שתי עיונים בפרשת צו

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם הפרשה ו/או את שם הספר והפרק שבו הדיון עוסק

פותח הנושא
חניכי הישיבות
משתמש ותיק
הודעות: 333
הצטרף: 02 אפריל 2020, 17:10
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שתי עיונים בפרשת צו

שליחה על ידי חניכי הישיבות » 05 אפריל 2020, 00:49

על קרא ד"והרים ממנו בקומצו" בגמ' ביומא[מז' ע"א] "ת"ר בקומצו שלא יעשה מידה לקומץ"
וברש"י כאן על הפסוק "ולא שיעשה כלי למידת קומצו וימדוד בו קומץ מן המנחה"
ובגמ' בבכורות למ"ד א"א לצמצם בידי אדם "ת"ש ממידת כלים ממידת מזבח שאני התם דרחמנא אמר עביד ובכל היכי דמצית למיעבד ניחא ליה"
וצ"ע היכי ס"ד דיעשה מידה לקומץ הלא א"א לצמצם בידי אדם?
העיון השני
על קרא ד"זה קרבן אהרן ובניו" כתב רש"י בזה"ל "אף הדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין לעבודה אבל כהן גדול בכל יום שנא' מנחה תמיד"
ויל"ע בכהן שהקריב מנחת חביתין ונודע שהוא בן גרושה דהנה למ"ד כהן שנמצא חלל עבודתו כשרה היינו דבדיעבד כשרה אך הכא שזהו מנחה של כה"ג אם הוברר שהוא חלל לא חל דין מנחת חביתין כלל?
וכה"ג יש לדון בפר כהן משיח שנודע שכהן המשיח הוא חלל שא"כ הוברר עכשיו שהוא לא כהן ולא חייב בפר כהן משיח.וצ"ע.


הערשל
משתמש ותיק
הודעות: 241
הצטרף: 14 ינואר 2020, 20:14
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי עיונים בפרשת צו

שליחה על ידי הערשל » 05 אפריל 2020, 01:11

חניכי הישיבות כתב:
05 אפריל 2020, 00:49
ל קרא ד"זה קרבן אהרן ובניו" כתב רש"י בזה"ל "אף הדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין לעבודה אבל כהן גדול בכל יום שנא' מנחה תמיד"
ויל"ע בכהן שהקריב מנחת חביתין ונודע שהוא בן גרושה דהנה למ"ד כהן שנמצא חלל עבודתו כשרה היינו דבדיעבד כשרה אך הכא שזהו מנחה של כה"ג אם הוברר שהוא חלל לא חל דין מנחת חביתין כלל?
וכה"ג יש לדון בפר כהן משיח שנודע שכהן המשיח הוא חלל שא"כ הוברר עכשיו שהוא לא כהן ולא חייב בפר כהן משיח.וצ"ע.
חזרה למעלה

למה ישתנה מכל כהן שאף שהוברר למפרע שלא היה כהן עבודתו כשרה.


פותח הנושא
חניכי הישיבות
משתמש ותיק
הודעות: 333
הצטרף: 02 אפריל 2020, 17:10
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי עיונים בפרשת צו

שליחה על ידי חניכי הישיבות » 05 אפריל 2020, 01:15

הערשל כתב:
05 אפריל 2020, 01:11
חניכי הישיבות כתב:
05 אפריל 2020, 00:49
ל קרא ד"זה קרבן אהרן ובניו" כתב רש"י בזה"ל "אף הדיוטות מקריבין עשירית האיפה ביום שהן מתחנכין לעבודה אבל כהן גדול בכל יום שנא' מנחה תמיד"
ויל"ע בכהן שהקריב מנחת חביתין ונודע שהוא בן גרושה דהנה למ"ד כהן שנמצא חלל עבודתו כשרה היינו דבדיעבד כשרה אך הכא שזהו מנחה של כה"ג אם הוברר שהוא חלל לא חל דין מנחת חביתין כלל?
וכה"ג יש לדון בפר כהן משיח שנודע שכהן המשיח הוא חלל שא"כ הוברר עכשיו שהוא לא כהן ולא חייב בפר כהן משיח.וצ"ע.
חזרה למעלה
למה ישתנה מכל כהן שאף שהוברר למפרע שלא היה כהן עבודתו כשרה.
זה כל הטענה שאם אינו כהן אין כאן מנחת חביתין ובפרט בפר כהן משיח שאם למפרע אינו כהן לא חייב כלל בפר כהן משיח ואין כאן חיוב קרבן וממילא נמצא שכל הקרבן היה בטעות
 


הערשל
משתמש ותיק
הודעות: 241
הצטרף: 14 ינואר 2020, 20:14
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי עיונים בפרשת צו

שליחה על ידי הערשל » 05 אפריל 2020, 01:27

אתה רוצה לטעון שרק לגבי עבודה החשיבו אותו ככהן, אבל בעצם דינו הוי למפרע כזר גמור, וא"כ לא חל עליו חיובים של כהן, ולפי"ז הספק שייך גם בכהן הדיוט ביום שהתחנך, ועוד יש להסתפק אם מנחתו נשרפת כמנחת כהן, אמנם נראה שמאחר שעבודתו כשרה א"כ זה נחשב שהוא כהן, ועי' במכות יא: שיש מ"ד שכה"ג שנמצא חלל נחשב למיתת הכהונה ועי"ז התכפר המחויב גלות, וגם למאן דפליג נראה שמודה שאם לאחר שמת כה"ג הוברר שהיה חלל אי"צ הרוצח לחזור לעיר מקלט, [אך יעוי' רש"י שם שמבאר את החולק שסובר שרק עבודתו כשרה ולא לשאר דברים].


