר 2020, 19:27
הסיפור באמת יפה. 

המסר שלו הוא, כמובן, שצריך לסגור את הפורום הזה כולו... 

הווי אומר, הפורום לא נועד לאנשים פשוטים כמו בסיפור, אלא ליהודים קצת יותר מעמיקים. 

הבעיה היא רק, שיש ת"ח בתחומים מסויימים, שחושבים שבגלל שהם יודעים כתובות ובבא קמא הם יודעים גם מה קורה בעולמות העליונים. 

ומה נעשה שאין קשר בין הדברים. 

כשם שבעולם ההלכה גופא, אני הקטן נחשב כמבין בכמה תחומים כמו ברכות הנהנין, 'מוקצה' וארבע מינים, אך בנושא 'טריפות' אני בור ועם הארץ. ואם יראו לי ריאה לא אדע איך בכלל מסתכלים עליה. וגם אם יתנו לי לנקר אחוריים של בהמה לא אדע בכלל מאיפוא מתחילים. מה לעשות שמעולם לא למדתי ולא התמחיתי בתחום הזה. 

אז צריך להבין שבהגדרות של ענינים רוחניים דקים כמו נשמות, מלאכים, וספירות עליונות יש בתי מדרש מיוחדים, ולא כל אחד שלמד שני קטעים ברמח"ל יכול לקפוץ ולהחליט החלטות הרי גורל... 

המסר פשוט מאוד, כשמדברים בפורום על קבלה יענו רק אלו שמבינים, וכשמדברים על הלכות טריפות יענו רק אלו שמבינים [אתה למשל לא, וכן אני...], וכן הלאה.
הבעיה נשארת רק באקטואליה ששם כולם מבינים כידוע...


אלימלך
הודעות: 1007
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 126 פעמים
קיבל תודה: 424 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי אלימלך » 13 פברואר 2020, 22:36

אני חושב שכלל אין מקום לעסוק בקבלה בפורום
בכל אופן לתועלת 'המקובלים'.. אני מעלה את דבריו של 'השפע טל' בספר נשמת שבתי הלוי בו הוא מבאר מה בדיוק היתה כונתו באומרו
שהנשמה היא חלק אלוק ממש, וכן קובץ בדעת אדמור"י חב"ד בנושא
נשמת שבתי הלוי.PDF
חסידות מבוארת.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 14 פברואר 2020, 00:29

חברים יקרים אני לצערי לא יכול לפתוח את הקובץ אין לי וורד ולא מבין בזה כ'כ לעניננו

בא נאמר את האמת ולמה פתחתי את הנושא בבקשה לא לקחת אישי להעלב/להפגע/לכעוס מה שקרה מניסיוני

א. אני לא מגדיר את עצמי כת'ח וק'ו לא מקובל למדתי בישיבה כמו כולם ומתעניין בלימוד המעמיק כתבי הרמחל שומר אמונים וכו.. ככה שאני קצת מכיר את הלשונות

ב. לא היתה לי שום כוונה לעסוק בקבלה בפורום כמה שפורום זה מחכים ומכובד זה עדיין לא מקום לקבלה אנחנו לא בקבלה לעם

ג. וזה העיקר אני מוסר שיעורים בכמה מקומות ומידי פעם שומע דברים ומזדעזע כל מיני משובשים למינהם שלא יודעים צורת סוגיא וכו.. מגדלים זקן שמים פרסומות ענק ויאלה פותחים חצר
וכמובן הכנסה קלה
רוב השיבושים שלהם לא נתפסים אצל בני תורה ב'ה
בענין החלק אלוה ממעל לא נכנס כרגע לנושא וסה גם לא היתה כוונתי
מגיעים אנשים תמימים לשיעורים שחושבים שיש להם גוף נפש רוח ועוד קצת מאלוהים בתוך הגוף שהולך איתם לאן שהולכים אפילו מתפללים אליו מידי פעם כי ככה הם שמעו באיזה התוועדות או דרשה עם במבה וביסלי
הדבר הזה זיעזע אותי ואני מאמין שעם זה כולם יסכימו

כל אחד ילמד מרבותיו את דרכם והגדרתם לכל דבר
הכוונה הייתה סה'כ לומר מה שאמרו חז'ל במשנה באבות

'חכמים הזהרו בדיבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמיים מתחלל'
הנקודה שהועלתה באשכול היא רק דוגמא לשיבושים מצויים

יהי רצון שנזכה לקדש שם שמיים
וללכת בדרכי התורה


ספר וסופר
הודעות: 987
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי ספר וסופר » 14 פברואר 2020, 15:31

אכן, לכאורה צודק כל מי שאומר שאין מקום לדברי קבלה בפורום ציבורי.

וזה, הן מצד עדינות דקות ועומק המושג, והן מצד סגנון דברי התורה עצמם, שמה אם בכל דברי תורה נאמר 'חמוקי ירכיך', מה ירך בסתר אף דברי תורה בסתר, כ"ש וכ"ש בסוג דברי תורה שלכתחילה נקראו 'סתרי תורה', ועל זה נאמר 'את צנועים חכמה'.

מלבד, שבאופן כללי, אין מדרך ארץ להתבלט בענינים אלו, וזה רגש פשוט של כל לומד תורה, כ"ש מי שזכה לטעום מעט מהמעט מיערת הדבש, שאמור להיות קטן בעיניו, ולהבין שהיטב שהוא לא מבין כלום, וזה כידוע תכלית הידיעה - שלא נדע, דבש וחלב תחת לשונך.

אולם, ככל ענין בתורה, גם ענין זה תלוי בשיקול, וכאשר ניכר לעין שחוסר ההבנה המינמאלי בתחומים אלו חורג לגמרי מעיקרי הדת, ומעוות את השכל הישר [לא נוגע דוקא לאשכול הזה], אז יש מקום להכנס מעט בדברים סביב הנידון.

ומלבד כל זה, צריך להפנים שאחרי הכל, חלוקת התורה לפרד"ס היא לא כדי להפריד, אלא כדי לאחד, ויש דברים מינימאליים שאמנם הרחבתם וביאורם יסודם בסתרי תורה, אולם גם התפיסה החיצונית הפשוטה אמורה להיות לאורה של פנימיות התורה. ויש סוגיות שאין דרך אחרת לפרש אותם או לתפוס בהם תפיסה בלא חלק זה של התורה, וכלל הענינים היסודיים הקשורים לאמונת ישראל על פני העמים, וזכייתם וקשרם לשם הוי"ה ברוך, הוא אלוקינו ואנחנו עמו וצאן מרעיתו.

והדבר האבסורדי שנגרם מההתחמקות מלעסוק בזה, הוא זה, שיכול אברך ת"ח לדבר על עיקרי האמונה בחשבון מטופש וילדותי, ובמחשבה התחלתית כזאת יאמר 'שאם זה חלק אז אני זה הוא ואני הבורא וכו' וכו''. כאילו אחרי שאסרו לנו ללמוד את פנימיות התורה, שהיא היא התורה שניתנה מסיני העסוקה בעניינים האלוקיים הללו, ממילא ניתן לחשוב שסברת לב כרסית ואומללה היא היא שתקבע מה אמת ומה לא בדבר שהוא הרבה הרבה מעבר לשכל אנוש.

והנה, כל מי שלמד באמת מתלמידי חכמים האמתיים, וקיבל מהם את עיקרי החכמה, יודע נאמנה שאין בתורתנו דבר הנוגד את השכל הפשוט, אולם עם כל זה, עיקר תכלית התורה - ליצור ולברוא בתוכנו כלי השגה מעודנים יותר, להכיל האור הזך האלוהי, הכולל בתוכו מעלה מטה ימין ושמאל פנים ואחור - יחד, ולהבין מתוך זה את הדברים העיקריים ביותר לנו כאומה הישראלית, הקשורה לבוראה בעצם ולא במקרה, וכלולה בו בהחלט מעבר לכל מציאות העולם ומעל ומעבר לעולמות הנבראים הנוצרים והנעשים. ואף על פי שהנשמות הפרטיות של כלל ישראל אצולות מתחת כסא הכבוד, שורש נשמות כלל ישראל יחד הוא הוא מי שנאמר עליו 'ועל דמות הכסא, דמות כמראה אדם עליו מלמעלה. וכדי לדעת את זה לא צריך להעפיל לעד לשער המסתורי של הספר הקדוש 'נפש החיים' - שער ג', כי זה מפורש לעיני כל רואה בתחילת שער א'. 
 


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 15 פברואר 2020, 19:09

שוב פעם אתה חוזר על אותה מנטרה
ובכגון זה נאמר ברוב דברים לא יחדל פשע
וכל המרבה דברים מביא חאט
ועובר על אזהרת רבותינו חכמים הזהרו בדיבריכם

כל הגיבובים שלך לא מסבירים דבר אחד למה לא שמענו את זה מהרב אלישיב הרב עובדיה הרב שך הרב כדורי בבא סאלי
הרב ווינטרוב
אל תביא לי ציטוט מידיברהם שנאמר בדרך משל ומשתמע לשני פנים בלי להבין מה נאמר לפני ואחרי
לא מקובלנו כך מגדולי ישראל בפרט שאלו דברים מעיקרי האמונה

ועדיין עשית צחוק כדרכם של ליצינים ... אבל תשובהלא ענית אל תגיד לי כתוב כך וכך
תסביר איך הנשמה שלי היא חלק מבורא 1 יחיד ומיוחד שאינו מתחלק בשום פנים ואופן
בלי קישקושים הסבר יש לך תגיד אין לך אל תגבב שטיות

חוץ מזה שלשיטתך עקשנותך ההסבר צריך להתקבל על כל אדם בעל מכולת צבעי כובס נהג מונית ובחור בתיכון חילוני שכן הדברים נאמרים לאנשים כאלה ולא רק 'לחכמי הפורום'


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי איש קטן » 15 פברואר 2020, 19:16

ותשדל לקצר בחמש שש שורות לא יותר כי לאנשים שאתם מלעיטים בשטיות האלה דרושים הסברים קצרים וברורי

ולא אם נאמר דאין הכוונה לאור אין סוף וכו..אלא לספירות שמתלבש בהם בעולם האצילות וכו..שגם הם נקראים אלוקות במובן מה וכו.. ואיך הם כשלהבת הקשורה בגחלת (שזה דבר שגדולי המקובלים התקשו בהסברו) ומה משתשלשל מהספירות וכו.. ומה הכוונה משתלשל האם הוא צימצום שלהם או בריאה שנבראת מהם ומהו בכלל נשמה ומדובר הואם מדובר על הנשמה או נשמה לנשמה , חיה או אולי נשמת החיה....

פירוש פשוט לילד תסביר


ספר וסופר
הודעות: 987
הצטרף: 08 ספטמבר 2019, 17:06
נתן תודה: 342 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טעות בהבנה

שליחה על ידי ספר וסופר » 15 פברואר 2020, 23:44

שבוע טוב ומבורך ידידי היקר.
בא נירגע.
קשה מאוד להסביר דברים למי שלא רוצה לקרוא, וכאשר כותבים קצת באריכות הוא מפספס 3/4 מהדברים, ומתמקד בטפל.

לא אמרתי בשום מקום שצריך להסביר כך לילד, ולא לאף אחד אחר.
וגם אין שום צורך לדבר בסגנון הזה עם אנשים פשוטים, וכבר הבאתי מר' איסר זלמן שבענין זה אתה באמת צודק.

אף אתה מראשית דבריך לא נגעת בענין זה בדוקא מצד הסוגיא, אלא מצד הסכנה לדבר כך בפני אנשים רגילים, ובנוגע לזה הצהרתי שאני לא בא להתערב.

תוך כדי הדיבורים, באו כאלה שהביאו מרבותינו ציטוטים הנוגעים לסוגיא זו לעומקה, ובאופן עיקש נצמדו לומר, שדעת רבותינו מנחילי השמועה בצד הנקרא 'מתנגד' לא תופסים כך את הענין.
על זה באתי לומר שחלילה וחס לומר כן, והבאתי לשונות מבוררים שבהם הדבר מתפרש, ואין בהודעת פורום קצרה מקום לפרוש את כל הסוגיא, רק כמה מ"מ והרוצה להחכים ילמד את הדברים משרשם [מה גם שכאשר אני קצת מאריך דורשים ממני לקצר..].

והנה, אם אתה קורא לדברי המקובלים שגם לדעתך סוברים כך - 'שטויות', אין לי מה להתווכח איתך, אולם אם אתה מקבל שהם אמרו כך, אז בשם מה 'להט החרב המתהפכת' שלך, להצהיר שרבותינו האחרים לא אמרו כך, ובלי שום ציטוט, בזמן שאני הבאתי ציטוטים מפורשים המורים לכל בר דעת על כיוונים אלו [כמובן אין שום קשר בין הדיון שלנו, לדיון על האימרות החסידיות 'הכל אלקות', שעל זה היה הפולמוס, ומי שלא מבין דבר פשוט כזה שיתכבד שלא לכתוב בענינים אלו].

והבנת הדברים נוגעת לעומק הסוגיות הקשורות בין בורא ונברא, וכענין 'אל אחד יחיד ומיוחד' שהם דרגות שונות בייחוד, ואין כאן תחילת תביעה לבוא ולהסביר סוגיות אלו בפורום הנוכחי.
וכיון שדרכי מוכרת בפורום, לא הרגשתי צורך להצהיר שאני מאמין באמונה שלימה שהבורא יתברך שמו הוא אחד ואין יחידות כמוהו בשום פנים וכו', ואף אני יודע שלעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה ולעולם לא עלה אדם למעלה מעשרה, וזה נאמר על משה רבנו כ"ש וכ"ש וכו' וכו', וארור אשר יעשה פסל ומסכה ושם בסתר וכו'.

ודרך החכמים לכבד את דברי חבריהם, ואף שבעניינים הנוגעים לעיקרי האמונה אהובה הקנאה ומתקבלת, אמנם ברוב הדברים ובהמשך הזמן נדרש קצת אמון אולי הכותב שמולי לא חסר דעת לחלוטין, ושמא יש בדבריו משהו. ואתה מבלי לברר החלטת בדבריך שאף אחד מהכותבים כאן לא קיבל בזה מרבנים מוסמכים, וכו' וכו'. וכדאי שתתרגל לנהל דיון בפורום ציבורי, בדרך ארץ ובנכבדות. [ואולי יש לדונך לכף זכות שצעיר אתה לימים ודעת, (כך ניכר מהתלהבותך 'אברך ת"ח אמר לי'...), ושמא הגיע הזמן לגדול].

ושוב גם אתה לקרוא את הודעתך האחרונה, ותפשפש בדבריך, אם אין כאן יותר מזלזול בדברי התורה הפנימיים ביותר, הנוגעים לכבוד אלוקים הסתר דבר, באופן בו הם הוצגו.

נעול הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים