שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

דיונים תורניים אקטואליים אודות מגיפת הקורונה והשלכותיה באספקלריא של תורה (וכן עדכונים נחוצים בלבד!)
בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"
כללי הפורום
= בפורום זה ניתן להעלות דיונים תורניים אקטואליים בלבד =
העלאת דברים אחרים תיאלץ לחסום את המשתמש
עדכונים נחוצים ניתן להעלות בתת הפורום בלבד!

פותח הנושא
כתר
הודעות: 6
הצטרף: 15 מרץ 2020, 04:47
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי כתר » 27 מרץ 2020, 01:28

שאלה אקטואלית לימים אלו:

אדם שיש לו ספר תורה פרטי בבית, האם יכול להוציא את ספר התורה ולקרוא את הקריאה [בלי ברכות כמובן]?

עמא דבר, שלא מוציאים ספר תורה ללא מנין. האם יש לזה מקור בהלכה??

הלא עיקר מצוות כתיבת ספר תורה, היא כדי שילמדו בו.
ואם אסור להוציאו ללא מנין, איך ילמדו בו?


חדא
משתמש ותיק
הודעות: 285
הצטרף: 07 ספטמבר 2018, 01:45
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 89 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי חדא » 27 מרץ 2020, 01:47

הוא לא עמא דבר אלא הלכה מפורשת בשו"ע אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה סעיף יד "בני אדם החבושין בבית האסורין, אין מביאים אצלם ס"ת אפי' בר"ה ויוה"כ. הגה: והיינו דוקא בשעת הקריאה לבד, אבל אם מכינים לו ס"ת יום או יומים קודם, מותר (אור זרוע הגהות אשרי פ"ג דברכות); ואם הוא אדם חשוב, בכל ענין שרי (שם)".
ואמנם המ"ב כותב בביאור הלכה שיש להקל כשיש עשרה שצריכים ס"ת, אבל זה לא מוסכם.
לגבי השאלה שאתה שואל, יש פוסקים שמחלקים בין ס"ת שמיועד לרבים לס"ת שמיועד מעיקרא ליחיד, ואכמ"ל.


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1224
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 283 פעמים
קיבל תודה: 310 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי איש ווילנא » 27 מרץ 2020, 11:25

חדא כתב:
27 מרץ 2020, 01:47
ציטוט הוא לא עמא דבר אלא הלכה מפורשת בשו"ע אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה סעיף יד "בני אדם החבושין בבית האסורין, אין מביאים אצלם ס"ת אפי' בר"ה ויוה"כ. הגה: והיינו דוקא בשעת הקריאה לבד, אבל אם מכינים לו ס"ת יום או יומים קודם, מותר (אור זרוע הגהות אשרי פ"ג דברכות); ואם הוא אדם חשוב, בכל ענין שרי (שם)".
ואמנם המ"ב כותב בביאור הלכה שיש להקל כשיש עשרה שצריכים ס"ת, אבל זה לא מוסכם

הטעם של ההלכה שאין להוליך את הספר תורה לבני אדם החבושים וכו' אין זה משום שאין להוציא ספר תורה ליחיד
אלא שאין כבודו של ספר תורה שיוליכוהו אצל בני אדם אלא שבני אדם ילכו אל הספר תורה
ולכן כתב שם הרמ"א שאם מכינים לו ס"ת יום או יומים קודם שרי כי קבע מקום לספר תורה שם.

אבל בבית הכנסת וודאי מותר להוציא הספר תורה בשביל כל יחיד כמו שהיא עיקר מצוות תלמוד תורה
וכן אם קבע לספר תורה מקום בביתו ושם הוא מקומו מותר לו להוציא ולקרוא בו


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1386
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי HaimL » 27 מרץ 2020, 14:55

כתר כתב:
27 מרץ 2020, 01:28
שאלה אקטואלית לימים אלו:

אדם שיש לו ספר תורה פרטי בבית, האם יכול להוציא את ספר התורה ולקרוא את הקריאה [בלי ברכות כמובן]?

עמא דבר, שלא מוציאים ספר תורה ללא מנין. האם יש לזה מקור בהלכה??

הלא עיקר מצוות כתיבת ספר תורה, היא כדי שילמדו בו.
ואם אסור להוציאו ללא מנין, איך ילמדו בו?
מ"ש ס"ת מחומש הנדפס, לעניין זה.
 


יהודי
משתמש ותיק
הודעות: 3515
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 487 פעמים
קיבל תודה: 722 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי יהודי » 27 מרץ 2020, 17:54

השאלה אם מותר לקרוא בתורה בלי ברכה.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1386
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי HaimL » 27 מרץ 2020, 18:00

יהודי כתב:
27 מרץ 2020, 17:54
השאלה אם מותר לקרוא בתורה בלי ברכה.
מה השאלה בזה. הלא ברכת התורה שלפני קריה"ת היא לא ברכת המצוות אלא שבח שנתקן לאמרו דווקא באופן הזה של קריאה בציבור (וביחד עם ברכת המצוות שצריך לברך לפני לימוד תורה, ליחיד).
 


פותח הנושא
כתר
הודעות: 6
הצטרף: 15 מרץ 2020, 04:47
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי כתר » 29 מרץ 2020, 07:41

שו"ת ויען יוסף אורח חיים סימן נד
...ע"פ הלכה אין בו פקפוק כלל, ואותן המהרהרים אחריהם מטעם דאין לטלטל ספר תורה בליכא חיוב קריאה, לא מצאו ידיהם ורגליהם בבית המדרש, דהרי עיקר מצות כתיבת ספר תורה מפורש בפסוק דהוא לשם לימוד כמש"כ (דברים ל"א י"ט) ולמדה את בני ישראל, אלא דאנן דעיקר לימודינו הוא לידע פירושן של דברים ומחמת עת לעשות התירו לכתוב תורה שבעל פה ממילא אין לימודינו בס"ת, אבל הרוצה לקרות הפסוקים בספר תורה אפילו ביחיד ודאי רשאי לטלטל ס"ת לשם לימוד וקריאה.


שייגניסט
הודעות: 45
הצטרף: 18 מרץ 2020, 22:03
נתן תודה: 36 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי שייגניסט » 29 מרץ 2020, 08:50

במפורש כתבו הפוסקים שמותר לקרוא בס"ת ביחיד שניים מקרא ואחד תרגום, וכן לגבי קריאה בכפר שאין בו י' אנשים, כמבואר בתשב"ץ קטן (סי' קפה), ובשו"ת הרדב"ז ח"ג (סי' תקכט ובנד"מ סי' תתקסד), ובמג"א (סי' רפא סק"א), ובשערי תשובה (שם סק"א) ושכן נהג רבינו האר"י הקדוש, וכ"פ האליה רבה (סי' קמג סק"ב), והפמ"ג (שם באש"א סק"ב), ובמקור חיים בכרך (סי' קמג סק"א), והשערי אפרים (שער ז אות לח), ובשו"ת פרי השדה ח"א (סי' ו), ובשו"ת ירך יעקב ארגאוטי ח"א (סי' ו), ובשו"ת משפטי עוזיאל כרך ג (במילואים לחאו"ח סי' קלא).
ויש לחלק בין להוציא ס''ת או להוליכו ממקום למקום שצריך עשרה לבין לקרוא את הפרשה אפילו ביחיד מותר לקרוא ולהוציא באותו רשות ובתוכה. 
את האמת אומר שלקחתי את המקורות מת''ח לא הגעתי אליהם מעצמי לקחתי זאת מתוך פסקי הלכה ומכתב של הרה''ג אליסף אלמליח


פותח הנושא
כתר
הודעות: 6
הצטרף: 15 מרץ 2020, 04:47
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי כתר » 30 מרץ 2020, 14:20

שייגניסט כתב:
29 מרץ 2020, 08:50
במפורש כתבו הפוסקים שמותר לקרוא בס"ת ביחיד שניים מקרא ואחד תרגום, וכן לגבי קריאה בכפר שאין בו י' אנשים, כמבואר בתשב"ץ קטן (סי' קפה), ובשו"ת הרדב"ז ח"ג (סי' תקכט ובנד"מ סי' תתקסד), ובמג"א (סי' רפא סק"א), ובשערי תשובה (שם סק"א) ושכן נהג רבינו האר"י הקדוש, וכ"פ האליה רבה (סי' קמג סק"ב), והפמ"ג (שם באש"א סק"ב), ובמקור חיים בכרך (סי' קמג סק"א), והשערי אפרים (שער ז אות לח), ובשו"ת פרי השדה ח"א (סי' ו), ובשו"ת ירך יעקב ארגאוטי ח"א (סי' ו), ובשו"ת משפטי עוזיאל כרך ג (במילואים לחאו"ח סי' קלא).
ויש לחלק בין להוציא ס''ת או להוליכו ממקום למקום שצריך עשרה לבין לקרוא את הפרשה אפילו ביחיד מותר לקרוא ולהוציא באותו רשות ובתוכה. 
את האמת אומר שלקחתי את המקורות מת''ח לא הגעתי אליהם מעצמי לקחתי זאת מתוך פסקי הלכה ומכתב של הרה''ג אליסף אלמליח
תודה רבה!
 


פותח הנושא
כתר
הודעות: 6
הצטרף: 15 מרץ 2020, 04:47
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שאלה אקטואלית: מותר להוציא ספר תורה רק אם יש מנין?

שליחה על ידי כתר » 01 אפריל 2020, 05:24

האם יש מראי מקומות נוספים?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • מי התיר להוציא מרפסות בירושלים?
  על ידי אח שלך » 22 ינואר 2020, 02:05 » ב הלכה ומנהג
  14 תגובות
  204 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אח שלך
  24 ינואר 2020, 14:19
 • הערה נחוצה: לא להוציא פרשת זכור מידי פשוטה! ולכאורה זה לעיכובא.
  על ידי מתאהב על ידך » 08 מרץ 2020, 01:09 » ב פורים
  0 תגובות
  20 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מתאהב על ידך
  08 מרץ 2020, 01:09
 • מנין המצוות
  על ידי בן אהרון » 09 אפריל 2019, 22:16 » ב בית המדרש
  1 תגובות
  181 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי בן אהרון
  24 אפריל 2019, 14:09
 • מנין תקט"ו תפילות של משה
  על ידי טעם ודעת » 26 מאי 2019, 21:57 » ב סידור התפילה
  4 תגובות
  235 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי טעם ודעת
  29 מאי 2019, 00:34
 • מנין הפסוקים בתורה
  על ידי מאן דהו » 25 יוני 2019, 00:58 » ב בית המדרש
  2 תגובות
  197 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מאן דהו
  25 יוני 2019, 17:16

חזור אל “הקורונה והשלכותיה - באספקלריא של תורה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] | 0 אורחים