פותח הנושא
חניכי הישיבות
משתמש ותיק
הודעות: 333
הצטרף: 02 אפריל 2020, 17:10
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי עיונים בפרשת צו

שליחה על ידי חניכי הישיבות » 05 אפריל 2020, 01:36

הערשל כתב:
05 אפריל 2020, 01:27
אתה רוצה לטעון שרק לגבי עבודה החשיבו אותו ככהן, אבל בעצם דינו הוי למפרע כזר גמור, וא"כ לא חל עליו חיובים של כהן, ולפי"ז הספק שייך גם בכהן הדיוט ביום שהתחנך, ועוד יש להסתפק אם מנחתו נשרפת כמנחת כהן, אמנם נראה שמאחר שעבודתו כשרה א"כ זה נחשב שהוא כהן, ועי' במכות יא: שיש מ"ד שכה"ג שנמצא חלל נחשב למיתת הכהונה ועי"ז התכפר המחויב גלות, וגם למאן דפליג נראה שמודה שאם לאחר שמת כה"ג הוברר שהיה חלל אי"צ הרוצח לחזור לעיר מקלט, [אך יעוי' רש"י שם שמבאר את החולק שסובר שרק עבודתו כשרה ולא לשאר דברים].

באמת הספק הוא גם לכהן הדיוט ביום שהתחנך
ומהגמ' במכות מה אתה רוצה להוכיח שרואים משם שגם מיתת כהן של טעות שאינו כהן מוכח שנחשב כמיתת כהן א"כ ההוכחה היא בעיקר מהנושא שאחר שמת הכה"ג הוברר שהיה חלל כיון שמהדבר השני שמשתחרר כשהתגלה כחלל אין הוכחה כלל אא"כ נימא שהוא כלל בגלות שביום שיש ביטול לכהונה הגדולה כל הגולים משתחררים וא"כ יהיה הוכחה גם מזה שבזה שהתגלה כחלל נחשב לביטול כהונה כמו שמת ואפי' שבחלל זה ביטול למפרע
ויש לדון עוד הרבה בסברא


מוטי מוזס
הודעות: 55
הצטרף: 09 פברואר 2018, 14:41
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי עיונים בפרשת צו

שליחה על ידי מוטי מוזס » 05 אפריל 2020, 10:54

חניכי הישיבות כתב:
05 אפריל 2020, 01:36
הערשל כתב:
05 אפריל 2020, 01:27
אתה רוצה לטעון שרק לגבי עבודה החשיבו אותו ככהן, אבל בעצם דינו הוי למפרע כזר גמור, וא"כ לא חל עליו חיובים של כהן, ולפי"ז הספק שייך גם בכהן הדיוט ביום שהתחנך, ועוד יש להסתפק אם מנחתו נשרפת כמנחת כהן, אמנם נראה שמאחר שעבודתו כשרה א"כ זה נחשב שהוא כהן, ועי' במכות יא: שיש מ"ד שכה"ג שנמצא חלל נחשב למיתת הכהונה ועי"ז התכפר המחויב גלות, וגם למאן דפליג נראה שמודה שאם לאחר שמת כה"ג הוברר שהיה חלל אי"צ הרוצח לחזור לעיר מקלט, [אך יעוי' רש"י שם שמבאר את החולק שסובר שרק עבודתו כשרה ולא לשאר דברים].

באמת הספק הוא גם לכהן הדיוט ביום שהתחנך
ומהגמ' במכות מה אתה רוצה להוכיח שרואים משם שגם מיתת כהן של טעות שאינו כהן מוכח שנחשב כמיתת כהן א"כ ההוכחה היא בעיקר מהנושא שאחר שמת הכה"ג הוברר שהיה חלל כיון שמהדבר השני שמשתחרר כשהתגלה כחלל אין הוכחה כלל אא"כ נימא שהוא כלל בגלות שביום שיש ביטול לכהונה הגדולה כל הגולים משתחררים וא"כ יהיה הוכחה גם מזה שבזה שהתגלה כחלל נחשב לביטול כהונה כמו שמת ואפי' שבחלל זה ביטול למפרע
ויש לדון עוד הרבה בסברא

לגבי הרש"י שכתבת בסוגריים לאיזה רש"י אתה מתכוין במסכת מכות? או במקום אחר?


הערשל
משתמש ותיק
הודעות: 241
הצטרף: 14 ינואר 2020, 20:14
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שתי עיונים בפרשת צו

שליחה על ידי הערשל » 05 אפריל 2020, 11:41

מוטי מוזס כתב:
05 אפריל 2020, 10:54
לאיזה רש"י אתה מתכוין במסכת מכות?
רש"י במכות יב.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • שתי מצוות לפניו
  על ידי אוריאל » 25 אוקטובר 2019, 02:02 » ב בית המדרש
  0 תגובות
  28 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי אוריאל
  25 אוקטובר 2019, 02:02
 • פרשת ויצא: האם מותר בזמיננו לשאת שתי נשים
  על ידי גל גל » 04 דצמבר 2019, 13:25 » ב הלכה ומנהג
  4 תגובות
  127 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  05 דצמבר 2019, 20:44
 • שתי בקשות לגבי ענין כשרות
  על ידי יעקב1 » 17 אפריל 2020, 08:48 » ב בית המדרש
  7 תגובות
  111 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ברל
  18 אפריל 2020, 22:28
 • נשיאת שתי נשים (צרות)
  על ידי שמואל דוד » 29 אפריל 2020, 20:24 » ב בית המדרש
  16 תגובות
  108 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שמואל דוד
  29 אפריל 2020, 23:19
 • 2 הערות בפרשת קרח
  על ידי מלמד להועיל » 30 יוני 2019, 01:58 » ב קרח
  6 תגובות
  213 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי חלק א׳ ממעל
  30 יוני 2019, 20:12

חזור אל “צו”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים